intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

165
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được lựa chọn để nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả nguồn lực phục vụ cho hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015, phân tích một số kết quả kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ QUANG HIỂN<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM TRA<br /> CHẤT LƯỢNG THUỐC TẠI TRUNG TÂM<br /> KIỂM NGHIỆM TỈNH ĐỒNG NAI<br /> NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ QUANG HIỂN<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM TRA<br /> CHẤT LƯỢNG THUỐC TẠI TRUNG TÂM<br /> KIỂM NGHIỆM TỈNH ĐỒNG NAI<br /> NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> MÃ SỐ: CK 60 72 04 12<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà<br /> Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> Lời cảm ơn !<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này, bản<br /> thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới, bổ ích. Với lòng kính trọng và<br /> biết ơn sâu sắc tôi xin gởi lời chân thành cảm ơn tới:<br /> Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, các Bộ môn và quý Thầy Cô<br /> Trường Đại học Dược Hà Nội đã tạo mọi điều kiện và tận tình hướng dẫn,<br /> giúp đỡ để chúng em hoàn thành khóa học và hoàn thiện đề tài.<br /> Tôi vô cùng biết ơn PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà, người đã trực<br /> tiếp dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn để tôi hoàn thành đề tài<br /> tốt nghiệp.<br /> Xin cám ơn Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Quân Y 2- TP<br /> HCM, đã tạo điều kiện học tập thuận lợi cho lớp Dược sĩ chuyên khoa 1,<br /> khóa 18.<br /> Sau cùng xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm<br /> Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai và các bạn bè, gia đình, đồng nghiệp đã tạo<br /> điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt khóa học.<br /> Trân trọng!<br /> Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2016.<br /> Lê Quang Hiển<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TT<br /> <br /> Nội Dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> Chương 1<br /> Tổng quan<br /> 1.1<br /> 1.1.1<br /> 1.1.2<br /> 1.1.3<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> Một vài nét về quản lý chất lượng thuốc<br /> Khái niệm, thuật ngữ liên quan đến thuốc và quản lý chất lượng<br /> thuốc<br /> Quy định về áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng trong kiểm nghiệm<br /> thuốc<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> 5<br /> <br /> Các nội dung đảm bảo chất lượng thuốc<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hệ thống tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc tại Việt<br /> Nam<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Hệ thống quản lý chất lượng thuốc<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Hệ thống thanh tra dược<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chất lượng thuốc và hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng<br /> thuốc ở nước ta những năm gần đây<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Thực trạng chất lượng thuốc ở nước ta những năm gần đây<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc<br /> <br /> 13<br /> <br /> Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai và một vài nét về hoạt<br /> động kiểm tra chất lượng thuốc tại Trung tâm<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.1<br /> <br /> Chức năng, nhiệm vụ<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.2<br /> <br /> Quan hệ công tác<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> 1.4.3<br /> <br /> Hoạt động quản lý chất lượng thuốc của Trung tâm trong những<br /> năm gần đây<br /> Chương 2<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 19<br /> 23<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Thiết kế nghiên cứu<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Phương pháp thu thập số liệu<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu và các biến số<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Phương pháp phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Chương 3<br /> Kết quả nghiên cứu<br /> Mô tả nguồn lực của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai<br /> năm 2015<br /> <br /> 28<br /> 28<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Mô hình tổ chức và cơ cấu nhân lực<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Kinh phí dành cho hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc<br /> <br /> 32<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm<br /> nghiệm<br /> <br /> 33<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> Hóa chất, thuốc thử, chất chuẩn dùng cho thử nghiệm<br /> <br /> 35<br /> <br /> Phân tích một số kết quả của hoạt động kiểm tra chất lượng<br /> thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2015<br /> <br /> 38<br /> <br /> Hoạt động kiểm tra chất lượng<br /> <br /> 38<br /> <br /> 3.2<br /> 3.2.1<br /> 3.2.2<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Chất lượng thuốc lưu hành trong tỉnh Đồng Nai thông qua các kết<br /> quả kiểm nghiệm tại Trung tâm<br /> Chương 4<br /> Bàn luận<br /> Về nguồn lực phục vụ cho hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc<br /> của Trung tâm<br /> <br /> 41<br /> 48<br /> 49<br /> <br /> 4.1.1<br /> <br /> Về mô hình tổ chức và cơ cấu nhân lực<br /> <br /> 49<br /> <br /> 4.1.2<br /> <br /> Về kinh phí dành cho hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc<br /> <br /> 51<br /> <br /> 4.1.3<br /> <br /> Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm<br /> nghiệm<br /> <br /> 52<br /> <br /> 4.1.4<br /> <br /> Về hóa chất, thuốc thử, chất chuẩn dùng cho thử nghiệm<br /> <br /> 54<br /> <br /> Về một số kết quả kiểm tra chất lượng thuốc<br /> <br /> 55<br /> <br /> Hoạt động kiểm tra chất lượng qua kết quả thực hiện kế hoạch, số<br /> hoạt chất kiểm nghiệm được và các kỹ thuật kiểm nghiệm đã triển<br /> khai<br /> <br /> 55<br /> <br /> 4.2<br /> 4.2.1<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2