intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2015

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

505
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo công tác tồn trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận năm 2015; phân tích cơ số dự trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2015

BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THÀNH TRUNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỒN TRỮ THUỐC<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH THUẬN,<br /> TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THÀNH TRUNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỒN TRỮ THUỐC<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH THUẬN,<br /> TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> MÃ SỐ: CK 60 72 04 12<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng<br /> Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Cô TS. Nguyễn Thị<br /> Thanh Hương đã giúp đỡ, dành nhiều thời gian và tâm huyết để truyền đạt<br /> những kiến thức quý báu, đồng thời hướng dẫn em tận tình để em hoàn thành<br /> tốt quyển luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Dược Hà Nội<br /> và phòng Đào tạo Sau Đại học đã cấp giấy giới thiệu giúp em thuận lợi hơn<br /> trong suốt quá trình thu thập số liệu.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn các cô chú, anh chị và ban lãnh đạo<br /> Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình khảo sát để tôi có dữ liệu làm đề tài tốt nghiệp.<br /> Cuối cùng, tôi xin cám ơn các bạn lớp Chuyên khoa I đã động viên và<br /> quan tâm tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.<br /> Kiên Giang, ngày….. tháng…… năm 2017<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> Trần Thành Trung<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN ............................................................................... 3<br /> 1.1. Tổng quan về tồn trữ thuốc .................................................................... 3<br /> 1.1.1 Sự cần thiết phải tồn trữ thuốc.......................................................... 3<br /> 1.1.2 Các mức tồn kho ............................................................................... 4<br /> 1.1.3 Chức năng của kho ........................................................................... 4<br /> 1.1.4 Kiểm soát tồn trữ bằng phân tích ABC ............................................ 5<br /> 1.1.5 Kiểm soát tồn trữ bằng phân tích VED ............................................ 6<br /> 1.2 Tổng quan về nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP”......... 7<br /> 1.2.1 Nhân sự ............................................................................................. 8<br /> 1.2.2 Địa điểm............................................................................................ 8<br /> 1.2.3 Thiết kế, xây dựng ............................................................................ 9<br /> 1.2.4 Trang thiết bị ..................................................................................... 9<br /> 1.2.5 Các quy trình bảo quản ................................................................... 10<br /> 1.2.6 Sắp xếp thuốc trong kho ................................................................. 11<br /> 1.2.7 Một số yêu cầu trong quy trình nhập hàng ..................................... 12<br /> 1.2.8 Thuốc trả về .................................................................................... 12<br /> 1.2.9 Hồ sơ tài liệu ................................................................................... 13<br /> 1.3 Sơ lược về thực trạng tồn trữ thuốc ....................................................... 14<br /> 1.3.1 Thực trạng tồn trữ thuốc tại các nước trên thế giới ........................ 14<br /> 1.3.2 Thực trạng công tác tồn trữ tại một số bệnh viện trong nước ........ 14<br /> 1.4 Vài nét về Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận ................................ 15<br /> 1.4.1 Vài nét về Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận ......................... 15<br /> 1.4.2 Vài nét về khoa Dược bệnh viện .................................................... 16<br /> <br /> Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............. 19<br /> 2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ........................................ 19<br /> 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 19<br /> 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu....................................................................... 19<br /> 2.1.3 Thời gian nghiên cứu ...................................................................... 19<br /> 2.2 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 19<br /> 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ........................................................................ 19<br /> 2.2.2 Xác định biến số nghiên cứu .......................................................... 19<br /> 2.2.3 Chỉ số nghiên cứu ........................................................................... 21<br /> 2.2.5 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu ......................................... 23<br /> Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 24<br /> 3.1 Thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác tồn<br /> trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận .................................... 24<br /> 3.1.1 Tổ chức nhân lực kho dược ............................................................ 24<br /> 3.1.2 Cơ sở hạ tầng kho Dược ................................................................. 26<br /> 3.1.3 Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ............................................................ 28<br /> 3.2 Phân tích cơ cấu thuốc dự trữ tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận<br /> năm 2015 ..................................................................................................... 33<br /> 3.2.1 Giá trị, số lượng xuất nhập trong kho ............................................. 33<br /> 3.2.2 Giá trị xuất nhập tồn của một số nhóm thuốc................................. 34<br /> 3.2.3 Cơ cấu thuốc hết trong năm 2015 ................................................... 38<br /> 3.2.4 Kiểm soát tồn kho bằng phân tích ABC ......................................... 39<br /> 3.2.5 Kiểm soát tồn kho bằng phân tích VED ......................................... 40<br /> Chƣơng 4: BÀN LUẬN ................................................................................. 42<br /> 4.1 Về thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo công<br /> tác tồn trữ thuốc tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận ........................ 42<br /> 4.1.1 Tổ chức nhân lực khoa Dược và kho Dược .................................... 42<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2