Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:151

0
53
lượt xem
28
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia; giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia

DƯƠNG VĂN TÂN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------<br /> <br /> DƯƠNG VĂN TÂN<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY<br /> TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2010B<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------<br /> <br /> DƯƠNG VĂN TÂN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY<br /> TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TRẦN THỦY BÌNH<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Ngành quản trị kinh doanh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của<br /> TS. Trần Thủy Bình.<br /> Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng.<br /> Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa<br /> từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2013<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Dương Văn Tân<br /> <br /> CH QTKD 2010 - 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> Học viên: Dương Văn Tân<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Ngành quản trị kinh doanh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau một thời gian học tập, nghiên cứu tại Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội, dưới sự giúp đỡ của các thầy cô và các đồng nghiệp<br /> bản Luận văn cao học của tôi đến nay đã được hoàn thành. Với tất cả sự kính trọng<br /> và lòng biết ơn sâu sắc, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới:<br />  Thầy giáo TS. Nguyễn Văn Nghiến – Chủ nhiệm Bộ Môn Quản lý công nghệ<br /> Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.<br />  TS. Trần Thủy Bình – Tập đoàn Dệt may Việt Nam.<br />  Các thầy, cô giáo khoa Kinh tế và quản lý, cán bộ Trung tâm đào tạo và bồi<br /> dưỡng sau đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo điều kiện<br /> cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.<br />  Sự giúp đỡ của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong Ban Tổ chức Cán bộ và<br /> Lao động cũng như các Ban khác của Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia<br /> đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực<br /> hiện và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2013.<br /> Học viên<br /> <br /> Dương Văn Tân<br /> <br /> CH QTKD 2010 - 2013<br /> <br /> ii<br /> <br /> Học viên: Dương Văn Tân<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Ngành quản trị kinh doanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC .............................................................................................................iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ...................................................................................... x<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG I ............................................................................................................. 4<br /> CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH<br /> NGHIỆP .................................................................................................................. 4<br /> 1.1 Các khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực ............................ 4<br /> 1.1.1 Mục tiêu, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực ................................................ 4<br /> 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực .............................................................................. 4<br /> 1.1.3 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực............................................................. 5<br /> 1.2 Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .................................................... 6<br /> 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực ............................................................................ 7<br /> 1.2.2 Phân tích công việc và tuyển dụng nhân viên .................................................. 9<br /> 1.2.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................................ 14<br /> 1.2.4 Đánh giá nhân viên ....................................................................................... 18<br /> 1.2.5 Trả công và khuyến khích tinh thần nhân viên .............................................. 24<br /> 1.2.6 Quan hệ lao động .......................................................................................... 27<br /> 1.3 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .................... 27<br /> 1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực ......................... 27<br /> 1.3.2 Phương pháp đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực để đưa ra<br /> giải pháp hoàn thiện .............................................................................................. 29<br /> CHƯƠNG II.......................................................................................................... 34<br /> <br /> CH QTKD 2010 - 2013<br /> <br /> iii<br /> <br /> Học viên: Dương Văn Tân<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản