intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
144
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá năng lực áp dụng các nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp được thừa nhận và mang tính phổ biến trong quá trình thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên. Từ đó sẽ đề xuất áp dụng một số nguyên tắc đạo đức, ứng xử cơ bản để bảo vệ danh xưng nghề nghiệp và quyền lợi khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ---------------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ HUYỀN TRANG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ<br /> ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC<br /> LÂM SÀNG CHO TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ---------------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ HUYỀN TRANG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ<br /> ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC<br /> LÂM SÀNG CHO TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN<br /> Mã số: Thí điểm<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Amie Pollack<br /> TS. Trần Thành Nam<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Giáo dục và các<br /> thầy, cô của chương trình đào tạo Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành<br /> niên vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành chương trình học<br /> và bảo vệ luận văn.<br /> Tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn trọng tới TS. Trần<br /> Thành Nam và TS. Amie Pollack, những người đã giúp tôi trong suốt 13 tháng kể từ<br /> khi bắt đầu ý tưởng nghiên cứu, định hướng, phát triển và cho tới ngày hoàn thiện<br /> đề tài đúng hạn. Nhờ có trợ giúp nhiệt tình của TS. Trần Thành Nam mà tôi còn<br /> thực hiện thêm nhiều bài báo cáo tại các Hội nghị khoa học và tạp chí chuyên<br /> ngành. Ngoài ra tôi cũng nhận được sự tư vấn và hướng dẫn của GS. TS. Barh<br /> Weiss trong quá trình chuẩn bị cơ sở lý luận và bảng hỏi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn<br /> và may mắn vì đã được làm việc với những người giỏi về chuyên môn và giàu có về<br /> đạo đức như vậy.<br /> Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các anh, chị, bạn, em từ cộng đồng<br /> Alumni các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 chương trình Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị<br /> thành niên của Trường Đại học Giáo dục vì đã hỗ trợ về tài liệu, đóng góp ý kiến,<br /> cung cấp thông tin để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và<br /> tham gia trả lời Phiếu khảo sát của các thầy, cô, anh, chị, bạn, em ở Bệnh viện,<br /> Trung tâm tâm lý, Trường đại học/Viện nghiên cứu, Trung tâm Giám định pháp y<br /> tâm thần, Trường tiểu học/phổ thông, những người đang làm cho các đơn vị khác và<br /> cả những người làm nghề tự do. Những ý kiến trả lời đó đã thực sự đóng góp rất lớn<br /> cho thành công của đề tài.<br /> Do điều kiện thời gian cũng như tài liệu và hiểu biết còn hạn chế nên không<br /> thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi kính mong các thầy, cô và độc giả giúp tôi khắc<br /> phục những hạn chế để hoàn thiện luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Ngày 24 tháng 2 năm 2017<br /> Lê Thị Huyền Trang<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ “Đánh giá năng lực áp dụng<br /> nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng<br /> cho trẻ em và vị thành niên” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu<br /> trong luận văn là số liệu trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> Ngày 25 tháng 2 năm 2017<br /> <br /> Lê Thị Huyền Trang<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Nội dung<br /> viết tắt<br /> APA<br /> ABPP<br /> <br /> Nội dung tiếng Anh<br /> <br /> Nội dung tiếng Việt<br /> <br /> American Psychological<br /> <br /> Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ<br /> <br /> Association<br /> American Board of Professional<br /> <br /> Ủy ban Tâm lý học chuyên nghiệp<br /> <br /> Psychology<br /> <br /> Hoa Kỳ<br /> <br /> CSSKTT<br /> <br /> Chăm sóc sức khỏe tâm thần<br /> <br /> ĐLC<br /> <br /> Độ lệch chuẩn<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Điểm trung bình<br /> <br /> IUPS<br /> NBCC<br /> <br /> International Union of<br /> <br /> Liên đoàn Khoa học tâm lý quốc<br /> <br /> Psychological Science<br /> <br /> tế<br /> <br /> National Board for Certified<br /> <br /> Hội đồng nhà tham vấn được cấp<br /> <br /> Counselors<br /> <br /> phép (Hoa Kỳ)<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2