intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hòa Bình

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

56
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày kết quả bài bản hóa, hệ thống hóa lý thuyết về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; kết quả đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của VPBank Hòa Bình trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; kết quả đề xuất 1 số giải pháp thiết thực, trọng yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của VPBank Hòa Bình trong 5 năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hòa Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------<br /> <br /> MAI KHẮC HÙNG<br /> <br /> MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M N¢NG CAO CHÊT L¦îng<br /> ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña ng©n hµng viÖt nam thÞnh V¦îNG<br /> chi nh¸nh hßa b×nh<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------<br /> <br /> MAI KHẮC HÙNG<br /> <br /> MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M N¢NG CAO CHÊT L¦îng<br /> ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña ng©n hµng viÖt nam thÞnh V¦îNG<br /> chi nh¸nh hßa b×nh<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS.TS. ĐỖ VĂN PHỨC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của NH VN TV chi nhánh HB<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................ 1<br /> 1.<br /> <br /> Lý do chọn đề tài luận văn. ........................................................................... 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN<br /> LÝ DOANH NGHIỆP ........................................................................................... 3<br /> 1.1 Quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh với chất lượng quản lý hoạt động và với<br /> chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp.......................................... 3<br /> 1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp . 11<br /> Các koại kiến thức ............................................................................................... 14<br /> 1.3 Các nhân tố và hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản<br /> lý doanh nghiệp.................................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ<br /> QUẢN LÝ CỦA VPBANK HÒA BÌNH .............................................................. 33<br /> 2.1.1 Các loại sản phẩm và đặc điểm của từng loại .......................................... 36<br /> 2.1.2. Các loại khách hàng và đặc điểm của từng loại ...................................... 40<br /> 2.1.3. Đặc điểm công nghệ ................................................................................. 41<br /> 2.2.4 Đánh giá tình hình hiệu quả hoạt động của NH VN TV Hòa Bình .......... 41<br /> 2.2 Đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ CBQL của Ngân hàng<br /> Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hòa Bình..................................................... 44<br /> 2.2.1 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo của đội<br /> ngũ CBQL VPBank Hòa Bình. ........................................................................... 45<br /> 2.2.2 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về cấp độ chuyên môn được đào tạo<br /> của đội ngũ CBQL VPBank Hòa Bình. .............................................................. 46<br /> 2.2.3 Đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ CBQL VPBank Hòa Bình: ... 46<br /> 2.2.4 Tổng hợp kết quả đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ<br /> CBQL của VPBank Hòa Bình: ........................................................................... 48<br /> 2.3 Những nguyên nhân chất lượng chưa cao của đội ngũ CBQL VPBank Hòa<br /> Bình. ..................................................................................................................... 49<br /> <br /> Mai Khắc Hùng<br /> <br /> CH QTKD BKHN<br /> <br /> Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của NH VN TV chi nhánh HB<br /> <br /> 2.3.1 Nguyên nhân do sử dụng chính sách qui hoạch thăng tiến, bổ nhiệm, miễn<br /> nhiệm, đánh giá thành tích đóng góp, đãi ngộ cán bộ quản lý giỏi chưa phù hợp. .. 50<br /> Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI<br /> NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG<br /> CHI NHÁNH HÒA BÌNH ................................................................................... 57<br /> 3.1. Những sức ép mới và yêu cầu mới đối với đội ngũ CBQL của VPBank Hòa<br /> Bình giai đoạn trong 5 năm tới ........................................................................... 57<br /> 3.1.2. Những yêu cầu mới đối với đội ngũ CBQL của VPBank Hòa Bình trong 5<br /> năm tới .................................................................................................................. 63<br /> 3.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ CBQL cho VPBank Hòa<br /> Bình trong 5 năm tới: .......................................................................................... 72<br /> 3.3.2 Đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ CBQL cho VPBank<br /> Hòa Bình trong 5 năm tới: .................................................................................. 73<br /> 3.3.3 Đổi mới nội dung phương pháp đào tạo. ................................................... 74<br /> 3.4 Ước tính mức độ chất lượng đội ngũ CBQL của ngân hàng VN TV Hòa<br /> Bình sẽ đạt được nếu áp dụng các giải pháp đề xuất. ........................................ 84<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 85<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN ....................................................................................... 86<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 87<br /> <br /> Mai Khắc Hùng<br /> <br /> CH QTKD BKHN<br /> <br /> Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của NH VN TV chi nhánh HB<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Đây là kết quả của sự học hỏi, nghiên cứu đặc biệt là sự hướng dẫn, giúp đỡ<br /> tận thình của GS,TS Đỗ Văn Phức. Tôi xin cam đoan luận văn là kết quả nghiên<br /> cứu của riêng tôi, không sao chép của ai, không nhờ bất cứ ai làm, viết.<br /> Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng<br /> tải trên các tạp chí, các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn. Trong quá<br /> trình làm luận văn Tôi đã thực sự dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm cơ<br /> sở lý luận, thu thập dữ liệu; vận dụng kiến thức để phân tích và đề xuất cải tạo<br /> thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của VPBank Hòa Bình.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> MAI KHẮC HÙNG<br /> Khóa 2010 - 2012<br /> <br /> Mai Khắc Hùng<br /> <br /> CH QTKD BKHN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2