intTypePromotion=1

Khoa học quản lý đại cương (ThS Tạ Thị Bích Ngọc) - Chương 8

Chia sẻ: Đặng Minh Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
102
lượt xem
15
download

Khoa học quản lý đại cương (ThS Tạ Thị Bích Ngọc) - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8: Chức năng kiểm tra là Kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh hoạt động các bộ phận cấp dưới để tin chắc rằng các mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó đã đang được hoàn thàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học quản lý đại cương (ThS Tạ Thị Bích Ngọc) - Chương 8

 1. CHƯƠNG 8 CHỨC NĂNG KIỂM TRA KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG ThS Tạ Thị Bích Ngọc KHQLDC
 2. Nội dung bài học 8.1 Khái niệm kiểm tra 8.1.1 Định nghĩa 8.1.2 Đặc điểm của kiểm tra trong quản lý 8.1.3 Phân loại kiểm tra 8.1.4 Vai trò của kiểm tra trong quản lý 8.2 Quy trình, phương pháp và yêu cầu kiểm tra 8.2.1 Quy trình kiểm tra 8.2.2 Phương pháp kiểm tra 8.2.3 Yêu cầu của kiểm tra 2 KHQLDC
 3. Kiểm tra là gì? • Harold Koontz: “Kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh hoạt động các bộ phận cấp dưới để tin chắc rằng các mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó đã đang được hoàn thành” • Kenneth A. Merchant: “Kiểm tra bao gồm tất cả các hoạt động mà nhà quản trị thực hiện nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các kết quả thực tế sẽ đúng như kết quả dự kiến trong kế hoạch” 3 KHQLDC
 4. 8.1.1 Định nghĩa Kiểm tra là quá trình đo lường hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức trên cơ sở các tiêu chuẩn đã được xác lập để phát hiện những ưu điểm và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp giúp tổ chức phát triển theo đúng mục tiêu. 4 KHQLDC
 5. Nội hàm khái niệm Là một quá trình Đo lường hoạt động và kết quả hoạt động MỤC Xác lập các tiêu chuẩn TIÊU Phát hiện những ưu điểm và hạn chế Các giải pháp 5 KHQLDC
 6. 8.1.2 Đặc điểm của kiểm tra trong QL 1 1 Là một quá trình 1 2 Là chức năng của quy trình quản lý 3 Thể hiện quyền hạn và trách nhiệm của NQL 4 Là hệ thống mang tính phản hồi 6 KHQLDC
 7. 8.1.3 Phân loại kiểm tra • Có nhiều cách phân loại • Một số cách cơ bản 7 KHQLDC
 8. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (1) • Căn cứ vào thời gian Kiểm tra sau Kiểm tra trước (hậu kiểm) (đề phòng, ngăn ngừa tác động xấu tới mục tiêu) Kiểm tra trong 8 KHQLDC
 9. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (2) • Căn cứ vào hệ thống Đầu vào Đầu ra Nhân lực Công nghệ Vốn Quá trình Sản phẩm Thiết bị xử lý Hàng hóa Nguyên liệu Dịch vụ Thông tin … 9 KHQLDC
 10. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (3) Căn cứ vào tần suất của kiểm tra Đột xuất Định kỳ 10 KHQLDC
 11. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (3) Căn cứ vào phạm vi của kiểm tra Kiểm tra Cá nhân Kiểm tra Kiểm tra tổng thể bộ phận Kiểm tra Trọng điểm 11 KHQLDC
 12. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (4) • Kiểm tra trọng điểm có thể tìm nhờ các câu hỏi: – Điểm nào phản ánh rõ nhất mục tiêu? – Điểm nào phản ánh rõ nhất tình trạng không đạt mục tiêu? – Điểm nào đo lường tốt nhất cho sự sai lạc? – Điểm nào cho biết người chịu trách nhiệm về sự thất bại? – Tiêu chuẩn kiểm tra nào có thể thu thập thông tin nhiều nhất mà ít tốn kém nhất? – … 12 KHQLDC
 13. 8.1.3 Phân loại kiểm tra (4) Căn cứ vào các chức năng của quản lý 1 Kiểm tra công tác kế hoạch 2 Kiểm tra công tác tổ chức 3 Kiểm tra công tác lãnh đạo 4 Kiểm tra công tác kiểm tra 13 KHQLDC
 14. 8.1.4 Vai trò của kiểm tra trong quản lý (1) 1 2 Giúp NQL Giúp phát nắm được hiện ưu điểm nhịp độ, tiến và hạn chế độ, mức độ để đưa ra của công các giải pháp việc phù hợp 14 KHQLDC
 15. 8.1.4 Vai trò của kiểm tra trong quản lý (2) Cung cấp Giúp đảm bảo thêm thông thực thi tin cho để quyền lực của hoàn thiện chủ thể quản các quyết lý định quản lý 15 KHQLDC
 16. 8.1.4 Vai trò của kiểm tra trong quản lý (3) Giúp cho tổ chức Tạo tiền đề cho theo sát và đối phó quá trình hoàn với sự thay đổi của thiện và đổi mới tổ môi trường chức 16 KHQLDC
 17. 8.2 Quy trình, phương pháp và yêu cầu kiểm tra 8.2.1 Quy trình kiểm tra 8.2.2 Phương pháp kiểm tra 8.2.3 Yêu cầu của kiểm tra 17 KHQLDC
 18. 8.2.1 Quy trình kiểm tra 8.2.1.1 Quy trình kiểm tra cơ bản 8.2.1.2 Quy trình kiểm tra chi tiết 18 KHQLDC
 19. 8.2.1.1 Quy trình kiểm tra cơ bản Thiết lập Đo lường các tiêu chuẩn việc thực hiện Giải pháp 19 KHQLDC
 20. Thiết lập các tiêu chuẩn (1) • Tiêu chuẩn là thứ tự và phương pháp thực hiện – Định lượng – Định tính • Cơ sở xây dựng: – Mục tiêu, Nguyên tắc quản lý – Bản mô tả công việc – Bản tiêu chuẩn công việc • Yêu cầu: – Rõ ràng – Dễ sử dụng 20 KHQLDC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2