Kỹ năng giao tiếp

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

6
10.201
lượt xem
9.514
download

Kỹ năng giao tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiên học lễ, hậu học văn. khái niệm giao tiếp. Giao tiếp có hiệu quả. Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả. Giao tiếp là một quá trình, Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội, Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp, Thích nghi với con người và môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng giao tiếp

 1. Kỹ năng Giao tiếp N guyÔ n  i   ª K m Li n  N guyÔ n  Thu  ang Tr 1
 2. Tiên học lễ, hậu học văn 2
 3. Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 3
 4. Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4
 5. Khái niệm giao tiếp  Là một quá trình  Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội  Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp  Thích nghi với con người và môi trường 5
 6. Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Mã hoá Giải mã Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận 6
 7. Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Người giao tiếp Hồi đáp Thông Giải mã Người giao tiếp Giải mã điệp Hồi đáp 7
 8. Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Kỹ năng thuyết trình 8
 9. Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Kỹ năng thuyết trình 9
 10. Tại sao học giao tiếp?  Giao tiếp đời thường?  Hiệu quả của công việc?  Học nhiều = Giao tiếp tốt?  Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? 10
 11. Tự thoại Đại chúng Hai người Các cách   giao tiếp C«ng cộng Nhóm nhỏ 11
 12. Ta không thể không giao tiếp 12
 13. Ôn bài 13
 14. Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 14
 15. G i tÕ p  ao i kh«ng  hi u  Ö qu¶? N guyª nh© n  n  N guyª nh© n  n  kh¸ quan ch  chñ quan 15
 16. N guyª nh© n  ch  n  kh¸ quan Thời gian không hợp §Þa  i m   ® Ó kh«ng  p hî 16
 17. Nhầm lẫn nghĩa của từ Quá tải Nhận thức N guyªn  thông tin khác nhau nh© n chñ  quan T© m  ý l Søc  khoÎ 17
 18. Đa thư loạn tâm 18
 19. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình 19
 20. Sức mạnh của thông điệp Ngôn từ hay phi ngôn từ? Ngôn từ Giọng nói Hình ảnh 20
Đồng bộ tài khoản