RÚT GỌN PHÂN THỨC

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
135
lượt xem
5
download

RÚT GỌN PHÂN THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức. + Hiểu được qui tắc đổi dấu ( Nhân cả tử và mẫu với -1) để áp dụng vào rút gọn. 2, Kỹ năng: HS thực hiện việc rút gọn phân thức bẳng cách phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử, làm xuất hiện nhân tử chung. 3, Thái độ : Rèn tư duy lôgic sáng tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RÚT GỌN PHÂN THỨC

  1. RÚT GỌN PHÂN THỨC I. Mục tiêu : 1, Kiến thức: + KS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức. + Hiểu được qui tắc đổi dấu ( Nhân cả tử và mẫu với -1) để áp dụng vào rút gọn. 2, Kỹ năng: HS thực hiện việc rút gọn phân thức bẳng cách phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử, làm xuất hiện nhân tử chung. 3, Thái độ : Rèn tư duy lôgic sáng tạo II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ HS: Bài cũ + bảng nhóm Iii. Tiến trình bài dạy 1. Tổ chức: HS1: Phát biểu qui tắc và viết công thức biểu thị: 2, Kiểm tra bài cũ: - Tính chất cơ bản của phân thức - Qui tắc đổi dấu HS2: Điền đa thức thích hợp vào ô trống x2  x3 x2 3x 2  3 y 2 ... a) b)   x 1 2( x  y ) ... 2 b) x2 - 1 hay (x-1)(x+1) Đáp án: a) 3(x+y) 3- Bài mới:
  2. Hoạt động của GV và HS Ghi bảng * HĐ1: Hình thành PP rút gọn phân 1) Rút gọn phân thức thức Giải: 4 x3 ?1 Cho phân thức: 10 x 2 y 4 x3 2 x 2 .2 x 2 x =2 10 x 2 y 2 x .5 y 5 y a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung - Biến đổi một phân thức đã cho thành 4 x3 2x - GV: Cách biến đổi thành 2 5y 10 x y một phân thức đơn giản hơn bằng phân gọi là rút gọn phân thức. thức đã cho gọi là rút gọn phân thức. GV: Vậy thế nào là rút gọn phân thức? HS :…. GV: Cho HS nhắc lại rút gọn phân thức là gì? 5 x  10 + Cho phân thức: 25 x 2  50 x ?2 a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử 5( x  2) 5( x  2) 1 5 x  10 rồi tìm nhân tử chung =   2 25 x  50 x 25 x( x  2) 5.5 x ( x  2) 5 x b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung Muốn rút gọn phân thức ta có thể: - GV: Cho HS nhận xét kết quả
  3. + (x+2) là nhân tử chung của tử và mẫu + Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) rồi tìm nhân tử chung + 5 là nhân tử chung của tử và mẫu +Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung + 5(x+2) là nhân tử chung của tử và đó. mẫu Tích các nhân tử chung cũng gọi là nhân tử chung - GV: muốn rút gọn phân thức ta làm như thế nào?. 2) Ví dụ Ví dụ 1: a) * HĐ2: Rèn kỹ năng rút gọn phân x 3  4 x 2  4 x x ( x 2  4 x  4) thức  x2  4 ( x  2)( x  2) Rút gọn phân thức: x ( x  2) 2 x ( x  2)   ( x  2)( x  2) x2 x2  2 x  1 ( x  1)2 x 1 ?3 2 2 2 2 x  2x  1 ( x  1) x 1 3 2 5x  5x 5 x ( x  1) 5 x 2 2 3 2 5x  5x 5 x ( x  1) 5 x - HS lên bảng * Chú ý: Trong nhiều trường hợp rút gọn phân thức, để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu có khi ta đổi dấu GV nêu chú ý: tử hoặc mẫu theo dạng A = - (-A).
  4. GV yêu cầu HS lên bảng làm ?4 3( x  y ) 3( y  x) - HS lên bảng trình bày : ?4   3 yx yx - HS nhận xét kq HĐ 3 : Luyện tập - Củng cố: * Chữa bài 7 ( a,b,c ) /tr40 – SGK: * Chữa bài 8/tr40 – SGK: ( Câu a, d đúng) Câu b, c sai HĐ 4: Hướng dẫn về nhà - Học bài - Làm các bài tập 7,9,10/SGK- tr 40 . -Chuẩn bị tiết sau luyện tập .
Đồng bộ tài khoản