intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

238
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 4

  1. K ho ch truy n thông giáo d c s c kh e tháng 4 1. Các v n c n quan tâm v v sinh ăn u ng. V n ng tuyên truy n l i ích c a vi c t y giun. 2. Giá tr dinh dư ng c a các lo i s a. Cách s d ng các lo i s a, hư ng d n cách làm s a chua (yaourt). 3. Phòng b nh c m khi th i ti t thay i t ng t (n ng và mưa) 4. Phòng và x lý khi tr có ch y (chí). 5. Tuyên truy n và hư ng úng ngày “Th gi i không hút thu c lá”. 6. Hư ng ng tu n l qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng t 29/4 n 6/5. 7. Hư ng ng ngày s kho th gi i 7/4 (ngày thành l p T ch c Y t th gi i WHO 7/4/48)
  2. L i ích c a vi c t y giun Khi con b n b b nh, bé thư ng có nh ng bi u hi n như s t, ho, s mũi, bi ng ăn,… khi n b n ph i chú ý và ưa bé i khám b nh. Nhưng n u b nhi m giun bé ch ng có tri u ch ng gì c bi t c cho n m t ngày kia, b n c m th y có v bé không lên cân, ho c êm bé trăn tr không ng ư c vì ng a h u m n, ho c bé i tiêu ra giun, ói ra giun… Khi ó, b n m i bi t con mình ã b nhi m giun và v i i mua thu c t y giun cho bé. i u ki n v sinh nư c ta còn kém, tr ng và u trùng giun vung vãi kh p nơi trong không khí. Các em bé hay lê la ngh ch t cát, mút tay, ho c c m n m ăn khi tay b n (dơ) nên t l tr em nông thôn và tr thư ng b nhi m nhi u lo i giun cùng m t lúc. Nhi m giun, tr b r i lo n tiêu hóa, làm c n tr quá trình h p thu ch t dinh dư ng, m t khác, l i còn ph i chia b t ph n th c ăn cho nh ng v khách không m i này nên các bé s ch m l n, suy dinh dư ng, s c kháng kém vì th d m c b nh nhi m khu n khác. ó là chưa k nh ng bi n ch ng như giun chui ng m t, t c ru t hay các bé gái khi giun kim cái ra h u môn tr ng có th bò sang b ph n sinh d c gây viêm nhi m. tránh ho c gi m tình tr ng nhi m giun sán cho bé, c n chú ý phòng ng a là hơn c : • T p cho bé thói quen r a tay sau khi i v sinh và trư c khi ăn. B n thân ngư i l n cũng ph i chú ý vi c này, nh t là trư c khi chu n b ăn và cho bé ăn. • V sinh ăn u ng: nên cho bé u ng nư c un sôi ngu i, ăn rau ã n u chún, các lo i trái cây nên g t v sau khi r a.
  3. • V sinh thân th : thư ng xuyên c t móng tay cho bé, r a h u môn b ng xà phòng t m sau m i l n bé i tiêu, không cho bé i tiêu b a bãi, không bé tru ng hay m c qu n x áy. • nông thôn, c n b trí khu v c x lý phân xa nơi và gi ng nư c. Không bé bò lê la, ngh ch t cát. • nh kỳ 6 tháng cho bé u ng thu c t y giun m t l n và nh c l i sau ó 3 tu n. N u trong nhà có m t thành viên b nhi m giun kim, nên t y giun cho c nhà. Giá tr dinh dư ng c a các lo i s a: Giá tr dinh dư ng c a s a Canxi - m t nguyên t m b o cho s v ng ch c c a răng và xương là m t lo i khoáng ch t d i dào nh t trong cơ th con ngư i. i v i m t ph n nhu c u hàng ngày là 1000mg, còn nam gi i là 900 mg. Ngu n cung c p canxi t t nh t là s a và các s n ph m có s a, b i vì s có m t c a ph t pho t o i u ki n cho vi c ng hóa canxi. Có nhi u lo i s a như s a bò, s a dê và s a c u Và b n bi t gì v các lo i s a này? 1. S a bò: Ch a 119mg canxi/100g và 63 Kcal/100g. ó là lo i s a "nh " nh t. S a bò thư ng ư c dùng cho tr em. Ngày nay, nó d b ánh b i b i s a chua và phomát. 2. S a dê - 120 mg canxi/100g. Hàm lư ng canxi có trong s a dê cũng tương ương v i lư ng canxi có trong s a bò và lư ng cao có trong s a dê cũng cao hơn m t chút so v i s a bò (65 Kcal/100g). 3. S a c u - 183mg canxi/100g. Hàm lư ng canxi c a s a c u là cao nh t và ó cũng là lo i s a "giàu" nh t: Lư ng ch t béo c a s a c u g p l n 2 l n s a bò và cung c p 100 Kcal/100g.
  4. I. GIÁ TR DINH DƯ NG : S a là th c ph m có giá tr dinh dư ng cao. Protein s a r t quí v thành ph n axit amin cân i và có ng hóa cao. 1. Protein . Prôtit s a bao g m: Casein, lactoalbumin và lactoglobulin. S a bò, s a trâu, s a dê thu c lo i s a casein vì lư ng casein chi m > 75% t ng s protein. S a m thu c lo i s a albumin (casein dư i 75 %). Casein là m t lo i photphoprotit. Casein có t t c các axit amin c n thi t, c bi t có nhi u Ly sin là m t axit amin r t c n thi t cho s phát tri n c a tr em. Trong s a tươi, casein dư i d ng mu i canxi (caseinat canxi) d hòa tan. Khi g p axit y u casein s k t t a do s tách các liên k t c a casein và canxi. Lactoalbumin khác v i casein là không ch a photpho nhưng có nhi u lưu huỳnh làm cho s a có mùi khó ch u . Vì v y s a ch ư c phép ti t trùng nhi t th p kéo dài ( phương pháp Pasteur). 2. Lipit: Lipit s a có giá tr sinh h c cao vì: - trong tr ng thái nhũ tương và có phân tán cao. - Có nhi u axit béo chưa no c n thi t. - Có nhi u photphatit là m t photpho lipit quan tr ng - Có tan ch y th p và d ng hóa. Tuy v y so v i d u th c v t, lư ng axit béo chưa no c n thi t trong m s a còn th p hơn nhi u. 3. Gluxit. Gluxit s a là laetoza, m t lo i ư ng kép, khi th y phân cho 2 phân t ư ng ơn là galactoza và glucoza. Lactoza trong s a bò là 2,7-5,5% s a m là 7%, tuy v y không ng t vì ng t c a lactoza kém sacaroza 6 l n. 4. Ch t khoáng. S a có nhi u Ca, K, P vì v y s a là th c n gây ki m. Canxi trong s a ng hóa r t t t vì nó dư i d ng liên k t v i casein (caseinat canxi). S a là ngu n th c n cung c p canxi quan tr ng i v i tr em. M i ngày ch c n cho tr u ng 0,5 lít s a ã nhu c u canxi cho tr (500mg/ngày). S a là th c n thi u s t, vì v y t tháng th n m tr c. n ư c n thêm nư c rau qu .
  5. 5. Vitamin. Trên th c t có th coi s a là ngu n cung c p vitamin A, B1, B2, còn các vitamin khác không áng k . Ngoài các thành ph n dinh dư ng trên, trong s a còn có thêm các ch t khí, men, n i t và ch t m u. Trong s a non (3 ngày u m i sinh) c a các bà m còn có m t lư ng kháng th mi n d ch Iga giúp cho a tr ch ng l i các b nh nhi m khu n trong nh ng ngày u m i ra i. Vì v y các bà m c n cho con bú ngay sau khi sinh. Hư ng d n cách làm s a chua: S a chua (hay yaourt) là th c ăn ch bi n b ng cách cho s a lên men chua lactic. Trong quá trình lên men, casein trong s a ông c, khu n lactic phát tri n . Món s a chua này du nh p t châu Âu, ngày nay r t ph bi n nư c ta. Ngư i ta có th làm s a chua b ng s a tươi, s a b t hay s a c có ư ng. V t li u -S a - Khu n lactic: lactobacillus hay streptocaccus thermophilus. N u không có khu n thu n ch ng thì dùng m t ít s a chua làm gi ng. Cách làm Dùng s a c: 1 lon s a c, 1 lon s a bò nư c sôi, 2 lon s a bò nư c n u chín ngu i, 1 hũ s a chua cái, hũ ng yaourt. Khui h p s a c cho vào thau và vào 1 lon s a bò nư c sôi r i khu y lên cho u. ti p thêm 2 lon s a bò nư c lã n u chín ngu i. Hũ yaourt cái ra
  6. tô, qu y cho tan u, và vào thau s a, qu y l i cho u. Múc h n h p trên vào các hũ ng và y n p l i cho ch t. Ti p ó t các hũ này vào 1 cái n i to hơn. N u 1 m nư c nóng kho ng 70oC và ch nư c này vào cho nư c ng p t i c c a nh ng hũ yaourt. Sau ó dùng n p y kín n i ng, 4 gi cho yaourt c. X p các hũ này vào t l nh. Dùng s a tươi: Kh trùng, h t b ch t béo n i trên m t s a tươi (nhi u ch t béo làm m t s a chua không m n). un nóng kho ng 80oC trong m t phút r i h nhi t xu ng còn 50oC, nh khu y u. Sau ó m i cho men. N u m quá lâu thì s a chua quá, khó ăn. N u y kín lúc còn nóng thì hơi nư c ng l i, r t xu ng làm m t s a chua không nh n. Th i h n dùng s a chua là vài ngày. lâu nó s tách thành l p: Ph n nư c và ph n lactoserum, dư i, còn kh i ng asein n i trên, g i là s a v a. Công d ng S a chua là th c ph m h tr vì nó có nhi u ch t b dư ng và d h p th vào máu. Nó l i d tiêu và kích thích tiêu hoá. Cơ th h p th s a chua nhi u hơn g p 3 l n s a tươi, nên dùng cho ngư i b nh v a m i kh i, suy như c, bi ng ăn. T t nh t v i tr suy dinh dư ng và ngư i l n tu i. Sau th i gian tr b nh b ng thu c kháng sinh, t p khu n ru t b xáo tr n nên m c b nh tiêu ch y phân s ng. Ch ng b nh này r t ph bi n do l m d ng thu c kháng sinh. Ch c n dùng s a chua m t tu n l là kh i (m i ngày 3 ly) L m d ng thu c acid (tr au bao t ) làm cho men sinh th i t ru t già tr i lên ru t non. B ng lình bình, ì ch khó ch u, ch ng này r t thư ng g p. Nên ăn s a chua ph c h i tính acid ru t non, ng th i cũng y men sinh th i xu ng ru t già Có th dùng s a chua cho ngư i b nh ái ư ng vì nó có ít ch t b t và làm gi m cơn khát. M t s trư ng h p tiêu ch y c a tr em có th tr b nh b ng s a chua. Cơ th b b nh có th do tính acid c a s a chua ho c men lactic tái t o quân bình t p khu n ru t, làm gi m viêm ru t. Phòng và x lý tr có ch y
  7. M t cháu bé s ch s v n có th lây ch y c a các cháu khác, các cháu có ch y hay gãi u vì b ng a. Nhìn k vào tóc c a các cháu, b n s th y các tr ng ch y nh , tròn, m u xám bám vào tóc. Hãy g i u hàng ngày cho cháu b ng các ch t thu c ch ng ch y bán hi u thu c trong 5 ngày li n. Hãy dùng xà phòng g i k l i, ch i tóc b ng lư c bí (có răng lư c khít). Nhúng lư c vào d m nóng ch i r i l y khăn s ch trùm lên tóc các cháu m t h i lâu. Thay và gi t áo g i, khăn tr i giư ng và qu n áo m i ngày cho các cháu! Phòng b nh c m khi th i ti t thay i t ng t Trong m t ngày nhi t lên xu ng khác nhau nh hư ng n s c kh e m i ngư i, nh t là tr em. Vào th i i m giao mùa như hi n nay, tình tr ng tr m c b nh hô h p gia tăng m nh L a tu i b viêm ph i t p trung ch y u vào các cháu dư i 1 tu i. Nguyên nhân chính làm lư ng b nh nhân nh p vi n giá tăng do th i ti t nh ng ngày v a qua chuy n t khí h u l nh, khô hanh, gió l nh sang nóng và thay i trong m t ngày r t thích h p cho vi khu n phát tri n nhanh, c bi t là siêu vi trùng. Trong khi ó h hô h p c a tr nh chưa hoàn thi n, các m ch máu còn m ng khi ti p xúc v i vi khu n d dàng b chúng t n công gây b nh
  8. Tr m c b nh ư ng hô h p tăng m nh, c bi t là c m cúm. ây là b nh lây truy n nhanh chóng trong c ng ng qua không khí ho c qua ti p xúc. T n su t m c b nh hàng năm là 5-15% ngư i l n và 15-42% tr em. Hi n nhi u cha m ch quan v i cúm nhưng trên th c t , ây ư c coi là b nh n ng nhi u bi n ch ng có th x y ra c ngư i l n và tr em.Trong ó, i v i tr em, cúm có th gây ra t 30-40% trư ng h p viêm tai gi a. Bà m mang thai 3 tháng u b cúm có th gây quái thai ho c d t t b m sinh cho thai nhi... • Phòng b nh hơn ch a b nh Tr em là i tư ng có nguy cơ cao m c các b nh bi n ch ng và liên quan n cúm. T l tr nh p vi n do b nh cúm cao nh t là tr em dư i 2 tu i. Vào th i i m giao mùa như hi n nay, nhi u b c ph huynh ch quan trong vi c ăn m c c a con cái như m c quá m n khi tr i n ng tr toát m hôi d b c m, viêm ph i... Khi th i ti t t ng t tr em r t d b m c b nh c m cúm v i các bi u hi n viêm ư ng hô h p trên, viêm mũi, viêm mũi h ng, viêm thanh qu n, khí ph qu n. Tri u ch ng khi tr b c m cúm là nh c u, nóng s t, ho, s mũi, kèm theo bu n nôn, kéo dài kho ng 2 tu n... Bi n pháp t t nh t là gi m cho tr , gi v sinh thân th , có ch ăn u ng h p lý, tuy t i không t ý cho tr u ng thu c khi chưa ư c s ch d n c a bác sĩ. M t trong nh ng bi n pháp cũng nên áp d ng là cho tr tiêm v c-xin ng a cúm. Hi n nay, trên th trư ng ã có v c-xin phòng cúm có thành ph n kháng nguyên c a các ch ng virus cúm A/H3N2, A/H1N1 và B như Vixagrip c a Aventis Pasteur. Nh ng lo i v c-xin này có th phòng ng a b nh cúm, c bi t các b nh nhân có nguy cơ m c các bi n ch ng ph i h p. Ch c n 1 li u duy nh t thì sau khi tiêm 2 tu n thu c s có tác d ng b o v v i th i gian 1 năm. Các b c phu huynh có th ưa tr i tiêm t i các Trung tâm y t a phương, các phòng khám c a các b nh vi n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2