Giáo án Vật lý 8 - Cơ năng

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
181
lượt xem
14
download

Giáo án Vật lý 8 - Cơ năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm được ví dụ minh họa cho cá khái niệm cơ nămg, thế năng, động năng. - Thấy được một cách định tính, thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, động năng của vật phụ thuộc vào khối kượng và vận tốc của vật. Tìm được ví dụ minh họa. - Giáo dục tính hợp tác, tự lực trong học tập của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 8 - Cơ năng

  1. Cơ năng I. Mục tiêu: - Tìm được ví dụ minh họa cho cá khái niệm cơ nămg, thế năng, động năng. - Thấy được một cách định tính, thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, động năng của vật phụ thuộc vào khối kượng và vận tốc của vật. Tìm được ví dụ minh họa. - Giáo dục tính hợp tác, tự lực trong học tập của học sinh. II. Chuẩn bị: tranh vẽ: hình 16.1a và 16.1b SGK Thiết bị thí nghiệm (hình 16.2,3) gồm: l ò so thép lá tròn, 1 quả nặng + 1 sợi dây + 1 bao diêm, viên bi sắt + máng nghiêng III. Hoạt động dạy và học: 1 Ổn định 1/ 2 Kiểm tra bài cũ ( khụng) 3 Bài mới HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG * Hoạt động 1: nêu tình I. Cơ năng: Đơn vị
  2. huống học tập 1ph) cơ năng là Jun (J) Khi 1 vật có khả năng thực Khi một vật cú khả hiện công cơ học, ta nói vật năng thực hiện cụng đó có cơ năng. ta núi vật có cơ năng. Vật cú khả năng thực hiện cụng càng lớn thỡ cơ năng của vật càng lớn. II. Thế năng: * Hoạt động 2: hình thành HS: thảo luận trả 1. Thế năng hấp khái niệm thế năng (23ph) lời dẫn: C1: Quả nặng A - Thế năng được xác GV: treo các tranh hình chuyển dộng xuống định bởi vị trí của vật 16.1a, 16.1b phía dưới làm căng so với mặt đất gọi là - Quả nặng A để trên mặt đất sợi dây, sức căng thế năng hấp dẫn. không có khả năng sinh của sợi dây làm cho - Khi vật nằm trên công. thỏi gỗ B chuyển mặt đất thế năng hấp - Quả nặng A hình 16.1b đưa động tức là thực dẫn của vật bằng 0 quả nặng lên độ cao nào đó hiện 1 công.
  3. thì có cơ năng không ? Tại Quả nặng A đưa lên sao ? độ cao nào đó có khả năng sinh công, GV: yêu cầu học sinh thảo tức là có cơ năng. 2. Thế năng đàn luận nhóm trả lời hồi: Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của GV: diễn tả thí nghiệm lò so được gọi là thế 16.2a, 16.2b SGK năng đàn hồi. HS: làm đứt sợi * Cơ năng của vật có Giới thiệu và tiến hành thí dây, đẩy miếng gỗ được do vị trí của vật nghiệm, yêu cầu học sinh lên cao (sinh công) so với mặt đất, do quan sát theo dõi, thảo luận lò so bị nén (biến vật bị biến dạng và trả lời câu hỏi C2. dạng) có cơ năng ? được gọi là thế năng. GV: gợi ý để HS tìm ra phương án khả thi - Các em có thể làm đứt sợi dây  nhận xét ? GV: thế năng là gì ?
  4. HS: theo dõi quan sát trả lời * Hoạt động 3: hình thành - C3: quả cầu A lăn III. Động năng: khái niệm động năng xuống đập vào 1. Khi nào vật có (15ph) miếng gỗ làm cho động năng? miếng gỗ chuyển * Thí nghiệm 1: GV: giới thiêu dụng cụ thực động một đoạn. hành thí nghiệm, yêu cầu HS - C4: quả cầu A tác Khi vật chuyển dộng theo dõi quan sát trả lời câu dụng vào miếng gỗ sinh công vật có hỏi C3, C4, C5. một lực làm miếng động năng gỗ B chuyển động tức thực hiện 1 GV: yêu cầu HS hoàn thành công câu hỏi C5 vào vở - C5: .................. sinh công .................. 2. Động năng của vật phụ thuộc vào GV: làm thí nghiệm 2, học những yếu tố nào? sinh quan sát trả lời C6 * Thí nghiệm 2:
  5. HS: quan sát trả lời Miếng gỗ chuyển động - C7: miéng gỗ B quãng đường dài hơn vậy chuyển động đượ * Thí nghiệm 3: khả năng thự hiện công của quãng đường dài quả cầu A lớn hơn, quả cầu hơn vậy công của A lăn từ vị trí cao hơn nên quả cầu A' được :động năng của vật vận tốc của nó đập vào thực hiện lớn hơn, phụ thuộcvào vận miếng gỗ B lớn hơn  động thí nghiệm cho thấy tốcvà khối lượngcủa năng của quả cầu A phụ động năng của một nó thuộc vào vận tốc của nó. vật còn phụ thuộc Vận tốc càng lớn thì động vào khối lượng của năng càng lớn. nó. Khối lượng của vật càng lớn thì GV: làm thí nghiệm 3: thay động năng của vật quả cầu A bằng quả cầu A' càng lớn. có khối lượng lớn hơn lăn từ - C8:động năng của vị trí (2) trên máng nghiêng vật phụ thuộcvào * Chú ý: đập vào khối gỗ. Yêu cầu vận tốcvà khối học sinh quan sát trả lời câu lượngcủa nó hỏi C7, C8.
  6. HS: thảo luận trả lời các câu hỏi GV: nhắc chú ý cho HS rõ - C9: nêu thí dụ vật có cả động năng và thế năng: máy bay đang bay (vật đang * Hoạt động 4: làm bài tập chuyển động trên để củng cố khái niệm động không trung) năng và thế năng (4ph) - C10: a) thế năng ; b) động năng ; c) GV: lần lượt nêu các câu hỏi thế năng C9, C10 yêu cầu HS thảo luận trả lời HS: khi vật có khả năng sinh công thì vật có cơ năng - Khi vật có khả năng ainh công do vị trí tương đối của vật so với mặ đất hoặc vật bị biến
  7. dạng khi đó vật có * Hoạt động 5: củng cố thế năng kiến thức, hướng dẫn HS - Khi vật chuyển học tập ở nhà.(1ph) dộng sinh công vật có động năng GV: Khi nào vật có cơ năng ? - Trong trường hợp nào vật có thế năng ? trong trường hợp nào vật có động năng ? GV: ra bài tập về nhà: bài tập 16.1 đến 16.5 trang 22 sách bài tập Yêu cầu học sinh về đọc phần em có thể chưa biết, học thuộc phần ghi nhớ.
Đồng bộ tài khoản