LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
216
lượt xem
6
download

LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn -Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

  1. LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu : -Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn -Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến II. Chuẩn bị : GV: Nghiên cứu bài dạy - dụng cụ dạy hình – bảng phụ HS: Nắm kiến thức - làm bài tập III. Hoạt động dạy học : HĐ1:Kiểm tra bài củ 1)Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đtròn?Cách vẽ tiếp tuyến đtròn A C qua điểm M nằm ngoài đường tròn O 2)Làm bài tập 24a) H Gọi giao điểm OC và AB là H .Ta có :  AOB cân có: OH  AB => O1  O2 (T/c) B Xét  OAC và  OBC có OA = OB =R ; O1  O2 ; OC chung
  2. =>  AOC =  BOC (c.g.c)=>  OBC =  OAC =900=>BC là tiếp tuyến (O) HĐ2:Luyện tập Bài tập 24b) R = 15 cm AB = 24 => Tính OC -Để tính OC ta cần tính đoạn nào? Ta có OH  AB =>AH = BH =AB/2=12 cm 0  AOH (  H =90 )=> -Nêu cách tính? OH= OA2  AH 2  9 0 2  AOC(  A=90 ) =>OA =OH.O 2 =>OC = OA  25 cm OH Bài tập 25: GVđọc đề -HS vẽ hình vào vỡ a)Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao ? nháp,1 em vẽ trên bảng? Xét tứ giác OCAB có B A O BC  OA(Gt) -Viết giã thiết kết luận? E MO = MA(Gt) -Xét tứ giác OCAB ta có điều gì? MB = MC (T /c) C
  3. -BE làtiếp tuyến (O) ta có được =>OCAB là hình thoi điều gì ? b)Tính độ dài BE theo R - Xét đặc điểm  BOA ? từ đó BE là tiếp tuyến(O)=> BE  OB = B. Ta có :BO= BA ;OB = suy ra được điều gì ? OA=R =>  OBA đều =>  BOA =600 Xét  BOE (  B=900),  O=600=>  E=300 - Áp dụng pitago  BOE tính BE ? =>OE = 2R =>BE = OE 2  OB2 =R 3 cm
  4. HĐ 3 : Củng cố : A . Bài tập 45 SBT : AH a) Chứng minh E  (O ; ) O 2 H Do BE  AC (gt) E AH BE  AD = H =>  AHE vuông tại E =>E  (O; ) B D C 2 b) Chứng minh DE là tiếp tuyến (O; AH/2) xét tam giác BEC có  E = 900 , BD = DC => DE = DB = DC (1) =>  B1 =  E1 ta có  E2 =  H1=  H2 (2) Từ (1) và (2) =>  E1 +  E2 =  B1 +  B2 = 900 => DE  OE tại E => DE là tiếp tuyến HĐ 4: Hướng dẫn : Xem bài tập , nắm phương pháp- Hoàn thành vào vở bài tập . Xem bài tính chất 2 tiếp tuyến
Đồng bộ tài khoản