intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Softech

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
28
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Softech

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Softech, giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Softech.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Softech

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> SOFTECH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> SOFTECH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG THANH TÙNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, luận văn tốt nghiệp “ Tạo động lực lao động tại Công<br /> ty Cổ phần Softech” là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân. Đồng<br /> thời, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, rõ ràng và có nguồn<br /> gốc cụ thể. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hoài Hương<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Hoàng<br /> Thanh Tùng đã tận tình chỉ bảo và tạo mọi điều kiện để tôi có thể hoàn thành<br /> luận văn một cách tốt nhất<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, giảng viên khoa Sau Đại học trường Đại học Lao động - Xã hội đã có những giúp đỡ, đóng góp chân tình<br /> trong suốt thời gian tôi tham gia học tập tại trường, đặc biệt là trong giai đoạn<br /> làm luận văn tốt nghiệp<br /> Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm cũng như<br /> thời gian nghiên cứu còn hạn chế, luận văn không thể tránh khỏi những sai<br /> sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Thầy, Cô giáo và<br /> các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn<br /> Trân trọng cảm ơn.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hoài Hương<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................... vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................ vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ......................................................................... 8<br /> 1.1 Các khái niệm có liên quan .................................................................... 8<br /> 1.1.1. Nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu ............................................................... 8<br /> 1.1.2. Động lực ............................................................................................... 9<br /> 1.1.3 Động lực lao động ................................................................................. 9<br /> 1.1.4 Tạo động lực lao động ......................................................................... 10<br /> 1.2 Một số học thuyết liên quan đến động lực lao động............................ 11<br /> 1.2.1 Học thuyết nhu cầu của Abarham Maslow........................................... 11<br /> 1.2.2 Học thuyết công bằng của Stacy Adams .............................................. 12<br /> 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Vrom .................................................. 13<br /> 1.2.4 Vận dụng các học thuyết tạo động lực lao động ................................... 14<br /> 1.3 Nội dung tạo động lực lao động ........................................................... 15<br /> 1.3.1 Xác định nhu cầu của người lao động .................................................. 15<br /> 1.3.2 Tạo động lực bằng biện pháp kích thích tài chính ................................ 17<br /> 1.3.3 Tạo động lực bằng biện pháp kích thích phi tài chính .......................... 19<br /> 1.4 Các tiêu chí cơ bản đánh giá động lực lao động .................................. 23<br /> 1.4.1 Mức độ hài lòng của người lao động ................................................... 23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản