intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 12

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

197
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 12

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KHO C A NGÀNH H C M M NON Tháng 12: 1. Gi i thi u th c ơn c a tr suy dinh dư ng. 2. Phòng b nh do thi u s t (thi u máu). 3. Phòng b nh do thi u canxi và sinh t D (còi xương, co gi t). 4. Hư ng d n cách r a rau h p v sinh. 5. Hư ng d n cách n u ăn duy trì các ch t dinh dư ng có trong th c ph m. 6. Tuyên truy n ngày Th gi i ch ng AIDS ngày 1/12. Gi i thi u b ng hình nh: Các dùng, trang thi t b ư c s d ng trong ho t ng chăm sóc tr t i trư ng vào mùa l nh (gi sinh ho t, gi ăn, gi ng , gi v sinh). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Th c ơn cho tr suy dinh dư ng. I.Nh ng sai l m trong b a ăn c a tr là th ph m d n n suy dinh dư ng Nh ng b a b t ch có nư c xương, th t h m: nư c xương, th t h m ch a nhi u ch t nitơ làm cho nư c có mùi v thơm ngon trong khi ch t protid r t c n thi t cho tr trong xác th t. Trong khi protid và calcin là nh ng ch t khó hòa tan trong nư c gây ngán ăn. Nh ng bát cơm th i răng c a: Quan ni m ăn cơm s m s c ng cáp là m t sai l m, vì l a tu i này bé m i có kho ng vài cái răng c a ch có th dùng c n ch không th nhai. Cho tr ăn s m, tr ch nu t làm cho th c ăn khó tiêu hóa và ch m h p thu, khi n bé ch m tăng cân. Nh ng b a ăn thi u d u: Nhi u bà m không cho con ăn d u vì cho r ng ăn d u s khi n tr b ngán. Chính vì thi u d u m trong th c ăn d m nên b t c a tr nghèo năng lư ng. N u ch l y nư c rau qu y b t cho tr mà không dùng xác rau vì tr m c c , s không tiêu hóa ư c. Th c t , ti n sinh t A ch có trong lá rau, u. N u thi u d u m n a s làm cho tr thi u vitamin A d n n khô loét giác m c. II. C n có ch ăn u ng h p lý, phòng ch ng suy dinh dư ng như sau: 1. Ch ăn ph i phù h p v i l a tu i: m i tu i khác nhau, tr có nh ng c i m cơ th phù h p v i nh ng ch ăn khác nhau (ví d răng, men tiêu hóa) vì v y vi c cho bé ăn nh ng th c ăn không phù h p có th làm nh hư ng n ho t ng c a h tiêu hóa và làm bé bi ng ăn. Tr dư i 4 tháng: s a m ; Tr 4-6 tháng: T p ăn d m t b t loãng n b t s t + s a m ; Tr 6-9 tháng: ăn b t t s t n c 4 nhóm ch t (ch t ư ng b t, m, m , vitamin và khoáng ch t) + s a m ; Tr 9-24 tháng: Cháo c 4 nhóm, b t c + s a m ; Tr trên 24 tháng: cơm nát, cơm thư ng. 2. Cách ch bi n th c ăn phù h p v i tu i: Thông thư ng các món nguyên li u c n ch n mua lo i tươi, m i, và nên ăn b a nào n u b a y. Các lo i rau xanh nên n u v a chín t i không nên h m n thay i màu s c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com D u ăn có th cho vào lúc b t ã chín, còn nóng. Nêm mu i i t mb o cung c p lư ng i t c n thi t cho s phát tri n c a tr . 3. Thành ph n th c ăn phù h p: Trong th c t , không ít nh ng bà m quan tâm n con mình quá m c, c th là ngày nào cũng h m cho tr m t n i “ch t b ” v i r t nhi u lo i nguyên li u cùng m t lúc, v i quá nhi u ch t m trong khi không tinh b t ho c ch t xơ (rau) hay ngư c l i t t c ch là l y nư c, b xác nên tr không nh n ư c ch t dinh dư ng c n thi t t th c ăn. i u này v a là nguyên nhân th c th v a là nguyên nhân tâm lý d n n bi ng ăn cho tr . Ch ăn t t nh t là m t ch ăn a d ng và y các ch t, ăn c xác. Nên thay i món ăn cho bé hàng ngày và n u có th i v i các bé l n nên cho ăn gi ng như ngư i l n. Vi c cho bé tham gia vào b a ăn cùng v i ngư i l n cũng làm cho bé thích thú hơn vì th y mình “bình ng” v i ngư i l n. 4. Th i gian và các cho ăn phù h p: Nên cho bé văn vào nh ng th i gian nh t nh trong ngày. C n lưu ý là d dày tr nh trong khi nhu c u năng lư ng l i l n (m t cách tương i so v i ki-lô-gam cân n ng) nên tr không th ăn 3 b a/ngày như ngư i l n. Các b a ăn trung bình cách nhau 3 gi , m t b a chín xen k v i m t b a ph . B a chính nên trùng v i b a ăn chính c a gia ình, như v y v a thu n ti n cho m v a t o ni m vui cho bé. Các th c ăn c a b a ph có th a d ng nhưng nên tránh các lo i calori r ng như k o, ư ng, nư c ng t. Trong lúc bé ăn, tránh s gò ép thái quá. M có th cho bé t xúc ăn, t ch n th c ăn. C g ng bi n b a ăn c a bé thành m t cu c vui làm hài lòng c bé và m . Khi tr b nh, nên khuy n khích tr ăn ch không nên ép bu c. Không cho tr ăn quà v t, u ng nư c ng t, s a trư c b a ăn. 5. Dùng thu c b (b sung dinh dư ng): Các nhóm ch t thư ng ư c dùng trong i u tr bi ng ăn là các vitamin và khoáng ch t: ây là các thành ph n quan tr ng ho c là ch t xúc tác c n thi t cho quá trình s n xu t và tác d ng c a các lo i men tiêu hóa. Ngoài ra còn dùng men tiêu hóa và ch t “kích thích ăn”. Lysin là m t acid amin thi t y u mà m t trong các ch c năng c a nó là óng vai trò quan tr ng trong vi c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com t o xương, thúc y s tăng trư ng và phát tri n chi u cao. Lysin b phân h y nhi t cao, do ó thư ng không ư c cung c p y trong ch ăn tiêu chu n, gây ra ch ng bi ng ăn. B sung Lysin là m t phương pháp hi u qu giúp tr ăn ngon mi ng hơn B a ăn h p lý ph i b o m các thành ph n dinh dư ng. m, béo, ư ng, vitamin và mu i khoáng ph i t l cân i. Không nên s n bánh k o, nư c ng t trong t l nh, t o i u ki n cho tr s d ng tho i mái khi thích vì khi dùng các lo i th c ăn có lư ng ư ng cao, tr s có c m giác “no gi t o” nên không mu n ăn các th giàu dinh dư ng khác. ó là chưa k ng t s gây sâu răng. Nên cho tr ăn theo b a và không nuông chi u quá m c. Phòng b nh do thi u s t 1.Nguyên nhân gây thi u s t, thi u máu: - Tr không ư c ăb d y các th c ph m giàu ch t s c như th t, cá , tr ng u … - Tr b nhi m giun sán, c bi t là nhi m giun móc. B nh s t rét cũng là nguyên nhân quan tr ng gây thi u máu. - Tr non, sinh ôi , sinh ba có cân n ng th p do ó d s t trong cơ th th p 2.Tác h i c a thi u máu: - Ngư i thi u máu s b m i m t, kh năng lao ng gi m. - Ngư i thi u máu làm cho tr em kém phát tri n v c th ch t l n trí tu . - Ph n có thai b thi u máu hay b tai bi n khi non. con nh y u, d b băng huy t gây nguy hi m n tính m ng m và con. 3.Bi u hi n: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - i v i tr em, bi u hi n thi u máu là: nh n th c ch m, trí nh kém, trong l p hay ng g t. Khi b thi u máu n ng có th xu t hi n các tri u ch ng: hoa m t , chóng m t, khó th khi lao ngg ng s c, d m c b nh nhi m khu n. Khám: da xanh , niêm m c nh t nh t, d u lư i có m t ám nh ng s c t s m. 4.Các bi n pháp phòng ch ng thi u máu , thi u s t: - a d ng hóa b a ăn, ch ăn cung c p năng lư ng và các th c ph m giàu s c ( th c ăn ng v t, u , …), làm tăng kh năng h p thu s t nh tăng cư ng vitamin C có t rau qu - Nuôi con b ng s a m và ăn b sung h p lí là bi n pháp t t nh t phòng ch ng thi u máu tr nh . - B sung viên săs trong th i kì mang thai. - T y giun cho tr theo nh kì, và gi v sinh ăn u ng cho tr . - Khi phát hi n thi u máu do thi u s t tr c n x lí như sau: + Tr dư i 1 tu i: ch y u da vào s t trong s a m , và cho tr ăn b sung th c ph m giàu ch t s t. + Tr 1-5 tu i cho u ng 30mg s t m i ngày . U ng 3-4 t / năm, m i t 2-3 tu n. Phòng b nh thi u canxi và sinh t D 1.Nguyên nhân thi u canxi trong b a ăn hàng ngày do: - U ng quá ít s a, ăn quá ít rau c i, trái cây, tàu h , cá tôm, cua, dư i lư ng khuy n cáo r t nhi u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - T l calo do d u m quá th p, không cung c p các vitamine A,D c n cho s tăng trư ng. - Thi u ra ngoài tr i, hư ng các tia c c tím trong ánh n ng ti n vitamine D chuy n hóa thành vitamine D hoàn ch nh tr d dàng ti p nh n canxi. 2.N u thi u canxi, bé s b còi xương v i các tri u ch ng: - Sau 6 tháng, vòng u còn l n hơn vòng ng c. - Sau 18 tháng, thóp chưa li n, trán dô, l ng ng c có rãnh Harrison, chu i h t sư n, u xương ng c ng tay, c ng chân phình ra rõ. - Sau 1 tu i, chân “ch bát”, “vòng ki ng”. - Tri u ch ng kèm theo: b ng ng, ít teo, da xanh, thi u máu…. 3. 10 Cách ưa canxi vao b a ăn cho tr 1.B a ăn sáng cho cháu ăn l ai “ngũ c c i m tâm” giòn giòn luôn luôn có s a tươi kèm theo – n u không “ch u” món s a (ng t) này, có th thay th b ng bún riêu cua m m m m d nu t (và m n) có t u hũ cũng giàu canxi. Ho c bánh úc u ph rán (chiên) ch m tương B c, là m t món ngon có tính cách “văn hoá m th c” 2. ăng ký cho cháu vào danh sách u ng s a trư ng l p 3.Tr i nóng, khuy n khích cháu ăn kem hay u ng l ai u ng t s a ư p l nh, có thêm cacao hay trái cây như dâu, cam tr con thích hơn s a ơn thu n r t nhi u..(Ch c kh i c n khuy n khích, vì tr con nào ch ng “mê” ăn kem !) 4.Tr i mưa l nh, cho cháu u ng s a cacao nóng v i vài bánh quy giòn l t hay m n có “tăng cư ng” canxi. 5.T n d ng máy xay sinh t sáng ch ra nh ng u ng h p d n có s a, kem (làm t s a) hay yaourt ông thành kem v i nh ng hương v vani, chu i, d a, s u riêng, mãng c u, cacao v.v. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 6.Cho ăn bánh có nhân tr n thêm s a . 7.Thêm s a b t g y vào x t nh ng món ăn m n như ra-gu, cà-ri có th t, u, khoai v.v. 8.Nên cho ăn pho mai và yaourt vào nh ng b a ăn ph . 9.Gi i khát nh cho u ng nư c cam, quít, s n giàu canxi, có khi còn ư c tăng thêm canxi. 10.V rau, nh cho ăn nhi u rau xanh như rau mu ng, bó xôi, c i b tr ng, b xanh, bông c i xanh giàu canxi hơn các rau khác. Cách r a rau m b o rau s ch c n nh t s ch r i r a nhi u l n b ng nư c s ch, t t nh t là r a tr c ti p t ng lá dư i vòi nư c ch y là bi n pháp hi u qu nh t lo i b tr ng giun, vi khu n gây b nh và dư lư ng hoá ch t tr sâu v n còn bám trên rau. Nhi u ngư i thư ng ngâm rau trong dung d ch thu c tím ho c nư c mu i loãng u không m b o v sinh. Qua m t s thí nghi m cho th y, trong môi trư ng nư c mu i loãng, thu c tím không có tác d ng gì v i tr ng giun và m t s vi khu n gây b nh, lư ng hoá ch t b o v th c v t bám trên rau gi m i không áng k n u không r a l i nhi u l n. Như v y nên áp d ng cách r a rau s ng b ng nư c s ch nhi u l n r i v t rau, v y ráo trư c khi ăn. C n chú ý : nh t rau và r a s ch trư c khi r a, r i m i s t rau không làm m t các ch t và vitamin có trong rau. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com N u ăn duy trì ch t dinh dư ng Qua quá trình n u nư ng, các dư ng ch t trong th c ph m thư ng thư ng b m t i do s thi u b o qu n trong lúc s a so n và trong khi n u, nh t là nh ng sinh t tan trong nư c như C, B... Sau ây là cách b o qu n th c ph m trong lúc n u: 1. Chu n b n u: a) Rau c i: Cách r a và x t có nh hư ng r t nhi u n giá tr b dư ng c a nhóm rau c i, nói chung, hơn t t c các nhóm th c ph m khác, vì sinh t và khoáng ch t r t d b tiêu h y n u r a và x t không úng cách. Mu n r a rau c i, nên: C t b r , nh ng ph n già, hư, d p ho c nh ng ph n b sâu b c n th ng không dùng ư c R a t ng lá, nh t là các k lá cho th t s ch, riêng i v i các lo i rau lá nh như c i soon (cresson), rau d n thì nên pha vào nư c m t ho c hai mu ng cà phê mu i cho nư c tr nên m n m n sâu b và các côn trùng bò ra kh i k lá. Riêng i v i các lo i rau c , trái, nguyên c , r a s ch trư c khi g tv Nên r a rau nhi u l n cho th t s ch, nh ng lo i rau ăn s ng nên r a trong nư c ti'm h y di t nh ng vi trùng em l i b nh t t hi m nghèo Tóm l i, mu n rau c i còn ch t b , nên r a rau th t s ch nhưng không ngâm lâu trong nư c và tránh thái nh ho c khô héo Ch c t rau c i ngay trư c khi n u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Rau ăn sông nên c t, g t v khi g n ăn b) Th t cá: ng ngâm th t, cá vào ch u nư c vì khoáng ch t và sinh t t s b tan m t c) u h t: u h t khô c n ph i ngâm nư c làm m m các t bào Sau khi r a s ch u, ngâm u trong nư c nóng 2 gi và có th ùng nư c ngâm u n u 2) Khi n u nư ng: Th c ăn n u lâu s m t nhi u sinh t t hơn n u nhanh Chiên, rán lâu m t sinh t t nhi u nh t là các lo i sinh t t tan trong ch t béo A, D, E, K Lu c th c ăn trong ch c lát ít m t sinh t t hơn lúc h m nh Nên lu c rau qu l n v , hay ch g t ngay trư c khi lu c, n u c n Tránh b thu c mu i (bicarbonate de soude) gi màu xanh khi lu c rau Cho th c ph m vào lu c hay n u khi nư c sôi Dùng càng ít nư c lu c càng t t Tránh khu y tr n nhi u l n th c ăn trong khi n u Nên dùng luôn c nư c lu c Tránh s hâm i hâm l i nhi u l n Nên dùng th c ăn trong lúc còn nóng, tránh ngu i l nh r i m i dùng Không dùng g o xay quá tr ng và vo quá k khi n u cơm. Không nên ch c b nư c cơm vì như th s m t i sinh t B. