Quản trị học

Chia sẻ: Luutanluc Luc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

0
100
lượt xem
35
download

Quản trị học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là tổng hợp các yếu tố, các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động của các DN.Bao gồm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp Tác động trên bình diện rộng và lâu dài DN khó có thể kiểm soát được nó Là những nguyên nhân chính tạo ra cơ hội cũng như nguy cơ cho các hoạt động của DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị học

 1. Q U ẢN   Ị  ỌC TR H G V:N G U Y ỄN   G ỌC   C   N ĐỨ 1
 2. III/ CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1. Các yếu tố của môi trường kinh doanh 2. Ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường kinh doanh tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 3. 1. Các yếu tố của môi trường kinh doanh a. Môi trường kinh doanh là gì?? Là tổng hợp các yếu tố, các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động của các DN
 4. Yếu tố, điều kiện A Quan hệ tương Hoạt tác động của DN Tạo ra thuận lợi, hoặc tạo thành lực cản Yếu tố, điều kiện B 47
 5. b. Các yếu tố của môi trường kinh doanh - Môi trường vĩ mô - Môi trường tác nghiệp - Môi trường nội bộ
 6. Ế K INH T C H ÍN N cứ NG N H H À IÊ ph hiên HÀ TR C iể u, NH Sản xuất ỊP U H N C n H G Tà TỰ Á Á H C tr P i K Ấ ch LÝ át Ng P ín HOẠT ĐỘNG h Vă CỦA TỔ CHỨC CÁ I n c HỘ lự LỰ C hó A NH n C NH a TR hâ XÃ QU N Ó Marketing NH M A CẠ ỐC HÓ ÁP HỦ IT T N Ế ĐỐ VĂ CÔNG NGHỆ 6
 7. 2. Ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường kinh doanh tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp a. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô b. Ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp c. Ảnh hưởng của môi trường nội bộ
 8. a. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô • Bao gồm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp • Tác động trên bình diện rộng và lâu dài • DN khó có thể kiểm soát được nó • Là những nguyên nhân chính tạo ra cơ hội cũng như nguy cơ cho các hoạt động của DN
 9. a. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô • Các yếu tố kinh tế • Các yếu tố chính trị và luật pháp • Các yếu tố văn hóa-xã hội • Các yếu tố tự nhiên • Các yếu tố khoa học kỹ thuật và công nghệ
 10. Các yếu tố kinh tế • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) • Tiền lương, thu nhập • Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế • Lạm phát • Tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay
 11. Các yếu tố chính trị và pháp luật • Chính trị: - Các quan điểm, đường lối chính sách của chính phủ - Các xu hướng ngoại giao, diễn biến chính trị trong nước... • Luật pháp: Đưa ra những qui định cho phép hay không cho phép hoặc những ràng buộc đòi hỏi DN phải tuân theo (Luật lao động, Luật DN...)
 12. Các yếu tố văn hóa xã hội • Dân số (giới tính, độ tuổi, các sắc tộc, mật độ dân cư…) • Trình độ dân trí • Nghề nghiệp • Tâm lý dân tộc • Phong cách và lối sống • Hôn nhân và gia đình • Tôn giáo
 13. Các yếu tố văn hóa xã hội  Nó xác định cách thức người ta sống, làm việc, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ
 14. Các yếu tố kỹ thuật công nghệ  Ảnh hưởng đến năng suất, công việc của các cá nhân và cơ cấu của tổ chức  Ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch phát triển hay đổi mới trang bị, cải tiến công nghệ kỹ thuật của tổ chức
 15. Các yếu tố thiên nhiên • Khí hậu, thủy văn, địa hình, cảnh quan thiên nhiên, các nguồn tài nguyên (khoáng sản, rừng biển)…
 16. b. Ảnh hưởng của Môi trường tác nghiệp • Tác động trực tiếp và thường xuyên đến hoạt động của DN. • Giúp cho nhà quản trị hiểu rõ những đặc điểm bản chất của các cơ hội về thị trường hoặc sản phẩm
 17. Khách hàng • Khách hàng là 1 yếu tố quyết định đầu ra của sản phẩm • Sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản vô giá đối với doanh nghiệp
 18. Khách hàng Cần quan tâm:  Khách hàng mục tiêu hiện tại và tương lai để định hướng chiến lược rõ ràng  Ý kiến của khách hàng đối sản phẩm, dịch vụ của DN  Mức độ trung thành và áp lực của khách hàng
 19. Đối thủ cạnh tranh Hiện có Đối thủ Tiềm ẩn
 20. Đối thủ cạnh tranh hiện có Hiểu biết về đối thủ cạnh tranh rất có ý nghĩa đối với các công ty ớ Xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp Phân tích từng đối thủ cạnh tranh: Mục tiêu tương lai của đối thủ cạnh tranh? Chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh? Điểm mạnh & điểm yếu của đối thủ cạnh tranh?
Đồng bộ tài khoản