intTypePromotion=1

QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Chia sẻ: Đàm Thu Hiền | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:76

0
55
lượt xem
11
download

QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành,. các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN LÝ NHÂN LỰC

 1. L/O/G/O QUẢN LÝ NHÂN LỰC NHÓM 5
 2. Thành viên 1 Đàm Thu Hiền - 20091014 2 Vũ Thị Hoa - 20096296 3 Vũ Tiến Giỏi - 20090876 4 Trần Thị Hiên - 20091012 5 Dương Văn Hoan - 20109981 6 Đỗ Văn Giang - 20080790
 3. Nội dung 1 Chức năng của quản lý nhân lực 2 Phân tích và thiết kế công việc 3 Tuyển dụng lao động 4 Phân công và hợp tác lao động 5 Tổ chức chỗ làm việc và định hướng lao động 6 Trả công lao động và đánh giá thành tích nhân viên 7 Bài tập thảo luận
 4. Chương 1 : Chức năng của quản lý nhân lực 1 Lập kế hoạch và tuyển dụng Đào tạo và phát triển 2 3 Duy trì và xử lý Hệ thống thông tin và dịch vụ về 4 nhân lực
 5. 1.Lập kế hoạch và tuyển dụng yêu cầu mục đích nguyên tắc
 6. 1. Lập kế hoạch và tuyển dụng đúng số đúng lượng người 1 2 NGUYÊN TẮC 4 3 đúng đúng thời lúc hạn
 7. 1. Lập kế hoạch và tuyển • Quy trình tuyển dụng dụng: - Phân tích công việc - Tìm kiếm - Sơ tuyển - Phỏng vấn - Tuyển chọn - Mời nhận việc - Định hướng và theo dõi nhân viên
 8. 2.Đào tạo và phát triển Yêu cầu Mục đích Nguyên tắc
 9. 2.Đào tạo và phát triển Doanh nghiệp Người tuyển dụng § Cần kiến thức và § Kĩ năng và kiến kĩ năng gì? thức? § Yêu cầu về công § Đáp ứng yêu việc ra sao? cầu công việc? § Đào tạo như thế nào?
 10. 3.Duy trì và quản lý - bố trí, định hướng - thuyên chuyển, đề bạt - hướng dẫn, tư vấn - đánh giá và quản lý kết quả thực hiện công việc - động viên, khen thưởng - xây dựng tinh thần làm việc tốt - quản lý quá trình thôi việc
 11. 4. hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực Đúng thông tin Nguyên tắc Đúng thông lệ
 12. 4. Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực chính sách, thủ tụ c Sổ tay Lợi ích xã hội Sổ tay Thông tin Nhân sự và nguồn nhân lực
 13. 5. Công cụ hỗ trợ Phân tích và dự 1 báo về nhân lực CÔNG CỤ HỖ TRỢ Kiểm kê và kiểm 2 3 Phân tích toán nguồn nhân khiếm khuyết lực và kế hoạch của nguồn nhân lực
 14. Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc I. Phân tích công việc 1. Khái niệm 2. Nội dung phân tích công việc 3. Sơ đồ phân tích công việc 4. Tiến trình phân tích công việc
 15. 1. Khái niệm • Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành, các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao
 16. 2. Nội dung phân tích công việc • Nhận dạng • Các chức năng và nhiệm vụ – Tên công việc nền tảng – Mối quan hệ báo cáo – Liệt kê các phần việc, nhiệm vụ và – Phòng ban trách nhiệm chính – Nơi chốn • Bảng tiêu chuẩn công việc • Tóm tắt chung – Kiến thức, kỹ năng – Mô tả những nhiệm và khả năng vụ và cấu thành của – Giáo dục và kinh công việc nghiệm – Yêu cầu thể lực
 17. 3. Sơ đồ phân tích công việc HOẠCH ĐỊNH NNL BẢNG MÔ TẢ C.VIỆC TUYỂN DỤNG Phân ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN tích NGUỒN NHÂN LỰC công việc ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC LẬP BẢNG HIỆN C.VIỆC AN TOÀN
 18. 4. Tiến trình phân tích công việc 1 Xác định mục đích sử dụng thông tin • Xác định mục tiêu phân tích công việc 2 Chuẩn bị phân tích công việc • Xác định công việc và phương pháp phân tích • Xem xét lại các dữ liệu của công việc • Liên hệ với nhà quản trị và nhân viên liên quan đến công việc 3 Thu thập dữ liệu • Tập hợp các dữ liệu phân tích công việc • Xem xét lại và hoàn thành dữ liệu 4 Phát triển bảng MTCV và TC THCV • Phác thảo bảng MTCV và TC THCV • Xem xét lại bản thảo cùng NQT và NV • Xác nhận các sai xót và hoàn thiện 5 Quản trị và cập nhật thông tin • Cập nhật thông tin khi tổ chức thay đổi
 19. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG • VỊ TRÍ Trợ lý bán hàng • PHÒNG Sản phẩm Y • MỐI QUAN HỆ Báo cáo với trưởng phòng kinh doanh Giám sát nhân viên mới • MỤC ĐÍCH CHÍNH Cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp với chính sách và thủ tục của của hàng, vì vậy đạt được mục tiêu bán hàng. • NHIỆM VỤ CHÍNH Dịch vụ khách hàng và bán hàng Quản trị tồn kho và đặt hàng Trông coi của hàng Trưng bày hàng hóa Đóng và mở cửa hàng theo phân công • NHIỆM VỤ KHÁC
 20. BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG • BẰNG CẤP Chứng chỉ về hoạt động bán lẻ, có thể chứng chỉ thương mại. Giấy phép lái xe A1 • KINH NGHIỆM Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành bán lẻ ở các của hàng có quy mô trung bình. Kiến thức về sản phẩm thể thao, đặc biệt là sản phẩm Y Giám sát nhóm làm việc • LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN Kinh nghiệm bán hàng Kiến thức sản phẩm Kiến thức đặt hàng Kiến thức cơ bản về trừng bày hàng hóa Kiến thức về các nhiệm vụ trông nom cửa hàng • NĂNG LỰC KHÁC Khả năng làm việc dưới áp lực cao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2