intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ đến năm 2015

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
54
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích tổng hợp, tiếp cận hệ thống; phương pháp thống kê, phân tích so sánh, nghiên cứu định tính và định lượng, mô hình hóa các số liệu điều tra thực tế, lựa chọn tối ưu, phương pháp chuyên gia.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing-mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ đến năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THÀNH NGÂN<br /> <br /> GIẢI PHÁP MARKETING-MIX NHẰM NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TRUNG TÂM QUY HOẠCH<br /> XÂY DỰNG PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THÀNH NGÂN<br /> <br /> GIẢI PHÁP MARKETING-MIX NHẰM NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TRUNG TÂM QUY HOẠCH<br /> XÂY DỰNG PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN<br /> PGS.TS. NGUYỄN THÀNH TRÌ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn Cao học QTKD<br /> <br /> Viện Ktế và Qlý, ĐHBK-HN<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sỹ: “Giải pháp marketing-mix nhằm<br /> nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ đến<br /> năm 2015” do tôi tự hoàn thành dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn<br /> Thành Trì. Các số liệu và kết quả là hoàn toàn đúng với thực tế.<br /> Để hoàn thành luận văn này tôi chỉ sử dụng những tài liệu được ghi trong danh<br /> mục tài liệu tham khảo và không sao chép hay sử dụng bất kỳ tài liệu nào khác. Nếu<br /> phát hiện có sự sao chép tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thành Ngân<br /> <br /> Nguyễn Thành Ngân<br /> <br /> CH QTKD VT2010B<br /> <br /> Luận văn Cao học QTKD<br /> <br /> Viện Ktế và Qlý, ĐHBK-HN<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> TT<br /> <br /> TÊN BẢNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bảng 2.1: Các hợp đồng đã và đang triển khai trong thời gian 2004-2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bảng 2.2: Trang thiết bị và phần mềm phục vụ công việc<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu tài chính phản ánh tình hình phát triển của Trung<br /> tâm năm 2010-2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng 2.4: Thị phần của các doanh nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ<br /> năm 2012<br /> <br /> 5<br /> <br /> Bảng 2.5: Tỷ lệ độ tuổi người lao động của Trung tâm<br /> <br /> 6<br /> <br /> Bảng 2.6: Tổng hợp phiếu thăm dò ý kiến về chất lượng sản phẩm tư vấn<br /> <br /> 7<br /> <br /> Bảng 2.7: Ma trận SWOT của Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ<br /> <br /> 8<br /> <br /> Bảng 3.1: Các dự án ưu tiên đầu tư xử lý CTR tỉnh Phú Thọ đến năm 2015<br /> <br /> 9<br /> <br /> Bảng 3.2: Tổng nhu cầu nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020<br /> <br /> 10<br /> <br /> Bảng 3.3: Tổng nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng nhà ở<br /> <br /> 11<br /> <br /> Bảng 3.4: Nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho các xã xây dựng nông thôn<br /> mới giai đoạn 2011-2015 (đối với 57 xã)<br /> <br /> 12<br /> <br /> Bảng 3.5: Tóm lược nội dung của giải pháp 1<br /> <br /> 13<br /> <br /> Bảng 3.6: Tổng hợp các doanh nghiệp tư vấn xây dựng chủ yếu trên địa bàn<br /> tỉnh Phú Thọ 2011<br /> <br /> 14<br /> <br /> Bảng 3.7: Dự kiến kết hoạch triển khai giải pháp 1<br /> <br /> 15<br /> <br /> Bảng 3.8: Dự toán kinh phí thực hiện giải pháp 1<br /> <br /> 16<br /> <br /> Bảng 3.9: Tóm lược nội dung của giải pháp 2<br /> <br /> Nguyễn Thành Ngân<br /> <br /> CH QTKD VT2010B<br /> <br /> Luận văn Cao học QTKD<br /> <br /> Viện Ktế và Qlý, ĐHBK-HN<br /> <br /> 17<br /> <br /> Bảng 3.10: Thống kê chất lượng lao động của Trung tâm<br /> <br /> 18<br /> <br /> Bảng 3.11: Thống kê số lao động tăng tự nhiên hàng năm của Trung tâm<br /> <br /> 19<br /> <br /> Bảng 3.12: Thống kê số lao động giảm tự nhiên hàng năm của Trung tâm<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bảng 3.13: Chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực tư vấn của Trung tâm 2012<br /> <br /> 21<br /> <br /> Bảng 3.14. Căn cứ xếp hạng các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành mục tiêu<br /> <br /> 22<br /> <br /> Bảng 3.15. Dự trù chi phí đào tạo nhân lực đến năm 2015<br /> <br /> 23<br /> <br /> Bảng 3.16: Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp 2<br /> <br /> 24<br /> <br /> Bảng 3.17: Dự toán kinh phí triển khai thực hiện giải pháp 2<br /> <br /> 25<br /> <br /> Bảng 3.18 : Tóm lược nội dung của giải pháp 3<br /> <br /> 26<br /> <br /> Bảng 3.19: Một số chỉ tiêu xây dựng chế độ khen thưởng<br /> <br /> 27<br /> <br /> Bảng 3.20: Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp 3<br /> <br /> 28<br /> <br /> Bảng 3.21: Dự toán kinh phí triển khai thực hiện giải pháp 3<br /> <br /> 29<br /> <br /> Bảng 3.22: Tóm tắt lợi ích của 3 giải pháp<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> <br /> TT<br /> <br /> TÊN HÌNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hình 1.1: Tòa nhà Hành chính thành phố điển hình<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hình 1.2: Công trình Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng<br /> hợp thành phố Việt Trì do Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ<br /> thiết kế.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hình 1.3. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter<br /> <br /> Nguyễn Thành Ngân<br /> <br /> CH QTKD VT2010B<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2