Nghị định số 1-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Nghị định số 1-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 1-CP về việc điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 1-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1-CP Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01-CP NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1997 V VI C I U CH NH NA GI I THÀNH PH NAM NNH THU C T NH NAM HÀ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam Hà và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i thành ph Nam nh thu c t nh Nam Hà như sau: Chuy n hai xã Nam Phong và Nam Vân thu c huy n Nam Ninh v thành ph Nam nh qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Thành ph Nam nh có di n tích t nhiên 6.760 ha và 263.600 nhân khNu, g m 25 phư ng, xã. a gi i thành ph Nam nh: ông giáp t nh Thái Bình; Tây giáp huy n Bình L c; Nam giáp huy n Nam Ninh; B c giáp huy n Lý Nhân. - Huy n Nam Ninh còn l i 25.960,86 ha di n tích t nhiên và 327.400 nhân khNu; g m 35 xã, th tr n. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam Hà và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản