intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
43
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính dự án, nêu bật được sự cần thiết của dự án đầu tư; tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội của dự án đầu tư; phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK, từ đó kết luận tính khả thi của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------***---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THẾ TẤN ANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đề tài:<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK<br /> CỦA TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: P.GS.TS NGUYỄN MINH DUỆ<br /> <br /> Hà nội năm 2012<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà nội<br /> <br /> Khoa Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN.........................................................................................................<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................<br /> LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ<br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.............................................................. 4<br /> 1.1 Tổng quan về dự án đầu tư ............................................................................ 4<br /> 1.1.1 Các khái niệm cơ bản ............................................................................. 4<br /> a. Khái niệm về đầu tư .................................................................................... 4<br /> b. Khái niệm về dự án ..................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Các yêu cầu đối với một dự án đầu tư..................................................... 5<br /> 1.1.3 Phân loại đầu tư...................................................................................... 6<br /> 1.1.4 Chu trình dự án đầu tư............................................................................ 8<br /> 1.2 Cơ sở lý thuyết về nghiên cứu, phân tích và đánh giá dự án đầu tư................ 9<br /> 1.2.1 Các bước nghiên cứu và hình thành một dự án đầu tư............................. 9<br /> 1.2.2 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư........................... 12<br /> 1.2.3 Phân tích, đánh giá dự án đầu tư có tính đến rủi ro ............................... 25<br /> Tóm tắt chương I.................................................................................................. 32<br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY<br /> SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK CỦA TCT PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU<br /> KHÍ ..........................................................................................................................<br /> 2.1 Sự cần thiết phải đầu tư dự án..................................................................... 33<br /> 2.2 Mục tiêu của dự án ...................................................................................... 35<br /> 2.3 Cơ sở pháp lý của dự án.............................................................................. 36<br /> 2.4 Địa điểm xây dựng công trình...................................................................... 37<br /> 2.5 Quy mô của dự án ....................................................................................... 39<br /> 2.5.1 Quy mô công suất................................................................................. 39<br /> 2.5.2 Mức huy động công suất ...................................................................... 40<br /> (Nguồn: PVFCCo) ............................................................................................ 40<br /> <br /> Nguyễn Thế Tấn Anh<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà nội<br /> <br /> Khoa Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> 2.6 Lựa chọn công nghệ sản xuất ...................................................................... 40<br /> 2.7 Sản phẩm, nguyên liệu và nhu cầu tiện ích của dự án .................................. 45<br /> 2.7.1 Sản phẩm.............................................................................................. 45<br /> 2.7.2 Nguyên liệu và tiện ích......................................................................... 46<br /> 2.8 Nhu cầu và khả năng đáp ứng nhân sự cho nhà máy ................................... 52<br /> 2.8.1 Nhu cầu nhân sự cho nhà máy .............................................................. 52<br /> 2.8.2 Khả năng đáp ứng nhân sự cho nhà máy............................................... 54<br /> Tóm tắt chương II ................................................................................................ 55<br /> CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI<br /> CHÍNH CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK CỦA TỔNG<br /> CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ............................................<br /> 3.1 Các điều kiện và cơ sở phân tích cho dự án................................................. 56<br /> 3.1.1 Các thông số về nhà máy ...................................................................... 56<br /> (Nguồn: PVFCCo) ........................................................................................ 57<br /> 3.1.2 Thời gian xây dựng .............................................................................. 57<br /> 3.1.3 Thời kỳ khấu hao.................................................................................. 57<br /> 3.1.4 Giá nguyên vật liệu, sản phẩm và các tiện ích khác .............................. 57<br /> 3.1.5 Thuế..................................................................................................... 58<br /> 3.1.6 Lãi suất và các điều khoản tài chính ..................................................... 59<br /> 3.1.7 Các cơ sở để ước tính ........................................................................... 59<br /> 3.2 Tính toán và phân tích tài chính .................................................................. 60<br /> 3.2.1 Nguồn vốn............................................................................................ 60<br /> 3.2.2 Tổng mức đầu tư .................................................................................. 61<br /> 3.2.3 Xác định doanh thu .............................................................................. 62<br /> 3.2.4 Xác định chi phí hàng năm của dự án ................................................... 63<br /> 3.2.4 Xác định dòng tiền trong phân tích tài chính dự án ............................... 64<br /> 3.2.5 Tính toán và phân tích hiệu quả tài chính dự án.................................... 69<br /> Tóm tắt chương 3 ................................................................................................. 71<br /> KẾT LUẬN.......................................................................................................... 72<br /> Tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa học.............................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Nguyễn Thế Tấn Anh<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà nội<br /> <br /> Khoa Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Summary of Master thesis science ............................Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 76<br /> PHẦN PHỤ LỤC VÀ CÁC BẢNG TÍNH.......................................................... 77<br /> <br /> Nguyễn Thế Tấn Anh<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà nội<br /> <br /> Khoa Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Mức huy động công suất và sản lượng của dự án ......................... 40<br /> Bảng 2.2: Bảng các tiêu chí và yêu cầu lựa chọn công nghệ sản xuất cho dự<br /> án ................................................................................................................. 42<br /> Bảng 2.3: Bảng các ưu nhược điểm của công nghệ ve viên nóng chảy thùng<br /> quay ............................................................................................................. 44<br /> Bảng 2.4: Chất lượng sản phẩm NPK 16-16-16............................................ 45<br /> Bảng 2.5: Bảng tổng hợp nhu cầu nguyên liệu cho việc sản xuất các loại NPK<br /> ..................................................................................................................... 46<br /> Bảng 2.6: Bảng tổng hợp nhu cầu nguyên liệu, tiện ích cho hoạt động của nhà<br /> máy để sản xuất loại phân NPK 16-16-16 (phương án cơ sở) ....................... 47<br /> Bảng 2.7: Bảng tổng hợp nhân sự của nhà máy ............................................ 53<br /> Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhu cầu nguyên liệu, tiện ích cho hoạt động trong 1<br /> năm của nhà máy ở các mức huy động công suất khác nhau ........................ 56<br /> Bảng 3.2: Bảng tổng hợp giá nguyên liệu, tiện ích và dịch vụ ...................... 58<br /> Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư dự án.......................................... 62<br /> Bảng 3.4: Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng .............................................. 63<br /> Bảng 3.5: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất của nhà máy................................ 64<br /> Bảng 3.6: Tổng hợp chỉ tiêu phân tích tài chính dự án Nhà máy NPK.......... 67<br /> <br /> Nguyễn Thế Tấn Anh<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản