intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự

Chia sẻ: Lan Jing Yi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

41
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có thể bạn đứng đầu một đội làm việc. Dù bạn ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng đang ở vai trò người lãnh đạo với nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân viên của mình xây dựng các mục tiêu làm việc của họ trong năm. Song điều này không phải dễ dàng với nhiều người khi làm sao hài hòa được giữ mục tiêu chung của tổ chức với khả năng hoàn thành công việc của nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự

KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có thể  bạn đứng đầu  <br /> một đội làm việc. Dù bạn  ở  bất cứ  vị  trí nào, bạn cũng đang  ở  vai trò người lãnh đạo với  <br /> nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân viên của mình xây dựng các mục tiêu làm việc của họ <br /> trong năm. Song điều này không phải dễ dàng với nhiều người khi làm sao hài hòa được giữ <br /> mục tiêu chung của tổ chức với khả năng hoàn thành công việc của nhân viên.<br /> <br /> Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có thể  bạn đứng đầu  <br /> một đội làm việc. Dù bạn  ở  bất cứ  vị  trí nào, bạn cũng đang  ở  vai trò người lãnh đạo với  <br /> nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân viên của mình xây dựng các mục tiêu làm việc của họ <br /> trong năm. Song điều này không phải dễ dàng với nhiều người khi làm sao hài hòa được giữ <br /> mục tiêu chung của tổ chức với khả năng hoàn thành công việc của nhân viên. Việc các nhà  <br /> lãnh đạo tự trang bị và học hỏi cho mình một phương pháp thiết lập mục tiêu làm việc hiệu  <br /> quả cho nhân viên sẽ giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc của mình.<br /> <br /> Xác định mối quan tâm của nhân viên: Thiết lập mục tiêu cho nhân viên không phải làcông  <br /> việc bạn làm theo ý thích của bản thân mà cần dựa trên khả  năng và sự  quan tâm của nhân <br /> viên – những người trực tiếp thực hiện công việc. Nếu như bạn không thể xác định được sự <br /> quan tâm, khả năng và thế mạnh thực sự của họ thì rất khó để bạn có thể giúp nhân viên của  <br /> mình hoàn thành công việc bạn đặt ra.<br /> <br /> Điều chỉnh mục tiêu và kỳ  vọng kinh doanh: Tuy nhiên mọi kế  hoạch kinh doanhcũng như <br /> mọi kỳ vọng của nhân viên không phải sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ. Dựa trên những <br /> cơ sở bạn nhận được từ mục tiêu của mỗi nhân viên, bạn cũng cần điều chỉnh lại chính mục  <br /> tiêu kinh doanh của tổ chức và của chính bản thân nhânviên.<br /> <br /> Thảo luận với nhân viên về mục tiêu: Mọi thay đổi dù lớn hay nhỏ cũng đều cần có sự trao  <br /> đổi giữa người lãnh đạo và nhân viên của mình. Bạn nên để  nhân viên của mình tự  đề  ra  <br /> mục tiêu của họ  dựa trên mục tiêu chung của tổ  chức. Việc áp đặt mục tiêu cho nhân viên <br /> theo ý kiến của bạn nhiều khi sẽ  phản lại tác dụng khiến bản thân nhân viên không thoải  <br /> mái về mặt tư tưởng và bị động. Dựa trên mục tiêu chung của tổ chức mà bạn đề ra và mục  <br /> tiêu mà nhân viên thiết lập bạn cũng cần thảo luận lại với nhân viên để có sự điều chỉnh và <br /> thống nhất cần thiết các mục tiêu đã định.<br /> <br /> Xác định các nguồn lực hỗ  trợ: Việc bạn yêu cầu nhân viên viết ra các mục tiêu của họ <br /> nhưng không cho họ  hoặc không hướng dẫn cho họ sử  dụng các nguồn lực hỗ  trợ  sẽ  là sự <br /> bất khả thi trong quá trình thực hiện. Việc xác định rõ các nguồn lực hỗ trợ kể cả sự hỗ trợ <br /> từ  chính bản thân bạn với nhân viên sẽ  giúp nhân viên của bạn tự  tin khi thực hiện và mục <br /> tiêu mà bạn giúp nhân viên thiết lập sẽ đảm bảo tính khả thi, tính thực tế.<br /> <br /> Giám sát quá trình làm việc và hiệu quả  công việc của nhân viên: Thiết lập mục tiêu cho <br /> nhân viên không phải chỉ là công việc trên giấy mà nó đòi hỏi bạn cần xây dựngvà thực hiện <br /> quá trình giám sát và hỗ  trợ  thường xuyên trong quá trình làm việc củanhân viên. Việc giám <br /> sát thường xuyên hiệu quả  làm việc của nhân viên giúp người lãnh đạo quản lý được mục <br /> tiêu của tổ chức và có những sự hỗ trợ kịp thời khi nhânviên thực hiện mục tiêu của họ.<br /> <br /> Phản hồi định kỳ: Trong quá trình hỗ  trợ  người lãnh đạo cũng cần có sự  phản hồi thường <br /> xuyên về hiệu quả, phương pháp làm việc của nhân viên. Phản hồi định kỳ sẽ giúp nhân viên  <br /> nhận thấy những điểm mạnh và hạn chế của mình trong quá trình thực hiện công việc và tự <br /> họ sẽ có những sự điều chỉnh phù hợp.<br /> <br /> Huấn luyện và tư  vấn giúp nhân viên hoàn thành công việc: Không phải nhân viên nào và <br /> ngay cả chính bạn đã có đầy đủ  các kỹ năng cần thiết để  thực hiện công việc. Ngay từ khi  <br /> thiết lập mục tiêu cho nhân viên, trong quá trình giám sát nhân viên thực hiện công việc hoặc  <br /> trong quá trình hỗ  trợ  bạn cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các chương trình <br /> đào tạo bên trong cũng như bên ngoài tổ  chức. Các kỹ  năng được trang bị  kịp thời cho nhân  <br /> viên sẽ giúp họ bổ xung các nguồn lực để thực hiện mục tiêu công việc tốt hơn.<br /> <br /> Đánh giá tóm tắt mục tiêu làm việc của nhân viên: Đây là điều cuối cùng bạn cần thực hiện  <br /> khi đã thực hiện đầy đủ  các bước chỉ dẫn trên. Bước này sẽ  giúp bạn đánh giá lại tổng thể <br /> mục tiêu mà bạn đã giúp nhân viên thiết lập đã có đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ, có phù hợp  <br /> với khả năng của nhân viên và đảm bảo tính khả thi thực hiện hay không.<br /> <br /> Phương pháp thiết lập mục tiêu làm việc cho nhân viên một cách hiệu quả  sẽ  giúp các nhà  <br /> lãnh đạo và quản lý có thể  thực hiện dễ  dàng hơn nhiệu vụ  của mình. Một phương pháp <br /> thiết lập mục tiêu hiệu quả sẽ giúp bạn loại bỏ những phản ứng bất lợi đồng thời phát huy  <br /> khả năng và sự nhiệt tình công việc của nhân viên.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2