intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7A5

Chia sẻ: Trần Thị Liên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
40
lượt xem
2
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7A5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến này nhằm tạo cho học sinh có khả năng nhận biết các yếu tố thuộc về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường qua đó liên hệ đến tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Chủ đề này giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí hơn; biết đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7A5

 1. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. MỤC LỤC ­­­­­­  Trang Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ  .....................................................................................................2 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................................2 II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI...............................................................................4 III.   ĐỐI   TƯỢNG   VÀ   PHƯƠNG   PHÁP   NGHIÊN  CỨU.....................................4 IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..............................................................................5 Phần hai:  NỘI DUNG .........................................................................................................5 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN ..........................................................................................5 II. THỰC TRẠNG HIỆN NAY ........................................................................6 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN...........................................................................7 1. CHUẨN BỊ.......................................................................................................8 1.1 GIÁO VIÊN...................................................................................................8 1.2 HỌC SINH...................................................................................................16 IV. HIỆU QUẢ .................................................................................................18 Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   1
 2. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. Phần ba:  KẾT LUẬN........................................................................................................26 Tài liệu tham khảo............................................................................................28 Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn Giáo dục công dân được đưa vào chương trình dạy học từ rất lâu. Có  thể  khẳng định rằng, môn học này có vai trò hết sức quan trọng trong việc   hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Tầm quan trong đặc biệt của  môn học này  ở  cấp Trung học cơ sở  đó chính là nó góp phần hình thành thế  giới quan lành mạnh cho học sinh giúp học sinh hiểu biết phân biệt lẽ  phải  trái;  biết  tôn  trọng  bản  thân,  tôn  trọng  người   khác;  biết  sống  trung  thực,  khiêm tốn, dũng cảm, biết yêu thương và vị tha. Hơn nữa, Giáo dục công dân còn đóng vai trò chính trong việc tích hợp rất  nhiều vấn đề  như: Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kế  hoạch hóa gia  đình,   bảo   vệ   môi   trường,   giáo   dục   pháp   luật,   giáo   dục   về   an   toàn   giao  thông….. đặc biệt khi kết hợp với các môn học khác có nhiệm vụ giáo dục tư  tưởng, đạo đức của học sinh. Nội dung các bài học đã trực tiếp xây dựng nên   nền tảng tư tưởng, tình cảm đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân   đối với gia đình, học đường và cộng đồng xã hội. Như  vậy theo tôi dạy bộ  môn này cần phải thấy rõ và đánh giá đúng được vị  trí, tầm quan trọng của  môn học nhằm góp phần vào nhiệm vụ  thực hiện mục tiêu giáo dục, góp  phần đào tạo nên những công dân toàn diện cho công cuộc xây dựng, bảo vệ  và phát triển đất nước. Đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề bức thiết trong giáo dục ở  mọi quốc gia, mọi thời đại. Bởi xã hội luôn phát triển, luôn đổi mới, con   người cũng phải đổi mới để bắt kịp với xu thế của thời đại. Nhưng đổi mới   như thế nào để đạt hiệu quả cao? Một trong những định hướng đổi mới của  giáo dục là: dạy học theo hướng vận dụng kiến thức liên môn, trong đó kiến   Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   2
 3. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. thức liên môn Giáo dục bảo vệ môi trường là hai nội dung được áp dụng vào   trong giảng dạy tất cả  các phân môn trong hệ  thống giáo dục. Môn GDCD  cấp Trung học cơ  sở  cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy vì sao lại phải   tích hợp hai nội dung này vào quá trình giảng dạy các môn học nói chung và  môn GDCD nói riêng? Trước tiên, vì sao phải vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy  môn GDCD cấp THCS.  Bởi mục tiêu chung của giáo dục hiện nay là: dạy   học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh (trong đó năng lực vận  dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề  trong thực tiễn cuộc sống rất   được đề cao. Bởi nó góp phần hình thành những con người mới, phù hợp với   xu thế mới của thời đại. Để  giải quyết những vấn đề  này (cả  về  tự  nhiên  và xã hội) có hiệu quả  đòi hỏi học sinh phải vận dụng ki ến th ức liên quan  đến nhiều môn học.  Chúng ta biết, môi trường có tác động trực tiếp đối với đời sống con  người. Thế nhưng, môi trường sống của con người trên trái đất nói chung và  của  Việt Nam nói riêng ­ một quốc gia đang phát triển thì vấn đề  môi trường  cũng đang trở thành một vấn đề nóng bỏng một trong những quốc gia chịu sự tác  động, ảnh hưởng của biển đổi khí hậu mạnh mẽ nhất thế giới. Thế nên việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường và tích hợp liên môn vào  trong giảng dạy môn GDCD là một cấp thiết: giáo dục ý thức bảo vệ  môi   trường cho con người.  Nhận thức được tầm quan trọng đó của đề  tài, là một   giáo viên môn GDCD trong Sáng kiến kinh nghiệm lần này tôi mạnh dạn bày tỏ  một số  kinh nghiệm Giáo dục bảo vệ  môi trường và vận dụng kiến thức liên  môn vào trong giảng dạy GDCD với sáng kiến: “Vận dụng kiến thức liên môn   nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7A5”. II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   3
 4. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. Sáng kiến này nhằm tạo cho học sinh có khả năng nhận biết các yếu tố  thuộc về  môi trường và tài nguyên thiên nhiên, vấn đề  ô nhiễm môi trường  qua đó liên hệ  đến tình hình ô nhiễm môi trường  ở  Việt Nam. Chủ  đề  này  giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ  môi trường và sử  dụng tài   nguyên thiên nhiên một cách hợp lí hơn; biết đề  xuất giải pháp bảo vệ  môi  trường ở địa phương. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề  tài được  ứng dụng trên đối tượng là học sinh khối 7. Học sinh từ  giỏi đến yếu đều có thể tham gia tích cực. Phương pháp nghiên cứu là sử  dụng phương pháp tích hợp kiến thức  các môn liên quan trong tiến trình giảng kiến thức mới, thông qua tổ chức tiết  học của giáo viên, giáo viên sử  dụng kiến thức các môn học và GDCD cho  học sinh giải quyết vấn đề được đặt ra. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu của đề  tài là Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên  thiên nhiên môn Giáo dục công dân lớp 7. Phần hai: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp, liên hệ, huy động  các yếu tố, có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để  giải quyết một vấn   đề, qua đó đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.  Dạy học tích hợp  là định hướng dạy học trong đó  giáo viên  tổ  chức,  hướng dẫn để  học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng,… thuộc  nhiều lĩnh vực (môn học hay hoạt động giáo dục) khác nhau nhằm giải quyết  các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kĩ năng mới;  Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   4
 5. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề  trong học tập và thực tiễn cuộc sống. Ở  mức độ  thấp: lồng ghép những nội dung giáo dục có liên quan vào  quá trình dạy học một môn học.  Ví dụ: thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham  nhũng; chú trọng tuyên truyền,  giáo dục  chủ  quyền quốc gia về  biên giới,  biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa   dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên;  ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng  tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… Mức độ  tích hợp cao: xử lí các nội dung kiến thức trong mối liên quan   với nhau, bảo đảm cho học sinh vận dụng tổng hợp các kiến thức để  giải  quyết các vấn đề  trong học tập, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc học   sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác  nhau. Chủ  đề  tích hợp liên môn là những chủ  đề  có nội dung kiến thức liên  quan đến hai hay nhiều môn học, thể  hiện  ở  sự   ứng dụng của chúng trong  cùng một hiện tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội.  Ví dụ: Kiến thức Vật lí và  Công nghệ trong động cơ, máy phát điện;  kiến thức Vật lí và Hóa học trong nguồn điện hóa học; kiến thức Lịch sử và  Địa lí trong chủ quyền biển, đảo; kiến thức Ngữ văn và GDCD trong giáo dục  đạo đức, lối sống. Các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn,  có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú  học tập cho học sinh. Học sinh  được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống   thực tiễn, ít phải ghi nhớ  kiến thức máy móc. Học sinh không phải học lại  nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, gây quá tải,  nhàm chán,  không có được sự  hiểu biết tổng quát cũng như  khả  năng  ứng   Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   5
 6. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn. Giảm tải cho giáo viên trong việc  dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình; góp phần phát triển đội  ngũ giáo viên bộ môn hiện nay đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn trong  chương trình sách giáo khoa mới.  II. THỰC TRẠNG HIỆN NAY Thực tiễn cho thấy dạy học liên môn là một trong những quan điểm  giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người  có đầy đủ  phẩm chất và năng lực để  giải quyết các vấn đề  của cuộc sống   hiện đại (trong đó có cả  vấn đề  về  môi trường ô nhiễm môi trường vấn đề  bức thiết và nóng bỏng với mọi thời đại, mọi quốc gia trên toàn cầu. Giáo  dục tích hợp liên môn góp phần hoàn thiện nhân cách, kỹ  năng sống cho thế  hệ  trẻ  để họ  có thể  làm chủ  cuộc sống của mình, bảo vệ  và phát triển ngôi  nhà chung của mình. Môn GDCD là môn học giúp con người có được hiểu   biết cụ  thể  về  cuộc sống nên đưa Giáo dục tích hợp vào môn học này góp   phần tạo nên con người hoàn thiện hơn, chuẩn mực hơn, có kỹ  năng và thái   độ ứng xử đúng đắn hơn trong cuộc sống. Nhưng việc đưa nội dung dạy học liên môn mặc dù đã được tập huấn   ở  tất cả  các cấp trong hệ  thống giáo dục. Trên thực tế  việc đưa nội dung  dạy liên môn chưa thực sự sát sao và chưa đem lại hiệu quả cao. Trường THCS Chánh Phú Hòa đóng trên địa bàn phường kinh tế tương   đối phát triển có nhiều công ty xí nghiệp nhưng đi đôi với sự phát triển là vấn  đề môi trường như: ô nhiễm môi trường nước , vấn đề rác thải sinh hoạt của   các hộ dân, rác thải của khu chợ, ô nhiễm môi trường không khí với khói bụi,   tiếng ồn, ô nhiễm môi trường đất… Một số hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường của địa phương Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   6
 7. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”.           Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài này vận dụng dạy học liên môn theo  các hoạt động, giáo viên tổ chức, học sinh đóng vai trò chủ đạo, có sự  chuẩn  bị, chủ động tìm tòi kiến thức và tự giải quyết vấn đề. Tiến hành tổ chức lớp  học với các hoạt động sau: Kết hợp giáo dục văn hóa với nội dung giáo dục bảo vệ  môi trường   và nội dung của các môn học có liên quan trong môn GDCD (giáo dục tri  thức kết hợp với đạo đức và lối sống). ­ Thiết kế, tổ  chức các hoạt động giáo dục tích hợp mang tính thực   tiễn (phần này sẽ được phân tích rõ hơn ở các mục sau). ­ Phối hợp với các cơ  quan, đoàn thể, tổ  chức, cá nhân để  hoạt động  này mang tính hiệu quả cao. III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. CHUẨN BỊ  1. 1. GIÁO VIÊN ­ Giáo viên cần nắm chắc một số  nguyên tắc cơ  bản khi đưa Tích hợp liên   môn và Giáo dục bảo vệ  môi trường vào giảng dạy môn GDCD lớp 7. (Tài  liệu tham khảo  MỘT SỐ  VẤN ĐỀ  CHUNG VỀ  DẠY HỌC TÍCH HỢP  triển khai bồi dưỡng thường xuyên hè 2017). Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   7
 8. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­ Chỉ tích hợp với một số nội dung thực sự liên quan đến các môn học khác và môi  trường không gượng ép, không tràn lan, không tích hợp với bài không liên quan. ­ Người giáo viên cần nắm được những kiến thức cơ bản một số môn học và  kiến thức cơ bản về môi trường.  Kiến thức cơ bản của các môn học như:  Môn Toán: Cách tính toán số liệu, con số, cách đo đạc… Môn Mỹ thuật: Các hình ảnh minh họa, tranh vẽ… Môn Âm nhạc: Các tác phẩm âm nhạc liên quan tới môi trường Môn Sinh học như  kiến thức về  thực vật, động vật, con người, kiến  thức về  gen và di truyền, mối quan hệ  giữa con ng ười, sinh v ật v ới   môi trường và hệ sinh thái. Môn Hóa học: các nguyên tố, các phản ứng hóa học cơ bản liên quan đến môi trường. Môn Địa lí: hoạt động sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường. Môn Công nghệ: Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… Môn Tin học: Các ứng dụng Công nghệ thông tin… Kiến thức cơ bản về môi trường như: Môi trường bao gồm các yếu tố  tự  nhiên và vật chất nhân tạo bao  quanh con người, có  ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự  tồn tại,   phát triển của con người. + Đất đai: Đây là nguồn tài nguyên có giới hạn nhưng thực trạng thì càng  ngày càng bị  thu hẹp do sự tác động của nhiều yếu tố  quan trọng nhất là do   sự tác động của con người. + Nước: Nguồn nước trên thế giới đang bị sử dụng quá mức và ô nhiễm trầm   trọng. Ô nhiễm nguồn nước là do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con  người, do sự biến đổi khí hậu tác động. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   8
 9. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. + Không khí: Ô nhiễm khói bụi, mùi hóa chất. Thậm chí có nơi nồng độ  ô   nhiễm vượt vài chục lần mức cho phép như   ở  các thành phố  lớn Hà Nội,  thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động  của con người. + Khí hậu: Bị  biến đổi ngày càng trở  nên khắc nghiệt. Trái đất ngày càng   nóng lên, thiên tai ngày càng nhiều với tính phức tạp ngày càng cao như động  đất, sóng thần, bão lũ. Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu sự biến đổi khí   hậu lớn nhất thế giới. + Tài nguyên khoáng sản cạn kiệt dần (cả về tài nguyên có thể  phục hồi và   không thể  phục hồi) do hoạt động khai thác triệt để, quá mức và cách sử  dụng lãng phí của con người.  + Rừng và đa dạng sinh học: Ngày càng cạn kiệt, suy giảm với hàng trăm   loài thực vật, động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Sự đa dạng sinh học ở biển  đang ở mức báo động với rất nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Bài 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Về kiến thức: ­ Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên? ­ Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên? ­ Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. ­ Nêu được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc   sống con người. ­ Kể  được những qui định của pháp luật về  bảo vệ  môi trường và tài  nguyên thiên nhiên. ­ Nêu được những biện pháp cần thiết để  bảo vệ  môi trường và tài  nguyên thiên nhiên. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   9
 10. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. 2. Về kĩ năng: ­ Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường   và tài nguyên thiên nhiên, biết báo cho những người có trách nhiệm xử  lí. ­ Biết bảo vệ  môi trường  ở  nhà,  ở  trường,  ở  nơi công cộng và biết  nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 3. Về thái độ: ­ Có ý thức bảo vệ  môi trường và tài nguyên thiên nhiên,  ủng hộ  các  biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. ­ Phê phán,  đấu tranh với  những  hành vi vi phạm Luật Bảo vệ  môi  trường. 4. Tích hợp: ­ Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: + Bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí  hậu, bảo vệ tài nguyên rừng của đất nước. ­ Tích hợp liên môn: + Môn Mĩ thuật: Phần giới thiệu bài, vẽ tranh bảo vệ thiên nhiên. + Môn Nhạc: Các bài hát về bảo vệ môi trường và thiên nhiên. + Môn Sinh học, địa lí: Vấn đề sa mạc hóa. + Môn Mĩ Thuật: Sử dụng tranh ảnh, màu sắc tranh ảnh để khai thác kiến  thức. + Môn Toán học: Xử lí các số liệu có trong phần thông tin, sự kiện. + Môn Văn: Kể chuyện về tấm gương bảo vệ môi trường và thiên nhiên. B. CHUẨN BỊ CỦA GV – HS: 1. Giáo viên ­ Tích hợp Giáo dục Bảo vệ  môi trường, tích hợp liên môn. Một số  phương   pháp dạy học theo hướng đổi mới. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   10
 11. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­ Đồ dùng: Giáo án Powerpoint, sách giáo khoa, sách giáo viên, các hoạt động  đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, phiếu học tập, bút dạ… 2. Học sinh ­ Học sinh bài hát về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. ­ Dụng cụ, đồ dùng học tập, SGK. ­ Đọc và chuẩn bị bài. ­  Hăng hái, tích cực, chủ động nắm vững và lĩnh hội tri thức. C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY ­ HỌC 1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra kiến thức cũ:  (5 phút) Câu 1: Hãy nêu các quyền và bổn phận của trẻ em? Câu 2: Bản thân em đã thực hiện quyền và bổn phận của mình như thế nào? 3. Giới thiệu bài mới Quan sát các bức tranh em hãy cho biết các bức tranh đề cập tới vấn đề gì? Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   11
 12. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­   Những bức tranh các em vừa quan sát là các điều kiện tự  nhiên bao quanh con   người, tác động tới đời sống, sự tồn tại phát triển của con người. Đó chính là môi  trường tự  nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy môi trường là gì? Tài nguyên thiên   nhiên là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Để  trả  lời  được những câu hỏi đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay…. Tiết 24+ 25 Bài 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Hoạt động của GV­ HS Nội dung bài học  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện Thảo luận nhóm: Bảng số liệu tỉ lệ % đất có rừng che phủ Năm 1950­  1960­ 1970­ 1980­ 1990­  2000­  Chỉ  1960 1970 1980 1990 1997 2001 số  thông  tin Tỉ   lệ  41% 29% 28,7 27,2 28,8 33,2% %   độ  % % % che  phủ Hiệu  Phòng  Suy  Kém Rất  Khôi  Khôi  quả  hộ  giảm  kém phục  phục  về  cao rõ rệt dần  dần  rừng tính  tính  năng năng Nhóm 1: Em hãy cho biêt nguyên nhân (do con ng ́ ười gây ra) dẫn  đến hiện tượng lũ lụt? Nhóm 2: Em hãy nêu tác dụng của môi trường đối với đời sống   con người? Nhóm 3: Em hãy nêu môi quan hê gi ́ ̣ ữa các thông tin va s ̀ ự kiên kê ̣ ̉  trên? Trả lời:  Câu 1:  ­ Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy hoạch, không tuân thủ  biện pháp lâm sinh, không tái sinh rừng. ­ Lâm tặc hoành hành. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   12
 13. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­ Nạn du canh du cư, phá rừng lấy đất canh tác, nhiều vụ  cháy   rừng, xâm hại tới tài nguyên. ­ Diện tích rừng phòng hộ bị thu hẹp. Câu 2: Môi trường có tác dụng với con người: ­ Cung cấp khí ô xi con người  ­ Điều hòa không khí ­ Cung cấp thức ăn, nước uống cho con người. ­ Cung cấp nguyên vật liệu cho con người… ­ Nếu không có môi trường và thiên nhiên con người không thể  tồn tại… Câu 3:  ­ Tất cả những thông tin đưa ra trên có thể nói là nguyên nhân dẫn  đến hậu quả của những sự kiện đã nêu.  Vận dụng kiến thức toán học giải thích: độ che phủ rừng  tỉ lệ thuận với hiệu quả về môi trường nếu độ che phủ cao   thì hiệu quả môi trường caovaf ngược lại độ che phủ  thấp  thì hiệu quả thấp.   1.   Thế   nào   là   môi  ? Những hình ảnh em vừa quan sát nói về vấn đề gì.  trường,   thế   nào   là  ­  Những  hình  ảnh  về   sông,   hồ   biển,   rừng,   núi,   động   thực   vật,   tài   nguyên   thiên  khoáng sản… nhiên. ? Từ phần tìm hiểu trên, em hiểu thế nào là môi trường, thế  nào   ­   Môi   trường   bao  là tài nguyên thiên nhiên. gồm   các   yếu   tố   tự  ? Em hãy kể một số yếu tố của môi trường tự nhiên và tài nguyên   nhiên   và   vật   chất  thiên nhiên mà em biết. nhân   tạo   bao   quanh  ­ Yếu tố  môi trường tự  nhiên: đất, nước, rừng, động thực vật,  con   người,   có   ảnh  khoáng sản, không khí, nhiệt độ, ánh sang. hưởng đến đời sống,  ­ Tài nguyên thiên nhiên là: Sản phẩm do thiên nhiên tạo nên như  sản xuất, sự  tồn tại,  rừng cây, động thực vật quý hiếm, khoáng sản, nguồn nước, dầu  phát   triển   của   con  Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   13
 14. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. khí…. người. Hoạt động 2: Bài học ­   Tài   nguyên   thiên  Cho hs quan sát hình ảnh nhiên   là   những   của  cải   vật   chất   có   sẵn  trong tự nhiên mà con  người   có   thể   khai  thác   chế   biến,   sử  dụng   phục   vụ   cuộc  sống của con người. TNTN   là   một   bộ  phận   thiết   yếu   của  môi   trường,   có   quan  hệ  chặt chẽ  với môi  trường. 2.   Các   yếu   tố   của  môi   trường   và  TNTN ­   Các   yếu   tố   môi  trường   bao   gồm:  rừng   cây,   đồi   núi,  sông   hồ,   nhà   máy,  đường sá, khói bụi…  và   các   yếu   tố   của     TNTN như  rừng cây,  ?  Nêu suy nghĩ của em về  các thông tin và hình  ảnh mà em vừa   động thực vật, nước,  quan sát? khoáng sản…. Vận dụng kiến thức môn hóa học, sinh học: Ô   nhiễm   nguồn   nước là   hiện   tượng   các   vùng   nước  như sông, hồ, biển, nước ngầm... bị các hoạt động của con người  làm nhiễm các chất độc hại như chất có trong thuốc bảo vệ thực   vật, chất thải công nghiệp chưa được xử  lý,... tất cả  có thể  gây   hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Ô nhiễm không khí: Các quá trình gây ô nhiễm là quá trình đốt   các nhiên liệu hóa thạch: than, dầu, khí đốt tạo ra: CO2, CO, SO2,  NOx, các chất hữu cơ  chưa cháy hết: muội than, bụi, quá trình   thất   thoát,   rò   rỉ   trên  dây   chuyền   công  nghệ,   các   quá   trình   vận  chuyển các hóa chất bay hơi, bụi. ? Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị  khai thác   bừa bãi dẫn đến hậu quả như thế nào? Hs trình bày, Gv kết luận: Hiện nay môi trường và tài nguyên   thiên nhiên đang bị ô nhiễm, bị  khai thác bừa bãi. Điều đó đã dẫn   đến hậu quả lớn: thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống,  sức khoẻ, tính mạng con người. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   14
 15. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ? Em hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? Vận dụng kiến thức môn sinh học, địa lí, công nghệ… Trò chơi ô chữ:  3. Nguyên nhân gây  ô   nhiễm   môi  trường. B Ã O ­   Do   tác   động   tiêu  cực   của   con   người  K H O Á N G S Ả N trong   đời   sống   và  C O N N G Ư Ờ I trong   các   hoạt   động  kinh   tế,   không   thực  Đ Ộ N G V Ậ T hiện   các   biện   pháp  C Ạ N K I Ệ T bảo   vệ   môi   trường,  tài   nguyên   chỉ   nghĩ  Câu 1: Hiện tượng thiên nhiên thường xảy ra vào mùa mưa  ở  đến   lợi   ích   trước  nước ta?   mắt. Câu 2: Than, dầu khí, vàng được gọi chung là gì? ­   VD   ô   nhiễm   môi  Câu 3: Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là do ai gây ra? trường: Câu 4: Luật qui định nghiêm cấm săn bắt… quí hiếm. + Những con sông bị  Câu 5: Tài nguyên thiên nhiên sẽ  rơi vào nguy cơ  này nếu con   tắc nghẽn, đục ngầu  người khai thác bừa bãi. do rác thải, khói bụi,  Từ hàng dọc: BẢO VỆ rác   bẩn   từ   các   nhà  máy,   khu  dân   cư   xả  ra,   không   khí   ngột  ngạt,   khí   hậu   biến  đổi… ­ VD về  cạn kiệt tài  nguyên:  +   Rừng   bị   chặt   phá  bừa   bãi,   diện   tích  rừng ngày càng bị thu  hẹp; đất bị  bạc màu;  nhiều loài động thực  vật bị  biến mất, nạn  khan   hiếm   nước  sạch… Cho HS Xem video về vai trò của rừng và hãy cho biết: Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   15
 16. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”.             Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như  thế   nào đối với đời sống của con người? 4.   Vai   trò   của   môi  Hs trình bày, Gv chốt, nhấn mạnh: Môi trường và tài nguyên  trường,   TNTN   đối  thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần thực hiện   với   cuộc   sống   con  nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và TNTN. người. ­   Cung   cấp   cho   con  người phương tiện để  sinh   sống,   phát   triển  mọi   mặt.   Nếu   không  có   môi   trường   con  Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên   người   không   thể   tồn  nhiên? tại được. Kiến thức môn Mỹ thuật: ­   Tạo   nên   cơ   sở   vật  ­Gv yêu cầu hs chuẩn bị giấy A4, màu các dụng cụ vẽ đề tài bảo  chất   để   phát   triển  vệ môi trường và thiên nhiên. kinh   tế,   văn   hóa­   xã  hội,   nâng   cao   chất  lượng  cuộc   sống  con  người.                   Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   16
 17. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. Kiến thức môn Âm nhạc, Văn  Em hãy sưu tầm những bài thơ, bài hát, những thông điệp nói về   môi trường và thiên nhiên? ­ Bài hát “Ai trồng cây” Ai trồng cây, người đó có tiếng hát.  Trên vòm cây chim hót lời mê say. Ai trồng cây người đó có ngọn gió,  Rung cành cây hoa lá đùa lay lay. Ai trồng cây người đó có bóng mát.  Trong vòm cây quên nắng xa đường dài. Ai trồng cây người đó có hạnh phúc.  Mong chờ cây mau lớn lên từng ngày. Ai trồng cây.  Em trồng cây.  Em trồng cây. Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài   nguyên thiên nhiên? 5. Những biện pháp  ­ Giữ gìn vệ sinh môi trường. cần thiết để BVMT  ­ Chăm sóc cây xanh. và TNTN. ­ Không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi qui định. ­ Giữ  gìn vệ  sinh môi  ­ Tiết kiệm điện nước. trường,   đổ   rác   đúng  nơi qui định. ­ Hạn chế  dùng chất  khó   phân   hủy   (nilon,  nhựa),   thu   gom,   tái  chế và tái sử dụng đồ  phế thải. ­   Tiết   kiệm   điện,  nước sạch. 4. Củng cố:  Trò chơi tiếp sức: chia làm 2 đội Đội A: Nêu những việc làm thể hiện việc BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Đội B: Nêu những hành vi gây ô nhiễm môi trường  Câu hỏi: Sắp xếp các loại tài nguyên: Đất, nước, không khí, thực vật,   động vật, khoáng sản vào chỗ chấm. ­ Tài nguyên không thể khôi phục……………………. ­ Tài nguyên khôi phục được………………………….. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   17
 18. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­ Tài nguyên không bị cạn kiệt………………………… 5. Dặn dò: ­ Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới bài15. ­  Sưu tầm một số hình ảnh về các di sản văn hóa 1.2. HỌC SINH CÁC NHÓM LÀM VIỆC Ở NHÀ THEO CÁC HOẠT ĐỘNG + Hoạt động 1: Chuẩn bị chỗ làm việc +  Hoạt động 2:  Lập kế  hoạch làm việc theo hướng dẫn sách giáo  khoa, gồm 3 bước: Bước 1: GV và HS cùng thảo luận để xác định các nội dung của chủ đề. Nội dung 1: Khái niệm môi trường và TNTN, kể tên một số  thành phần của   môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung 2: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Nội dung 3: Một số  giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và cạn kiệt   TNTN. Bước 2: Thành lập nhóm theo địa bàn, bầu nhóm trưởng, thư  kí của   nhóm. Bước 3: GV giao nhiệm vụ  cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế  hoạch   nhóm. Điều  chỉnh  Nhóm Nội dung nhiệm vụ nhiệm  vụ Khái niệm môi trường và TNTN, kể  tên các yếu tố  1, 2 của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tìm hiểu  ảnh hưởng của hoạt động sản xuất nông  3, 4 nghiệp   đến   sự   phát   triển   KT­XH   và   môi   trường.  Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. 5, 6 Một số  biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và  Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   18
 19. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. cạn kiệt TNTN. + Hoạt động 3: Thỏa thuận qui tắc làm việc Mỗi thành viên xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện Mỗi bước đủ  để  một đến hai thành viên có thể  hoàn thành được trong khả  năng của mình. Xác định rõ thời gian hoàn thành công việc với thời gian cụ thể. + Hoạt động 4: Tiến hành giải quyết nhiệm vụ của từng nhóm: Phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm. Cả nhóm thống nhất ý kiến tìm ra nội dung. + Hoạt động 5: Báo cáo kết quả  Cử đại diện trình bày nội dung đã chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm chú ý, chuẩn bị đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của  nhóm khác. Tự đánh giá kết quả lẫn nhau. + Hoạt động 6: Giáo viên nhận xét chung, kết luận, đánh giá hoạt động của   các nhóm bằng cách cho điểm Nhóm 1, 2: Tìm hiểu khái niệm môi trường và tài nguyên thiên nhiên, các yếu  tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. ­ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con  người, có  ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự  tồn tại, phát triển của con  người. ­ Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự  nhiên mà  con người có thể  khai thác chế  biến, sử  dụng phục vụ  cuộc sống của con   người. TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ  với môi trường. Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   19
 20. SKKN: “Vận dụng KTLM nhằm giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho học sinh l ớp   7A5”. ­ Các yếu tố môi trường bao gồm: rừng cây, đồi núi, sông hồ, nhà máy, đường   sá, khói bụi… và các yếu tố  của TNTN như rừng cây, động thực vật, nước,   khoáng sản…. Hình thức báo cáo: thuyết trình, thảo luận. Sản phẩm: bài word hoặc giấy A0. Đại diện nhóm 1 thuyết trình. HS các nhóm khác lắng nghe bài thuyết trình. Nhóm 2 nhận xét, bổ sung. GV chuẩn xác kiến thức. Nhóm 3, 4: Tìm hiểu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất nông nghiệp đến sự  phát triển KT­XH và môi trường. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường  Hình thức báo cáo: thuyết trình, thảo luận. Sản phẩm: bài word hoặc giấy A0. Đại diện nhóm 3 thuyết trình. HS các nhóm khác lắng nghe, ghi nhận các vấn đề cần đặt câu hỏi. GV chuẩn xác kiến thức. Nhóm 5, 6:  Một số  biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và cạn kiệt  TNTN. Học sinh thể hiện một tiểu phẩm, bài hát, ngắn khoảng 5 – 7 phút về  vấn đề bảo vệ môi trường. Học sinh các nhóm khác lắng nghe, rút ra bài học cho bản thân trong   việc bảo vệ môi trường. Giáo viên nhận xét, chuẩn xác kiến thức. IV. HIỆU QUẢ Người thực hiện: Trần Thị Liên                                                                     Trang   20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2