GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
189
lượt xem
21
download

GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng. -•Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. -Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng. -Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1)

  1. O C BÀI 8 : GI TR T T , V SINH NƠI C NG C NG (Ti t 1) I. M C TIÊU : -Vì sao c n gi tr t t v sinh nơi công c ng. -•C n làm gì và c n tránh nh ng vi c gì gi tr t t , v sinh nơi công c ng. -Bi t gi gìn tr t t , v sinh nơi công c ng. -Có thái tôn tr ng nh ng quy nh v tr t t , v sinh nơi công c ng. II. DÙNG D Y H C : GV : Phi u h c t p. Tranh, dùng th c hi n trò chơi s m vai HS : Xem bài trư c III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Trư ng l p s ch p có l i ích gì ?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Gi tr t t , v sinh nơi công c ng” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Phân tích ph tranh M c Tiêu : HS bi t ư c -Hs quan sát m t bi u hi n c th v gi gìn tr t t nơi công c ng. -Th o lu n tr l i câu h i. -GV cho hs quan sát tranh. 10 -GV nêu câu h i . ph -K t lu n : M t s h c sinh chen l n xô y như v y làm n ào, gây c n tr ,.. -Nhóm quan sát *Ho t ng 2 : X lý tình tranh, th o lu n. - i di n hu ng. nhóm trình bày theo tranh. S m vai.
  3. 5 M c tiêu : Hs hi u m t ph bi u hi n c th vè gi v sinh nơi công c ng. -Hs trình bày an xen -GV nêu tình hu ng qua ccs hình th c : Hát, múa, k tranh, yêu c u các nhóm th o chuy n,…. lu n cách gi i quy t. Sau ó th hi n qua s m vai. -Nh n xét k t lu n. *Ho t ng 3 : Bày t ý ki n. M c tiêu : giúp Hs c ng c l i s c n thi t ph i gi tr t t , v sinh nơi công c ng và nh ng vi c các em c n làm. -GV nêu yêu c u. -Nh n xét khen ng i hs . K t lu n chung : M i ngư i u ph i gi tr t t , v sinh nơi công c ng,… 4.C ng c : (4 phút)
  4. - Vì sao c n ph i gi tr t t , v sinh nơi công c ng ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài. -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản