intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
38
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR, CVaR<br /> VÀ ARMA/GARCH VÀO QUẢN TRỊ<br /> RỦI RO DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT<br /> <br /> NGUYỄN HUYỀN TRANG<br /> <br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, dưới sự hỗ trợ tận tình<br /> của giáo viên hướng dẫn và được phía nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, em đã có<br /> một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài<br /> “nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH trong việc quản trị<br /> rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết”.<br /> Em xin chân thành cảm ơn:<br />  Các Thầy Cô khoa Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> đã quan tâm, tạo điều kiện giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tế.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br />  Giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Bích Ngọc: Cô đã hướng dẫn, hỗ trợ<br /> em rất tận tình về phương pháp, lý luận và nội dung trong suốt thời gian hoàn thiện<br /> đề tài khóa luận.<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện và trình bày đề tài không thể tránh khỏi những sai<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> thầy cô và các bạn.<br /> <br /> h<br /> <br /> sót và hạn chế, do vậy em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét phê bình của quý<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Kính chúc quý Thầy Cô và các bạn sức khỏe!<br /> Huế, Ngày 02 tháng 5 năm 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... i<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................................ ii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ iii<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI ……………………………………………………………….. .. v<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................. 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ..................................................................... 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ................................................................................... 3<br /> 5. Kết cấu đề tài: ..................................................................................................... 4<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................ 5<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH VaR, CVaR, ARMA/GARCH<br /> TRONG VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT ....... 5<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1. Tổng quan lý thuyết danh mục cổ phiếu niêm yết .......................................... 5<br /> 1.1.1. Chứng khoán................................................................................................. 5<br /> 1.1.2. Cổ phiếu niêm yết ......................................................................................... 6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.3. Danh mục cổ phiếu niêm yết ........................................................................ 7<br /> 1.2. Tổng quan lý thuyết rủi ro danh mục đầu tư ................................................... 7<br /> 1.2.1 Khái niệm rủi ro............................................................................................. 7<br /> 1.2.2. Phân loại rủi ro danh mục đầu tư.................................................................. 7<br /> 1.2.3 Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư ............................................................ 8<br /> 1.3. Tổng quan về VaR ........................................................................................... 9<br /> 1.3.1. Khái niệm VaR ............................................................................................. 9<br /> 1.3.2. Các thông số ảnh hưởng đến VaR của danh mục ....................................... 10<br /> 1.3.2.1. Độ tin cậy................................................................................................. 10<br /> 1.3.2.2. Khoảng thời gian đo lường VaR ............................................................. 10<br /> 1.3.2.3. Đơn vị tiền tệ: .......................................................................................... 10<br /> 1.3.3. Định lượng giá trị VaR ............................................................................... 11<br /> 1.3.3.1. Phương pháp tiếp cận VaR truyền thống................................................. 11<br /> 1.3.3.1.1. Các giả thiết của mô hình VaR ............................................................. 11<br /> 1.3.3.1.2. Phương pháp Variance-Covariance (phương sai- hiệp phương sai) .... 11<br /> <br /> 1.3.3.1.3. Phương pháp Historical Method........................................................... 14<br /> 1.3.3.1.4. Những tồn tại của mô hình VaR truyền thống ..................................... 15<br /> 1.3.3.2. Phương pháp tiếp cận VaR mở rộng ....................................................... 15<br /> 1.3.3.2.1.Mô hình ARMA(p,q) và GARCH(p’,q’)............................................... 16<br /> 1.3.3.2.2 Mô hình VaR ứng dụng phương pháp RiskMetrics .............................. 21<br /> 1.3.3.2.3 Mô hình VaR ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo ...................... 22<br /> 1.3.3.3 Tiến trình thực hiện và phần mềm sử dụng .............................................. 22<br /> 1.3.4. Kiểm định tính chính xác của VaR............................................................. 23<br /> 1.4. Conditional Value at Risk (CVaR) ................................................................ 24<br /> 1.4.1. Khái niệm ................................................................................................... 24<br /> 1.4.2. Vai trò ......................................................................................................... 25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.4.3. Phương pháp tính CVaR ............................................................................. 25<br /> 1.5. Quá trình QTRR đối với DMCP dựa trên mô hình VaR, CVaR và<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ARMA/GARCH ................................................................................................... 26<br /> 1.5.1 Khái niệm quản trị rủi ro danh mục…………………………………… 26<br /> 1.5.2 Quản trị rủi ro đối với DMCP dựa trên mô hình VaR, CVaR và ARMA<br /> GARCH………………………………………………………………………. 26<br /> 1.5.2.1 Nhận diện rủi ro ........................................................................................ 26<br /> 1.5.2.2 Đo lường rủi ro ......................................................................................... 27<br /> 1.5.2.2 Kiểm soát rủi ro ........................................................................................ 27<br /> 1.5.2.2. Tài trợ rủi ro…………………………………………………………..28<br /> 1.6. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước trong những năm gần đây: ........30<br /> 1.6.1. Các nghiên cứu trong nước......................................................................... 30<br /> 1.6.2. Các nghiên cứ ngoài nước .......................................................................... 31<br /> CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG KẾT HỢP MÔ HÌNH VaR, CVaR và<br /> ARIMA/GARCH TRONG QTRR DMCP NIÊM YẾT ........................................ 32<br /> 2.1. Giới thiệu về danh mục ................................................................................. 32<br /> 2.1.1. Giả thiết ...................................................................................................... 32<br /> 2.1.2. Một số tiêu chuẩn để lựa chọn cổ phiếu: .................................................... 32<br /> 2.1.3. Danh mục cổ phiếu: .................................................................................... 33<br /> 2.1.4. Tỷ trọng của từng cổ phiếu trong danh mục............................................... 33<br /> 2.2. Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục.................................. 34<br /> 2.2.1.Tính VaR theo phương pháp truyền thống .................................................. 34<br /> 2.2.1.1. Phương pháp Variance- Covariance ....................................................... 34<br /> <br /> 2.2.1.2. Phương pháp Historical Method.............................................................. 36<br /> 2.2.2. Tính VaR mở rộng ...................................................................................... 38<br /> 2.2.2.1 Kiểm định ................................................................................................ 38<br /> 2.2.2.2 Hiệu chỉnh số liệu .................................................................................... 40<br /> 2.2.2.3. Ước lượng VaR ................................................................................ 45<br /> 2.2.2.3.1. Tính VaR danh mục với chuỗi lợi suất tương lai phân phối chuẩn ................. 46<br /> 2.2.2.3.2. Tính VaR danh mục với chuỗi lợi suất tương lai không tuân theo phân<br /> phối chuẩn............................................................................................................. 50<br /> Ta tiến hành chạy mô phỏng Monte Carlo với dạng phân phối được dự đoán tốt<br /> hơn là phân phối Beta: .......................................................................................... 50<br /> 2.2.3. Kiểm định Back-test ................................................................................... 52<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.4. CVaR .......................................................................................................... 53<br /> 2.3 Ứng dụng mô hình VaR mở rộng, CVaR và ARMA/GARCH để QTRR DM....... 53<br /> 2.3.1 Nhận diện rủi ro ........................................................................................... 53<br /> 2.3.2. Đo lường rủi ro ........................................................................................... 53<br /> 2.3.3. Kiểm soát rủi ro .......................................................................................... 54<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 2.3.3.1 Quyết định có nên phòng ngừa rủi ro hay không? ............................ 56<br /> 2.3.3.2. Phòng ngừa rủi ro cho danh mục như thế nào? ................................ 56<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.3.4 Tài trợ cho rủi ro .......................................................................................... 59<br /> CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ..................................................... 61<br /> 3.1. Thảo luận kết quả đề tài nghiên cứu………………………………............ ..61<br /> 3.2. Kiến nghị…………………………………………………………………. .. 62<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN ............................................................................................... 64<br /> 1. Kết quả đạt được .............................................................................................. 64<br /> 2. Hạn chế của đề tài ............................................................................................ 65<br /> 3. Hướng phát triển đề tài ..................................................................................... 65<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản