Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
36
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực; phân tích hiện trạng nguồn nhân lực và các nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp, xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------<br /> <br /> NGUYỄN NHƯ VĨNH<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------<br /> <br /> NGUYỄN NHƯ VĨNH<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> TS. PHẠM CẢNH HUY<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2014<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tên tôi là: Nguyễn Như Vĩnh<br /> Học viên lớp cao học QTKD12A2-TT khóa học 2012-2014 Trường Đại học<br /> Bách Khoa Hà Nội.<br /> Bản luận văn này được tôi hoàn thành là quá trình nghiên cứu nghiêm túc của<br /> tôi với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Phạm Cảnh Huy. các số liệu,<br /> kết quả trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc rõ rành, trung thực<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Như Vĩnh<br /> <br /> Nguyễn Như Vĩnh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo công tác ở Viện Kinh tế<br /> và Quản lý của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình giảng dậy và giúp đỡ<br /> tác giả trong quá trình học tập và rèn luyện ở Trường.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Phạm Cảnh Huy đã tận<br /> tâm hướng dẫn và giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện hoàn thành<br /> bản luận văn này.<br /> Mặc dù với sự cố gắng của bản thân, nhưng do thời gian và trình độ còn hạn<br /> chế, nên bản luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận<br /> được sự góp ý chân thành của các Thầy giáo, Cô giáo và các bạn đồng nghiệp nhằm bổ<br /> xung và hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp các nội dung về vấn đề này.<br /> Xin trân thành cảm ơn !<br /> <br /> Hà Nội ngày 10 tháng 03 năm 2014<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Như Vĩnh<br /> <br /> Nguyễn Như Vĩnh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> - ĐHKTKTCN: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp<br /> - CBGD: Cán bộ gảng dạy<br /> - GDĐH: Giáo dục đại học<br /> - NNL: Nguồn nhân lực<br /> - CBCNV: Cán bộ công nhân viên<br /> - NCKH: Nghiên cứu khoa học<br /> - CB: Cán bộ<br /> - SV: Sinh viên<br /> - WTO: Tổ chức thương mại thế giới<br /> - GV: Giảng viên<br /> - ĐH: Đại học<br /> - BHYT: Bảo hiểm y tế<br /> - BHXH: Bảo hiểm xã hội<br /> - BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp<br /> - HSSV: Học sinh sinh viên<br /> - PCCC: Phòng cháy chữa cháy<br /> - CSVC: Cơ sở vật chất<br /> - TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp<br /> - GD: Giảng dạy<br /> <br /> Nguyễn Như Vĩnh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản