Phương trình lượng giác

Chia sẻ: 1111111 111 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
385
lượt xem
122
download

Phương trình lượng giác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Phương trình lượng giác trong các đề thi đại học từ năm 2002-2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình lượng giác

  1. Phương trình lượng giác trong các đề thi đại học từ năm 2002-2009 Bài 1: Giải phương trình a) 3cos 2s n3xcos s nx=0 5x­ i 2x­ i (KD-09) b) 2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+2cosx (KD-08) 2  x x c)  sin + cos  + 3cos x=2 (KD-07)  2 2 d) cos3x+cos2x-cosx-1=0 (KD-06)  π  π 3 e) cos x + sin x + cos x­  sin  3x −  − = 0 (KD-05) 4 4  4  4 2 f) (2cosx-1)(2sinx+cosx)=sin2x-sinx (KD-04) 2 x π 2 2 x g) sin  −  tan x − cos = 0 (KD-03) 2 4 2 Bài 2: Tìm x thuộc đoạn [ 0;14] nghiệm đúng phương trình: cos3x-4cos2x+3cosx-4=0 (KD- 02) Bài 3: Giải phương trình a) sinx+cosxsin2x+ 3cos 3x=2( cos 4x+s n3x ) i (KB-09) b) sin 3 x − 3cos x = s i 3 nxcos x − 3 sin 2 xcos 2 x (KB-08) c) 2sin 2x + sin 7x − 1 = s i 2 nx (KB-07) x d) cotx+sinx(1+tanx tan )=4 (KB-06) 2 e) 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0 (KB-05) f) 5sinx-2=3(1-sinx) tan 2 x (KB-04) 2 g) c ot t x­anx+4s n2x= i (KB-03) s n2x i h) sin 3x − cos 4x = sin 2 5x − cos 6x 2 2 2 (KB-02) Bài 4: Giải phương trình ( 1 − 2s i ) cosx = 3 nx a) (KA-09) ( 1 + 2s i ) ( 1 − sin x) nx 1 1  7π  + = 4sin  − x b) s i nx  3π   4  (KA-08) sin  x −   2  c) ( 1 + sin x ) cos ( 1+cos x ) s i 2 2 x+ nx=1+s n2x i (KA-07) 2 ( sin 6 x + cos x ) − s i 6 nxcosx d) =0 (KA-06) 2 − 2s inx e) cos 3xcos cos x = 0 3 2x­ 2 (KA-05) cos 2x 1 f) c ot 1= x­ + sin 2 x − sin 2x (KA-03) 1+t anx 2
  2.  cos 3x+s n3x  i Bài 5: Tìm nghiệm thuộc khoảng (0;2 π ) của phương trình: 5  s i nx+  = cos2x+3  1 + 2sin 2x  (KA-02)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản