Phương tiện thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
923
lượt xem
390
download

Phương tiện thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Séc(check-cheque) là một trong những phương tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi cho mọi khách hàng. 1.Khái niệm: Séc (check) là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện về trả tiền do một khách hàng chủ tài khoản của ngân hnàg ký phát ra lệnh cho ngân hàng trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người được chỉ định trên séc hoặc trả theo lệnh của người ký phát séc,hoặc trả cho người cầm séc. 2.Các bên liên quan đến thanh toán séc là: -Người kí phát séc: chủ tài khoản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương tiện thanh toán quốc tế

 1. Phương tiện thanh toán quốc tế Séc(check-cheque) là một trong những phương tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi cho mọi khách hàng. 1.Khái niệm: Séc (check) là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện về trả tiền do một khách hàng chủ tài khoản của ngân hnàg ký phát ra lệnh cho ngân hàng trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người được chỉ định trên séc hoặc trả theo lệnh của người ký phát séc,hoặc trả cho người cầm séc. 2.Các bên liên quan đến thanh toán séc là: -Người kí phát séc: chủ tài khoản tiền gửi thanh toán ở ngân hàng -Người thụ lệnh là ngân hàng giữ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng phát hành séc.
 2. -Người hưởng lợi :người thụ hưởng số tiền trên tờ séc. *Nội dung trên tờ séc phải có: · Tiêu đề “SÉC” · Số séc · Ngày tháng năm kí phát séc · Tên người thực hiện thanh toán. · Địa điểm phát hành séc · Ngân hàng trả tiền, địa điểm thanh toán · Số hiệu tài khoản được trích trả · Số tiền phát hành xác định bằng số và chữ · Người hưởng lợi tờ séc · Chữ ký người phát hành séc · Mặt sau: để ghi các nội dung chuyển nhượng séc. 3.Các loại séc thông dụng: -Séc đích danh (nominal cheque):được ghi rõ tên người hưởng thụ trên séc. -Séc vô danh (bearer cheque):không ghi rõ tên người hưởng thụ trên tờ séc, bất cứ ai cầm tờ séc cũng có thể nhận được đủ số tiền ghi trên tờ séc tại Ngân hàng.
 3. -Séc theo lệnh (check to order):ghi rõ trả tiền theo lệnh của người thụ hưởng, séc này được chuyển nhượng theo thủ tục ký hậu. -Séc tiền mặt: là loại séc mà ngân hàng thanh toán sẽ trả tiền mặt và người phát hành séc phải chịu rủi ro khi bị mất séc hoặc bị đánh cắp. Người cầm séc không cần sự ủy quyền cũng lĩnh được tiền. -Séc chuyển khoản (trasferable check): Là lệnh trả của người phát hành séc đối với Ngân hàng phục vụ mình về việc trích trả tiền từ tài khoản của mình trả tiền cho người thụ hưởng có tên ghi trên tờ séc. -Séc bảo chi (cerfieeld check) :là tờ séc thông thường được Ngân hàng phục vụ đơn vị phát hành, bảo đảm khả năng chi trả của tờ séc và đánh dấu séc bảo chi lên tờ séc trước khi giao tờ séc cho khách hàng. -Séc gạch chéo (clossed check)là loại séc trên mặt trước tờ séc có gạch chéo hai đường song song nhằm mục đích không được rút tiền mà chờ chuyển khoản qua ngân hàng. -Séc du lịch (traveller’s check) :là loại séc do ngân hàng phát hành và được trả tiền tại bất cứ chi nhánh hay đại lý của ngân hàng phát hành.
 4. Hối phiếu là phương tiện được sử dụng nhiều trong các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu. 1.Khái niệm: Hối phiếu (Bill of exchange/Draft) : là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho một người khác yêu cầu người này khi nhận tờ phiếu phải trả ngay ,hoặc phải ký chấp nhận trả tiền ghi trên hối phiếu tại một ngày xác định
 5. trong tương lai cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm tờ phiếu. 2. Các bên tham gia hối phiếu: -Người ký phát hối phiếu(drawer):là người bán hàng ,người xuất khẩu -Người bị ký phát (người trả tiền) ( drawee):là người mua hàng hay có trách nhiệm trả tiền -Người hưởng lợi (bereficiary):là ngươì nhận thanh toán số tiền đó. -Người chấp nhận (acceptor):là khi người bị ký phát chấp nhận hối phiếu kỳ hạn và người chấp nhận phải có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn. -Người chuyển nhượng ( endorser) là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu. -Người cầm phiếu(holder or bearer) là người có quyền nhận hối phiếu khi hối phiếu được trả tiền. *Nội dung của hối phiếu: 1. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange). 2. Ðịa điểm kí phát hối phiếu 3. Ðịa điểm trả tiền 4. Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của ... (Pay to the order of...) 5. Số tiền và loại tiền. Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ.
 6. Chú ý: nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. 6. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: - Trả tiền ngay ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At ... sight of first (second) Bill of Exchange). - Trả tiền sau: +Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At .30.. days after sight) +Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả .30.. ngày sau khi ký vận đơn (At..30.. days after Bill of Lading date) + Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At.30.days after Bill of Exchange date). 7. Người hưởng lợi hối phiếu. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. 8. Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền. 9. Người ký phát hối phiếu. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình. 3.Các loại hối phiếu: -Hối phiếu đích danh(Nominal bill): là người được hưởng lợi ghi trên mặt trước tờ hối phiếu đó.
 7. -Hối phiếu vô danh (Bearer bill): là bất kỳ người nào cầm phiếu đó đều là người hưởng lợi. -Hối phiếu theo lệnh(To order bill): người cầm phiếu là người hưởng lợi cuối cùng của hối phiếu. - Hối phiếu trả tiền ngay(sight draft): Người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này do người cầm hối phiếu xuất trình phải lập tức trả tiền ngay. - Hối phiếu trả tiền sau một số ngày nhất định (Time draft): Người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này ký chấp nhận trả tiền và sau đó từ 5 đến 7 ngày tiến hành trả tiền hối phiếu đó. - Hối phiếu có kỳ hạn(Usance bill): Sau một thời hạn nhất định ( thường lớn hơn 7 ngày ) kể từ ngày ký phát hối phiếu hoặc ngày chấp nhận hối phiếu, người trả tiền phải thanh toán tiền trên hối phiếu. - Hối phiếu trơn (Clean bill of exchange): Là hối phiếu mà việc thanh toán tiền trên hối phiếu này không kèm theo chứng từ thương mại. -Hối phiếu kèm chứng từ(Documentary Collection): Là loại hối phiếu được gửi kèm theo chứng từ thương mại đến người phải trả tiền. -Hối phiếu thương mại (Commercial bill): Là hối phiếu do người xuất khẩu ký phát đòi tiền người nhập khẩu.
 8. - Hối phiếu Ngân hàng(Bank draft): Là hối phiếu do Ngân hàng phát hành lệnh cho Ngân hàng đại lý của mình thanh toán tiền nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên hối phiếu . 4.Chấp nhận hối phiếu(Acceptance) : -Chấp nhận hối phiếu là một thủ tục pháp lý nhằm xác nhận việc đồng ý(đảm bảo) thanh toán của người trả tiền hối phiếu. -Hình thức chấp nhận (accepted) ký góc dưới bên trái,mặt sau , đóng dấu ngay giữa ,chấp nhận bằng tờ giấy rời. 5.Ký hậu hối phiếu (Endorsement): -Đây là thủ tục chuyển nhượng hôí phiếu từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. -Người ký hậu chỉ cần ký vào chỗ quy định để ký hậu và trao hối phiếu cho người được chuyển nhượng. -Hình thức ký hậu chuyển nhượng : +Ký hậu để trắng (Blank endorsement) : là việc ký hậu không chỉ định người hưởng lợi hối phiếu.Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau tờ hối phiếu. +Ký hậu theo lệnh (To order endorsement):là việc ký hậu chỉ định một cách suy đoán ra người hưởng lợi hối phiếu. +Ký hậu hạn chế(Restrictive endorsement): là việc ký hậu chỉ định đích danh người hưởng lợi hối phiếu và chỉ là người này. +Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse endorsement): là loại ký hậu khi hối phiếu bị từ chối trả tiền thì người ký hậu hối phiếu được miễn truy đòi.
 9. 6.Bảo lãnh hối phiếu (Aval): -Bảo lãnh là sự cam kết của người thứ 3(thông thường các tổ chức tài chính) nhằm đảm bảo trả tiền cho người hưởng lợi nếu như đến kỳ hạn mà người trả tiền không thanh toán ;thường là một ngân hàng lớn có uy tín. -Thủ tục bảo lãnh thực hiện bằng cách ghi “ bảo lãnh (aval)” vào mặt trước hay mặt sau tờ hối phiếu và ký tên. -Hình thức:Bảo lãnh bí mật hay bảo lãnh công khai. 7.Chiết khấu hối phiếu (Discount): là nghiệp vụ cho vay của NHTM.Người bán hoặc người hưởng lợi hối phiếu xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho ngân hàng để nhận trước một khoản tiền thấp hơn số tiền ghi trên hối phiếu. 8.Kháng nghị(Protest) :là khi hối phiếu bị từ chối trả tiền ,người hưởng lợi có quyền kháng nghị người trả tiền trước pháp luật. Ví dụ mẫu hối phiếu: Sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ
 10. BILL OF EXCHANGE No. YCL .9010 Tapei,Taiwan For:USD 9,801xxx April, 13th, 1995. At xxx Sight of this first bill of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of The Farmers Bank of China the sum of US dollars nine thousand eight hundred one only value received. Drawn under: Asia Commercial Bank, Ho Chi Minh city, Viet Nam. Irrevocable L/C No.1910, dated 01/april/ 1995. To: Asia Commercial Bank, YEAFUL Co., Ltd. Ho Chi Minh city, Viet Nam. (Signed) BILL OF EXCHANGE No. 04/95.DT Ho Chi Minh city, For: USD 34,560.00 -- July, 08th , 1995. At xxxAt xxx Sight of this first bill of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Export-Import Bank, HCM city, Viet Nam the sum of US dollars thirty four thousand five hundred and sixty only. Value received as per our invoice(s) No. 35, dated June, 29th, 1995. Drawn under: United Overseas Bank, Singapore. Confirmed Irrevocable Without recourse L/C No. 01 CM 212 dated June, 30th, 1995. To: United Overseas Bank, IMEXCO,Viet Nam. Singapore. (Signed) Lệnh phiếu cũng là một trong những phương tiện thanh toán ,tuy nhiên nó không phổ biến như hối phiếu. Lệnh phiếu (money order,promissory note) 1.Khái niệm:
 11. Lệnh phiếu là giấy tờ do người nợ lập ra để cam kết trả tiền cho người thụ hưởng theo thời gian và địa điểm nhất định. Người thụ hưởng có thể là người chủ nợ, nhưng cũng có thể là người thứ ba. 2.Nội dung lệnh phiếu: -Tiêu đề :”Lệnh phiếu “ -Cam kết trả một số tiền nhất định vô điều kiện. -Thời hạn trả tiền. -Địa điểm trả tiền. -Tên người hưởng lợi. -Địa điểm,ngày ký phát lệnh phiếu. -Chữ ký người ký phát lệnh phiếu. *Một số đặc điểm chính: -Trên lệnh phiếu ,kì hạn được quy định rõ. -Một lệnh phiếu có thể do một hay nhiều người ký phát cam kết thanh toán cho một hay nhiều người hưởng lợi. -Lệnh phiếu cần có sự bảo lãnh của ngân hàng hoặc công ty tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán của lệnh phiếu. -Khác với hối phiếu thường gồm hai bản, lệnh phiếu chỉ có một bản chính do con nợ phát ra để chuyển cho người hưởng lợi lệnh phiếu đó.
 12. 3.Mẫu lệnh phiếu: Promissory note London, 25th, December 2009 GBP 5543.00 On the 25 th March, 1998 fixed by the Promissory note we promise to pay Food company or order in HoChiMinh city the sum of five thousand five hundred and forty-three pounds Sterling. For and on behalf of Sithers Johnson Ltd Signed Lệnh phiếu trả ngay: NEW YORK 30 December 2009 USD 5,000.00 US Dollars I promise to pay bearer on demand the sum of five thousand only. Mr Agassi Lệnh phiếu có kỳ hạn: New York 24 January 2009 5000 USD Three months after date I promise to pay David Henry or order the sum of five thousand US Dollars. David Cantona

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản