intTypePromotion=1

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
204
lượt xem
10
download

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1852/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 1852/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP Tên Cơ quan, đơn vị.............................................................................. xác nhận: Ông (bà):................................................................................................................. CMND số ……………………………, cấp ngày………tháng……..năm.................... Nơi cấp.................................................................................................................... Nghề nghiệp:........................................................................................................... Nơi làm việc/công tác:............................................................................................. ................................................................................................................................ Thu nhập/mức lương................................... triệu đồng/tháng
  2. ……., ngày……tháng…..năm….. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2