intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
124
lượt xem
40
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày một cách có hệ thống những lý luận cơ bản về tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng nói riêng; phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây; đưa ra giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN MINH DƯƠNG<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY<br /> HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> TS. NGUYỄN TIÊN PHONG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT CN Hà Tây<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, nội dung luận văn là kết quả của sự tìm tòi,<br /> nghiên cứu, sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu và liên hệ với thực tiễn. Các<br /> số liệu trong luận văn là trung thực không sao chép từ bất cứ luận văn<br /> hoặc đề tài nghiên cứu nào trước đó.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã trình bày.<br /> Tác giả<br /> <br /> NGUYỄN MINH DƯƠNG<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> i<br /> <br /> Học viên Nguyễn Minh Dương<br /> <br /> Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT CN Hà Tây<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình theo học chương trình cao học quản trị kinh doanh của<br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và nhất là trong thời gian nghiên cứu, hoàn<br /> thiện luận văn ngày hôm nay là kết quả của một quá trình học tập cùng với sự say<br /> mê và dày công nghiên cứu của bản thân mình. Nhưng để tôi có được kết quả này là<br /> nhờ sự giảng dạy, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy, cô Trường Đại học Bách Khoa Hà<br /> Nội và sự ủng hộ của các đồng nghiệp, bạn bè vag gia đình.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu,Viện Đào tại sau Đại học, các<br /> giảng viên Viện kinh tế và Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giảng<br /> dạy và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong khóa học và trong quá trình thực hiện luận<br /> văn này.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS. Nguyễn Tiên<br /> Phong người đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình hoàn thiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp<br /> NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây nơi tôi công tác để hoàn thành tốt luận văn này.<br /> Và trong thời gian học tập cũng như thời gian làm luận văn, tôi nhận được sự<br /> cộng tác chân thành của các học viên cùng học và tôi xin được gửi lời cám ơn tới<br /> các bạn về sự cộng tác và giúp đỡ trong thời gian qua.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã ủng hộ tôi trong suốt<br /> thời gian học tập và làm luận văn tốt nghiệp.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2013<br /> Tác giả<br /> <br /> NGUYỄN MINH DƯƠNG<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Học viên Nguyễn Minh Dương<br /> <br /> Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT CN Hà Tây<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC............................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH ................................................................... vi<br /> LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI ......................................................................................... 5<br /> 1.1. Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ........................................ 5<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ................................................................... 5<br /> 1.1.2. Bản chất của tín dụng ngân hàng............................................................... 6<br /> 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ...................... 7<br /> 1.1.4. Chức năng của NHTM ............................................................................. 10<br /> 1.1.5. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại ................................. 12<br /> 1.1.6. Các hoạt động chủ yếu của NHTM .......................................................... 15<br /> 1.1.7. Đặc điểm của NHTM ............................................................................... 17<br /> 1.1.8. Tín dụng hộ sản xuất ............................................................................... 19<br /> 1.2. Chất lượng tín dụng ngân hàng ................................................................... 24<br /> 1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng ............................................... 24<br /> 1.2.2 Chất lượng tín dụng theo đánh giá từ phía Ngân hàng ............................. 26<br /> 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng theo đánh giá từ phía<br /> khách hàng ........................................................................................................ 33<br /> 1.3 Tóm tắt chương I ........................................................................................... 37<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG<br /> CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT<br /> TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY ................................................. 38<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> chi nhánh Hà Tây(NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây)...................................... 38<br /> Luận Văn Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Học viên Nguyễn Minh Dương<br /> <br /> Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT CN Hà Tây<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ............................................... 38<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây .................... 39<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của của NHNo&PTNT Chi Nhánh Hà Tây ...................... 42<br /> 2.2 Phân tích chất lượng tín dụng của Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển<br /> Nông Thôn Chi Nhánh Hà Tây giai đoạn 2010 – 2012....................................... 43<br /> 2.2.1. Phân tích chất lượng tín dụng theo đánh giá từ phía Ngân hàng ............. 44<br /> 2.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng theo đánh giá từ<br /> phía khách hàng. ............................................................................................... 84<br /> 2.3 Tóm tắt chương 2 ........................................................................................... 86<br /> 2.3.1 Chất lượng tín dụng từ phía Ngân hàng đánh giá ..................................... 86<br /> 2.3.2 Chất lượng tín dụng từ phía khách hàng đánh giá .................................... 87<br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO<br /> VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HÀ TÂY.................. 90<br /> 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT CN Hà Tây ............... 90<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng theo đánh giá của Ngân hàng..... 93<br /> 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng theo đánh giá của khách hàng .. 112<br /> 3.4. Kiến nghị ..................................................................................................... 113<br /> 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam .......................................... 113<br /> 3.4.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam................................................... 115<br /> 3.4.3. Kiến nghị với Nhà nước ......................................................................... 116<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................ 118<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 119<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> iv<br /> <br /> Học viên Nguyễn Minh Dương<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2