intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
17
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: Đánh giá thực tiễn hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC của AAC; nhận diện các điểm hạn chế trong hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC của AAC; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác KSCL hoạt động kiểm toán BCTC tại AAC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trên con đường thực hiện những cam kết với Tổ chức thương mại thế giới<br /> (WTO) khi gia nhập, Việt Nam đang dần đổi mới toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây<br /> <br /> Ế<br /> <br /> dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa<br /> <br /> U<br /> <br /> và hội nhập. Ngành kiểm toán Việt Nam không là một ngoại lệ nằm ngoài xu thế đó.<br /> <br /> -H<br /> <br /> Thị trường kiểm toán nước ta vốn đã rất cạnh tranh nay còn có sự góp mặt của các<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> công ty kiểm toán nước ngoài với thương hiệu, uy tín đã được xây dựng lâu đời trên<br /> khắp thế giới khiến cho thị phần các công ty kiểm toán trong nước không tránh khỏi bị<br /> <br /> H<br /> <br /> co hẹp.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Đứng trước thách thức đó cùng với đặc thù là ngành cung cấp dịch vụ, một yêu<br /> cầu tất yếu đặt ra đối với các công ty kiểm toán Việt Nam là phải từng bước xây dựng<br /> <br /> K<br /> <br /> uy tín, thương hiệu cho mình trong lòng mỗi KH cũng như các đối tượng sử dụng kết<br /> <br /> C<br /> <br /> quả kiểm toán. Đó là một mục tiêu dài hạn được từng bước thực hiện thông qua từng<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cuộc kiểm toán mà mỗi công ty kiểm toán cần đạt được bằng cách thoả mãn nhu cầu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> BCKT đáng tin cậy.<br /> <br /> IH<br /> <br /> KH, cung cấp dịch vụ kiểm toán có chất lượng nhưng đồng thời cũng phát hành các<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tuy nhiên, trên thực tế, yêu cầu của KH đôi khi lại đi ngược lại mong muốn số<br /> <br /> G<br /> <br /> đông người sử dụng kết quả kiểm toán và có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty<br /> <br /> N<br /> <br /> nếu KTV hoặc công ty kiểm toán dễ dàng thoả hiệp với KH. Sự sụp đổ của Athur<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Andersen là một bài học lớn cho các công ty kiểm toán về vấn đề này. Chính vì thế, để<br /> đạt được những giá trị lâu dài và bền vững, các công ty kiểm toán cần xây dựng và duy<br /> <br /> TR<br /> <br /> trì cho mình hệ thống KSCL kiểm soát chặt chẽ trong từng cuộc kiểm toán nhằm giữ<br /> cân bằng giữa đáp ứng nhu cầu KH và yêu cầu chất lượng thông tin của số đông những<br /> người sử dụng kết quả kiểm toán.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế<br /> toán AAC (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc AAC) luôn nỗ lực hết mình trong công tác<br /> KSCL hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành kiểm toán là khối lượng<br /> công việc lớn và dồn dập được thực hiện trong thời gian ngắn, cùng với những đặc điểm<br /> 1<br /> <br /> về quy mô công ty, tình hình nhân sự, điều kiện vật chất… hoạt động KSCL của AAC<br /> không tránh khỏi có những hạn chế nhất định.<br /> Xuất phát từ thực trạng đó, em đã quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: “Đánh giá<br /> hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm<br /> toán và Kế toán AAC” trong quá trình thực tập tại Công ty. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC và nhận diện những hạn chế trong hệ thống<br /> <br /> -H<br /> <br /> này, em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động<br /> KSCL từ đó giúp Công ty kiểm soát rủi ro, giữ gìn và xây dựng uy tín của mình.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu<br /> <br /> Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:<br /> <br /> H<br /> <br /> - Đánh giá thực tiễn hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC của AAC.<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Nhận diện các điểm hạn chế trong hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC của<br /> <br /> K<br /> <br /> AAC.<br /> <br /> C<br /> <br /> - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác KSCL hoạt động kiểm toán<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> BCTC tại AAC. Qua đó, chất lượng thông tin của BCKT do Công ty phát hành<br /> <br /> IH<br /> <br /> được đảm bảo tốt hơn. Đồng thời Công ty cũng kiểm soát chặt chẽ hơn các rủi ro<br /> trong hoạt động của mình.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> N<br /> <br /> - Phạm vi:<br /> <br /> G<br /> <br /> - Đối tượng: hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty AAC.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> + Không gian: Đề tài được thực hiện tại AAC và cuộc kiểm toán thực hiện tại Công<br /> ty CP A.<br /> <br /> TR<br /> <br /> + Thời gian: Số liệu thực hiện tại Công ty CP A cho năm tài chính kết thúc vào ngày<br /> 31/12/2011. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 01/2012 đến tháng 04/2012.<br /> + Nội dung: Khoá luận xem xét về một khía cạnh của CLKT là mức độ thoả mãn<br /> của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý<br /> kiến kiểm toán của KTV. Theo đó, mục tiêu của hoạt động KSCL ở đây là nhằm<br /> hạn chế rủi ro cho Công ty và đảm bảo chất lượng thông tin của BCKT. Nội dung<br /> <br /> 2<br /> <br /> nghiên cứu của khoá luận tập trung xoay quanh các hoạt động, chính sách của Công<br /> ty AAC để đạt được các mục tiêu này.<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu<br /> - Thu thập, nghiên cứu Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành cùng các tài<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> liệu chuyên khảo có liên quan như giáo trình, sách báo về hệ thống KSCL hoạt động<br /> <br /> -H<br /> <br /> kiểm toán BCTC.<br /> <br /> - Thu thập tài liệu, thông tin về hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC tại<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> AAC thông qua quan sát, phỏng vấn, đọc tài liệu.<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.2. Phương pháp xử lý số liệu<br /> <br /> IN<br /> <br /> Sau khi thu thập số liệu, người viết tiến hành phân tích, tổng hợp cũng như vận<br /> dụng các kiến thức về KSCL hoạt động kiểm toán BCTC để từ đó có cái nhìn tổng<br /> <br /> IH<br /> <br /> Khoá luận gồm có 3 phần:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 5. Cấu trúc khoá luận<br /> <br /> K<br /> <br /> quan về vấn đề nghiên cứu.<br /> <br /> PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Được chia thành 3 chương:<br /> <br /> G<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC.<br /> <br /> N<br /> <br /> Chương 2: Hệ thống KSCL hoạt động kiểm toán BCTC tại AAC.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Chương 3: Các đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác KSCL<br /> <br /> TR<br /> <br /> hoạt động kiểm toán BCTC của AAC.<br /> PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KSCL<br /> HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BCTC<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1 Tổng quan về kiểm toán BCTC<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC<br /> <br /> -H<br /> <br /> “Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động được kiểm<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ<br /> do các KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý<br /> <br /> H<br /> <br /> có hiệu lực.”(GS.TS.NGƯT Nguyễn Quang Quynh và đồng nghiệp, năm 2006)<br /> <br /> IN<br /> <br /> Căn cứ theo mục đích thì kiểm toán có 3 loại: kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân<br /> <br /> K<br /> <br /> thủ, kiểm toán hoạt động. Trong đó, “kiểm toán BCTC là cuộc kiểm tra để đưa ra ý<br /> <br /> C<br /> <br /> kiến nhận xét về sự trình bày trung thực và hợp lý của BCTC của một đơn vị” (tập thể<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, năm 2008)<br /> <br /> IH<br /> <br /> Đối tượng trực tiếp của kiểm toán BCTC là các Bảng khai tài chính. Bộ phận<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> quan trọng của những Bảng khai này là BCTC. Trong đó: “ BCTC: Là hệ thống báo<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận)<br /> <br /> G<br /> <br /> phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị.”(VAS 200). Ngoài ra<br /> <br /> N<br /> <br /> Bảng khai tài chính còn bao gồm những bảng kê khai có tính pháp lý khác như Bảng<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> kê khai tài sản cá nhân, bảng kê khai tài sản đặc biệt (kể cả các bảng kê khai tài sản<br /> doanh nghiệp phá sản hoặc bán đấu giá…) và các bảng khai theo yêu cầu riêng của<br /> <br /> TR<br /> <br /> chủ đầu tư.<br /> <br /> 1.1.2 Mục tiêu<br /> Theo VAS 200 thì kiểm toán BCTC có 2 mục tiêu:<br /> - Kiểm toán BCTC giúp cho KTV và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận<br /> rằng BCTC có được trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được<br /> <br /> 4<br /> <br /> chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên<br /> các khía cạnh trọng yếu hay không.<br /> - Kiểm toán BCTC giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót<br /> để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.<br /> <br /> U<br /> <br /> Đối với đơn vị được kiểm toán, kiểm toán BCTC góp phần nâng cao độ tin cậy<br /> <br /> BCTC và nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.<br /> <br /> Đối với người sử dụng thông tin, kiểm toán BCTC là căn cứ quan trọng để<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> <br /> <br /> -H<br /> <br /> <br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.3 Vai trò<br /> <br /> Đối với tổng thể nền kinh tế, kiểm toán BCTC góp phần củng cố và nâng cao<br /> <br /> IN<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> những người sử dụng thông tin BCTC có thể đưa ra các quyết định kinh tế chính xác.<br /> <br /> K<br /> <br /> hiệu quả hoạt động kế toán tài chính nói riêng và quản lý kinh tế nói chung.<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.4 Khái quát về một qui trình kiểm toán BCTC<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Theo tập thể giảng viên bộ môn Kiểm toán trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh<br /> <br /> IH<br /> <br /> (2008) thì quy trình kiểm toán BCTC có thể phân thành ba giai đoạn chính là chuẩn bị,<br /> <br /> Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán bao gồm:<br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thực hiện và hoàn thành kiểm toán. Sau đây là nội dung khái quát từng giai đoạn:<br /> <br /> G<br /> <br /> - Tiền kế hoạch là quá trình kiểm toán tiếp cận với khách hàng nhằm thu thập<br /> <br /> N<br /> <br /> những thông tin cần thiết nhằm giúp cho họ hiểu về nhu cầu của khách hàng, đánh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> giá khả năng phục vụ... Theo đó, hai bên ký hợp đồng kiểm toán hoặc thư cam kết<br /> <br /> TR<br /> <br /> kiểm toán.<br /> <br /> - Lập kế hoạch kiểm toán bao gồm thu thập thông tin về đặc điểm hoạt động<br /> <br /> kinh doanh, tìm hiểu HTKSNB, đánh giá rủi ro, xác lập mức trọng yếu... để lập kế<br /> hoạch và chương trình kiểm toán, nhờ đó sẽ nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của<br /> cuộc kiểm toán.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản