Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Lưu Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
30
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để khắc họa cụ thể thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại đây, từ đó đánh giá đúng những mặt tích cực cũng như hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TĂNG NGUYỆT ÁNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TĂNG NGUYỆT ÁNH<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM<br /> TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI<br /> ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CH2012B<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------TĂNG NGUYỆT ÁNH<br /> <br /> ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM<br /> TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐĂNG KÝ<br /> DOANH NGHIỆP TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> TS. PHAN DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành Chương trình cao học và Luận văn này, tôi đã nhận được sự<br /> hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý nhiệt tình của Quý thầy, cô trường Đại học Bách Khoa<br /> Hà Nội và các anh, chị cán bộ của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế<br /> hoạch và Đầu tư.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô trường Đại Học Bách<br /> Khoa Hà Nội, đặc biệt là những thầy, cô đã tận tình dạy bảo cho tôi trong thời gian<br /> học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Diệu Hương đã dành rất nhiều<br /> thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành Luận văn tốt<br /> nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo cũng như các anh, chị cán bộ của Cục<br /> Quản lý đăng ký kinh doanh đã tạo điều kiện cho tôi thu thập thông tin, dữ liệu để<br /> thực hiện Luận văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ lý luận và kinh nghiệm thực<br /> tiễn của tôi còn hạn chế nên Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất<br /> mong nhận được những đóng góp quý báu của Quý thầy, cô và các bạn.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> Tăng Nguyệt Ánh<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> dữ liệu, kết quả nêu trong Luận văn này hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Tăng Nguyệt Ánh<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1. Các mốc quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam……...<br /> <br /> 23<br /> <br /> Bảng 2.Tình hình đăng ký doanh nghiệp chia theo địa phương giai đoạn 20112013……………………………………………………………………………......<br /> <br /> 39<br /> <br /> Bảng 3. Số lượng điều và từ được quy định tại các Luật về doanh nghiệp giai<br /> đoạn 1991-2011…………………………………………………………………...<br /> <br /> 44<br /> <br /> Bảng 4. Thời gian trung bình cần cho việc thành lập doanh nghiệp theo đúng luật<br /> qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2013…………………………………….<br /> <br /> 45<br /> <br /> Bảng 5. Số lượng văn bản trảo đổi, góp ý và số lượng hội thảo, tập huấn về<br /> nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp………………………………………………….<br /> <br /> 46<br /> <br /> Bảng 6. Số lượng tỉnh, thành phố đã được chuẩn hóa dữ liệu giai đoạn 20112013…………………………………………………………………………….......<br /> <br /> 48<br /> <br /> Bảng 7. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn cho giao dịch đăng ký thành lập doanh<br /> nghiệp………………………………………………………………………………. 51<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản