intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương Halogen

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
64
lượt xem
13
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương Halogen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương Halogen" làm cơ sở định hướng cho việc giới thiệu các phản ứng trong giảng dạy các bài học, giúp học sinh hứng thú hơn trong quá trình học tập, bước đầu cho học sinh tiếp cận làm quen với thực tế các phản ứng không có điều kiện tiến hành thí nghiệm trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương Halogen

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HƢNG<br /> Mã số: ................................<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:<br /> KHAI THÁC ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG VÀ HIỆN TƢỢNG PHẢN ỨNG<br /> HÓA HỌC ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC CHƢƠNG HALOGEN<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Phúc Linh<br /> Lĩnh vực nghiên cứu: Chuyên môn giảng dạy<br /> Phương pháp dạy học bộ môn:<br /> Có đính kèm:<br />  Mô hình<br />  Phần mềm<br /> <br /> Hóa Học 10<br /> <br />  Phim ảnh<br /> <br /> <br /> <br />  Hiện vật khác<br /> <br /> 1<br /> <br /> SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC<br /> I.<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> II.<br /> III.<br /> -<br /> <br /> THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN<br /> Họ và tên: Nguyễn Phúc Linh<br /> Ngày tháng năm sinh: 12 – 09 - 1978<br /> Nam, nữ: Nam<br /> Địa chỉ: Xuân Hƣng , Xuân Lộc, Đồng Nai.<br /> Điện thoại:<br /> (CQ)/<br /> (NR); ĐTDĐ: 0907567712<br /> Fax:<br /> E-mail:<br /> Chức vụ: Giáo viên<br /> Đơn vị công tác: Trƣờng THPT Xuân Hƣng<br /> TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân<br /> Năm nhận bằng: 2001<br /> Chuyên ngành đào tạo: Sƣ phạm Hóa<br /> KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: 11 năm<br /> Số năm có kinh nghiệm: 11 năm<br /> Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: ‘Hệ thống bài<br /> tập chƣơng Sự điện li’.<br /> <br /> 2<br /> <br /> KHAI THÁC ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG VÀ HIỆN TƢỢNG PHẢN<br /> ỨNG HÓA HỌC ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC CHƢƠNG HALOGEN<br /> I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Muốn nâng cao chất lượng dạy học bộ môn trong mỗi tiết học đòi<br /> hỏi mỗi giáo viên không ngừng phấn đấu đổi mới nội dung và phương pháp<br /> dạy học sao cho phù hợp và kích thích sự hứng thú, tính tự học và sáng tạo<br /> của học sinh. Phục vụ cho công việc này, nhà nước đã tiến hành biên soạn<br /> sách giáo khoa, sách giáo viên ở từng bộ môn để giới hạn và định hướng nội<br /> dung và phương pháp dạy học. Một mặt tài liệu SGK ở các bộ môn có nhiều<br /> nội dung kiến thức và một số bài học chưa phù hợp với học sinh nên làm HS<br /> mất hứng thú học tập và không kích thích tính tự học cần giảm tải. Mặt khác<br /> hiện nay nhiều lúc và nhiều nơi GV và HS chưa khai thác và khai thác chưa<br /> có hiệu quả nội dung kiến thức ở SGK trong quá trình giảng dạy và học tập<br /> của mình ở các tiết học dẫn đến kết quả dạy và học đạc được chưa cao, học<br /> sinh ít hứng thú học tập.<br /> Khác với nhiều môn học khác, hóa học là môn khoa học thực<br /> nghiệm vì vậy học sinh có nhiều cách tiếp cận và lĩnh hội kiến thức từ lí<br /> thuyết và thực hành. Trong giờ học môn hóa học, HS có thể tiếp thu kiến<br /> thức từ việc quan sát điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng từ đó dễ tạo<br /> hứng thú học bộ môn. Vì thế, trong tài liệu SGK mới đây thấy xuất hiện<br /> nhiều loại bài tập thực nghiệm kiểm tra cách tiến hành các thí nghiệm cũng<br /> như điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng…<br /> Qua thực tế giảng dạy chương Halogen, môn hóa học 10, tôi nhận<br /> thấy nội dung kiến thức trình bày ở SGK khá hay, có nhiều thí nghiệm và<br /> hình vẽ minh họa phản ứng hóa học rất sinh động kích thích các giác quan<br /> nhận thức của người đọc. Nhưng thực tế giảng dạy nhiều giáo viên vì nhiều<br /> lí do nên chưa giành nhiều thời gian khai thác các yếu tố về điều kiện và<br /> hiện tượng của các phản ứng hóa học. Hệ thống bài tập sau mỗi bài học ở<br /> SGK và SBT trong chương Halogen cũng chưa chú trọng đưa hệ thống bài<br /> tập thực nghiệm vào để kiểm tra kiến thức học sinh ở mức độ biết và vận<br /> dụng kiến thức ở SGK.<br /> Vì vậy để gốp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh , tôi chọn đề tài<br /> “KHAI THÁC ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG VÀ HIỆN TƢỢNG PHẢN<br /> ỨNG HÓA HỌC ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC CHƢƠNG HALOGEN”<br /> làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình.<br /> II. THỰC TRẠNG TRƢỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP<br /> CỦA ĐỀ TÀI<br /> 1. Thuận lợi<br /> - Quá trình đổi mới giáo dục nói chung và của bộ môn hóa học 10 nói<br /> riêng theo hướng phát huy tính tích cực và chủ động của người học, tăng<br /> 3<br /> <br /> cường tính giáo dục gắn liền với thực tế cuộc sống, học lí thuyết đi đôi với<br /> thực hành. Bộ giáo dục cũng nêu rõ, với môn hóa học cần tăng cường tầm<br /> quan trọng của các tiết thực hành, và tăng cường kiểm tra đánh giá kĩ năng<br /> giải các bài tập thực nghiệm như bài tập nhận biết bài tập điều chế …Do đó<br /> trong dạy học bộ môn hóa hiện nay, rất cần thiết phải lưu ý các điều kiện,<br /> hiện tượng của các phản ứng hóa học.<br /> - Thực tế dạy bộ môn hóa yêu cầu người học phải nắm vững các quá<br /> trình và phương trình phản ứng xảy ra. Việc ghi nhớ các phản ứng được<br /> thuân lợi hơn khi học sinh hiểu rõ bản chất cũng như nhớ điều kiện, hiện<br /> tượng của phản ứng, và chính điều kiện, hiện tượng của phản ứng là những<br /> hình ảnh trực quan sinh động giúp giúp chúng HS ghi nhớ tốt hơn nên đề tài<br /> thực sự được HS, GV quan tâm và đánh giá cao, có nhiều gốp ý rất thiết<br /> thực. Tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên trong tổ bộ môn có sự cộng tác<br /> tốt giúp tôi xây dựng chuyên đề .<br /> - Quá trình đổi mới giáo dục về nội dung, phương pháp, hình thức kiểm<br /> tra đánh giá và sự phát triển của mạng intenet hiện nay cho phép giáo viên<br /> có thể tiếp cận được nhiều thông tin về các điều kiện tiến hành và hiện tượng<br /> các phản ứng xảy ra từ đó giúp tôi có nguồn tư liệu phong phú để xây dựng<br /> chuyên đề này.<br /> 2. Khó khăn<br /> - Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế nên khi áp<br /> dụng giáo viên cũng chỉ dùng phương pháp diễn giảng do vậy chưa thực sự<br /> kích thích hết hứng thú học tập của các em HS.<br /> - Mặt khác, hình thức kiểm tra đánh giá của môn hóa học hiện nay,<br /> số lượng bài tập thực nghiệm trong đề chưa nhiều nên HS chưa chú tâm ghi<br /> nhớ các điều kiện và hiện tượng phản ứng.<br /> 3. Số liệu thống kê<br /> - Học sinh chú ý trong tiết học: chiếm 65,4%; Học sinh hứng thú (tích<br /> cực phát biểu) trong giờ học: chiếm 20,7%; Học sinh có hứng thú học ở các<br /> tiết thực hành: chiếm 80%.