intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
93
lượt xem
27
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nhận thức về lý luận và thực tiễn về kết quả mà các chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mang lại cho tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Lạc Thủy nói riêng, mục đích của luận văn là đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng NTM ở huyện Lạc Thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ----------------------------------TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ THU HẰNG<br /> HOÀNG THỊ THU HẰNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> ĐẨY TÍCH XÂY DỰNG MỘT THÔN MỚI<br /> PHÂN MẠNHVÀ ĐỀ XUẤTNÔNGSỐ GIẢI PHÁP<br /> Ở HUYỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI<br /> ĐẨY MẠNHLẠC THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH<br /> Ở HUYỆN LẠC THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> BỘ ----------------------------------GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ THU HẰNG<br /> HOÀNG THỊ THU HẰNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI<br /> PHÂN HUYỆN LẠC THUỶ,MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> Ở TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT TỈNH HOÀ BÌNH<br /> ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI<br /> Ở HUYỆN LẠC THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN ÁI ĐOÀN<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN ÁI ĐOÀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và<br /> chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn và các thông tin<br /> trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hằng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của mình, ngoài sự nỗ lực<br /> cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân và<br /> tập thể.<br /> Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ, chỉ bảo tận<br /> tình của các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế và Quản lý; Viện Đào tạo sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của<br /> PGS.Tiến sỹ Nguyễn Ái Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực<br /> hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các phòng, ban của huyện Lạc<br /> Thủy, tỉnh Hòa Bình, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu<br /> thập tài liệu phục vụ cho luận văn.<br /> Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè đã giúp<br /> đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CNH: Công nghiệp hoá<br /> CSHT: Cơ sở hạ tầng<br /> DATP: Dự án thành phần<br /> GTNT: Giao thông nông thôn<br /> GTVT: Giao thông vận tải<br /> HĐND: Hội đồng nhân dân<br /> HĐH: Hiện đại hoá<br /> HTX: Hợp tác xã<br /> KT: Kinh tế<br /> KD: Kinh doanh<br /> LĐ: Lao động<br /> MTQG: Mục tiêu quốc gia<br /> NTM: Nông thôn mới<br /> QH: Quy hoạch<br /> SX: Sản xuất<br /> THCS: Trung học cơ sở<br /> TTCN: Tiểu thủ công nghiệp<br /> THPT: Trung học phổ thông<br /> TTTT: Thông tin tuyên truyền<br /> UBND: Uỷ ban nhân dân<br /> VH: Văn hoá<br /> XD: Xây dựng<br /> XH: Xã hội<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2