intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác luân chuyển hàng hóa và quản lý hàng tồn kho tại CN Công ty TNHH Trần Trương Tại Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
64
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác luân chuyển hàng hóa và quản lý hàng tồn kho tại CN Công ty TNHH Trần Trương Tại Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về luân chuyển hàng hóa và quản lý hàng tồn kho; tìm hiểu được thực trạng của công tác luân chuyển hàng hóa và quản lý HTK tại CN Công ty TNHH TM và DVTH Trần Trương Tại Huế; tìm ra được một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác luân chuyển hàng hóa và quản lý hàng tồn kho tại CN Công ty TNHH Trần Trương Tại Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ<br /> <br /> cK<br /> <br /> VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> CÔNG TY TNHH TRẦN TRƯƠNG TẠI HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Võ Nhật Phương<br /> <br /> ThS. Hoàng Giang<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K43B – Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp là sự tổng hợp giữa kiến thức<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> học tập và kinh nghiệp thực tế trong các năm học vừa qua.<br /> <br /> Trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu và viết khoá luận tốt nghiệp ,em<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thầy cô giáo trong trường Đại Học Kinh Tế Huế.<br /> <br /> uế<br /> <br /> đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể,cá nhân ,các<br /> <br /> Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Thầy giáo Hoàng Giang<br /> <br /> người đã hướng dẫn em tận tình trong suốt thời gian thực tập và hoàn<br /> thành bài khoá luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> h<br /> <br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chi nhánh Công ty TNHH<br /> <br /> in<br /> <br /> Thương mại và dịch vụ Trần Trương cũng như các anh chị làm việc trong<br /> đây.<br /> <br /> cK<br /> <br /> phòng Kế toán – Tài chính đã tận tình giúp đỡ trong thời gian em thực tập ở<br /> Vì điều kiện thời gian còn hạn chế cũng như kiến thức có hạn,kinh<br /> <br /> nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên trong khoá luận tôt nghiệp không tránh<br /> <br /> họ<br /> <br /> khỏi những sai sót.Em rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô.<br /> Huế,tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Võ Nhật Phương<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Võ Nhật Phương<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................................vi<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... viii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ........................................................................................ix<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................3<br /> Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .....................................................................3<br /> 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản..................................................................................3<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm, các mối quan hệ ,nội dung và ý nghĩa của hoạt động luân<br /> chuyển hàng hoá:...................................................................................................3<br /> 1.1.1.2. Khái niệm ,chức năng ,ý nghĩa của quản lý hàng tồn kho .......................4<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm và nhiệm vụ về tổ chức hạch toán luân chuyển hàng hóa.............6<br /> 1.2.Các hình thức hạch toán luân chuyển hàng hoá.....................................................7<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.1. Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng ................................................................7<br /> 1.2.1.1. Nguồn hàng ..............................................................................................7<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1.2. Phương thức mua hàng, thủ tục, chứng từ ...............................................7<br /> 1.2.1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá..........................................................................9<br /> 1.2.1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: ....................13<br /> <br /> 1.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng: ..............................................................16<br /> 1.2.2.1. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng bán: ..............................................16<br /> 1.2.2.2. Phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ bán hàng: ...........................17<br /> <br /> SVTH: Võ Nhật Phương<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng: ..............................................................18<br /> 1.2.2.4. Tính giá xuất kho:...................................................................................23<br /> 1.2.3. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán luân chuyển hàng hoá...25<br /> 1.2.3.1. Hình thức Nhật ký chung: ......................................................................25<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.3.2. Hình thức Nhật ký Sổ cái: ......................................................................27<br /> 1.2.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ:.....................................................................27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.3.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ:...............................................................28<br /> 1.3. Các đánh giá về quản lý HTK:............................................................................29<br /> 1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý tồn kho ...................................................29<br /> 1.3.2. Các phương pháp quản lý tồn kho: ...............................................................30<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.3.3. Các phương pháp hạch toán HTK ................................................................31<br /> 1.3.3.1 Hạch toán chi tiết HTK ...........................................................................31<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.3.3.2 Hạch toán kết quả kiểm kê ......................................................................32<br /> 1.3.3.3 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn...................................................32<br /> 1.3.3.4.Các hệ thống quản lý hàng tồn kho trên lý thuyết: .................................33<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3.3.5.Cách thức quản lý HTK có hiệu quả: ......................................................34<br /> Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM – DVTH TRẦN<br /> TRƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ .............................................................................37<br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty ............................................................................37<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển .................................................................37<br /> 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty................................................37<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.2.1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh nguồn hàng và thị trường ....................37<br /> 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh ...............................................38<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.3.Cơ cấu tổ chức quản lý của CN Công ty TNHH Trần Trương tại Huế.........39<br /> 2.1.3.1. Khái quát bộ máy quản lý của CN công ty ............................................39<br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc và các phòng ban....39<br /> 2.1.4.Tổ chức kế toán của CN công ty TNHH Trần Trương..................................41<br /> 2.1.5. Một số chỉ tiêu khác......................................................................................44<br /> <br /> SVTH: Võ Nhật Phương<br /> <br /> iv<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2. Tình hình thực tế về kế toán luân chuyển hàng hoá và quản lý hàng tồn kho tại<br /> Công ty TNHH Trần Trương .....................................................................................45<br /> 2.2.1. Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng ..............................................................45<br /> 2.2.1.1. Nguồn hàng ............................................................................................45<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.1.2. Phương thức mua hàng, thủ tục, chứng từ: ............................................46<br /> 2.2.1.3. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng ..............................................................47<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.1.4. Phân tích lượng hàng nhập vào qua các năm: ........................................49<br /> 2.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ xuất hàng: .............................................................52<br /> 2.2.2.1. Phương thức xuất hàng, thủ tục, chứng từ: ............................................52<br /> 2.2.2.3. Phân tích lượng hàng xuất ra..................................................................57<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.3. Quản lý hàng hóa tồn kho:............................................................................62<br /> 2.2.3.1.Các chỉ tiêu về đánh giá quản lý HTK ....................................................63<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.3.2.Phân tích tình hình nhập xuất tồn qua các năm:......................................67<br /> 2.2.3.3.Công tác quản lý HTK: ...........................................................................70<br /> Chương 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC..........71<br /> <br /> họ<br /> <br /> LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁVÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO............................71<br /> TẠI CN CÔNG TY TNHH TRẦN TRƯƠNG .............................................................71<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................71<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................73<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN .................................................................................................77<br /> <br /> ng<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................79<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHỤ LỤC ......................................................................................................................80<br /> <br /> SVTH: Võ Nhật Phương<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản