intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng kết hợp kĩ thuật mảnh ghép dạy tiết bài tập môn Tin học

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:29

0
73
lượt xem
4
download

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng kết hợp kĩ thuật mảnh ghép dạy tiết bài tập môn Tin học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến với mục tiêu thay đổi vai trò trung tâm trong cách giảng dạy truyền thống là giáo viên sang học sinh mà còn tạo cho học sinh một hứng thú trong học tập, chủ động và tích cực nắm vững kiến thức của bài học, phát huy năng lực, vai trò một chuyên gia truyền đạt kiến thức cho bạn bè.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng kết hợp kĩ thuật mảnh ghép dạy tiết bài tập môn Tin học

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ­­­­­­­­­­ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG KẾT HỢP KĨ THUẬT MẢNH GHÉP  DẠY TIẾT BÀI TẬP MÔN TIN HỌC MÔN: TIN HỌC CẤP: TRUNG HỌC PHỔ THÔNG             Năm học 2019 ­ 2020
 2. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 MỤC LỤC 1. Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài )...............................................................2 2. Giải quyết vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm )..........................3     2.1 Cơ sở lý luận........................................................................................3     2.2 Thực trạng vấn đề...............................................................................4     2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.............................4 2.3.1 Kỹ thuật mảnh ghép.....................................................................4 2.3.2 Thiết lập mạng Lan dùng Wifi ...................................................5 2.3.3 Tiến trình giảng dạy một tiết......................................................16 2.3.4 Ví dụ tiết dạy “Bài tập Xâu Kí Tự”............................................17     2.4 Hiệu quả của SKKN...........................................................................19 3. Kết luận – Kiến nghị.................................................................................20       3.1 Kết luận..............................................................................................20       3.2 Kiến nghị............................................................................................20 4. Tài liệu tham khảo..................................................................................21 2 | 2 1
 3. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 1. Đặt vấn đề: Sự  xuất hiện của nền kinh tế  tri thức đang đưa xã hội loài người tới kỷ  nguyên mới, kỷ  nguyên công nghệ  thông tin, toàn cầu hoá và hội nhập hoá.   Trong xu thế   ấy, nền kinh tế  các nước trong khu vực và trên thế  giới có  ảnh  hưởng và phụ  thuộc lẫn nhau. Công nghệ  và mạng thông tin sẽ  làm thay đổi   cách thức học tập, trao đổi thông tin giữa các nước trong nhiều lĩnh vực. Chính  vì vậy kiến thức, kỹ năng về  công nghệ  thông tin và truyền thông là hành trang  không thể thiếu của mọi tầng lớp trong xã hội mà ngành giáo dục phải trang bị  cho họ. Sự phát triển của kinh tế xã hội đòi hỏi một hệ thống giáo dục mới có nội   dung và phương pháp nhằm tạo ra con người với kỹ năng toàn cầu. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta, đang đặt ra yêu cầu cấp   thiết cho ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học nhằm mục tiêu đào   tạo con người lao động mới góp phần giải quyết hai vấn đề  quan trọng là phát  triển   nguồn   nhân   lực   và   chiếm   lĩnh   những   công   nghệ   cao.   Vì   vậy   đổi   mới  phương pháp dạy học là vấn đề bức thiết và quan trọng trong công tác dạy học.   Tư  tưởng chủ  đạo trong đổi mới phương pháp dạy học là : “phát huy tính tích  cực, tự  giác, chủ  động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự  chiếm lĩnh tri   thức, tự tích luỹ làm giàu học vấn của mình, chuyển hoá quá trình đào tạo thành   quá trình tự đào tạo, tự học, học thường xuyên, suốt đời”. Phương châm đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học và hiện đại hoá   nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, để  đưa học sinh vào công cuộc  tiếp cận tri thức nhân loại nhanh hơn, hiệu quả  hơn, nhằm  tạo cơ  hội để  học   sinh suy nghĩ, hành động, nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của   học sinh trong học tập. Mặt   khác,   trong   chương   trình   Tin   học   cấp   THPT,   mục   tiêu   chính   của   chương trình lớp 11 là rèn kỹ năng lập trình và giải các bài toán cụ thể trên máy   tính bằng ngôn ngữ  lập trình Pasccal. Ngày nay, rất nhiều đối tượng cho rằng  học Pascal là lạc hậu, nhưng thật sự là các biến thể  của Pascal vẫn đang được   sử dụng khá phổ biến, cả trong giảng dạy lẫn trong công nghiệp phát triển phần  mềm. Nhưng, học Pascal sẽ  giúp cho bạn có hướng tư  duy lập trình tốt, bước   đầu hình thành  cách xây dựng, giải quyết bài toán lập trình. Ngoài ra, nó giúp  học sinh thấy được tầm quan trọng, lợi ích của các chương trình tự  động hóa,  máy tự động…  Qua thực tiễn giảng dạy các lớp 11 ban cơ  bản tại trường, tôi nhận thấy  học Pascal không tạo được sự ham thích ở học sinh phổ thông hiện nay. Bởi hầu  hết các em đã được tiếp xúc với máy tính từ  khá sớm, mạng Internet phát triển   mạnh, các em đều tự tìm hiểu các phần mềm tiện ích, các thông tin mong muốn   từ  mạng khi chưa được học tin học  ở  trong trường. Mặt khác, Pascal liên quan  3 | 2 1
 4. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 nhiều tới tư  duy logic –một vấn đề  không đơn giản với nhiều đối tượng học  sinh. Với mục đích của môn học đặt ra, tôi chỉ có một mong muốn đó là: các em  học sinh hiểu và tự viết  được chương trình trên máy để  giải được các bài toán   đơn giản bằng Pascal. Trường tôi đang áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy trong   nhà trường. Đây là một điều cần thiết, nó không những thay đổi vai trò trung tâm  trong cách giảng dạy truyền thống là giáo viên sang học sinh mà còn tạo cho học  sinh một hứng thú trong học tập, chủ động và tích cực nắm vững kiến thức của   bài học, phát huy năng lực, vai trò một chuyên gia truyền đạt kiến thức cho bạn  bè. Với cương vị là một giáo viên Tin học, tôi đã không ngừng suy nghĩ, tìm tòi,  học hỏi trong đổi mới phương pháp dạy và học. Năm học này, t ôi đã sử  dụng  “kết hợp Kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để  dạy các tiết bài tập môn   Tin học 11”, học sinh “vừa học vừa hành”, ban đầu mới chỉ   dạy các tiết bài  tập, tiếp đó tôi nhận thấy có thể ứng dụng để dạy những tiết lý thuyết và hiệu   quả  cũng đạt được rất bất ngờ. Từ  đó, tôi rút kinh nghiệm, phổ  biến, hướng   dẫn cho các thầy cô giáo trong cùng nhóm Tin học và các bộ  môn khác trong   trường. 4 | 2 1
 5. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 2. Giải quyết vấn đề 2.1. Cơ sở lý luận Chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận nền khoa học hiện đại tiên tiến của thế  giới và để mỗi học sinh nắm bắt được kho tàng kiến thức của nhân loại thì cần  phải thực hiện đổi mới giáo dục trước tiên phải đổi mới phương pháp dạy và  học. Phương pháp dạy học trước đây nặng nề về truyền thụ kiến thức thì ngày  nay phương pháp dạy học phải được thay đổi cách thức, hình thành những năng  lực hoạt động, tìm tòi, khám phá cho học sinh. Vì vậy chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến việc đổi mới phương pháp  dạy học bằng nhiều hình thức nhằm giúp cho học sinh phát triển năng lực tư  duy, óc sáng tạo, có ý chí tự lực trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Quá trình lĩnh  hội kiến thức của học sinh là từ trực quan sinh động đến tư  duy trừu tượng, từ  “Tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Theo quan điểm thông tin, học là quá trình thu nhận thông tin có định  hướng, có sự  tái tạo và phát triển thông tin. Dạy là phát thông tin và giúp người  học thực hiện quá trình trên một cách có hiệu quả. Thông tin được hiểu càng có giá trị nếu nó gây ra được sự bất ngờ càng lớn.  Trong khoa học người ta đã lượng hóa thông tin theo quan điểm này. Người học   như một máy thu có nhiều cửa phát, phải biết tiếp nhận thông tin qua nhiều cửa,   phải biết tách thông tin hữu ích ra khỏi rối nhiễu, phải biết biến đổi, lưu trữ, ghi   nhớ  thông tin trong nhiều bộ  nhớ  khác nhau, mỗi cửa này tiếp nhận một lọai  thông tin được mã hóa riêng biệt. Ta cần tận dụng tất cả  các phương tiện để  đưa thông tin vào các cửa này. Cần sử  dụng tất cả  các trang thiết bị  hiện đại   nhằm chuyển đổi, mã hóa, chế biến thông tin để truyền tin đạt hiệu quả nhất. Theo quan điểm công nghệ thông tin, để đổi mới phương pháp dạy học,  người ta tìm những ‘‘Phương pháp làm tăng giá trị  lượng tin, trao đổi thông tin   nhanh hơn, nhiều hơn và hiệu quả  hơn’’.  Thứ  nhất, sử  dụng Kĩ thuật ‘‘Các  mảnh ghép’’ trong dạy học một cách hợp lý sẽ  cho hiệu quả  cao, bởi lẽ khi sử  dụng kĩ thuật này sẽ tăng sự hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa   các nhóm nhằm: Giải quyết một nhiệm vụ  phức hợp ­ có nhiều chủ  đề; Kích  thích sự  tham gia tích cực của HS; Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình  hợp tác. Thứ hai, sử dụng mạng Lan kết nối Wifi dùng chia sẻ dữ liệu sẽ nhanh   và không hạn chế dung lượng như sử dụng USB. Vai trò của người dạy và người học thay đổi: ­ Giáo viên là người hướng dẫn học sinh học tập chứ không đơn thuần chỉ  là người rót thông tin vào đầu học sinh. Nhưng   nhiều giáo viên vẫn chú trọng  đến kiến thức bài học, làm thế nào để khai thác hết nội dung kiến thức của bài   học nhưng ít chú trọng đến việc tiếp thu tri thức của học sinh rằng: các em lĩnh  5 | 2 1
 6. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 hội được bao nhiêu phần trăm kiến thức của bài học và liệu kiến thức đó các em  có vận dụng được hay không. Do vậy, giáo viên phải thường xuyên tự  học để  nâng cao trình độ  sử  dụng công nghệ  thông tin và kết hợp nhiều kĩ thuật dạy   học mới, tích cực trong dạy học.  ­ Học sinh được tiếp cận với nguồn thông tin phong phú, đa dạng;  học sinh  có cơ hội hoạt động nhiều hơn, tự lực hơn. Thế nhưng tính tích cực của các em  chưa được phát huy cao nên việc nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức   còn hạn chế. Nhiều em học sinh chưa nắm được trọng tâm của bài nên việc giải   quyết một số câu hỏi và bài tập còn rất khó khăn.  2.2 Thực trạng vấn đề Tin học là một môn không có trong các kì thi của học sinh, ngày nay với  mạng Internet ở nhà các em cũng có thể tiếp cận với kiến thức rất nhanh, chính  xác và hiệu quả. Để có một tiết dạy thực sự thu hút học sinh với các bài giảng   trên lớp là rất khó. Với đặc thù môn học khác với các bộ môn học khác, bộ môn  Tin học sau khi nghe lĩnh hội kiến thức, phải được kiểm nghiệm bằng các bài   lập trình trên giấy trong các tiết bài tập, trên máy tính thông qua các tiết thực   hành trên phòng máy; đánh giá qua kết quả  bài làm của các em trên máy. Thế  nhưng, Tin học 11 gặp một số vấn đề khi giảng dạy các tiết bài tập trên lớp: ­ Tin học 11 yêu cầu lập trình giải toán bằng máy tính có sử dụng ngôn ngữ  lập trình bậc cao. Đa số học sinh của tôi giảng dạy là học sinh ban cơ bản, hiểu   được tầm quan trọng của việc học nói chung và học lập trình Pascal nói riêng  không phải ai cũng xác định được. Ngoài ra, tư  duy logic của nhiều học sinh   không được nhanh nhạy mà phải vận dụng các tư  duy  ấy giải các bài toán trên   Pascal ­ một ngôn ngữ  lập trình ­ có các lệnh được viết bằng tiếng anh, giao  diện không hấp dẫn.  ­ Sau các tiết học lí thuyết là các tiết bài tập. Như cách dạy truyền thống,  giáo viên giao bài cho học sinh về  nhà làm, hôm sau sẽ  gọi lên bảng chữa bài.  Một vấn đề muôn thuở, chỉ một bộ phận nhỏ các học sinh khá ý thức tự làm bài,   còn lại sẽ  mượn vở  chép bài. Sau lại học thuộc như  vẹt để  trả  bài cô. Không   hiểu, không biết và không nhớ gì. ­ Trong các giờ  thực hành trên phòng máy, học sinh chỉ  chăm chăm gõ vào  máy theo các chương trình có sẵn trong vở. Không chịu tư  duy dẫn đến những   điểm kiểm tra khi thực hành máy thường có kết quả thấp. Ngoài ra, sau khi dạy dự án phần Word ở Tin học 10, tôi nhận thấy: các bậc   phụ  huynh rất quan tâm tới việc học của các con, một số  đã trang bị  máy xách  tay phục vụ  các con học tập. Nhà trường cũng được trang bị  thêm một số  máy  xách tay cho giáo viên giảng dạy. Nên để có 6 đến 8 máy tính xách tay dạy trong   các tiết bài tập cũng không quá khó. 6 | 2 1
 7. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 2.3  Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề 2.3.1 Kỹ thuật mảnh ghép  Thế nào là kĩ thuật "Các mảnh ghép"? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa   các nhóm nhằm: ­ Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề) ­ Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh ­ Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành   nhiệm vụ   ở  Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả  vòng 1 và hoàn thành   nhiệm vụ ở Vòng 2).  Cách tiến hành kĩ thuật "Các mảnh ghép" VÒNG 1: Nhóm chuyên gia Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người. Trong đó, số  nhóm được chia = số  chủ đề x n (n = 1,2,…) Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ  Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ  A; nhóm 2: nhiệm vụ  B, nhóm 3: nhiệm vụ  C,   … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ) Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi,  chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều  trả  lời được tất cả  các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở  thành “chuyên   gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở  vòng 2. VÒNG 2: Nhóm các mảnh ghép Hình thành nhóm 3 đến 6 người mới (1 – 2 người từ nhóm 1, 1 – 2 người   từ nhóm 2, 1 – 2 người từ nhóm 3…) Các câu trả  lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm  mới chia sẻ đầy đủ với nhau 7 | 2 1
 8. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng  1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả 2.3.2 Cài đặt mạng LAN ­  Phòng máy tính  được  đấu  nối mạng LAN  nội bộ  có chung   địa chỉ  IP  SubNet bằng dây cáp đảm bảo hệ thống ổn định cao. Nếu sử dụng mạng không  dây phải luôn kiểm tra sự ổn định của hệ thống. Các máy tính cài Win 2000, XP,   VisTa… đều sử dụng được. ­ Cài phần mềm Fornics Insight Teacher ở máy giáo viên. …\Faronics Insight\Teacher.exe Nếu máy đã cài phiên bản học sinh hay giáo viên rồi, thì phải được gỡ  bỏ  trước khi tiến hành cài mới. Chọn Next. Chúng ta chọn chấp nhận các điều khoản khi sử  dụng phần mềm. Chọn   Next. Insight cho phép tạo 16000 kênh giáo viên khác nhau, với mỗi phòng học  chúng ta nên để  một kênh nhất định, như  một kênh để  các máy học sinh cùng   truy cập vào. Chúng ta chọn  Install  khi sẵn sàng cài đặt. Chờ  cho đến khi phần mềm  được cài xong Finish. Sau khi cài xong trên thanh TaskBar có biểu tượng con cú. Kích hoạt phần   mềm chỉ cần click chuột trái vào biểu tượng đó. ­ Cài phần mềm Faronics Student ở máy học sinh. …\Faronics Insight\.exe Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm, chọn Next. Chọn kênh máy giáo viên cho máy học sinh, trong cùng phòng thực hành nên  chọn cùng kênh và trùng với kênh mà đã chọn  ở  máy giáo viên của phòng đó.  Chọn Next.  Khi đã sẵn sàng cài đặt chúng ta chọn Install, và chờ cho đến khi phần mềm  được cài xong. Chọn Install và chờ đến khi cài đặt xong. Chọn Finish. ­ Sau đó đặt tên cho các máy học sinh theo thứ tự mong muốn:  Phải chuột vào Computer/ Propeties/ Change Setting/ Change – Thay đổi  tên cho máy học sinh ở mục Computer Name. Chú ý: Khi đã cài đặt xong mà tại máy giáo viên chưa nhìn thấy các máy   học sinh thì phải tuỳ chỉnh tại các máy học sinh: 8 | 2 1
 9. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 ­ Gỡ tường lửa: Control   Panel/   Network   and   Internet/   Network   and   Sharing   Center/  Windows Firewall/ Turn Windows Firewall on or off/ Turn off (màu đỏ). ­ Nếu có phần mềm diệt virus thì ẩn hoặc tạm thời thoát. 2.3.2 Sử dụng phần mềm: 2.3.2.1 Mở cửa sổ chương trình Insight:  Click trái chuột vào biểu tượng  9 | 2 1
 10. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 2.3.2.2 Mở bảng điều khiển:  Click phải chuột hoặc nhấn Ctrl+Alt+L  ­  Insight Console…: Mở  cửa sổ  chương trình  Insight  ­ Show Teacher’s Screen: Chiếu màn hình máy  giáo viên ­ Stop Showing Teacher’s Screen: Dừng chiếu  màn hình giáo viên ­ Draw On Screen: Vẽ trên màn hình ­ Blank All Screens: Làm xanh tất cả màn hình ­  Unblank All Screens: Huỷ  chế  độ  làm xanh  màn hình ­ Limit Web: Hạn chế Web ­ Stop Web Limitting: Bỏ hạn chế Web ­ Limit Applications: Hạn chế ứng dụng ­ Stop Application Limitting: Bỏ hạn chế ứng dụng ­ Options…: Tuỳ  chọn khác. Khi Click chọn, một cửa sổ tuỳ chọn hiện ra   với 5 Tab, các tuỳ chỉnh này được thực hiện tại máy tính giáo viên. Cửa sổ  này  cũng có thể mở bằng Menu trong cửa sổ chính Administer/Options…. Tab  Teacher  cho   phép   tuỳ  chọn: + Hiển thị màn hình giáo viên ở  hai chế độ.  Full Screen: Toàn màn hình máy  giáo   viên   được   hiển   thị   trên   màn  hình của học sinh. Windowed:  Màn hình máy giáo  viên   là   một   cửa   sổ   trên   màn   hình  máy của học sinh + Tăng tốc Video giáo viên Performance:   Cho   phép,   làm  tăng năng suất máy giáo viên  Compatibility:   không   cho   phép  tăng tốc máy giáo viên + Tạo thông báo trên màn hình  màu xanh: bằng việc gõ dòng thông  báo ở phía dưới. 10 | 2 1
 11. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 Tab Student cho phép tuỳ chọn: +  Remote Control  (Điều khiển): nếu Click chọn thì chuột và bàn phím  ở  máy học sinh không sử dụng được. +  Student   Thumbnail  (Hiển   thị  máy học sinh). Có 4 chế độ, thường  chọn Best fit. Máy sẽ  tự  động điều  chỉnh   màn   hình   máy   học   sinh   trên  màn hình máy giáo viên một cách tối  ưu nhất.  Ở chế độ  nhỏ  nhất, có thể  hiển thị được 80 máy học sinh trên 1  màn hình không cần thanh cuộn. Hiển   thị   biểu   tượng   của   ứng  dụng đang thực hiên: hiện ở góc trên  bên trái Hiển   thị   biểu   tượng   của  Website được thăm cuối cùng: hiện  ở góc trên bên phải Khi hiển thị   ở  Thumbnails nhỏ:   chọn hiển thị  tên máy hay hiển thị  tên học sinh. Ở   chế   độ   Thumbnails   trung  bình và lớn thì cả  hai thông tin này  đều được hiển thị. +  Limit   Task   Manager  (Giới  hạn tác vụ  quản lý): Mặc định vô  hiệu hoá Task Manager  ở  máy học  sinh.   Khi   muốn   cho   phép   thì   bỏ  chọn. +  Insight   Folder   on   Student  (Thư   mục   Insight   trên   máy   học  sinh): định rõ đường dẫn mặc định  trên máy học sinh là C:\Insight Files. Tab Web Limitting +  Block all web browing: chặn  duyệt Web, gửi tin nhắn và thư điện  tử. 11 | 2 1
 12. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 + Allowed Web Sites: Nhập danh sách các trang web cho phép các máy học   sinh được vào. Khi chế độ Limit Web được bật. +  Block the following Web Site: giáo viên nhập danh sách các trang Web  không cho phép các máy học sinh vào. Khi chế độ Limit Web được bật. Các tệp chứa tên các trang web có thể được tạo sẵn từ trước với phần mở  rộng là .lsu, giáo viên chỉ  cần nhấn  Load để mở hoặc gõ trực tiếp. Click chọn  Display notification   on Student…để: Hiển thị  chú ý trên  máy  học  sinh  khi  các   em   cố  gắng  truy cập vào trang web khi chế  độ  Web Limiting được bật. Tab Application Limitting: Khi   chế   độ   Application  Limiting   được   bật,   một   trong   hai  tuỳ chọn sẽ được lựa chọn.   +  Allowed   Applications:   Giáo  viên nhập danh sách các  ứng dụng  mà   máy   học   sinh   có   thể   được   sử  dụng. +  Blocked   Applications:   Giáo  viên nhập danh sách các  ứng dụng  mà   máy   học   sinh   không   được   sử  dụng. Cũng   giống   như   ở   Web  Limiting,   giáo   viên   có   thể   nhập  trước các tệp chứa các ứng dụng cho  phép   và   các   ứng   dụng   không   cho  phép vào các tệp có phần mở rộng là  .lsa, hoặc có thể  gõ trực tiếp hoặc  nhấn Add để thêm các ứng dụng. Tab Network + Data Transmission (truyền dữ  liệu): có 3 tuỳ chọn IP   –   Broadcast  (IP   quảng   bá):  Mặc   định   được  chọn  khi   giáo   viên  cần giao tiếp với máy học sinh. 12 | 2 1
 13. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 IP – Multicast: Sử dụng truyền dữ liệu tới học sinh bằng giao thức TCP/IP. IP – Directd Broadcast: nhập địa chi IP ­ Subnet khi chế độ Multicast không  thể làm được.  + Multiple Netword Adapters: khi có nhiều card giao tiếp mạng (NIC) hoặc  nhiều địa chỉ IP (như Router), chúng có thể dùng giao tiếp mạng không dây. + Teacher Channel: có thể  chọn kênh làm việc là 1 trong 4 lựa chọn: một  kênh, nhiều kênh, chọn số  kênh trong khoảng 16000 hoặc có thể  gõ các kênh  bẳng cách liệt kê tên các kênh. Máy giáo viên chỉ  có thể  điều khiển được các  máy học sinh khi cả hai có cùng một kênh. 2.3.2.3. Sử dụng Insight trên máy giáo viên ­ Sử dụng Menu  + Demonstrate: Show Teacher’s Screen: hiển thị  màn hình  máy giáo viên trên màn hình máy học sinh. Draw On Screen: giáo viên có thể minh hoạ  bằng việc sử  dụng chuột  để  vẽ  lên màn hình  của học sinh.  Ở  máy học sinh có một con trỏ  màu đỏ lớn được hiển thị. Hình vẽ trên máy giáo  viên được hiển thị  trên máy học sinh gấp 4 lần  kích thước. Show   Student’s  Screen   to  Students:  Giáo  viên chọn một máy học sinh cần hiển thị, sau đó  chọn chế độ hiển thị trên các máy học sinh khác  (toàn màn hình hay là một cửa sổ). Chat…:  Giáo  viên  có   thể   nói  chuyện  với  từng học sinh Run   Program   on   Student  Machine:  Giáo  viên có thể  chọn và điều khiển một chương trình nào đó trên máy học sinh và   hiển thị trên những máy đã được chọn trong danh sách. Ask Students to Take Test…: Giáo  viên giao bài Test cho học sinh. Create Test…: Giáo viên tạo trước  các bài test, chúng có phần mở  rộng là  .lst. Clear Student Question or Alert:  Giáo viên xoá câu hỏi của học sinh khi  nó được xử lý xong. 13 | 2 1
 14. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 Ask Student to Vote…: Giáo viên gửi các câu hỏi cho học sinh bằng hộp   hội thoại, các câu hỏi được gửi đi, hệ thống sẽ tính số  câu trả lời, thống kê kết   quả. Các câu hỏi này có thể  tạo trước và lưu vào các tệp có phần mở  rộng là  .lsq. + Monitor View Student’s Screen: Hiển thị  màn hình máy học sinh. Giáo viên không  thể điều khiển cũng như hiển thị được nhiều hơn một máy học sinh. Remote Control Student: Điều khiển máy học sinh, giáo viên có thể  điều  khiển mọi chương trình trên máy học sinh. Học sinh không thể sử dụng thiết bị  vào như chuột hay bàn phím của máy mình. Send Ctrl­Alt­Del: Giáo viên có thể gửi lối tắt bàn phím, chức năng này chỉ  được dùng khi máy học sinh đang bị điều khiển. Save Snapshot of Student’s Screen: Chụp màn hình làm việc của học sinh  và có thể được lưu thành tệp có phần mở rộng là .jpg hoặc .bmp. View Student Internet History…: Xem được lịch sử vào các trang Web trên  mạng Internet. View Student Keystroke and Application History…: Danh sách các  ứng  dụng, các phím nhấn sẽ được giám sát với thời gian thực. View Student’s Running Programs…: Cho phép giáo viên xem được các  chương trình đang chạy trên máy học sinh. Send Student a Message…: Gửi nhắn tin đến máy học sinh. + Restrict: Blank/   Unblank   Screen:   chuyển   màn  hình   học   sinh   về   màn   hình   màu   xanh,   khi  muốn học sinh chú ý điều gì đó. Limit / Stop Limiting/ Configure Web  Limiting:  mở  / đóng / điều khiển truy cập  các trang Web ở máy học sinh. Limit   /   Stop   Limiting/   Configure  Application   Limiting:   mở   /   đóng   /   điều  khiển truy cập các ứng dụng ở máy học sinh. Limit   /   Stop   Limiting   Printing:   mở   /  đóng chế độ sử dụng in ở máy học sinh. Limit / Stop Limiting USB: mở  / đóng  chế độ sử dụng USB ở máy học sinh. 14 | 2 1
 15. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 + Administer: One to One: lưu các máy đăng nhập vào hệ thống lớp. Học sinh đăng nhập  hoặc đăng xuất ra khỏi hệ thống lớp được ghi lại. Run Program on Student Machine…: Giáo viên chạy chương trình trên  máy học sinh. Shutdown /Log Off / Restart Student: Cho phép giáo viên tắt máy, đăng  xuất, khởi động lại máy học sinh. File Send and Collect: Giáo viên có thể  gửi tệp cho máy học sinh và nhận  lại các tệp từ máy học sinh. Change Student Display Name: Chọn và thay đổi tên hiển thị   ở  máy học  sinh. Become   a   Student   Machine:   Một  máy giáo viên có thể  trở  thành một máy  học sinh. Changing a Student  Channel: Giáo  viên   có   thể   thay   đổi   kênh   cho   máy   học  sinh. Remove / Add Student From Class:  Loại bỏ / thêm máy học sinh ra /vào lớp. Options…: mở  bảng điều khiển tuy  chọn. Exit Teacher Console: đóng cửa sổ  làm việc của Insight. + View: Thumbnails: Chế  độ  hiển thị  máy học sinh  trên máy giáo viên. Có 4 chế  độ  lựa chọn. Dưới   biểu tượng máy của học sinh đều có tên truy cập  và tên máy tính của máy học sinh. 15 | 2 1
 16. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 Details: Hiển thị máy tính của học sinh trong lớp dưới dạng danh sách. Status Window: Mọi hành động của giáo viên đều có ngày và giờ cụ thể  Configure Toolbar: Có thể tuỳ chỉnh thanh công cụ. Thêm hay bớt các biểu  tượng. Di chuyển vị trí các biểu tượng trên thanh – Nhấn Alt cùng với kéo và thả  chuột ở biểu tượng muốn đổi vị trí. Load / Save Profile: Hiển thị  hoặc lưu trữ  các thay đổi thiết lập cho danh   sách lớp, hiển thị Thumbnail, thiết lập Web, thiết lập ứng dụng… Select All (Ctrl­a): Cho phép chọn tất cả các máy học sinh trong lớp. Refresh (F5): Làm mới danh sách học sinh khi có máy mới tham gia hoặc có   máy thoát ra ngoài hệ thống Insight. 16 | 2 1
 17. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 ­ Sử dụng thanh công cụ Show: Tuỳ  chọn hiển thị  máy giáo viên trên máy  học sinh Show Student:  Tuỳ  chọn  hiển thị  máy học sinh  trên máy giáo viên và các học sinh khác. Vote: Cho học sinh làm bài hiển thị  ngay xem có  bao nhiêu học sinh làm và kết quả như thế nào. Testing: Gửi bài test cho học sinh. Số  lượng câu  hỏi có thể lên đến 100. Câu hỏi có dạng True/False hay  nhiều lựa chọn.  Run:  Chạy   các   ứng   dụng   và   các   trang   webtrên  máy học sinh. Control: Điều khiển máy học sinh khi máy đó đã  được lựa chọn. View All: Hiển thị các máy học sinh ở các chế độ  Thumbnail. Snapshot: Chụp màn hình học sinh. Message: Gửi tin nhắn hoặc Chat đến học sinh. Blank Screen: Làm xanh màn hình học sinh khi muốn học sinh trật tự hoặc   tập trung vào bài giảng… 17 | 2 1
 18. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 Limit Web: Cho phép duyệt Web ở máy học sinh. Limit Application: Cho phép chạy các chương trình ứng dụng trên máy học  sinh. 18 | 2 1
 19. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 2.3.2.4. Một số chức năng thường được sử dụng Khi sử dụng phần mềm Faronics Insight, đã tạo lên một môi trường giảng  dạy tương tác, lớp học như được thổi một luồng khí mới không phải vây quanh  thầy giáo để xem và nghe bài giảng một cách thụ động.  ­ Truyền tín hiệu  hình  ảnh bài giảng từ  máy giáo viên đến cả  lớp. Chọn   Show Teacher’s Screen. ­ Giáo viên có thể quan sát việc làm bài của từng học sinh qua màn hình máy  giáo viên. Chế độ View All. ­ Giáo viên có thể dùng bàn phím hoặc con chuột của mình để hướng dẫn,  điều khiển máy tính của một học sinh nào đó: Control/ Remote Control. 19 | 2 1
 20. Kết hợp kĩ thuật mảnh ghép với mạng Wifi để dạy tiết bài tập môn Tin học 11 ­ Giáo viên có thể lấy bài của một học sinh cho cả lớp xem và có thể  cho  học sinh khác chữa bài của học sinh đó. Chọn nút Show Student. ­ Giáo viên có thể làm xanh màn hình của một hay tất cả các máy vi tính của   học sinh khi cần tập trung giảng một vấn đề nào đó. Chọn Blank Screen. ­ Học sinh có thể gửi message cho giáo viên yêu cầu giúp đỡ; giáo viên có  thể gửi messenger hướng dẫn hoặc truy cập vào máy học sinh đó để hướng dẫn   cụ thể. Phải chọn máy học sinh: Message/chọn Send Message hoặc Chat  20 | 2 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2