intTypePromotion=1

Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

1
289
lượt xem
74
download

Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên; trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm tác động phù hợp, tích cực đến định hướng giá trị của sinh viên trong tình yêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luân văn Thạc sĩ Tâm lý học: Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Nguyễn Anh Như<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU<br /> CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI<br /> HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÍ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Nguyễn Anh Như<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU<br /> CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI<br /> HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Chuyên ngành : Tâm lí học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 31 04 01<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÍ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. PHAN THỊ TỐ OANH<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hỗ trợ của<br /> giáo viên hướng dẫn là TS. Phan Thị Tố Oanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả và số liệu<br /> được trình bày trong luận văn hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì<br /> công trình nghiên cứu nào trước đây. Những thông tin, nhận xét về đề tài của các tác giả<br /> khác được sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc minh bạch và trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng về kết quả luận văn<br /> nếu phát hiện bất kì sự gian lận nào.<br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Nguyễn Anh Như<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của bản<br /> thân, tôi nhận được rất nhiều sự hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ các cá<br /> nhân và tập thể.<br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể thầy cô và ban quản lí<br /> trường Đại học Sư phạm, quí thầy cô khoa Tâm lí học cùng các thầy cô phòng Sau<br /> Đại học.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt và đóng góp<br /> nhiều ý kiến quý báu trong quá trình học tập và nghiên cứu của tôi.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã<br /> hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghiệp; các đồng<br /> nghiệp đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi tập trung nghiên cứu và<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> Cuối cùng, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn người<br /> hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Tố Oanh. Cô đã trực tiếp chỉ bảo và luôn động<br /> viên tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> .........................................................................................................................<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ 1<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. 2<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... 5<br /> MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 6<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................ 6<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................................... 7<br /> 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.............................................................................. 8<br /> 4. Giả thuyết khoa học ....................................................................................................... 8<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................................... 8<br /> 6. Giới hạn của đề tài ......................................................................................................... 8<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 8<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH<br /> YÊU CỦA SINH VIÊN ............................................................................................. 11<br /> 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................... 11<br /> 1.1.1. Ngoài nước ............................................................................................................ 11<br /> 1.1.2. Trong nước ............................................................................................................ 12<br /> 1.2. Giá trị và định hướng giá trị .................................................................................... 13<br /> 1.2.1. Giá trị ..................................................................................................................... 13<br /> 1.2.2. Định hướng giá trị ................................................................................................. 20<br /> 1.3. Tình yêu và tình yêu của sinh viên .......................................................................... 24<br /> 1.3.1. Khái niệm tình yêu ................................................................................................ 24<br /> 1.3.2. Khái niệm tình yêu sinh viên................................................................................. 27<br /> 1.3.3. Cơ chế của tình yêu ............................................................................................... 28<br /> 1.3.4. Vai trò của tình yêu ............................................................................................... 31<br /> 1.4. Hệ thống giá trị tình yêu và định hướng giá trị tình yêu của sinh viên ............... 31<br /> 1.4.1. Hệ thống giá trị trong tình yêu của sinh viên ........................................................ 31<br /> 1.4.2. Định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên ................................................... 34<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU<br /> CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ<br /> MINH .......................................................................................................................... 41<br /> 2.1. Thể thức nghiên cứu ................................................................................................. 41<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản