intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 1

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

470
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây, máy tính phát triển nhanh, khả năng làm việc nhanh và giá thành giảm đến nỗi chúng ứng dụng khắp mọi nơi trên thế giới và xâm nhập vào mọi lĩnh vực. Do sự đa dạng và tinh vi của máy tính và sự phát triển nhanh của các trạm làm việc, nhu cầu về mạng viễn thông truyền tải thông tin không ngừng phát triển. Các mạng này khả năng cung cấp các đường truyền thông để chuyển các số liệu trong lĩnh vực công nghệ, khoa học kỹ thuật và đảm bảo đáp ứng các loại ứng dụng phong phú khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 1

  1. MỤC LỤC Chương 1: Tổng Quan Về Mạng Viễn Thông ...................... 3 1.1, Các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực viễn thông ............................................................. 3 1.2,Các thành phần cơ bản của mạng viễn thông ................................................................ ..... 6 1.3, Mô hình các dịch vụ viễn thông ................................ ................................ ....................... 7 d) Dị ch vụ truyền thông đa phương tiện ............................................................................ 11 Chương 2, Mạng Lưới Truyền Thông Công Cộng ............ 13 2.1. Khái niện, phân loại và điều ki ện kết cấu ................................ ................................ ....... 13 2.1.1, Khái niệm ............................................................................................................... 13 2.1.2, Phân loại mạng lưới truyền thông và điều kiện kết cấu ............................................ 13 2.2, Mạng chuyển mạch và đi ện thoại ................................................................................... 14 Chương 3 .............................................................................. 17 Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông ............... 17 3.1, Giới thiệu chung ............................................................................................................ 17 3.2, Trình tự thực hiện quá trình lập kế hoạch ...................................................................... 18 3.2.1, Xác định mục tiêu xây dựng mạng .......................................................................... 19 3.2.2. Lập kế hoạch dài hạn.............................................................................................. 21 3.2.3. Kế hoạch trung hạn ................................ ................................ ................................ 21 3.2.4. Dự báo nhu cầu ...................................................................................................... 22 3.3. Dự báo nhu cầu ................................ ................................ ................................ .............. 23 3.3.1. Khái ni ệm ................................ ................................ ................................ .............. 23 3.3.2. Tăng trưởng nhu cầu .............................................................................................. 24 3.3.3. Các bước xác định nhu cầu ................................ ................................ ..................... 25 3.3.4. Các phương pháp xác định nhu cầu ........................................................................ 27 3.4. Dự báo lưu lượng ................................ ................................ ................................ ........... 29 3.4.1. Khái ni ệm ................................ ................................ ................................ .............. 29 3.4.2. Các bước xác định lưu lượng ................................................................................. 29 3.4.3. Các phương pháp xác định dự báo lưu lượng .......................................................... 30 3.5. KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ ................................ ................................ ................................ 34 3.5.1. Giới thiệu ................................................................................................................ 34 3.5.2. Các hệ t hống đánh số .............................................................................................. 34 3.5.3. Cấu tạo số ............................................................................................................... 35 3.5.4. Các thủ tục cho vi ệc lập kế hoạch đánh số ............................................................... 35 3.6. KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN ....................................................................................... 39 3.6.1. Giới thiệu ................................................................................................................ 39 3.6.2. Các phương pháp định tuyến ................................................................................... 39 3.7. KẾ HOẠCH TÍNH CƯỚC ................................................................ ............................ 40 3.7.1. Giới thiệu chung ..................................................................................................... 40 3.7.2. Các tiêu chí cho việc tính cước ................................................................................ 41 3.7.3. Các hệ t hống tính cước ................................................................ ............................ 42 3.8. KẾ HOẠCH BÁO HIỆU ............................................................................................... 45 3.8.1. Giới thiệu ................................................................................................................ 45 3.8.2. Phân loại báo hiệu ................................................................................................ ... 45 3.9. KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ ............................................................................................... 46 1
  2. 3.9.1.Giới thiệu chung ...................................................................................................... 46 3.9.2. Các phương thức đ ồng bộ mạng ................................ ................................ .............. 47 3.9.4. Mạng đ ồng bộ Việt Nam ................................ ................................ ......................... 50 3.10. Kế hoạch chất lượng thông tin ...................................................................................... 51 3.10.1. Chất lượng chuyển mạch ...................................................................................... 51 3.10.2. Chất lượng truyền dẫn .......................................................................................... 51 3.10.3. Độ ổn định ............................................................................................................ 52 Chương 4, Quy hoạch mạng viễn thông ............................. 53 4.1. Quy hoạch vị trí tổng đài ................................ ................................ ................................ 53 4.1.1.Giới thiệu ................................................................................................................. 53 4.1.2. Phương pháp qui hoạch vị trí tổng đài ..................................................................... 53 4.1.3. Chi phí thiết bị ........................................................................................................ 55 4.2. Quy hoạch mạng truyền dẫn ........................................................................................... 56 4.2.1. Giới thiệu ................................................................................................................ 56 4.2.2. Cấu hình mạng truyền dẫn ....................................................................................... 57 4.2.3. Các dạng cơ bản của truyền dẫn ................................ ................................ .............. 59 4.2.5. Ví dụ cấu hình mạng truyền dẫn ................................ ................................ .............. 60 4.2.6. ĐỊNH TUYẾN............................................................................................................ 60 4.2.6. TẠO NHÓM KÊNH ............................................................................................... 61 4.3. Quy hoạch mạng lưới thuê bao ....................................................................................... 62 CHƯƠNG 5, QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG .............. 63 5.1. Tầm quan trọng của công tác quản lý mạng viễn thông................................................... 63 5.2. Mạng quản lý mạng viễn thông TMN ............................................................................. 63 5.2.1. Giới thiệu về TMN ................................................................................................. 63 5.2.2. Các chức năng quản lý của TMN ............................................................................ 64 CHƯƠNG 6, MẠNG ĐA DỊCH VỤ TÍCH HỢP SỐ ISDN .................................................................................................... 71 6.1. Đặc điểm của mạng vi ễn thông khi chưa có ISDN .......................................................... 71 6.2. Khái niệm về ISDN........................................................................................................ 71 6.2.1. ISDN ................................ ...................................................................................... 71 6.2.2. Mục đích của ISDN................................................................................................. 71 CHƯƠNG 7, MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN .................... 75 7.1. Sự ra đời của NGN ........................................................................................................ 75 7.2. Cấu trúc mạng ............................................................................................................... 78 7.2.1. Mô hình phân lớp chức năng của mạng NGN .......................................................... 79 7.2.2. Phân tích ................................................................................................................. 80 7.3. Dịch vụ triển khai trong NGN .................................................................................... 87 7.3.2. Nhu cầu NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ ...................................................... 88 7.3.3. Yêu cầu của khách hàng .......................................................................................... 90 7.3.4. Dịch vụ NGN .......................................................................................................... 90 2
  3. Chương 1: Tổng Quan Về Mạng Viễn Thông 1 .1, Các khái niệm cơ bả n trong lĩnh vực viễn thông Gần đây, máy tính phát triển nhanh, khả năng làm việc nhanh và giá thành giảm đ ến nỗi chúng ứng dụng khắp mọi nơi trên thế giới và xâm nhập vào mọi lĩnh vực. Do sự đ a d ạng và tinh vi của máy tính và sự phát triển nhanh củ a các trạm làm việc, nhu cầu về m ạng viễn thông truyền tải thông tin không ngừng phát triển. Các m ạng này khả năng cung cấp các đường truyền thông đ ể chuyển các số liệu trong lĩnh vự c công n ghệ, khoa họ c k ỹ thuật và đảm bảo đáp ứng các loại ứng dụng phong phú khác nhau từ giải trí cho tới các công việc phứ c tạp. Các mạng này còn có kh ả năng truyền tải thông tin với tố c độ khác nhau từ vài ký tự trong một giây tới hàng Gbit/s. Theo một n ghĩa rộng hơn, các mạng này cung cấp chức năng truyền tải thông tin một cách linh hoạt. Thông tin truyền tải với tốc độ khác nhau, độ an toàn và độ tin cậy cao. Điểm n ày khác xa so với khả năng của m ạng điện thoại được hình thành để truyền tải tín h iệu tiếng nói với tố c độ cố đ ịnh 64Kbit/s, độ an toàn và tin cậy không đồng bộ. Điểm quan trọng ở đây là các thiết bị trên mạng viễn thông cùng có sự thoả thu ận về việc trình bày thông tin dưới dạng số và các thủ tục trên các đường truyền. Tất cả các quy ư ớc, thoả thuận và các quy tắc nhằm xác định thông tin số trao đổ i với nhau gọi là các giao thức thông tin (communication protocol). Sự kết h ợp (marriage) giữa hai công n ghệ h àng đầu viễn thông và máy tính là một thách thức mới cho các nhà khoa học, k ỹ sư và các nhà thiết kế. Truyền thông là việc truyền thông tin từ một điểm tới một điểm khác, gồm có truyền thông cơ học (bưu chính) và truyền thông điện (viễn thông) b ởi vì nó phát triển từ dạng cơ học (máy móc) sang dạng điện/quang và ngày càng sử dụng những hệ thống điện/quang phức tạp hơn. 3
  4. Đi ện thoại Các ĐIỆN mạng Telex Các Hai hướng mạng Điện VIỄN THÔNG Bưu chính CƠ Truyền thông đơn Truyền hình hướng Báo chí TV Phát thanh H ình 1.1: Viễn thông Tỷ lệ phần truyền thông cơ học (thư từ, báo chí) đang có xu hướng giảm trong khi tỷ lệ p hần truyền thông điện/quang, đặc biệt là truyền song hướng, lại gia tăng và sẽ chiếm thị phần chủ đạo trong tương lai. Vì vậy, ngày nay những tập đoàn báo chí cũng đang tập trung và hướng tới truyền thông điện/quang, coi đó là cơ hội kinh doanh tương lai của mình. Viễn thông chiếm phần chủ đ ạo trong truyền thông. Viễn thông (Telecommunication) là quá trình trao đổ i các thông tin ở các d ạng khác nhau (tiếng nói, hình ảnh, dữ liệu...) với cự ly xa nhờ vào các hệ thống truyền dẫn đ iện từ (truyền d ẫn cáp kim loại, cáp quang, vi ba, vệ tinh). Mạng viễn thông (Telecommunications Network) là tập h ợp các thiết bị (Devices), các k ỹ thu ật (Mechanisms) và các thủ tục (Procedures) để các thiết bị kết cuố i củ a khách hàng có thể truy nhập vào mạng và trao đổ i thông tin hữu ích. Các yêu cầu đặt ra cho mạng viễn thông là phải có khả năng cung cấp các đường truyền tố c độ khác nhau, linh hoạt, có độ tin cậy cao đáp ứng các loại hình dịch vụ khác nhau. Mạng vật lý & Mạng logic (physical and logical networks) Mạng vật lý bao gồm các hệ thống truyền dẫn, chuyển m ạch như: m ạng cáp nội h ạt, mạng vi ba số, mạng SDH, mạng thông tin vệ tinh, m ạng lưới các tổng đài. Các hệ thống được thiết lập nhằm tạo ra các đường dẫn tín hiệu giữa các địa chỉ thông qua các nút m ạng. Mạng vật lý đóng vai trò là cơ sở hạ tầng của viễn thông, nó phục vụ chung cho liên lạc điện thoại, truyền thông dữ liệu và các dịch vụ b ăng rộng khác. 4
  5. Trên cơ sở h ạ tầng đó các mạng logic được tạo ra nhằm cung cấp các d ịch vụ viễn thông thoả mãn nhu cầu của xã hội. Mạng điện thoại, m ạng TELEX, m ạng Radio truyền thanh là các mạng logic truyền th ống. Ngày nay, ngoài các mạng trên còn có có thêm các m ạng khác có thể cùng tồn tại trong mộ t khu vực, như là mạng điện thoại công cộ ng (PSTN), mạng dữ liệu chuyển gói công cộng (PSPDN), mạng nhắn tin (Paging network), m ạng điện tho ại di động, mạng máy tính toàn cầu (INTERNET), m ạng số đa dịch vụ tích h ợp (ISDN) vv...Các m ạng trên đ ã cung cấp hàng loạt dịch vụ viễn thông thoả m ãn nhu cầu củ a khách hàng. Hệ thống truyền thông (Communication System): là các h ệ thống làm nhiệm vụ xử lý và phân phố i thông tin từ một vị trí này đến một vị trí khác và còn gọ i là hệ thống thông tin. Mộ t hệ thống thông tin bao gồm các thành ph ần sau: b ộ mã hoá, bộ phát, môi trường truyền dẫn, bộ thu, bộ giải mã. Thông Thông Bộ Môi trường Bộ mã hóa Bộ Bộ giải mã tin tin phát truyền dẫn thu Hình 1.2: Mô hình hệ th ống truyền thống Trong h ệ thống truyền thông chúng ta cần quan tâm: khuôn dạng thông tin, tố c độ truyền dẫn, cự ly truyền dẫn, môi trường truyền dẫn, kỹ thu ật điều chế, thủ tục phát h iện và sửa lỗi. Các phương thức truyền tín hiệu trong hệ thống truyền thông: - Đơn công (Simplex ): Thông tin chỉ truyền trên một hướng, bộ thu không thể trao đổi thông tin với phía phát. - Bán song công (Half- Duplex): Thông tin truyền trên hai hướng nhưng không cùng th ời điểm. - Song công (Full-Duplex): Thông tin truyền trên hai hướng đồng th ời . 5
  6. 1 .2,Các thành phần cơ bản của mạng viễn thông Mô hình tổng quát của các hệ thống viễn thông Vệ tinh truyền thông Điện thoại Điện thoại Máy Fax Máy Fax ầu cuối dữ liệu Máy tính Đường truyền dẫ n Thiết bị Thiết bị Thiết bị Thiết bị chuyển mạch đầu cuối chuyển mạch đầu cuối H ình 1.3: Các thành phần của mạng viễn thông a . Giới thiệu chung về mạ ng viễn thông . Khi xét trên quan điểm phần cứng, m ạng viễn thông bao gồm các thiết b ị đầu cuố i, thiết bị chuyển m ạch và thiết bị truyền d ẫn. b. Thiết bị đầu cuối Thiết bị đầu cuố i là các trang thiết bị của người sử dụng để giao tiếp với m ạng cung cấp dịch vụ. Hiện nay có nhiều chủng loại thiết bị đ ầu cuối của nhiều hãng khác nhau tùy thuộc vào từng dịch vụ (ví dụ như máy điện tho ại, máy fax, máy tính cá nhân...). Thiết bị đầu cuối thực hiện ch ức năng chuyển đổi thông tin cần trao đổi thành các tín hiệu điện và ngược lại. c. Thiết bị chuy ển mạch Thiết b ị chuyển mạch là các nút của mạng viễn thông có chức năng thiết lập đường truyền giữ a các các thuê bao (đầu cuố i). Trong m ạng điện thoại, thiết bị chuyển m ạch là các tổng đài điện thoại. Tu ỳ theo vị trí của tổng đài trên mạng, người ta chia thành tổng đài chuyển tiếp quốc tế, tổng đài chuyển tiếp liên vùng và tổng đài nội hạt.         : Nút chuyển mạch : Thuê bao 6 H ình 1.4: Cấu trúc mạng điện thoại có và không có thiết b ị chuyển
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2