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cách b o qu n th c ph m Không ai ph nh n th c ph m ãnuôi s ng con ngư i, nhưng n u th c ph m ã b hôi th i, b bi n ch t thì cũng chính nó gây tai h i không ít cho s c kh e c a con ngư Vì th , th c ph m c n ph i ư c gi gìn trong tr ng thái tươi nguyên h u mang n cho cơ th y các ch t b dư ng. Có nhi u nguyên nhân gây nên s hư h ng th c ph m như: S tăng trư ng và ho t ng c a vi sinh v t ch y u là vi khu n, n m và m c Ho t ng c a các men trong th c ph m Sâu b , ký sinh trùng ho c các loài g m nh m Nhi t nóng l nh S m ư t và khô ráo Không khí Ánh sáng Th i gian Sau ây là cách gi gìn nh ng th c ph m thông thư ng: 1- Th t, cá, gà, v t làm s n: Ph i ư c y kín ch , trên ư ng v nhà, và nhà. Nên gói l ng không khí có th lưu thông nhưng ru i b không bu vào ư c. Nên gi th t, cá trong t l nh n u mu n s d ng lâu ngày 2-Rau c i: Gi nơi mát m , n u mu n gi rau c i vài hôm vì nhà xa ch thì nên r rau c i vào t l nh thoáng khí, c t b nh ng ph n úng, tránh chu t b không th bò vào d y b n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Không nên ngâm rau c i c ngày trong nư c gi rau ư c tươi vì ngâm như th ch t b dư ng c a rau s tan trong nư c và các ch t b n cũng có th ng m vào rau c Mu n gi rau tươi thì cho vào t l nh sau khi r a, l t s ch s , ho c n u ngoài thì th nh tho ng tư i nư c vào rau 3- u h t: Lo i th c ph m này có th lâu hàng tháng không b hư h ng nhưng ph i gi nh ng nơi khô ráo và mát m Ph i u torng h p b ng kim lo i ho c lu h có n p ch t m i có th d tr lâu ngày Tai h i do côn trùng gây ra có th gi m i n u s y u v i nhi t th p ch ng 20 phút. Riêng g o, n p thì nên vào lu m t c c than nư c hút ch t m, như th s lâu b m c và sâu m t. 4- Tr ng: Dùng gi y lau s ch tr ng, c t nơi mát m , gi không b va ch m m nh làm b v tr ng 5- Trái cây: Ch nên r a trái cây trư c khi ăn Mu n d tr trái cây tươi như xoài, u ho c chu i trong vài ngày, nên lau khô và c t trong t l nh Cam, quýt, bư i có th trong vài tu n n u ư c c t gi nơi khô ráo và nh có núm d y nên ch c n bôi vôi trên u cu ng, vì trùng khó xâm nh p vào nhi t cao, trái cây mau chín, vì v y c n dành tr nơi mát m hay trong t l nh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngoài ra, ngư i ta còn có th d tr trái cây b ng cách làm m t, vào chai và h p v i nư c ư ng, vì ư ng có tác d ng ngăn tr s sinh s n c a vi trùng, do ó trái cây không b hư h ng. Phương pháp phơi, s y làm m t lư ng nư c trong trái cây, vì thi u nư c vi trùng và meo m c không th sinh s n ư c. Nhưng c n b o qu n trái cây phơi khô tránh b i b m và côn trùng b ng cách ph lên trái cây 1 l p v i d t thưa khi em phơi kh Trái cây phơi khô nên c t trong h p ho c thùng th t kín. 6- S a: S a là th c ăn b dư ng nhưng ch có giá tr lúc còn tươi t t. S a c t gi không c n th n ho c quá h n s m t bô/? dư ng mà còn tr nên r t c cho s c kh Nên gi s a nơi khô s ch, mát l nh S a tươi ã khui n p, ho c s a ã pha ph i dùng ngay, không ư c lâu quá 2 gi n u không có t l nh S a c ã khui ph i y n p kín và không dùng s a h p ã khui quá 5 ngày S a b k trong lon, có n p kín có th gi lâu trong nhi u tháng. S a b t b óng thành c c c ng, m t mùi thơm không nên dùng. Tuyên truy n phòng ch ng HIV Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com HIV là virút gây suy gi m mi n d ch ngư i, vi t t t t ti ng Anh: Human Immuno-deficiency Virus. Có 2 lo i HIV, ó là HIV 1 và HIV 2. AIDS là H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i, do virút HIV gây ra. AIDS vi t t t t ti ng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrom. Trư c ây, b nh này ư c g i là SIDA (vi t t t t ti ng Pháp: Syndrome d'Immuno Deficience Acquise), nhưng do tên này trùng v i tên c a T ch c phát tri n qu c t Th y i n SIDA và tên c a T ch c CIDA (Cana a) cũng g i là "Si a" nên th ng nh t g i là AIDS tránh nh m l n và phù h p v i tên qu c t . I. ư ng lây truy n và không lây truy n HIV 1. ư ng lây truy n HIV HIV lây truy n qua 4 ư ng: - ư ng tình d c - Máu và các ch ph m máu - Tiêm chích ma túy - ư ng m truy n sang con trong th i kỳ mang thai và cho con bú 2. ư ng không lây truy n HIV: Giao ti p thông thư ng: ôm, hôn, b t tay, nói chuy n,ho, h t hơi,... Dùng chung nhà t m, b bơi, b n t m, m c chung qu n áo, ng i chung gh ,... Ăn u ng chung bát ũa, c c chén,... Côn trùng và súc v t không lây truy n HIV: ru i, mu i, ch y, r n, chó, mèo, gà, chim,... II.HIV/AIDS v i ph n và tr em 1.HIV/AIDS v i ph n : Ph n d b nhi m HIV hơn nam gi i: Ph n có nguy cơ b lây nhi m cao hơn nam gi i t 2 n 4 l n. Do các lý do sau: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Lý do sinh h c: Di n tích niêm m c âm o c a ph n l n hơn r t nhi u so v i di n tích niêm m c dương v t c a nam gi i. Thêm vào ó, ph n là ngư i nh n tinh d ch, mà s lư ng HIV trong tinh d ch l i cao hơn nhi u so v i d ch ti t âm o. Lý do y h c: Do tình tr ng s c kho và ph n có nhi u kh năng ph i truy n máu trong lúc mang thai, trong khi sinh ,... Lý do xã h i: Nam gi i thư ng có nhi u b n tình hơn n gi i. Trong quan h tình d c, nam gi i thư ng gi vai trò ch ng. Hơn n a, ph n thư ng b l thu c v kinh t vào ngư i àn ông nên trong gia ình, h ch óng vai trò th y u, chính vì th vi c ngư i ph n ch ng phòng tránh lây nhi m HIV là r t khó. 2. HIV/AIDS v i tr em: - S ph n và tr em nhi m HIV/AIDS trên th gi i ngày càng tăng - Tr em có th b nhi m HIV/AIDS qua c 3 ư ng: + M nhi m HIV lây sang tr khi mang thai, lúc sinh và khi nuôi con b ng s a m , ây là nguyên nhân gây nhi m HIV ch y u tr em. + ư ng máu: Tr em cũng d b nhi m HIV qua ư ng máu, tiêm chích, x l tai,... không m b o vô trùng + ư ng tình d c: Tr em có th b lây nhi m HIV vì b l i d ng tình d c, hãm hi p ho c b bu c làm m i dâm,... - Tr em nhi m HIV s m phát b nh, d t vong và vi c ch n oán g p nhi u khó khăn hơn. - Nh ng nơi i d ch HIV/AIDS hoành hành ph i ch u nh ng h u qu n ng n như: s tr m côi ngày càng gia tăng, nhi u tr em th t h c, m y u, ăn xin, tr m c p, thành n n nhân c a lao ng cư ng b c, khai thác tình d c ho c b cư ng hi p,... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2