<br /> - Giáo viên giới thiệu và viết phản ứng hóa học không kèm theo việc giới<br /> thiệu điều kiện và hiện tượng phản ứng : 65,5%; Giáo viên giới thiệu phản<br /> ứng hóa học có kèm theo việc giới thiệu điều kiện và hiện tượng phản ứng:<br /> 34,5%.<br /> III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy vai trò<br /> của người học ở bộ môn hóa học là tăng tỉ lệ thời gian cho thí nghiệm và<br /> nâng cao chất lượng các bài thí nghiệm nhưng thực tế trong chương trình số<br /> bài thực hành chưa nhiều và trong các tiết dạy – học số lượng các phản ứng<br /> 4<br /> <br /> hóa học được giới thiệu cho học sinh trong SGK cũng chưa thực sự mô tả<br /> chi tiết và cặn kẽ nên học sinh rất khó nhớ và mau quên.<br /> Đối với môn hóa học, thí nghiệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng như<br /> một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy hoc. Thí nghiệm được xem<br /> là cơ sở của của việc học hóa học và để rèn luyện kĩ năng thực hành. Thí<br /> nghiệm kích thích tính hứng thú, giúp tiếp thu kiến thức một cách vững chắc<br /> và sâu sắc hơn. Thí nghiệm hóa học được sử dụng với tư cách là nguồn gốc,<br /> là xuất xứ của kiến thức để dẫn đến lí thuyết. Thế nhưng việc đưa thí nghiệm<br /> vào mọi tiết giảng dạy bài mới là một việc khó có thể thực hiện. Để khắc<br /> phục vấn đề đó thiết nghĩ trong giản dạy GV nên mô tả cụ thể điều kiện phản<br /> ứng cũng như hiện tượng phản ứng cho HS.<br /> 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài<br /> Trong quá trình giảng dạy chương Halogen, hóa học 10, tôi nhận thấy<br /> trong tài liệu SGK, SBT, SGV số lượng câu hỏi và bài tập có nội dung yêu<br /> cầu HS nêu điều kiện phản ứng, hiện tượng, giải thích hiện tượng phản ứng<br /> có rất ít, ở một số bài mới là không có do đó yêu cầu học sinh ghi nhớ phản<br /> ứng một cách đơn thuần, máy móc, thiếu sinh động là rất khó. Nên tôi mạnh<br /> dạng đưa thêm một số câu hỏi và bài tập liên quan đến thực nghiệp phản ứng<br /> một mặt để củng cố, giúp HS dễ nhớ và nhớ lâu dài các phản ứng, có hứng<br /> thú học tập, mặt khác làm phong phú và đa dạng về các dạng bài tập trong<br /> chương halogen.<br /> Hiện tại ở mỗi bài học, tài liệu SGK, SBT, số lượng câu hỏi và bài<br /> tập có nội dung ở mức độ củng cố kiến thức còn hạn chế. Trong khi đó, nhà<br /> nước qui định phải lấy nội dung kiến thức SGK là là cơ sở, kim chỉ nam<br /> trong giảng dạy và trong kiểm tra đánh giá. Vì thế, nội dung và phương pháp<br /> giảng dạy của GV phải hết sức bám vào tài liệu SGK. Do đó trong phạm vi<br /> đề tài nhỏ của mình tôi đưa ra một số câu hỏi và bài tập có tính chất thực<br /> nghiệp dựa theo các phương trình phản ứng trong SGK đã nêu để khắc sâu<br /> kiến thức cho HS, bước đầu giúp HS với thực nghiệm các phản ứng hóa học,<br /> từ đó kích thích hứng thú cho HS, giúp GV thiết kế các câu hỏi nêu vấn đề<br /> trong giảng dạy ở các tiết học và có thể dùng để làm đề kiểm tra đánh giá<br /> trình độ học sinh ở mức trung bình.<br /> Để thuận tiện cho việc áp dụng nội dung đề tài tôi trình bày nội<br /> dung đề tài theo thứ tự các bài học trong chương Halogen.<br /> Vấn đề 1: Bài 22. CLO<br /> a) Nội dung cơ bản của bài là tính chất hóa học và điều chế clo, các<br /> phản ứng hóa học cần nhớ là Cl2 tác dụng với kim loại (Na, Fe, Cu…), với<br /> H2, với H2O; axit HCl tác dụng với chất oxi hóa (MnO2, KMnO4…), điện<br /> phân dung dịch NaCl có màng ngăn.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản