intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 10

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

177
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 10

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH TRUY N THÔNG S C KH E C A NGÀNH H C M M NON NĂM H C 2006- 2007. Tháng 10/06: 1. Thông báo tình tr ng dinh dư ng c a tr qua k t qu cân o u năm h c và tình hình khám s c kho nh kỳ. 2. V sinh răng mi ng – Hư ng d n gia ình d y tr ánh răng úng cách và gi gìn v sinh răng mi ng – Cách ch n bàn ch i ánh răng cho tr . 3. B nh giun – Tuyên truy n t y giun cho c gia ình. V n ng ph huynh cho các cháu t y giun trong cùng th i i m. 4. X trí khi tr b s t – Trách nhi m c a gia ình và nhà trư ng khi tr b b nh. 5. Phòng b nh au m t – Các t t c a m t – Hư ng ng ngày th giác th gi i 8/10. 6. Hư ng ng tu n l Dinh dư ng và phát tri n – t 16/10 – 23/10. (Kh u hi u theo ch c a năm). T ch c nói chuy n chuyên . 7. Phòng ng c th c ph m. Gi i thi u cách l a ch n th c ph m an toàn. 8. V sinh môi trư ng. V sinh răng mi ng – hư ng d n tr ánh răng úng cách Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com – cách ch n bàn ch i ánh răng. 1- Vì sao tr d b sâu răng: Tr em v sinh răng mi ng kém: nh ng m nh v n th c ăn, các ch t b t ư ng... bám trên b m t răng s b vi khu n trong mi ng làm lên men thành acid. Acid s phá h y men răng, gây sâu răng. Tr con thư ng ăn bánh m t k o ngoài các b a ăn chính. Vì răng s a có bu ng t y to hơn răng vĩnh vi n nên khi b sâu răng d b viêm t y. i u tr r t ít hi u qu . Răng s a có c u t o kém b n ch c hơn răng vĩnh vi n. 2- tránh sâu răng cho tr c n chú ý Th nh t là c u t o răng s a ư c b n ch c: i u này ph i ư c th c hi n t khí bé còn là bào thai trong b ng m cho n lúc thay răng. Khi có thai, m không ư c dùng kháng sinh có s c t vàng như Tetracyclin, Doxycillin. i v i bé thì ph i tránh dùng thu c kháng viêm có nhân Corticoid như: Prednisone, Dexamethason,... không ư c dùng kháng sinh Tetracycline, Doxycillin vì s làm răng d b , răng b vàng. Th c ăn tr con ph i cung c p y sinh t A, C, D, các mu i khoáng, calcium, magnésium,... giúp răng phát tri n, ch t flour giúp cho c u t o răng b n v ng. Các sinh t và mu i khoáng trên có trong các lo i rau, qu , c , th t, cá, tép, tr ng, s a, th c ăn bi n như: cá, cua, nghêu, sò... C n cho bé ăn y các lo i th c ăn b ng cách thay i món hàng ngày. N u cháu ch ăn th t, không ăn tép, cá, rau, c ... thì c u t o răng không b n mà s phát tri n c a bé cũng kém, có th ưa n suy dinh dư ng. Th hai là gi v sinh răng mi ng. tránh t o ra ch t acid làm hư men răng, ph i giúp tr gi cho mi ng s ch, không còn m nh th c ăn hay ch t b t ư ng dính trên răng, b ng các cách sau: Dùng bàn ch i nh (lo i dành cho tr em), lông m m và kem ánh răng không cay dùng cho tr con, t p cho tr ch i răng sau các b a ăn và trư c khi i ng . Lúc u tr có th không ch u, nhưng c kiên nh n, tr s quen d n. Trong lúc tr chưa răng, ch m i m c vài cái, thì dùng g c qu n quanh ngón tay r a các b m t c a răng sau khi ăn. N u tr còn bú bình ban êm, thì sau Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com khi bú s a ph i cho bé bú nư c r a s ch răng mi ng. T c là, mu n tránh sâu răng cho tr con, ph i t p cho bé có thói quen gi v sinh răng mi ng. Chính thói quen t t này s giúp bé gi gìn c răng s a l n răng trư ng thành sau này. 3- Hư ng d n tr ch i răng úng cách - Gi i thi u cho tr bi t m t ngòai, m t trong, m t nhai c a răng - Hư ng d n tr áng răng theo th t hàm trên, hàm dư i, bên ph i, bên trái, ch i m t ngoài, m t trong r i n m t nhai. - Lông bàn ch i sát ư ng vi n l i , ch ch 45 so v i tr c răng, ch i m i vùng 10 l n , hàm trên h t xu ng, hàm dư i h t lên. Khi ch i m t nhai , t lông bàn ch i song song v i m t nhai kéo i kéo l i. - anh xong răng ph i r a s ch bàn ch i v y khô và c m vào c c, cán phía dư i, lông bàn ch i ơ phía trên - h ng ngày ph i ánh răng u n vào m i bu i t i trư c khi i ngú và bu i sáng sau khi ng d y và sau các b a ăn 4- Cách ch n bàn ch i ánh răng Bàn ch i ánh răng hi n nay r t a d ng v ch ng lo i, màu s c, ki u dáng.... Tuy nhiên ánh răng t hi u qu cao nh t thì nh ng bàn ch i ơn gi n và có cong v a ph i luôn là s l a ch n sáng su t. V i tr nh nên ch n bàn ch i c nh , màu s c s c s phù h p s thích c a tr v i tr . Ngoài ra chúng ta cũng nên s d ng các bàn ch i có c ng v a ph i, n u c ng quá s d gây t n thương cho l i. Kho ng bao lâu thì thay bàn ch i m t l n? Thông thư ng, ph n cư c c a bàn ch i s b loe sau th i gian s d ng kho ng 4 n 6 tu n. ó là lúc chúng ta nên thay bàn ch i m i B nh giun Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Giun sán là nh ng ký sinh trùng ph bi n Vi t Nam và s ngư i mang lo i ký sinh trùng cũng tương i nhi u. Riêng tr nh h u h t u có giun. Nguyên nhân là do tr b n, không ư c chăm sóc chu áo, do tr ham chơi tay không s ch mút vào mi ng, ng m chơi bám b i b n, tay b n c m bánh k o, ăn th c ăn không ư c n u chín. M t khác, do ru i nh ng bám vào ch b n, phân rác, r i l i bám vào th c ăn mang theo tr ng giun, t ó tr ng giun s d dàng chui vào ru t tr và sinh s n r t nhanh. Có nhi u lo i giun sán, nhưng tr thư ng hay b giun ũa và giun kim. Ngoài ra còn có nhi u lo i khác như sán lá, sán dây và các lo i giun ch , giun móc, cũng có th m c tr con, nhưng ít hơn. 1. Tri u ch ng lâm sàng Tr có giun thư ng g y m, xanh xao, b ng to bè, ch m l n. H u qu như v y là do các ch t b béo b giun ăn m t, hơn n a tr l i kém ăn hay bu n nôn, có khi nôn ra th c ăn, có khi nôn ra c giun ng mi ng. Tr hay au b ng vùng quanh r n, r i lo n tiêu hóa, phân l ng. Trư ng h p có giun nhi u quá trong ru t có th gây t c ru t, ho c giun di chuy n lung tung chui c vào ng m t làm tr au b ng d d i. Giun ũa có màu tr ng h ng, thân tròn như chi c ũa, s ng trong ru t non, tr ng trong ru t, r i theo phân i ra ngoài. N u tr ăn ph i th c ăn không s ch, tr ng giun theo ư ng tiêu hóa vào d dày xu ng ru t n thành giun con, i vào m ch máu qua gan, ph i, r i l i nu t tr l i d dày xu ng ru t s ng c nh và l n ây. R i ph i b ng tia X th y có ám m , d l m v i viêm ph i trong th i gian giun chui qua ph i; làm cho bé có th b ho kéo dài g y gò, m t m i. S ng trong ru t non, giun tiêu th m t ph n ch t b , áng l dùng nuôi cơ th tr , vì th mà tr g y còm, m y u, xanh xao, thi u máu. Không nh ng th giun còn ti t ra ch t c, khi n cho tr bi ng ăn, khó ng làm cho tr có th tr nên càu nhàu, hay b c t c, tính tình thay i, ít v n ng. Giun kim là lo i có hình th nh như chi c kim khâu, màu tr ng, s ng trong trong ru t già và thư ng tr ng h u môn v êm kho ng 9-10 gi . Giun kim có th làm cho tr luôn khó ch u, h u môn b ng a ph i gãi, nh t là ban êm, khi giun chui xu ng . Vì v y tr ng không yên, tr n tr c hay nghi n răng, có khi nói mê, ái d m. Tr bi ng ăn, có lúc r i lo n tiêu hóa, au b ng vùng dư i r n. Tr có giun kim ôi khi gây viêm ru t th a. Ngoài ra, còn có các lo i ký sinh trùng khác ít g p tr con hơn như giun móc, giun ch v.v... Lo i giun móc này s ng trong ru t o n manh tràng, nó bám ch t vào niêm m c ru t mà hút Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ch t b c a bé làm cho bé xanh xao, thi u máu, u ng thu c t y cũng không ra, ph i có thu c c hi u m i tr n i. Còn ph i k n m t s khác như sán lá, sán dây g m nhi u t, t d n t ng t, thư ng xuyên bò ra ngoài h u môn tr , cũng làm cho tr b t r t, khó ch u. 2. Ch a b nh giun sán Khi ch a tr c n ph i chú ý, vì tr có th b m c nhi u lo i, thí d v a giun ũa l n giun kim, ho c giun móc l n giun kim v.v... Vì v y ph i th xem phân có lo i giun nào, ch n thu c có tác d ng, ng th i trên nhi u lo i giun sán; nên t y úng lúc và chú ý li u lư ng dùng cho tr tránh trư ng h p b t thư ng là giun sán b kích thích, i l c ch như chui vào ng m t ch ng h n, r t nguy hi m cho tr n u ch n oán không ra. T t nh t c 6 tháng, ch m là 12 tháng, nên cho tr t y giun m t l n; trư c ây ta thư ng cho u ng lo i thu c Piperazin, có tác d ng t t là không gây c, tr giun ũa và giun kim thì u ng li n 5-7 ngày. Thu c Mebendagol có tác d ng x c 4 lo i giun: giun ũa, giun kim, giun tóc, giun móc. Tuy nhiên, i v i t ng lo i thu c khác nhau. Hi n t i, trên th trư ng có nhi u lo i thu c di t ký sinh trùng c hi u và ph r ng, tác d ng gây c ch h p thu glucose giun ho c làm y u ký sinh trùng nó d dàng chuy n qua phân th i ra ngoài. M c dù khi cho tr u ng có th d a vào ch d n trên nhãn, nhưng t t nh t là h i ý ki n c a th y thu c s d ng lo i thu c nào cho thích h p ch a tr c hi u vì n u u ng quá li u s gây h i cho cơ th , nhưng n u u ng không li u, giun không nh ng không ra, mà còn di chuy n lung tung thì r t phi n ph c. i v i tr ã t y giun r i, mà v n còn xanh xao, y u, kém ăn, c n ph i ki m tra xem có lo i giun sán gì khác n a không, ho c có th tr b b nh khác như: còi xương, suy dinh dư ng, xơ nhi m lao v.v... ch a tr cho úng hư ng. 3. phòng phòng b nh giun sán, i u quan tr ng là ph i tuy t i gi v sinh thân th , nh t là v sinh ăn u ng. Th c ăn cho tr ph i luôn n u chín; nư c u ng ph i ư c un sôi ngu i, không ư c u ng nư c lã; không tr lê la dư i t, nh t là không m c qu n th ng ít; v sinh tay chân tr luôn s ch, c t móng tay, không i chân t, vì u trùng giun móc ngoài t có th i xuyên qua da k chân c a tr vào máu, vào ph i, vào ru t và sinh s ng t i ó gây tác h i cho tr . Qu n áo c a tr b giun nên thay thư ng xuyên, ngâm nư c sôi ho c phơi ch có n ng nhi u cho ch t tr ng giun. Phân c a tr có giun cũng c n ph i ư c t y trùng s ch s . T p cho tr t phòng b nh b ng cách có thói quen r a tay s ch trư c khi ăn và khi c m bánh k o Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com X trí khi tr b s t – Trách nhi m c a gia ình và nhà trư ng khi tr b b nh. 1- X lí khi tr b s t N u dùng thu c r i mà tr không gi m s t, có th t m cho bé b ng nư c có nhi t th p hơn thân nhi t 1-20C, trong kho ng 10 phút. Làm như v y 2-3 l n trong ngày. Khi tr b s t, trư c h t là b n c i b t qu n áo cho bé, ch m c m t b qu n áo ng cho thoáng. Không p chăn d ho c len. N u c n, ch p chăn ơn (như khăn tr i giư ng). Nhi t trong phòng kho ng 200C là v a. Thu c thư ng dùng h s t cho tr là paracetamol. Li u lư ng ph thu c vào s cân n ng ho c s tu i c a tr , ư c ghi trong hư ng d n s d ng ho c ơn bác sĩ. B n c n nh lư ng thu c t i a ư c dùng. M i th thu c có th ư c trình bày dư i các d ng khác nhau như viên, óng gói, sirô, viên t h u môn... C n bi t rõ m i viên, m i gói, m i thìa... tương ng v i lư ng thu c là bao nhiêu. Nhi u thu c mang tên khác nhau nhưng trong thành ph n cũng paracetamol, c n c công th c kh i dùng quá li u. Phương pháp h nhi t t bên ngoài - Ngâm nư c: Áp d ng khi bé không áp ng v i thu c h s t. N u th y m t bé tái ho c ngư i run thì ph i b ra kh i nư c; choàng khăn và lau khô ngay. - Chư m nư c á: ng nư c á vào m t túi v i hay cao su r i t vào gáy, ho c nách, háng, có m m t l p v i hay len. Có th làm nhi u l n trong ngày và thay nư c á khi ã tan h t. N u không có nư c á, p khăn t m nư c mát lên trán cũng ư c. - Nh mũi: N u bác sĩ ã ch nh dùng thu c nh mũi có kháng sinh, hãy dùng d ng c bóp - hút b ng cao su, r a l mũi cho bé b ng nư c mu i sinh lý r i dùng ng nh gi t nh thu c vào mũi bé. Sau khi dùng, ph i r a ng nh gi t b ng c n 90 . Trư c khi dùng thu c nh mũi, thu c vào m t chén nư c m hâm cho thu c m lên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Xông: nư c nóng vào b n t m hay m t ch u l n r i pha m t thìa súp d u khuynh di p ho c benjoin vào. Phòng t m óng kín hơi b c lên không b thoát ra ngoài. B bé trên tay ho c chơi dư i sàn có tr i khăn. Khoác m t khăn t m quanh ngư i bé, không c n m c qu n áo. M hôi bé s ra nhi u. Hơi nư c nóng có d u s th m qua da ư c bé th hít vào ph i. - Sau khi bé ra m hôi, qu n khăn quanh ngư i r i b ra kh i phòng t m, lau khô.. Chú ý không bé b l nh khi ra kh i phòng. Phương pháp này r t t t cho tr em b s t vì au h ng 2- Chăm sóc s c kh e khi tr b b nh. - Cho tr bú bình thư ng. N u tr không bú ư c thì v t s a ra c c, dùng thìa cho tr ăn. - Ăn nhi u l ai th c ăn b a ăn ch t, ăn nhi u b a hơn bình thư ng, ch n nh ng th c ăn d tiêu hóa, luôn thay i cách ch bi n. - Chú ý cho tr u ng nư c chín y ( nh t là khi tr b s t, b tiêu ch y), u ng b sung thêm nư c hoa qu , nư c rau. - m b o chăm sóc v sinh cá nhân , giúp tr tăng s c kháng, ch ng b nh t t. - T o m i i u ki n tr ư c s ng nơi không khí trong lành, thóang. Phòng b nh au m t – Các t t c a m t – Hư ng ng ngày th giác th gi i 8/10 1. Nguyên nhân: - Nhi m khu n: vi khu n t c u, t p khu n, virus, ký sinh trùng... - V t lý: gió, b i, cát, ánh sáng, s c nóng, tia X. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Hóa h c: các ch t axit, ki m, iot, c n. -D ng: d ng thu c, do côn trùng, theo mùa. 2. Tri u ch ng chung: Th i gian b nh kho ng 3 ngày. - Tri u ch ng ch c năng: B nh nhân th y: + Ng a, c m, chói, au nh c, m t, s ánh sáng, ch y nư c m t và ti t nhi u d m t. ôi khi ng d y, d m t làm hai mi dính ch t l i khi n b nh nhân khó m m t. Khi kh i b nh, thư ng m t m t b viêm trư c, vài ngày sau m i n m t kia. M t s trư ng h p có xu t huy t k t m c, gây m t kéo dài; n u n ng có th m m t, ch y nư c m t, s ánh sáng do t n thương giác m c. + Khó nhìn, nhưng không gi m th l c. - Tri u ch ng th c th : Khám tr c ti p s th y nh ng t n thương cơ b n: m t, mi m t có th sưng n , k t m c phù n , xu t huy t dư i k t m c, nhú m ch máu, h t, trư ng h p n ng có th làm cho giác m c b m c, khi ó th l c gi m r t nhi u. - Toàn thân: Có th s t nh , sưng h ch góc hàm ho c h ch sau tai, h ng , amidan sưng to. 3. ư ng lây lan c a b nh: B nh có th lây t ngư i này sang ngư i khác do virus gây b nh. Virus có nhi u trong nư c m t và d m t ngư i b nh, có th lây qua các ư ng: - V t d ng sinh ho t: do dùng chung khăn và ch u r a m t, b nh nhân d i m t và c m n m vào các v t s lây cho nh ng ngư i dùng chung v t ó, ho c lây qua môi trư ng b bơi. m t s nơi do v sinh kém có th lây qua v t trung gian là ru i. - ư ng nư c b t: nư c m t ti t ra sau khi làm nhi m v dinh dư ng và làm s ch cho m t s thoát qua l o xu ng mũi, h ng và khi b nh nhân nói chuy n, ho ho c h t hơi thì virus s theo nư c b t b n ra ngoài và lây b nh cho ngư i khác. 4. i u tr b nh: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nên n khám t i các cơ s khám ch a m t có ch n oán và phương pháp i u tr h p lý. Tránh t mua thu c v nh gây ra bi n ch ng nguy hi m. - Kháng sinh tra t i m t: Tobrex, oflovid, okacin... Có th tra m t 6-8 l n m i ngày. - Dùng kháng sinh toàn thân: Khi b nh nhân s t, sưng h ch, viêm h ng, có th dùng: erythromyxin, cephalexine... - Thu c i u tr tri u ch ng: Khi b nh nhân s t, au nh c, có th dùng thu c ch ng viêm, gi m au: paracetamon...; dùng thu c ch ng viêm gi m phù n : Amitase, Alphachymotrypsine... - Thu c dinh dư ng, tăng cư ng s c kháng: Ch ăn và b sung các vitamin nhóm B, C. 5. H u qu c a b nh: B nh có th kh i hoàn toàn trong vòng 1 n 2 tu n không l i di ch ng, tuy nhiên thư ng gây ra m t s h u qu : - nh hư ng n sinh ho t và lao ng. - Có th gây nên t n thương giác m c: như viêm giác m c m, viêm giác m c ch m nông gây gi m th l c kéo dài. - Có th lây lan thành d ch. 6. Phòng b nh: - Luôn v sinh s ch s , khi i ư ng b i ph i eo kính, tra nư c mu i sinh lý r a m t. - Khi b viêm k t m c c p thì ph i có ý th c phòng tránh lây nhi m cho ngư i khác như: dùng riêng khăn và ch u r a m t, eo kính và eo kh u trang, h n ch n nơi ông ngư i. Trư c khi dùng các v t d ng chung ph i r a tay xà phòng và tra m t ít nh t 1 l n/ngày b ng dung d ch mu i 0,9%. Khi có ngư i trong gia ình b au m t , c n cách ly, không dùng chung khăn m t. nh ng nơi công c ng như trư ng h c, nhà tr , c n có gi i pháp phòng ng a: r a tay thư ng xuyên, cách ly ngư i b nh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các t t c a m t: + C n th . C n th là lo i b nh v m t tương i ph bi n tr . B nh do m t s nguyên nhân: Tr thi u ng ho c ít ng . Tr phát tri n r t nhanh, c bi t t 7 n 9 tu i, trong kho ng th i gian này n u th i gian ng c a tr quá ít ho c do không th i gian ng vì cha m b t h c quá nhi u cũng d gây ra c n th . c bi t, tr sơ sinh tr ng lư ng cơ th nh trên dư i 2,5kg, n tu i thi u niên u b c n th . Tr sinh thi u tháng t hai tu n tr lên thư ng b c n t khi h c v lòng. B nh c n th cũng có di truy n, nhưng m c di truy n liên quan m t thi t t i m c c n th c a b m - b m b c n th dư i 3 diôp kh năng di truy n sang con cái r t nh , b m b c n t 6 diôp tr lên thì kh năng di truy n là 100%. Th c t cho th y, nh ng năm g n ây tr xem tivi quá nhi u. Các bé 4 - 5 tháng tu i, ã nh n bi t ư c âm thanh và màu s c u thích thú khi nghe nh c qu ng cáo c a tivi và xem chương trình qu ng cáo trên tivi. Tr l n hơn m t chút, t 12 tháng tu i n 4 - 5 tu i, bé nào cũng dán m t vào tivi, v a xem qu ng cáo, v a xem các chương trình dành cho thi u nhi. Nhi u gia ình còn d con ăn b ng cách m các băng ĩa ca nh c dành cho thi u nhi bé ăn nhanh, không b b a... N u ngày nào bé cũng xem tivi trên 2 gi d ng h v i kho ng cách t m t t i tivi nh hơn 3 mét th l c s suy gi m r t nhi u. R t ông s các bé xem tivi nhi u u b b nh lo n th và lo n th t lúc 3 - 4 tu i - tu i m u giáo ch không ph i b c ti u h c + Vi n th . Tr b vi n th : tr nhìn rõ nh ng v t xa và không rõ nh ng v t g n. Vi n th b t u có bi u hi n ngay t khi m i l t lòng và s m t d n và s m t h n khi bé ư c 6-10 tu i. Ch ng vi n th làm cho bé luôn có c m giác au nhói m t, m i m t, au u sau m i l n c sách và th m chí bé không nhìn rõ ch vi t trên b ng. N u ch ng vi n th không ư c ch a tr s m s d chuy n sang t t lác m t. Tr b vi n th m c nh c n eo kính l i c sách, ánh máy tính, xem vô tuy n còn tr b vi n th m c n ng c n liên t c có th nhìn th y rõ nh ng v t g n và c nh ng v t xa. + L an th . Tr b lo n th : Nguyên nhân là do giác m c m t có cong không u nhau. Do ó hình nh ph n nh b sai l ch, có lúc rõ lúc không. Tr b lo n th nhìn nh ng v t theo chi u ngang rõ nét hơn theo chi u d c. Ngay khi con b n eo kính, nh t thi t b n ph i theo dõi thư ng xuyên và cho tr i ki m tra m t trung bình c 6 tháng ho c 1 năm ki m tra 1 l n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Lác m t Khi m t b lác, hai m t s nhìn theo hai hư ng khác nhau và s nhìn thành hai hình. Lúc ó, não s xóa b hình nh c a m t lác, c ch không cho m t này nhìn và gây ra như c th . Vì v y, ngư i b nh s m t kh năng nhìn b ng hai m t ng th i không có ư c th giác hai m t. Tr t m t tháng tu i tr lên b lác m t c n ph i coi là nghiêm tr ng và ưa i khám ngay. i u tr lác m t có 3 bư c liên quan ch t ch v i nhau là: i u tr như c th , i u tr th ng tr c nhãn c u h t lác và i u tr ph c h i th giác hai m t. M t b lác thư ng có t t khúc x i kèm và làm tr m tr ng thêm tình tr ng như c th cũng như các r i lo n th giác hai m t. Vì th , tr b lác m t n u có t t khúc x i kèm b t bu c ph i eo kính. i u tr lác m t càng s m càng t t, không nh ng rút ng n th i gian i u tr , tăng cư ng hi u qu i u tr mà còn nâng cao cơ h i ph c h i th giác hai m t. Các phương pháp i u tr khác như: eo kính, b t m t t p ch nh quang, i u tr b ng thu c hay ph u thu t… ư c th y thu c ch nh tùy t ng trư ng h p c th . Ngoài ra, sau khi i u tr kh i lác m t, tr v n c n ư c theo dõi lâu dài duy trì k t qu i u tr ã t ư c. + Hư ng ng ngày th giác th gi i Phòng ng c th c ph m. Gi i thi u cách l a ch n th c ph m an toàn 1-Phòng ng c th c ph m + Nguyên nhân gây ra ng c th c ăn: - Do nhi m hoá ch t: Hoá ch t b o v th c v t, các hoá ch t ph gia th c ph m, ph m m u, hàn the. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ch t lư ng th c ph m kém: B ôi thiu, nhi m vi sinh v t , c t vi sinh v t, n m m c... Th c ăn có ch a chát c như s n, măng, khoai tây m m, l c m c, cóc, các nóc..., th c ăn chưa n u chín. - Do b nhi m b n trong quá trình ch bi n th c ăn như tay b n, d ng c không s ch, l n d ng c ng th c ăn s ng, chín. - Do thi u nư c ho c nư c không s ch. - Do b o qu n th c ăn không t t, ru i nh ng. . . + Bi n pháp phòng tránh: - Nên ký h p òng mua bán th c ph m s ch, v n ng ph huynh có th c ph m s ch bán cho b p ăn, - T ch c làm VAC n u có i u ki n. - Ch n th c ph m tươi ngon, không d p nát, không có mùi v khác l . - Trong ch bi n th c ăn nên dùng ph m m u có ngu n g c t nhiên như g c, g ng, ngh . . . -S d ng nư c s ch, r a rau nhi u l n dư i vòi nư c s ch. - N u th c ăn chín k , ăn th c ăn v a n u xong, b o qu n c n th n th c ăn ã n u chín, không ru i nh ng gây ô nhi m th c ăn. -B p s ch s , m b o nguyên t c m t chi u, có d ng c ch bi n th c ph m s ng, chín riêng, không l n l n th c ăn s ng, chín, r a s ch bát ũa, nên tráng nư c sôi trư c khi dùng. - Dùng nư c s ch, r a tay b ng xà phòng trư c khi ăn và sau khi v sinh. - Ngư i thư ng xuyên ch bi n th c ph m ph i ư c khám s c kho không mang b nh truy n nhi m. - Lưu m u th c ăn theo quy nh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - B p s ch s , m b o nguyên t c m t chi u, có d ng c ch bi n th c ph m s ng, chín riêng, không l n l n th c ăn s ng, chín, r a s ch bát ũa, nên tráng nư c sôi trư c khi dùng. - Dùng nư c s ch, r a tay b ng xà phòng trư c khi ăn và sau khi v sinh, ư c khám s c kho , không mang b nh truy n nhi m. - Lưu m u th c ăn theo quy nh. 2 Cách l a ch n th c ph m an toàn a) Ch n th t: + Th t l n :m t c t c a th t có màu h ng sáng, bì m ng m m m i, th th t săn, àn h i t t( l y ngón tay n vào th t khi buông ra không l i v t lõm tay), th t c m ch c tay, ráo, m màu sáng, có ch c, mùi v bình thư ng, m t kh p xương láng và trong, t y bám ch c vào thành ng t y , àn h i. + Th t bò: th t tươi, ngon c m ch c tay, ráo hơi dính, th th t m n, màu tươi,,gân tr ng m hơi vàng. Th t bò cái ngon hơn th t bò c + Th t bê: th th t m n, m tr ng , ăn m m hơn th t bò. + Th t trâu: th th t to, màu th t tía, m tr ng hơn th t bò b) Ch n mua gia c m + Ch n gà: ch n con kh e m nh, màu tươi, chânth nh, nh n không óng v y, c dày, h u môn không ư t, không nên ch n gà già quá, ho c non quá( b m nh dư i c th y xương m m là gà non, xương c ng nh n là gà già), t t nh t là ch n gà g n , da lông m m m i, l chân lông nh , mào , h u môn nh , gà ta th t vàng ăn thơm ngon hơn gà công nghi p. + Ch n v t: ch n con trư ng thành và béo, m c lông ( i m mú c a 2 cánh vuùa chéo vào nhau). Không nên ch n v t non vì ăn không ngon l i m t nhi u công nh lông tơ, v t non m m m, v t già m nh và c ng. Khác v i gà, v t c ngon hơn v t cái. c) Ch n tr ng : v sáng màu , có m t l p màng m ng n i lên nh ng h t gi ng b u ph n( v không bóng). C m tr ng soi vào èn ho c ánh sáng m t tr i th y lòng tr ng, lòng không phân bi t rõ, kh i lòng hi n lên như m t bóng m n m chính gi a, n u th xu ng ch u nư c, tr ng s chìm, n m ngang dư i y ch u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com d) Ch n th y s n + Ch n cá: cá tươi, mình c ng, v y sáng, óng ánh, m t cá sáng, trong, y và s ch, mang cá màu tươi, không nh t, t t cá có tính àn h i t t , t t nh t là ch n cá bơi trong ch u + Ch n tôm: tôm tươi, v có bóng sáng, trong xanh, trơn láng, c ng và dai, không nên mua tôm u d r i, chân và càng d r ng + Ch n cua: dùng tay n m nh vào y m cua, cua ch c nhi u th t thì y m c ng, không b lún xu ng, mu n ăn cua g ch ch n con cái, mu n ăn cua th t thì ch n cua c (yêm nh ) + Ch n c: dùng tay ng nh vào vãy c, n u c s ng s t khép kín v y, c béo thì v y g n mi ng c, c g y v y lùi vào trong, c ch t có mùi hôi, v y th t vào trong e) Ch n rau qu tươi: rau, qu tươi, sáng màu, không d p nát. Nên ch n rau có màu xanh non ho c xanh th m, c qu có màu vàng, ch bi n cho tr ăn(vì có ch a nhi u vitamin C và caroten) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2