intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
168
lượt xem
52
download

Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hệ thống hóa những lý luận cơ bản về nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất, đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC<br /> <br /> ------------***----------BẢN CAM ĐOAN<br /> Kính gửi:<br /> <br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> Tên tôi là: Nguyễn Duy Thành<br /> Học viên lớp: Quản trị kinh doanh khóa 1<br /> Đề tài thực hiện: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân<br /> lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất.<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông<br /> tin và kết quả nghiên cứu trong luận văn là do tôi tự tìm hiểu, đúc kết và phân<br /> tích một cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo qui định nếu vi phạm lời cam<br /> đoan trên.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015<br /> Học viên<br /> Nguyễn Duy Thành<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn thạc sỹ, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt<br /> tình và tạo điều kiện của rất nhiều người.<br /> Trước hết, xin cảm ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn – PGS. TS Đồng<br /> Xuân Ninh – Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh & Marketing – Khoa Kinh<br /> tế & Quản lý – Đại học Thăng Long về sự hướng dẫn nhiệt tình và những ý<br /> kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thành tốt hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn các giảng viên của Khoa Kinh tế & Quản lý đã<br /> động viên, đóng góp ý kiến và tìm giúp tài liệu cho tác giả trong quá trình tác<br /> giả viết luận văn.<br /> Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm<br /> hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho<br /> tác giả được thực tập tại Công ty.<br /> Xin chân thành cám ơn ông Nguyễn Thành Vinh – phó Giám đốc Công<br /> ty và bà Nguyễn Anh Thư – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã tham gia<br /> quá trình phỏng vấn để tác giả có những thông tin cần thiết để phân tích trong<br /> luận văn, cũng như những đóng góp để hoàn thiện luận văn.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> BẢN CAM ĐOAN ............................................................................................ i<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................... iii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................. xii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................... xiii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................. xiv<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ..................................................... 1<br /> 1.1 Khái quát về nguồn nhân lực của doanh nghiệp ............................... 1<br /> 1.1.1 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp .................................................... 1<br /> 1.1.2 Nguồn nhân lực của doanh nghiệp ...................................................... 2<br /> 1.2 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp ...... 3<br /> 1.2.1 Khái niệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh<br /> nghiệp .............................................................................................................. 3<br /> 1.2.1.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ............................................ 3<br /> 1.2.1.2 Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .......... 4<br /> 1.2.1.3 Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực ......................... 5<br /> 1.2.1.4 Những nguyên tắc cơ bản trong đào tạo phát triển NNL .......... 5<br /> 1.2.2 Nội dung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh<br /> nghiệp................................................................................................................ 6<br /> 1.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo .......................................................... 6<br /> 1.2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo ....................................................... 10<br /> 1.2.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo..................................................... 11<br /> 1.2.2.4 Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo ..... 11<br /> 1.2.2.5 Xác định chi phí đào tạo .......................................................... 17<br /> 1.2.2.6 Lựa chọn giáo viên đào tạo ..................................................... 17<br /> 1.2.2.7 Đánh giá mức độ hiệu quả của công tác đào tạo .................... 18<br /> 1.2.3 Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực................... 23<br /> 1.2.3.1 Ý kiến phản ánh của người tham gia đào tạo (Reaction) ........ 24<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.2.3.2 Kết quả thi sau đào tạo (Learning).......................................... 24<br /> 1.2.3.3 Sự thay đổi hành vi của người được đào tạo (Behavior) ........ 24<br /> 1.2.3.4 Phân tích đầu vào và đầu ra của việc đào tạo (Results) ......... 25<br /> 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân<br /> lực trong doanh nghiệp ................................................................................. 26<br /> 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp ...................... 26<br /> 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp ...................... 28<br /> 1.4 Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực của một số công ty<br /> trong và ngoài nước ...................................................................................... 29<br /> 1.4.1 Kinh nghiệm của công ty nước ngoài ................................................. 29<br /> 1.4.2 Kinh nghiệm của công ty trong nước ................................................. 30<br /> 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành<br /> viên Điện Cơ Thống Nhất .............................................................................. 31<br /> 1.5 Kết luận chương 1 ............................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT ...................................... 34<br /> 2.1 Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ<br /> Thống Nhất .................................................................................................... 34<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> một thành viên Điện Cơ Thống Nhất ............................................................ 34<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ................... 35<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên<br /> Điện Cơ Thống Nhất ...................................................................................... 36<br /> 2.1.3.1 Nhiệm vụ của ban Giám đốc .................................................... 37<br /> 2.1.3.2 Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng ................................. 37<br /> 2.1.3.3 Nhiệm vụ của các phân xưởng sản xuất chính ........................ 38<br /> 2.1.3.4 Nhiệm vụ của phân xưởng sản xuất phụ .................................. 39<br /> 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một<br /> thành viên Điện Cơ Thống Nhất giai đoạn 2010 – 2013 ............................. 40<br /> 2.1.4.1 Số lượng lao động .................................................................... 41<br /> 2.1.4.2 Theo giới tính ........................................................................... 41<br /> <br /> iv<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 2.1.4.3 Theo độ tuổi lao động .............................................................. 42<br /> 2.1.4.4 Trình độ học vấn ...................................................................... 43<br /> 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm<br /> hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất giai đoạn 2010 – 2013 ..... 44<br /> 2.2.1 Doanh thu............................................................................................. 44<br /> 2.2.2 Lợi nhuận ............................................................................................. 45<br /> 2.2.3 Thuế nộp ngân sách Nhà nước ........................................................... 46<br /> 2.2.4 Thu nhập bình quân của người lao động ........................................... 46<br /> 2.2.5 Ảnh hưởng của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tới công tác<br /> đào tạo phát triển nguồn nhân lực ................................................................ 46<br /> 2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty<br /> trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất ..................... 47<br /> 2.3.1 Số lượng người lao động được đào tạo giai đoạn 2010 – 2013 ......... 47<br /> 2.3.2 Công tác xác định nhu cầu đào tạo .................................................... 49<br /> 2.3.2.1 Nhu cầu đào tạo ....................................................................... 49<br /> 2.3.2.2 Đánh giá việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty .............. 51<br /> 2.3.3 Công tác xác định mục tiêu đào tạo .................................................... 51<br /> 2.3.3.1 Mục tiêu đào tạo ...................................................................... 52<br /> 2.3.3.2 Đánh giá các mục tiêu đào tạo ................................................ 53<br /> 2.3.4 Công tác lựa chọn đối tượng đào tạo.................................................. 53<br /> 2.3.4.1 Qui định và tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng đào tạo ................ 53<br /> 2.3.4.2 Đánh giá công tác lựa chọn đối tượng đào tạo ....................... 56<br /> 2.3.5 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo . 56<br /> 2.3.5.1 Chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo ...................... 56<br /> 2.3.5.2 Đánh giá chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo ....... 61<br /> 2.3.6 Lựa chọn giáo viên đào tạo ................................................................. 62<br /> 2.3.6.1 Tiêu chí lựa chọn giáo viên ..................................................... 62<br /> 2.3.6.2 Đánh giá việc lựa chọn giáo viên đào tạo ............................... 64<br /> 2.3.7 Công tác xác định chi phí đào tạo ....................................................... 65<br /> 2.3.7.1 Xác định chi phí đào tạo .......................................................... 65<br /> 2.3.7.2 Đánh giá công tác xác định chi phí đào tạo ............................ 67<br /> 2.3.8 Đánh giá mức độ hiệu quả của công tác đào tạo ............................... 67<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2