Luyện từ và câu - QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
198
lượt xem
10
download

Luyện từ và câu - QUAN HỆ TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bước đầu nắm được khái niệm quan hệ từ. - Nhận biết được một vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ) thường dùng, thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ cho trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - QUAN HỆ TỪ

  1. Luy n t và câu: QUAN H T I. M c tiêu, nhi m v : - Bư c u n m ư c khái ni m quan h t . - Nh n bi t ư c m t vài quan h t (ho c c p quan h t ) thư ng dùng, th y ư c tác d ng c a chúng trong câu hay o n văn; bi t t câu v i quan h t cho trư c. II. dùng d y h c: - B ng ph III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét. (14-15’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t - L p nh n xét. qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. ( Cách ti n hành như BT 1) Ho t ng 3 : Ghi nh . (3’) - Cho HS c n i dung ph n - 3 HS.
  3. Ghi nh . Ho t ng 4: Làm bài t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS dùng bút chì g ch dư i các quan h t . - Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. ( Cách ti n hành như BT 1) c) Hư ng d n HS làm BT 3.
  4. ( Cách ti n hành như BT 1) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà vi t l i BT 3 vào v . - Chu n b ti p sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản