SKKN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí nề nếp học sinh (Phiên bản 17.9)

Chia sẻ: Born Loser | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
394
lượt xem
3
download

SKKN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí nề nếp học sinh (Phiên bản 17.9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm quản lí nề nếp (QLNN) giúp cho Ban nề nếp trong trường học quản lí một cách chính xác, khoa học về nề nếp, thi đua của các lớp học trong nhà trường. Yêu cầu để chạy được phần mềm QLNN: Máy tính có cài phần mềm Microsoft Access phiên bản 2010 SP1 trở lên. Nếu máy tính của bạn không có phần mềm Office phù hợp (chẳng hạn như bản 2007 hoặc 2003)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí nề nếp học sinh (Phiên bản 17.9)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br /> PHẦN MỀM QUẢN LÍ NỀ NẾP HỌC SINH<br /> Phiên bản 17.9<br /> <br /> Trần Hữu Nam<br /> <br /> Tháng 9 năm 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> I. GIỚI THIỆU ................................................................................................ 3<br /> 1. Mục đích, yêu cầu .................................................................................... 3<br /> 2. Cách thức quản lí ..................................................................................... 3<br /> 3. Cách tính điểm nề nếp .............................................................................. 3<br /> 4. Các công việc trong quy trình sử dụng ..................................................... 4<br /> II. NHẬP DỮ LIỆU ......................................................................................... 5<br /> 1. Nhập biểu điểm thi đua ............................................................................ 5<br /> 2. Nhập/sửa danh sách lớp học ..................................................................... 6<br /> 3. Nhập học sinh ......................................................................................... 6<br /> 4. Ghi chép vi phạm ..................................................................................... 7<br /> 5. Xóa tuần học ............................................................................................ 8<br /> III. KẾT XUẤT DỮ LIỆU ................................................................................ 9<br /> 1. Tổng kết tuần ........................................................................................... 9<br /> 2. Bảng tổng kết chi tiết .............................................................................10<br /> 3. Theo dõi các vi phạm của học sinh ..........................................................11<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng<br /> Phần mềm quản lí nề nếp học sinh<br /> <br /> Trang 2<br /> Phiên bản 17.9<br /> <br /> Trần Hữu Nam<br /> <br /> I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM<br /> 1. Mục đích, yêu cầu<br /> Phần mềm quản lí nề nếp (QLNN) giúp cho Ban nề nếp trong trường học<br /> quản lí một cách chính xác, khoa học về nề nếp, thi đua của các lớp học trong<br /> nhà trường.<br /> Yêu cầu để chạy được phần mềm QLNN:<br /> * Máy tính có cài phần mềm Microsoft Access phiên bản 2010 SP1 trở lên.<br /> Nếu máy tính của bạn không có phần mềm Office phù hợp (chẳng hạn như<br /> bản 2007 hoặc 2003), thì bạn có thể cài một trong các phần mềm miễn phí<br /> sau:<br /> - Phần mềm Access Runtime 2010 32 bit<br /> - Phần mềm Access Runtime 2016 32 bit<br /> Bạn có thể tìm kiếm trên mạng internet hoặc tải về từ liên kết được cung cấp<br /> trên website của chúng tôi.<br /> 2. Cách thức quản lí<br /> Phần mềm QLNN cho phép ghi chép các vi phạm của lớp cũng như vi phạm<br /> của từng học sinh; có thể tính điểm tổng kết hàng tuần, theo tháng hoặc theo<br /> đợt phong trào nào đó. Đồng thời, phần mềm cũng cho phép theo dõi việc<br /> thực hiện nề nếp của một học sinh cụ thể.<br /> 3.Cách tính điểm nề nếp<br /> Điểm nề nếp được tính theo lớp và theo tuần. Mỗi tuần, mỗi lớp sẽ có 100<br /> điểm, nếu lớp đó vi phạm thì bị trừ điểm (nếu đạt thành tích thì cộng điểm).<br /> Như vậy, trường phải lập một biểu điểm thi đua: vi phạm điều gì thì trừ bao<br /> nhiêu điểm,…<br /> Trong 1 tuần, mỗi lớp sẽ có 1 điểm số nề nếp: bằng 100 trừ đi tổng điểm vi<br /> phạm, cộng thêm các điểm khuyến khích. Điểm số này được dùng để xếp<br /> hạng các lớp theo ca học (buổi sáng, buổi chiều).<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng<br /> Phần mềm quản lí nề nếp học sinh<br /> <br /> Trang 3<br /> Phiên bản 17.9<br /> <br /> Trần Hữu Nam<br /> <br /> 4. Các công việc trong quy trình sử dụng phần mềm<br /> a. Đầu mỗi năm học:<br /> - Chỉnh sửa biểu điểm thi đua cho phù hợp (nếu có)<br /> - Nhập sửa thông tin lớp học<br /> - Nhập sửa thông tin học sinh.<br /> b. Công việc thường xuyên trong năm học:<br /> - Ghi chép vi phạm hàng ngày của các lớp, của mỗi học sinh.<br /> - Tổng kết điểm nề nếp hàng tuần, hàng tháng.<br /> - Xem các báo cáo khác<br /> <br /> nh 1. Giao diện chính của phần mềm QLNN<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng<br /> Phần mềm quản lí nề nếp học sinh<br /> <br /> Trang 4<br /> Phiên bản 17.9<br /> <br /> Trần Hữu Nam<br /> <br /> II. NHẬP DỮ LIỆU<br /> 1. Nhập biểu điểm thi đua<br /> <br /> Từ giao diện chính, chọn nút<br /> <br /> - Thêm mục: cuối danh sách luôn có 1 dòng trống để nhập thêm mục mới (vùng 1)<br /> - Xóa mục: Bấm nút chọn ở đầu dòng (vùng 2) rồi bấm phím Delete để xóa.<br /> Chọn nút “Yes” khi được hỏi như sau:<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng<br /> Phần mềm quản lí nề nếp học sinh<br /> <br /> Trang 5<br /> Phiên bản 17.9<br /> <br /> Trần Hữu Nam<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản