Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật sản xuất

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.064
lượt xem
279
download

Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Nội dung bài viết giới thiệu về Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật sản xuất

  1. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 6 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Giúp giám đốc xí nghiệp triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật trong phạm vi xí nghiệp và gia công. 2. Cố vấn cho Giám đốc xí nghiệp về phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng đơn vị sản xuất . 3. Trực tiếp điều hành bộ phận kỹ thuật trong toàn xí nghiệp. 4. Tính phân bổ giá thành sản phẩm cho lương sản phẩm. 5. Thay mặt giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất trong trường hợp cần thiết theo ủy quyền của giám đốc xí nghiệp. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách chiến lược phát triển kinh tế của công ty. 2. Nắm được chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty. 3. Hiểu rõ phương án sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 4. Nắm vững nghiệp vụ quản lý, tổ chức và điều hành đơn vị sản xuất kinh doanh. 5. Hiểu rõ các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kỷ thuật có liên quan đến phần việc được giao. 6. Trình độ nghiệp vụ chuyên môn kỷ thuật: + Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc văn bằng tương đương.
  2. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 2 of 6 Phone: Email: Document name: + Đã qua công tác thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh trong ngành từ 2 năm trở lên, ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. + Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng anh ngữ. + Sử dụng thành thạo vi tính.
  3. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 3 of 6 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng. 2. Dự trù trang thiết bị của các mã hàng sắp sản xuất.. 3. Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng. 4. Lập bảng thống kê các mã hàng được thực hiện cho từng bộ phận trong tháng, báo cho bộ phận tài vụ lên bảng lương sản phẩm cho từng mã hàng. 5. Nhận bảng thống kê lương từ bộ phận tài vụ kèm theo bảng qui trình đã được thống nhất phân xuống bộ phận sản xuất. 6. Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện. 7. Điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý. 8. Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân. 9. Đề nghị loại bỏ thao tác thừa. 10. Lập đơn giá của từng mã hàng trình Phó Giám đốc kỹ thuật duyệt. 11. Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mẫu, các góp ý khách hàng .. 12. Viết qui trình, thiết bị dùng cho từng công đoạn.
  4. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 4 of 6 Phone: Email: Document name: 13. Tính thời gian cho từng công đoạn (theo bấm thời gian). 14. Kiểm tra bảng nhập công đoạn. 15. Tính năng xuất cho từng công đoạn sản xuất trong 1 giờ,năng suất bình quân cho một lao động, chuyền. 16. Tính tổng số thiết bị cần dùng cho đơn hàng (cho 1 chuyền) 17. Tính các loại gá lắp dùng cho đơn hàng. (cho 1 chuyền). 18. Lập sơ đồ chuyền 19. Giao chi tiêu sản xuất theo qui trình 20. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu hiện vật. 21. Thống kê tất cả các nguyên phụ liệu cần dùng. 22. Sắp xếp các mẫu theo đúng thứ tự từ nguyên liệu đến phụ liệu tránh gây sự nhầm lẩn. 23. Lập bảng phối bộ chi tiết của sản phẩm và minh hoạ ràng vị trí đánh số. 24. Được quyền liên hệ làm việc và yêu cầu khách hàng xác định khi phát hiện ra nguyên phụ liệu nhập về kho sản xuất khác biệt với tài liệu kỹ thuật qui định. 25. Yêu cầu khách hàng ký duyệt bảng màu trước khi sản xuất. 26. Kiểm tra định mức do Phòng KHKD đưa xuống và phản hồi nếu định mức không đúng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh một sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối. 2. Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu. 3. Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. 4. Văn hoá trung cấp trở lên.
  5. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 5 of 6 Phone: Email: Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LÀM MẪU I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Làm mẫu hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thụât của sản xuất. 2. Đề nghị thay đổi những điểm không hợp lý của rập, thay đổi trình tự lắp ráp để sản phẩm làm xong hạn chế tối đa sai phạm và những thao tác thừa. 3. Chịu trách nhiệm làm và kiểm tra hoàn chỉnh sản phẩm của mình sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu khách. 4. Nhận lệnh làm mẫu. 5. Nhận tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu, bản màu cũ khách hàng. 6. Nhận các hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật từ bộ phận kỹ thuật. 7. Làm mẫu đối. 8. Kiểm tra các đường lắp ráp cho hoàn chỉnh. 9. Hướng dẫn công nhân làm các bảng gá lắp theo đúng mẫu được duệt. 10. Hướng dẫn công nhân làm từng công đoạn theo qui trình và theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 11. Kiểm tra thông số các chi tiết sản phẩm. 12. Phối hợp tổ trưởng sản xuất và KCS kiểm tra (thông số, nguyên phụ liệu, hình dáng …) sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên ra chuyền. 13. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý khi hàng bị hư hỏng.
  6. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Adress: Dated : 10/01/2008 Page : Page 6 of 6 Phone: Email: Document name: 14. Thẩm tra xác nhận việc thực hiện các giải pháp cho đến khi khuyết tật của sản phẩm được khắc phục. 15. Chuyển mẫu cho Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra chất lượng trước khi chuyển cho khách hàng duyệt mẫu. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh một sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối. 2. Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu. 3. Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. 4. Văn hoá: 12/12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản