intTypePromotion=1
ADSENSE

Bải giảng Quản trị học - Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

106
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bải giảng Quản trị học Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị nhằm trình bày về khái niệm về quản trị, các chức năng quản trị, tính phổ biến của quản trị, các khái niệm, cấp bậc quản trị trong một tổ chức, kỹ năng của nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bải giảng Quản trị học - Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị

  1. BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG I Your Subtitle Goes Here
  2. CHƯƠNGI:CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ
  3. CHƯƠNG I: CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ Ø I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ. 1/ Khái niệm về quản trị 2/ Các chức năng quản trị 3/ Tính phổ biến của quản trị II – NHÀ QUẢN TRỊ. 1/ Các khái niệm 2/ Cấp bậc quản trị trong một tổ chức 3/ Kỹ năng của nhà quản trị 4/ Vai trò của nhà quản trị III – ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  4. I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ. 1/ Khái niệm về quản trị: Khái niệm : Quản trị là một phương thức, cách thức làm cho những họat động của một tổ chức tiến tới mục tiêu chung với hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người khác. * Phương thức quản trị: - Các hoạt động cơ bản hay là những chức năng quản trị mà nhà quản trị sử dụng - Nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức, - Nó bao gồm các chức năng như hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra.
  5. c. Điều khiển: - Điều khiển, phối hợp các thành viên, bộ phận trong tổ chức - Xây dựng các chính sách động viên các thành viên, các bộ phận trong tổ chức d. Kiểm tra: - Theo dõi toàn bộ sự họat động cuả các thành viên, bộ phận và cả tổ chức - So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra, nếu có những lệch hướng thì cần tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp sửa chữa và điều chỉnh nhằm đưa tổ chức trở lại đúng hướng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2