Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
32
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Xác định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn cụ thể là các loại nợ đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu để nâng cao khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản