Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp chỉ đạo và tổ chức giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn tại trường THPT Yên Thành 3 trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến đã đề xuất các giải pháp chỉ đạo và tổ chức hoạt động giáo dục nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp chỉ đạo và tổ chức giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn tại trường THPT Yên Thành 3 trong giai đoạn hiện nay

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN                                                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                             Tên đề tài:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ  NĂNG ỨNG PHÓ VỚI  THIÊN TAI,  DỊCH  BỆNH, XÂY DỰNG  TRƯỜNG HỌC AN TOÀN TẠI TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH  3  TRONG  GIAI  ĐOẠN HIỆN NAY Lĩnh vực: Quản lí Năm học: 2021­ 2022 1
 2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN                                                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                             Tên đề tài:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ  NĂNG ỨNG PHÓ VỚI  THIÊN TAI,  DỊCH  BỆNH, XÂY DỰNG  TRƯỜNG HỌC AN TOÀN TẠI TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH  3  TRONG  GIAI  ĐOẠN HIỆN NAY Lĩnh vực: Quản lí Nhóm tác giả:    1. Phan Tất Khang –  Hiệu trưởng 2.  Bùi Thị Hậu – Tổ phó chuyên môn  Đơn vị: Trường THPT Yên Thành 3 Số điện thoại cơ quan: 0238 638 678 2
 3. Năm học: 2021­ 2022 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Tính mới và đóng góp của đề tài 4 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Thời gian nghiên cứu 5 6. Phương pháp nghiên cứu 5 PHẦN II – NỘI DUNG 5 A.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC   5 GIÁO DỤC KĨ NĂNG  ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH, XÂY  DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN 1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài 5 2. Cơ sở lí luận về sự cần thiết tổ chức các hoạt động hình thành và  nâng  6 cao kĩ năng  ứng phó với thiên tai và dịch bệnh,xây dựng trường học an  toàn 3. Thực trạng công tác   tổ chức các hoạt động  giáo dục kĩ năng ứng phó   9 với thiên tai và dịch bệnh cho học sinh THPT Yên Thành 3 B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG ỨNG  14 PHÓ  VỚI THIÊN  TAI VÀ DỊCH  BỆNH  XÂY  DỰNG TRƯỜNG  HỌC AN  TOÀN TẠI TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 1. Giải pháp chỉ đạo, quản lí của nhà trường 14 2. Hình thức chủ yếu để  chỉ đạo tổ chức các hoạt động  giáo dục kĩ năng  17 ứng phó với thiên tai,  dịch bệnh xây dựng trường học an toàn cho học sinh  THPT Yên Thành 3 C. MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ  40 NĂNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH XÂY DỰNG TRƯỜNG  HỌC AN TOÀN TẠI TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3. 1.Kết quả chỉ đạo 40 2. Kết quả cụ thể 40 3. Hiệu quả của đề tài 42 PHẦN III – KẾT LUẬN 45 3
 4. 1. Kết luận 45 2. Ý nghĩa của đề tài. 45 3. Một số đề xuất  46 Tư liệu tham khảo, phụ lục 48 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN Nội dung Viết tắt Trung học phổ thông, Biến đổi khí hậu THPT, BĐKH Ban giám hiệu, Giáo viên,  học sinh BGH, GV, HS PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài.    Thiên tai, dịch bệnh ngày càng  diễn ra phức tạp, khó lường, là một trong   những thách thức lớn đối với phát triển bền vững của đất nước. Trong 20 năm  gần đây, nước ta đã phải hứng chịu hầu hết các loại thiên tai (trừ sóng thần), gây   tổn thất về  người, tài sản, cơ  sở  hạ  tầng, tác động xấu đến đời sống và sản   xuất của nhân dân, từ năm 2020 đến nay đại dịch covid 19 có diễn ra và có nhiều   tác động đến kinh tế  cũng như hoạt động dạy học trong các nhà trường. Nhận thức rõ những ảnh hưởng to lớn và nghiêm trọng do thiên tai và dịch   bệnh  gây ra, Thủ tướng Chính phủ  nước cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam  đã phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Thiên tai và Biến đổi   khí hậu”.   và “Chiến lược tổng thể  ứng phó hiệu quả  đại dịch Covid­19 trong   tình hình mới  cần chú  trọng tinh thần chủ   động, khoa học”.  Ngày 24/8, Bộ  trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Chỉ  thị về thực hiện nhiệm   vụ  năm học 2021­2022  ứng phó với dịch Covid­19, tiếp tục thực hiện đổi mới,   kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo và triển khai kế hoạch năm học  linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch cũng như  nâng cao chất lượng dạy học  trong tình hình mới. Trên thực tế, vấn đề xây dựng trường học an toàn và tổ  chức giáo dục kĩ  năng  ứng phó với thiên tai và thích  ứng với dịch bệnh đã được các nhà trường  phổ  thông chú trọng và chỉ  đạo kịp thời cũng như  triển khai giảng dạy trong  nhiều bộ  môn như: Địa lí, Sinh học... bằng các hình thức như  day học tích hợp,  lồng ghép ngoại khóa…vv.  Tuy nhiên,  ở  một số  trường THPT việc chỉ đạo và lựa chọn các hình thức   tổ  chức dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,   dịch bệnh, các giải pháp xây dựng trường học an toàn thiếu sự linh hoạt và đồng  bộ nên hiệu quả chưa cao. 4
 5. Đối với giáo viên và học sinh, do chưa được tiếp cận với các kế hoạch cụ  thể  và phù hợp nên việc tham gia và thực hiện còn mang tính gượng ép, thiếu  nhiệt tình và chưa thực sự rèn luyện được các kĩ năng cần thiết  để thích ứng và  giảm thiểu các rủi ro do thiên tai,  dịch bệnh gây ra. Vì vậy vấn đề  chỉ đạo  và tổ chức các  giáo dục kỹ năng ứng phó với thiên  tai  và dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn cần phải có sự  chỉ đạo quyết liệt   và xây dựng các kế hoạch phù hợp cũng như kết hợp giữa việc đổi mới các hình  thức tổ  chức dạy học như  :việc tổ  chức hoạt động học tập cho học sinh, đặc  biệt   là   thông  qua   hoạt   động  ngoại   khóa,  lồng  ghép   thường   xuyên   trong   nhà   trường  để học sinh có thể hiểu rõ về kĩ năng ứng phó với thiên tai và thích ứng   với dịch bệnh là cần thiết và thực sự hữu ích để góp phần xây dựng trường học  an toàn trong giai đoạn hiện nay.   Do vậy từ kinh nghiệm thực tế chỉ đạo và tổ chức hoạt động giáo dục về  ứng phó với thiên tai dịch bệnh góp phần xây dựng trường học an toàn cho học   sinh tại đơn vị  công tác, chúng tôi đã mạnh dạn quyết định chọn xây dựng sáng  kiến kinh nghiệm với đề tài: “ Một số giải pháp chỉ đạo và tổ chức giáo dục   kĩ năng  ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn tại   trường THPT Yên Thành 3 trong giai đoạn hiện nay” Đây là lĩnh vực nghiên cứu mới mà các đề tài khoa học khác trước đây chưa  thực hiện, với tâm nguyện góp phần nhỏ  bé của mình vào việc nâng cao hiệu   quả  công tác chỉ  đạo, giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, xây   dựng trường học an toàn, góp phần đưa hoạt động dạy học diễn ra bình thường,  an toàn và đảm bảo chất lượng  giáo dục toàn diện trong bối cảnh hiện nay. 2. Tính mới  và đóng góp của đề tài. ­  Sáng kiến  đã đề  xuất các giải pháp chỉ  đạo và   tổ  chức hoạt động giáo dục   nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ  năng ứng phó với thiên tai và dịch  bệnh ,xây dựng trường học an toàn. 3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài. *Mục đích: Nâng cao hiệu quả  của công tác chỉ  đạo và dạy học  ứng phó với  với thiên tai  và dịch bệnh cho giáo viên, học sinh.   Hình thành các kĩ năng  ứng phó với   thiên tai và thích  ứng với dịch bệnh cần  thiết cho học sinh cho giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ: ­ Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về vấn đề chỉ đạo dạy học ứng phó thiên tai  và dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn. 5
 6. ­ Đánh giá thực trạng về vấn đề chỉ đạo dạy học ứng phó thiên tai và dịch bệnh,  xây dựng trường học an toàn. ­ Đề  xuất các giải pháp  về  vấn đề  chỉ  đạo dạy học  ứng phó thiên tai và dịch  bệnh, xây dựng trường học an toàn. 4. Phạm vi nghiên cứu. ­ Đề tài đã tổ chức thực nghiệm ở trường THPT Yên Thành 3 đơn vị  công tác và  một số trường THPT trên địa bàn huyện Yên Thành. ­ Đề  tài có khả  năng  ứng dụng rộng rãi và phù hợp  ở  nhiều trường THPT trên  địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Thời gian nghiên cứu và thực nghiệm. ­ Các giải pháp trong sáng kiến được thực nghiệm trong ba  năm:  năm học 2019­  2020, năm học 2020 – 2021, năm học 2021­ 2022. 6. Phương pháp nghiên cứu. ­ Thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế. ­ Xử  lý, tổng hợp thông tin, khái quát, rút ra kết luận và đề ra giải pháp phù hợp. ­Thể nghiệm đề tài vào thực tiễn và tiếp tục bổ sung hoàn thiện. PHẦN II: NỘI DUNG A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ  CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ DỊCH  BỆNH, XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN 1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề chỉ đạo và giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, xây  dựng trường học an toàn  gần đây báo dân tộc miền núi, báo giáo dục và thời đại  đã có những bài viết cụ thể về vai trò cũng như  ý nghĩa của việc  ‘‘Nâng cao kĩ   năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trong trường học”.     Tại Nghệ An, đã có nhiều  đề tài sáng kiến kinh nghiệm viết day học về  ứng phó với thiên tai và BĐKH trong môn Địa lí như:  đề tài “Giáo dục kĩ năng   ứng phó thiên tai cho học sinh qua phần địa lí tự nhiên 12­  ban cơ bản minh họa   qua bài “ Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai” của Nguyễn Duy Trí năm  2015.  Năm 2016 tác giả Nguyễn Thị Mai Linh có viết đề tài “Giáo dục kĩ năng   ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ở nước ta cho học sinh THPT qua bài học   địa lí”.  6
 7. Như  vậy, các công trình nghiên cứu mà các tác giả  viết chủ  yếu qua tích  hợp, lồng ghép, liên hệ qua các bài học của bộ môn  Địa lí chỉ ở vấn đề thiên tai.  Trong các công trình nghiên cứu, sách, bài viết mà tác giả  đề  tài sưu tìm được,  chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về  lĩnh vực quản lí   chỉ  đạo và  giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, xây dựng trường học an   toàn. Đó là "khoảng trống" về lý luận và thực tiễn đòi hỏi đề tài sáng kiến phải  làm rõ. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có những đóng góp về lý luận và thực   tiễn đối với việc  chỉ đạo tổ chức các hoạt động chỉ đạo và giáo dục kĩ năng ứng  phó với thiên tai và dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn tại trường  THPT  Yên Thành 3 cúng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.  2. Cơ sở lí luận về sự cần thiết tổ chức các hoạt động hình thành và  nâng  cao kĩ năng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh,xây dựng trường học an toàn    2.1. Thiên tai ­ Thiên tai Theo  luật  phòng chống thiên tai thì:  thiên tai là hiện tượng tự  nhiên bất  thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các  hoạt động kinh tế ­ xã hội ­ Các loại hình thiên tai ở Việt Nam. Theo luật phòng chống thiên tai, nước ta có 19 loại hình thiên tai đó là: + Thiên tai có nguồn gốc từ  thủy quyển: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy,   lũ  quét, ngập lụt, nước dâng, sóng thần, xâm nhập mặn, hạn hán, mưa lớn, rét  đậm, rét hại, sương muối và một số loại thiên tai khác. + Các loại thiên tai có nguồn gốc địa quyển như:   Sạt lở  đất  (do mưa lũ hoặc  dòng chảy), động đất  +   Có 02 loại thiên tai được bổ  sung tại quyết định số  44­ 2014 TTG là: gió   mạnh trên biển và sương mù ­ Rủi ro thiên tai Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi  trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế ­ xã hội. ­ Các cấp độ rủi ro thiên tai. Là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai có thể gây ra về người, tài sản,   môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế  xã hội. Quy định chi tiết về  7
 8. cấp độ  rủi ro thiên tai được Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt tại quyết định số  44/2014/QĐ­TTg  ngày 15 tháng 8 năm 2014 như sau. Cấp độ Màu phân biệt cấp độ Mức độ rủi ro 1 Cấp 1 2 Cấp 2 3 Cấp 3 4 Cấp 4 5 Thảm họa ­ Các kĩ năng ứng phó với thiên tai  + Kĩ năng là khả năng của con người trong việc vận dụng kiến thức để thực  hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kĩ thuật, giải quyết vấn đề tổ chức,  quản lý và giao tiếp.. + Những kĩ năng mà học sinh có thể hành động để  thực hiện để giảm nhẹ thiên  tai như:  ­ Các kĩ năng tự  bảo vệ  bản thân: hình thành ý thức thường trực phòng chống  thiên tai, kĩ năng như  phòng tránh bão, lũ lụt, sét đánh, kĩ năng bơi lội giúp học  sinh tự cứu mình khi mưa lũ hoặc khi gặp nguy hiểm sông nước, kĩ năng phòng   chống điện giật khi mưa lũ, kĩ năng phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai  mưa lũ. ­ Học sinh tham gia vào các phong trào hoạt động thích ứng của cộng đồng và địa  phương: bảo vệ  nguồn nước, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao   nhận thức cộng đồng về  mối nguy hiểm từ  sự  thay đổi nhiệt độ, giữ  gìn sức   khỏe thông qua các hành động như  giữ  vệ  sinh nhà cửa, trường lớp, nơi công   cộng. Học sinh tham gia trồng và bảo vệ, chăm sóc cây ở trường, nơi cơ trú, nơi   công cộng... để có được môi trường xanh, cải thiện chất lượng không khí và tạo   cảnh quan đẹp, học sinh hiểu biết và thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và  hiệu quả. 2.2.  Dịch bệnh ­ Dịch bệnh (tiếng Anh: epidemic, trong tiếng Hy Lạp, từ  dịch bệnh có nghĩa  là ἐπί epi "upon or above" và  δῆμος demos "people" ) là sự  lây lan nhanh chóng  của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một  8
 9. cộng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường là hai tuần  hoặc ít hơn ­ Dịch bệnh covid 19:  COVID­19 (bệnh vi­rút corona 2019) là một bệnh do vi­rút  có tên SARS­CoV­2 gây ra và được phát hiện vào  tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán,  Trung Quốc. Căn bệnh này rất dễ lây lan và đã nhanh chóng lan ra khắp thế giới.  COVID­19 thường gây ra các triệu chứng hô hấp, có thể cảm thấy giống như  cảm lạnh, cúm hoặc viêm phổi. COVID­19 có thể tấn công không chỉ phổi và hệ  hô hấp của quý vị. Các bộ phận khác của cơ thể quý vị cũng có thể bị ảnh  hưởng bởi căn bệnh này. ­  Ảnh hưởng của dịch bệnh cocid 19 đối với giáo dục : Trong gần 2 năm qua,  giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu  ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid­19,   nhất là việc bảo đảm chất lượng dạy và học, cũng như việc thực hiện đổi mới  căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng. + Trong bối cảnh dịch bệnh, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội  dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học   sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài. Trên 7 vạn sinh   viên không thể  ra trường đúng hạn,  ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân  lực. Việc học tập trực tuyến trong điều kiện hạ  tầng không đồng bộ, hạn chế,   bất cập giữa các địa phương, nhà trường... gây ra nhiều hệ  lụy và  ảnh hưởng   tiêu cực cho các nhà trường, gia đình. +Thực tế này khiến số  đông học sinh, mệt mỏi, thày cô áp lực, phụ  huynh bức   xúc, xã hội lo lắng...  + Hiện nay dịch bệnh đang dần được kiểm soát hiệu quả, những vẫn còn nhiều  nguy cơ  tiếp diễn, ngành giáo dục vẫn còn những khó khăn, đứng trước nhiều  thách thức . ­ Thích ứng của giáo dục trước dịch bệnh Để   ứng phó với đại dịch, những giải pháp phù hợp với bối cảnh thực tế  cũng như với xu thế phát triển của thời đại chuyển đổi số. +Giải pháp thứ nhất là thức hình thức dạy ­ học trực tuyến và các kết quả của  quá trình dạy ­ học trực tuyến là hình thức, kết quả của đào tạo chính thống, có   sự ổn định, chất lượng, lâu dài. +Giải pháp thứ  hai là bảo đảm mọi điều kiện để  việc học tập của người học   được diễn ra thuận lợi, an toàn.  Một là, mọi hoạt động dạy ­ học đều phải đảm bảo nghiêm túc các quy   tắc phòng dịch; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, sinh viên được tiêm vaccine  9
 10. đầy đủ. Việc bảo đảm an toàn cho đội ngũ giảng dạy và người học là yếu tố  tiên quyết để “bình thường hóa” hoạt động học tập. Tăng cường nhận thức và kỹ năng cho cả hai nhóm đối tượng là giáo viên  và phụ  huynh.. Vì vậy không chỉ  người học cần thích nghi mà cả  đội ngũ giáo  viên và phụ huynh cũng cần rèn luyện các kỹ năng buộc phải có trong bối cảnh  dịch bệnh Covid­19 còn diễn biến phức tạp. Ba là, tăng cường hạ tầng, bảo đảm thiết bị phần cứng và phần mềm đáp   ứng việc chuyển đổi số  trong thời kỳ dịch bệnh. Yếu tố  mấu chốt  để  việc  chuyển đổi số trong giáo dục có thể diễn ra một cách rộng rãi và hiệu quả là có  đầy đủ các phương tiện, công cụ dạy và học.  +Giải pháp thứ  ba là tăng cường và phối hợp đa dạng các hình thức giáo dục.  Việc dạy học trong giai đoạn dịch bệnh đã và đang được triển khai trực tuyến   qua mạng Internet hoặc qua sóng truyền hình. Tuy nhiên cần mở  rộng hơn nữa   các hình thức dạy học để  phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của những người   học khác nhau như: có các chương trình dạy học qua radio; chuyển phát tài liệu   học tập đến tận nhà…. 2.3. An toàn trường học ­ An toàn trường học Trường học an toàn là môi trường giáo dục có đủ  điều kiện để  đảm bảo  an toàn cho học sinh, giáo viên, các cán bộ nhân viên trong trường (những người   đang làm việc trong trường) và cơ  sở  vật chất phục vụ  dạy và học trong mọi  điều kiện của thiên tai và tác động của thiên tai và dịch bệnh. Nói một cách khác, xây dựng “Trường học an toàn” (hay làm trường học  an toàn hơn) là một quá trình nỗ lực để  đảm bảo sự an toàn về thể chất và tinh  thần cho học sinh, giáo viên và các cán bộ  nhân viên trong trường trước những  tác động không mong muốn của thiên tai và dịch bệnh. ­ Nội dung an toàn trường học Để xây dựng trường học an toàn cần đáp ứng được ba nhóm nội dung sau:  Cơ  sở  vật chất giúp trường học an toàn, quản lý trường học an toàn, giáo dục  phòng chống và giảm nhẹ  thiên tai và dịch bệnh trong trường học. Ba nội dung   này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 10
 11. Bước 1: Giới thiệu trường học an toàn Bước 2: Thành lập ban quản lý thiên tai của trường học Bước 3:  Đánh giá tình trạng an toàn của trường học Bước 4: Xây dựng và phổ biến ế hoạch trường học an toàn Bước 5: Thực hiện kế hoạch trường học an toàn Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cập nhật kế hoạch 3. Thực trạng công tác  tổ chức các hoạt động  giáo dục kĩ năng ứng phó  với thiên tai và dịchbệnh cho học sinh THPT Yên Thành 3 3.1. Khái quát về địa bàn khảo sát Trường THPT Yên Thành 3 nằm ở phía Tây huyện Yên Thành. Nhà trường  luôn nhận được sự  quan tâm, giúp đỡ  của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa   phương, các xã vùng tuyển sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn. Nhìn chung, đời sống của nhân dân ở đây đa phần còn gặp nhiều khó khăn,  vất vả. Với địa bàn miền núi, giao thông không thuận lợi nên nhiều em học sinh  của trường đi học còn khó khăn. Nhận thức của một bộ  phận nhân dân, phụ  huynh chưa cao; chưa nhiệt  tình, và chưa tạo nhiều điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục   ngoại khóa nói chung và giáo dục kĩ năng  ứng phó với thien tai, dịch bệnh nói  riêng. 3.2. Kết quả khảo sát thực trạng về công tác tổ chức các hoạt động trải   nghiệm cho học sinh THPT Yên Thành 3 3.2.1. Kết quả điều tra từ giáo viên Khi thực hiện khảo sát giáo viên tại đơn vị  công tác chúng tôi đã phát 67   phiếu khảo sát (mẫu phiếu tại phụ  lục), để  GV trả  lời, sau đó tôi tổng hợp và   xử lí, kết quả như sau: Bảng 1.2. Kết quả điều tra thực trạng về công tác tổ chức giáo dục kĩ năng   ứng phó với thiên tai,dịch bệnh cho học sinh THPT Yên Thành 3. Tỉ lệ  Số  lự a   TT Nội dung Câu hỏi Mức độ lượng chọn  (%) 1 Những   hình   thức  tổ   chức  Tích hợp lồng ghép 19/67 28.36 giáo dục kĩ năng ứng phó với  Sinh hoạt lớp 3/67 4.48 thiên   tai và dịch bệnh   cho  Hoạt   động   trải  7/67 10.45 11
 12. học   sinh   mà   đồng   chí   đã  nghiệm thực hiện Hình thức khác 14/67 20.90 2 Sự   cần   thiết   của  tổ   chức  Rất cần thiết 22/67 32.84 hoạt động giáo dục kĩ năng  Cần thiết 21/67 31.34 ứng phó với thiên tai và dịch  Không cần thiết 10/67 14.93 bệnh cho HS Không quan tâm 13/67 19.40 3 Mục đích tổ chức hoạt động  Hình thành kiến thức 11/67 16.42 giáo dục kĩ năng ứng phó với  Luyện tập kĩ năng 19/67 28.36 thiên tai và dịch bệnh cho HS Hình   thành   kĩ   năng  37/67 55.22 sống 4 Những khó khăn khi tổ chức  Kỹ năng tổ chức 18/67 26.87 hoạt động giáo dục kĩ năng  Thời gian 26/67 38.81 ứng phó với thiên tai và dịch  Kinh   phí,   cơ   sở   vật  23/67 34.33 bệnh cho HS chất (Nguồn: Kết quả xử lí phiếu điều tra giáo viên) 3.2.2. Kết quả điều tra từ học sinh Khi thực hiện khảo sát HS chúng tôi đã phát phiếu khảo sát cho 1200 học   sinh (mẫu phiếu tại phụ lục), để HS trả lời, sau đó tôi đã tổng hợp và xử lí, kết   quả như sau: Bảng 1.3. Kết quả điều tra nhận thức về kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch   bệnh của học sinh trường THPT Yên Thành 3  Số lượng Tỉ lệ lựa  TT Nội dung câu hỏi Mức độ chọn (%) Ý thức tự  tìm hiểu về  Thường xuyên 25/1200 2.1 thiên tai, dịch bệnh của  Thỉnh thoảng 175/1200 14.6 1 HS Không bao giờ 1000/1200 83.4 Những   kiến   thức,   kĩ  Phần lớn 14/1200 1.2 năng  về   thiên   tai   và  Một nửa 98/1200 8.2 2 dịch   bệnh  mà   HS   đã  nắm được Một phần ba 101/1200 8.4 Chưa nắm được 987/1200 82.2 Mức   độ   quan   trọng  Rất quan trọng 1012/1200 84.3 của  giáo   dục   kĩ   năng  Quan trọng 188/1200 15.7 3 ứng   phó   với   thiên  tai,dịch bệnh   đối  với  Không quan trọng 0/1200 0.0 HS 12
 13. Mong   muốn   tham   gia  Rất mong muốn 1088/1200 90.7 hoạt   động  hoạt   động  Mong muốn 112/1200 9.3 4 giáo   dục   kĩ   năng   ứng  phó   với   thiên   tai,dịch  Không mong muốn 0/1200 0.0 bệnh của HS Ý nghĩa các  hoạt động  Cung cấp kiến thức 10/1200 0.8 giáo   dục   kĩ   năng   ứng  Luyện tập kĩ năng 58/1200 4.8 5 phó   với   thiên   tai,dịch  bệnh của HS Hình   thành   kĩ   năng  64/1200 5.3 sống Cả ba ý nghĩa trên 1068/1200 89.1 (Nguồn: Kết quả xử lí phiếu điều tra học sinh) 3.3. Đánh giá chung về công tác tổ chức tổ chức các hoạt giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai và dịch bệnh cho học sinh THPT Yên Thành 3  trong  thời gian qua Qua bảng số liệu trên, chúng tôi có một số đánh giá như sau:  + Nhận thức của giáo viên: ­ Việc tổ chức các hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với  thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn cho HS hiện nay rất  quan trọng: tất cả  GV được khảo sát đều chọn phướng án “rất cần thiết” và  “cần thiết”. Các GV đều cho rằng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm góp  phần cung cấp kiến thức, luyện tập kĩ năng và hình thành kĩ năng sống cho học  sinh. ­ Tuy vậy, về mức độ  tổ  chức đa số  GV còn tích hợp lồng ghép do những  hạn chế về thời gian và cơ sở vật chất tại các trường học. + Nhận thức của học sinh: ­ Về thái độ  của học sinh khi được hỏi về mong muốn được tổ  chức hoạt   động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần   xây dựng trường học an toàn: có 90.7% HS rất hứng thú và rất mong muốn được  học tập  ở  hình thức này, điều này cho thấy việc tổ  chức các hoạt động hoạt  động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần   xây dựng trường học an toàn rất được học sinh ủng hộ. ­ Về  vai trò hoạt động các   hoạt động giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên  tai,dịch bệnh   góp phần xây dựng trường học an toàn   có tới 84.3% học sinh  khẳng định là rất quan trọng. Tuy rằng các em nhận thức được bên cạnh học   trên lớp thì trải nghiệm là rất quan trọng song các em chưa dành nhiều thời gian   13
 14. để  tự  tìm hiểu các kĩ năng này: có tới 14.5% học sinh thỉnh thoảng tìm hiểu và  83.4% học sinh chưa bao giờ  tự  tìm hiểu. Do vậy tổ  chức các hoạt động  các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng  trường học an toàn  với những hoạt động đa dạng, hấp dẫn sẽ  góp phần thúc  đẩy HS tự  tìm hiểu và rèn luyện các kĩ năng sống cần thiết và góp phần phát  triển các năng lực cho HS. ­ Về mức độ nắm kiến thức, kĩ năng các hoạt động các  hoạt động giáo dục  kĩ năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn  của học sinh: có 82.2 % HS chưa nắm được. Điều đó cho hoạt động các   hoạt  động giáo dục kĩ  năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh   góp phần xây dựng  trường học an toàn chưa thực sự đem lại hiệu quả. Như vậy thông qua kết quả điều tra thực trạng việc tổ chức  hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng  trường học an toàn cho HS chúng tôi nhận thấy thực trạng việc tổ chức các hoạt  động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần   xây dựng trường học an toàn trong các năm trước  ở Trường THPT Yên Thành 3  và các trường khác như  sau: Phần lớn các nhà trường ít tổ  chức các hoạt động  trải nghiệm cho HS. Vậy tại sao lại có thực trạng này thì sau đây là một số lý do  có thể lý giải: ­  Một là:  Chưa nắm vững ý nghĩa  hoạt động  các   hoạt động giáo dục kĩ  năng  ứng phó với thiên tai, dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn:  Nhiều nhà trường với bộ phận giáo viên hiểu đây là hoạt động và chưa quan tâm  thực hiện. ­ Hai là: Chưa tìm hiểu kĩ về  vai trò,ý nghĩa của hoạt động này nên không  biết phải tổ  chức hoạt động nào gắn với môn học nào, sự  kiện nào, thời gian   nào trong năm. ­ Ba là: Chưa tìm hiểu về  cơ sở  vật chất của nhà trường, của địa phương   cũng như  những truyền thống nhà trường, địa phương nên chưa khai thác được  cơ sở vật chất có sẵn của nhà trường và của địa phương trong việc tổ chức các   hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp  phần xây dựng trường học an toàn 3.4. Vấn đề đặt ra và phương hướng giải quyết. ­ Khi tổ  chức các hoạt động các   hoạt động giáo dục kĩ năng  ứng phó với  thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn hầu hết phải cần một  không gian lớn, thoát khỏi không gian lớp học nên việc tổ chức quản lý và điều  hành học sinh gặp rất nhiều khó khăn vì vậy nhà trường và giáo viên còn ngại  khi gặp phải những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nên không muốn  14
 15. tổ chức các hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch  bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn này. ­ Thời gian tổ chức một hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó  với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn khá dài, không gói  gọn trong một hoặc hai tiết học nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp bố  trí các giờ  dạy với các môn học khác hoặc với các hoạt động khác trong nhà  trường. ­ Để tổ chức một hoạt động hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng  phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn  cho HS cần  có sự  tham gia, phối hợp và cho phép của nhà trường của các ban ngành, đoàn  thể, các tổ chức  ở địa phương đặc biệt là sự  đồng thuận và hỗ  trợ  của cha mẹ  học sinh. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ  khi tổ  chức các   hoạt động các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng  trường học an toàn cho HS. ­ GV ít khi tham gia trực tiếp các sự kiện nên chưa có kinh nghiệm tổ chức   nhằm tạo được hứng thú và lôi cuốn HS đối với hoạt động này. ­ Việc xây dựng kế hoạch gặp không ít khó khăn với nhà trường và với GV  bởi kế hoạch xây dựng có chi tiết đầy đủ  rõ người rõ việc và tạo được tâm thế  cho đối tượng tham gia một cách hợp lý thì hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó  với thiên tai,dịch bệnh   góp phần xây dựng trường học an toàn   mới có được  thành công như mong muốn. Những thiếu sót trong khi xây dựng kế hoạch cũng   có thể có thể dẫn đến việc tổ chức không thành công các hoạt động này. Từ thực trạng trên đặt ra 2 vấn đề sau: ­ Nhà trường cần phải tổ  chức nhiều các hoạt động   các   hoạt động giáo  dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an   toàn hơn nữa cho học sinh. ­ Cần phải xây dựng các giải pháp cụ  thể  để  tổ  chức   các hoạt động  các  hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng  trường học an toàn cho học sinh gắn với thực tiễn để  tạo hứng thú cho HS và  tăng hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong trường phổ thông.  Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau: Thứ nhất, cần có biện pháp chỉ đạo , quản lý, tổ chức  hoạt động các  hoạt  động giáo dục kĩ  năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh   góp phần xây dựng  trường học an toàn của nhà trường như: nâng cao nhận thức cho GV, HS, cha mẹ  học sinh. 15
 16. Thứ hai, cần tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch  bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn với hình thức đa dạng theo định  hướng phát triển năng lực cho HS. B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG  ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC  AN TOÀN TẠI TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 1. Giải pháp chỉ đạo, quản lí của nhà trường 1.1. Nâng cao nhận thức cho Cán bộ ­ Giáo viên về và tầm quan trọng ứng  phó với thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường. Đây là giải pháp đầu tiên và rất quan trọng nhằm làm cho toàn thể Cán bộ,  giáo viên các nhà trường nhận thức đầy đủ vai trò và ý nghĩa của hoạt động giáo  dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an   toàn. Biện pháp nâng cao nhận thức về vấn đề này được thực hiện ngay từ trong  buổi họp triển khai học tập nhiệm vụ  năm học, trong Hội nghị  viên chức đầu  năm và họp cơ quan hàng tháng, họp giao ban hàng tuần. Từ  đầu năm học, trong Nghị  quyết của Chi bộ, kế  hoạch của Tổ, Nhóm  chuyên môn, các tổ  chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cần đưa vào hoạt động  chuyên đề  ngoại khóa gắn với hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc thù của  tổ, nhóm chuyên môn, tổ chức đoàn thể để phối hợp triển khai thực hiện. Từ đó,  mỗi cán bộ giáo viên nhận thức sâu sắc hơn hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó  với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn  là một bộ  phận  cấu thành của hoạt động giáo dục trong trường THPT, bổ trợ cho hoạt động giáo  dục chính khóa, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị.  Từ  đó, đa số  các thành viên trong hội đồng nhà trường đều nhận thức được  rằng: hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây   dựng trường học an toàn là một bộ phận cấu thành của hoạt động giáo dục trong  trường THPT, bổ  trợ  cho hoạt động giáo dục trên lớp, đồng thời gắn liền nhà  trường với cộng đồng, gắn liền giáo dục với nhiệm vụ  chính trị  ­ kinh tế  ­ văn  hóa của địa phương. 1.2. Nâng cao nhận thức cho  học sinh Với việc đổi mới phương pháp  dạy  học hiện  nay  thì  việc  nâng  cao  nhận  thức cho học sinh  hoạt động giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn là vô cùng cần thiết. Nâng cao nhận thức  cho học sinh Trường THPT Yên Thành 3  về  tầm quan trọng của hoạt động này  trong nhà trường được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả có thể thông qua tiết  chào  cờ  đầu  tuần, tiết  sinh  hoạt lớp hoặc qua  hệ  thống  bảng  tin,  phát thanh,  Website, Fanpage, thông qua đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ  Đoàn, cán sự  lớp và  16
 17. các đội, nhóm của Đoàn thanh niên trong các nhà trường. Trong hoạt động giáo dục  kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn ,  học sinh chính là chủ  thể trực tiếp tham gia, đề xuất ý tưởng dưới sự  định hướng,  tư  vấn của thầy cô giáo nên khi các em cần có nhận thức đầy đủ về hoạt động  giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học  an toàn thì chắc chắn hiệu quả  sẽ  tốt hơn và thực sự  phát huy được phẩm chất,  năng lực, sáng tạo của bản thân học sinh. 1.3. Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực nhằm giúp học  sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra  ở  nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội. Vì  thế, việc giáo dục toàn diện học sinh luôn luôn đòi hỏi sự  phối hợp, kết hợp chặt  chẽ của nhiều lực lượng xã hội và nhất là đòi hỏi sự  quan tâm đúng cách của nhà  trường, gia đình và mọi người trong xã hội. Vì vậy, việc tuyên truyền để  nâng cao  nhận thức cho phụ huynh về vấn đề này là việc làm vô cùng cần thiết. Thông qua  là các cuộc giao ban với Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp chi hội phụ huynh lớp,  qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và qua nhiều kênh thông tin như Website, Fanpage,  VN.Edu,… để các nhà trường làm tốt công việc này và nhận được sự đồng thuận,  đồng hành của cha mẹ học sinh. Trước đây, tâm lý của nhiều phụ huynh chỉ muốn  con mình tập trung học văn hóa, đầu tư học để thi đại học, để đi du học, để đi làm  hay để có thành tích cao trong thi học sinh giỏi. Gần đây, chính sự  tuyên truyền và  hiệu quả  hoạt động giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần  xây dựng trường học an toàn của nhà trường đã làm cho nhận thức, tâm lý đó của  cha mẹ học sinh từng bước thay đổi thực sự. 1.4. Thực hiện tốt công tác quản lý và chỉ đạo, phân công, tổ chức thực  hiện hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  góp phần  xây dựng trường học an toàn Ban lãnh đạo nhà trường bám sát nhiệm vụ năm học để có kế  hoạch quản  lý và chỉ đạo, phân công, tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó  với thiên tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn. ­ Hiệu trưởng: Căn cứ vào tình hình đơn vị và năng lực cán bộ, giáo viên để  ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, gồm: + Phó hiệu trưởng: Trưởng ban phụ trách chung. + Các phó ban là: Chủ  tịch Công đoàn, Bí thư  đoàn trường, Tổ  trưởng, Tổ  phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, một số giáo viên bộ  môn có chuyên môn  phù hợp, ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, Bảo vệ. ­ Nhiệm vụ của ban chỉ đạo: 17
 18. +  Ban chỉ  đạo  có  nhiệm  vụ  giúp  hiệu  trưởng xây  dựng  chương  trình,  kế  hoạch hoạt động hàng năm, từng học kỳ, hàng tháng,  hàng tuần  và chỉ  đạo  thực  hiện chương trình đó. + Xây dựng kế  hoạch: Từ  việc nắm tình hình và kế  hoạch nhiệm vụ  năm  học theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục – Đào tạo; các chủ  trương, công tác   trọng  tâm  và   nhiệm   vụ   chính   trị,   điều   kiện   kinh   tế,   chính   trị   của   từng   địa  phương; Năng lực, trình độ  của giáo viên; khả  năng, đặc điểm tâm lý lứa tuổi  của học sinh để  xây dựng kế  hoạch.  Kế  hoạch được xây dựng phải rõ ràng;  chọn lựa các hoạt động phù hợp, xác định chủ  điểm cho từng thời gian; có kế  hoạch cho toàn trường, cho từng khối, lớp, cho từng thời kỳ. + Tổ  chức những hoạt động lớn có quy mô toàn trường và thực hiện sự  phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn và các lực lượng khác ngoài nhà trường   như chính quyền địa phương, các Sở, Ban ngành liên quan, đơn vị kết nghĩa. + Tổ chức hướng dẫn giáo viên chủ  nhiệm, cán bộ Chi đoàn, cán sự  lớp tiến  hành tổ chức hoạt động trải nghiệm theo đơn vị lớp mình một cách phù hợp, có hiệu  quả. + Giúp Hiệu trưởng kiểm tra đánh giá các hoạt động kịp thời, khách quan và  có hiệu quả. 1.5. Xây dựng kế hoạch,  lựa chọn nội dung và hình thức thực hiện hoạt động. ­ Nhà trường đã thành thành lập ban chỉ đạo và giao cho một Phó hiệu trưởng  phụ  trách và xây dựng kế  hoạch hoạt động giáo dục kĩ năng  ứng phó với thiên  tai,dịch bệnh  góp phần xây dựng trường học an toàn cụ thể . ­ Các tổ, nhóm chuyên môn dựa trên kế  hoạch nhà trường đã xây dựng kế  hoạch tổ, nhóm, lồng ghép phần ngoại khóa, thực hiện các bài dạy chủ đề, tích hợp  liên môn để giáo viên thực hiện trình BGH duyệt, quản lí và hướng dẫn thực hiện . ­ Đoàn trường và Công đoàn xây dựng kế hoạch, lên chương trình cụ thể các  chủ đề để giao nhiệm vụ cho các lớp trực chuẩn bị nội dung thực hiện. ­ Đối với giáo viên dựa trên các kế  hoạch tổ, nhóm và các tổ  chức trong  trường để xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện lồng ghép trong các bài dạy. Đối   với giáo viên chủ nhiệm thực hiện kế hoạch của trường, tổ để  thực tuyên truyền   qua các tiết sinh hoạt lớp, trên các trang mạng nhóm lớp. 18
 19. 2.Hình thức chủ yếu của các giải pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động   giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai,  dịch bệnh xây dựng trường học an  toàn cho học sinh tại THPT Yên Thành 3. 2.1. Giải pháp thông tin và tuyên truyền. Việc tuyên truyền  ứng phó với thiên tai,dịch bệnh  được thực hiện  nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có trọng tâm, hiệu quả tại đơn vị. Về hình thức tuyên truyền, nhà trường giao cho ban thông tin tuyên truyền   xây dựng các bài viết  để  tuyên truyền về  công tác phòng ngừa,  ứng phó, khắc   phục hậu quả thiên tai, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục  hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên trang facebook, trang Web của nhà trường hàng   tuần. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ  thống loa truyền thanh của trường hàng  ngày; thông tin trên các bảng tin…Bên cạnh đó, truyền thông thông qua các hội  nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về  phòng  chống thiên tai. 19
 20. Ảnh: Bảng tin tuyên truyền ứng phó với đại dịch covid 19 Nội dung thông tin tuyên truyền về các chủ  trương đường lối của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục  hậu quả  thiên tai; dịch bệnh,   chú trọng tuyên truyền về  tác hại thiên tai, các  trọng điểm nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn nhà trường và các xã vùng tuyển  sinh trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng phòng tránh các thiên tai thường xuyên xảy   ra trên địa bàn như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, lũ, lụt, lốc xoáy, giông sét, sạt  lở... Ảnh: Học sinh xem các bài tuyên truyền tại bảng tin nhà trường về ứng phó với   thiên tai 2.2. Xây dựng cơ  sở  vật chất trường học hiện đại, an toàn cho hoạt   động dạy học. 2.2.1. Nhận thức chung  Năm học 2021 ­ 2022, cơ sở vật chất  trường THPT Yên Thành 3 đã được   xây dựng đáp  ứng đầy đủ  hoạt động dạy học và đạt chuẩn, hiện đại như  hệ  thống   phòng   học,   phòng   chức   năng,   hệ   thống   camera,   nhà   vệ   sinh….phòng  stem.Hàng năm BGH chỉ đạo các bộ  phận chức năng  kiểm tra, rà soát, đánh giá  lại chất lượng xây dựng các trường hoc, lâp kê hoach va th ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ực hiên viêc bao tri ̣ ̣ ̉ ̀  ̣ ̣ ̣ ̣ công trinh theo quy đinh tai Nghi đinh sô 46/2015/NĐ­CP c ̀ ́ ủa Chính phủ  ngày  12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. ́ ợp kiêm tra viêc lâp thiêt kê cai tao cac công trinh tr   Phôi h ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ương hoc đa ̀ ̣ ̃  ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ường hoc (TCVN) va Quy chuân xây xuông câp theo cac tiêu chuân thiêt kê tr ̣ ̀ ̉   dựng Viêt Nam (QCXDVN) TCVN 8794:2011 “Tr ̣ ường trung học ­ Yêu cầu thiết  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2