intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng ra quyết định trong quản trị

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

473
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định là quá trình nhận ra và xác định bản chất vấn đề, nhận ra các biện pháp có thể được sử dụng, chọn và thi hành biện pháp phù hợp. 3 chủ điểm của quá trình quyết định: vấn đề, giải pháp, thực hiện. Bản chất của quyết định là hành vi sáng tạo của quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động của một đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị

 1. KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM 9 GVHD: TS. Nguyễn Thanh Hội ̀ Thanh viên: 1. Lưu Công An 2. Nguyễn Huynh Minh Châu ̀ 3. Nguyên Thị Huyên Chi ̃ ̀ 4. Lê Thị Minh Hăng ̀ 5. Hoang Đức Hiêu ̀ ́ 6. Nguyên Thị Truc ̃ ́ 7. Huynh Thị Hông Vân ̀ ̀ 8. ̃ Nguyên Lê Minh Viêt ̣
 2. ̣ ́ Trong cuôc sông… 07/29/10 Ra quyết định 2
 3. … nơi đâu cũng cần có những quyết định 07/29/10 Ra quyết định 3
 4. …linh vực nao cung cân có những quyêt ̃ ̀ ̃ ̀ ́ đinḥ 07/29/10 Ra quyết định 4
 5. ...cho dù là trẻ nhỏ 07/29/10 Ra quyết định 5
 6. … hay người già 07/29/10 Ra quyết định 6
 7. ...cho dù bât cứ ai ́ 07/29/10 Ra quyết định 7
 8. Vậy QUYẾT ĐỊNH là gì? 07/29/10 ? Ra quyết định 8
 9. Nội dung I. Khái niệm,bản chất và vai trò II.Phân loại QĐ VII. Nguyên tắc của việc ra QĐ III.Chức năng & yêu cầu của QĐ VIII.Nội dung các QĐ IV.Mục tiêu của QĐ IX. Hình thức của các QĐ V. Môi trường ra QĐ X. Phương pháp & nghệ thuật ra QĐ VI. Cơ sở khoa học của việc ra QĐ XI. Quy trình và mô hình ra QĐ XII. Nâng cao hiệu quả của QĐ 07/29/10 Ra quyết định 9
 10. I.1 Khái niệm  Quyết định là quá trình nhận ra và xác định bản chất vấn đề, nhận ra các biện pháp có thể được sử dụng, chọn và thi hành biện pháp phù hợp.  3 chủ điểm của quá trình quyết định  Vấn đề  Giải pháp  Thực hiện 07/29/10 Ra quyết định 10
 11. ̉ ́ ̉ ́ ̣ I.2 Ban chât cua quyêt đinh • Là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động cuả một đối tượng (tổ chức) • Nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và đã chín muồi, trên cơ sở phân tích các qui luật khách quan đang vận động, chi phối đối tượng và trên khả năng thực hiện cuả đối tượng (tổ chức). 07/29/10 Ra quyết định 11
 12. ̉ ́ ̣ I.3 Vai trò cua quyêt đinh • Luôn là san phâm chủ yêu và ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ trung tâm cua moi hoat đông ̉ ̣ quan tri. • Quyết định sự thành công hay thất bại trong các tổ chức. • Không thể thay thế băng tiên bac, ̀ ̀ ̣ vôn liêng, sự tự phát, sự tự điêu ́ ́ ̀ chinh hoăc bât cứ thứ tự đông ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ hoa máy móc tinh xao nào. • Mỗi quyết định là một mắt xích trong toàn bộ hệ thống các quyết định của tổ chức  phải thận trọng khi ra quyết định 07/29/10 Ra quyết định 12
 13. Nội dung I. Khái niệm,bản chất và vai trò II.Phân loại QĐ VII. Nguyên tắc của việc ra QĐ III.Chức năng & yêu cầu của QĐ VIII.Nội dung các QĐ IV.Mục tiêu của QĐ IX. Hình thức của các QĐ V. Môi trường ra QĐ X. Phương pháp & nghệ thuật ra QĐ VI. Cơ sở khoa học của việc ra QĐ XI. Quy trình và mô hình ra QĐ XII. Nâng cao hiệu quả của QĐ 07/29/10 Ra quyết định 13
 14. II.1 Phân loại QĐ theo tính chất  Quyết định chiến lược  Quyết định chiến thuật  Quyết định tác nghiệp 07/29/10 Ra quyết định 14
 15. II.2 Phân loại QĐ theo thời gian ài hạn D Ngắn hạn 07/29/10 Ra quyết định 15
 16. II.3 Phân loại theo chức năng QT Quyết định kế hoạch Quyết định tổ chức Quyết định điều khiển Quyết định kiểm soát 07/29/10 Ra quyết định 16
 17. II.4 Phân loại theo cách soạn thảo Quyết định theo chương trình có Quyết định sẵn không theo chương trình 07/29/10 Ra quyết định 17
 18. Nội dung I. Khái niệm,bản chất và vai trò II.Phân loại QĐ VII. Nguyên tắc của việc ra QĐ III.Chức năng & yêu cầu của QĐ VIII.Nội dung các QĐ IV.Mục tiêu của QĐ IX. Hình thức của các QĐ V. Môi trường ra QĐ X. Phương pháp & nghệ thuật ra QĐ VI. Cơ sở khoa học của việc ra QĐ XI. Quy trình và mô hình ra QĐ XII. Nâng cao hiệu quả của QĐ 07/29/10 Ra quyết định 18
 19. III.1 Chức năng của quyết định Định Bảo hướng đảm Quyết định Pháp Phối lệnh hợp 07/29/10 Ra quyết định 19
 20. ̀ ̉ ́ ̣ III.2 Yêu câu cua quyêt đinh • Tính khoa học. • Tính thống nhất • Đúng thẩm quyền • Cụ thể về thời gian • Có địa chỉ rõ ràng • Đúng lúc 07/29/10 Ra quyết định 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2