intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội trong Liên đội trường Tiểu học Lê Lợi

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

410
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội trong Liên đội trường Tiểu học Lê Lợi” với mong muốn sẽ đưa ra các biện pháp, giải pháp để rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên, góp phần nâng cao hoạt động Đội trong nhà trường, đặc biệt là kĩ năng thực hiện 7 yêu cầu Đội viên của các em đúng theo nghi thức Đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội trong Liên đội trường Tiểu học Lê Lợi

I. Phần mở đầu:<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> <br /> Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp giáo dục thiếu <br /> nhi trở  thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, công dân có ích trong <br /> tương lai và lấy 5 điều Bác Hồ  dạy làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện. Đội <br /> Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh được khẳng định là lực lượng giáo dục <br /> trong và ngoài nhà trường, nó thể hiện sự lớn mạnh của Đội trong quá trình hoạt <br /> động, tạo cho Đội viên được giáo dục và tự  giáo dục thông qua các hoạt động <br /> tập thể mà Đội tổ chức.<br /> <br /> Nghi  thức   Đội   là  một  phương   tiện  giáo  dục  của  Đội  Thiếu  niên  Tiền <br /> phong Hồ  Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức  <br /> tượng trưng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ, nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào <br /> việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội. <br /> Trong đó, nổi bật là giáo dục ý thức kỉ  luật, tư  thế, tác phong và tinh thần tập <br /> thể cho Đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức  <br /> Đội. Nghi thức  Đội  được  tiến hành thường  xuyên trong mọi hoạt  động rèn  <br /> luyện của Đội để  tạo thành thói quen, nề  nếp tốt cho Đội viên trong tổ  chức  <br /> Đội. Việc tiến hành giáo dục bằng nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết <br /> phục cao, tính nghiêm túc, chính xác và thống nhất. Có như  vậy mới làm cho  <br /> nghi thức Đội trở thành nhu cầu thực sự của mỗi Đội viên và tập thể Đội.<br /> <br /> Các Đội viên khi tham gia các hoạt động tập trung như: chào cờ, sinh hoạt  <br /> tập thể  đầu tuần, thể  dục giữa giờ, lễ  kỉ niệm… mỗi Đội viên cần phải thực <br /> hiện đúng các động tác thực hành nghi thức Đội. Đó là một vấn đề mà mỗi giáo <br /> viên tổng phụ trách, Anh chị phụ trách, Đội viên luôn quan tâm. Vấn đề đặt ra ở <br /> đây là phải rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội, đó là yếu tố  quyết định <br /> đến sự thành công của việc thực hiện đúng, thành thạo nghi thức Đội.<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> Muốn   thực   hiện   tốt   các   động   tác   về   Nghi   thức   Đội,   không   thể   không <br /> nghiên cứu kĩ về  nghi thức Đội và phương pháp tập luyện về   nghi thức Đội, <br /> đặc biệt là biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên. <br /> Để tổ  chức tốt việc này, giáo viên tổng phụ trách Đội cần có tài liệu cung cấp  <br /> những kiến thức lí thuyết về  các động tác thực hành nghi thức Đội, và có biện <br /> pháp cụ thể cho từng động tác.<br /> <br /> Điều đó một lần nữa khẳng định: Tổ  chức Đội là một tổ  chức không thể <br /> thiếu trong các trường THCS và Tiểu học. Nếu hướng dẫn các  em  thực hiện <br /> đúng theo Điều lệ  Đội và thực hành đúng nghi thức Đội thì sẽ  góp phần giáo <br /> dục các em trở  thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là chủ  nhân tương  lai của <br /> đất nước.<br /> <br /> Trải qua quá trình làm Tổng phụ  trách Đội tại trường tiểu học Lê Lợi từ <br /> năm 2013 đến nay với vốn tích luỹ kinh nghiệm có được từ thực tiễn trong quá  <br /> trình công tác, trong quá trình tìm hiểu tài liệu tôi nhận thấy rằng: Trong công <br /> tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh, việc hướng dẫn thực hành  nghi <br /> thức Đội trong nhà trường nói chung và trường Tiểu học Lê Lợi nói riêng là rất  <br /> quan trọng. Mặc dù đề  tài tôi đang nghiên cứu đã được nhiều anh chị  tổng phụ <br /> trách nghiên cứu và đưa ra khá nhiều biện pháp, giải pháp rất hay để nâng cao kĩ <br /> năng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên nhưng tôi nhận thấy biện pháp, giải <br /> pháp đó chỉ phù hợp với những trường lớn, thuận lợi, không có học sinh dân tộc <br /> thiểu số. Khi tôi áp dụng các biện pháp đó vào trường tôi thì kết quả  không  <br /> được cao, các em khó thực hiện các kĩ năng thực hành nghi thức Đội. Đối với <br /> những trường khó khăn, có nhiều học sinh là dân tộc thiểu số  như  liên đội  <br /> trường Tiểu học Lê lợi thì cũng rất cần có những biện pháp rèn luyện kĩ năng <br /> thực hành nghi thức Đội phù hợp hơn. Nên tôi mạnh dạn chọn đề  tài “Một số <br /> biện   pháp   rèn   luyện  kĩ  năng   thực   hành  nghi  thức  Đội   trong   Liên   đội <br /> trường Tiểu học Lê Lợi” làm đề tài nghiên cứu, với mong muốn sẽ đưa ra các <br /> biện pháp, giải pháp để rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên, <br /> <br /> 3<br /> góp phần nâng cao hoạt động Đội trong nhà trường, đặc biệt là kĩ năng thực  <br /> hiện 7 yêu cầu Đội viên của các em đúng theo nghi thức Đội.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> <br /> Đưa ra một số  biện pháp rèn kĩ năng thực hành nghi thức Đội, nhằm đẩy <br /> mạnh hoạt động Đội trong nhà trường và nâng cao kĩ năng thực hành nghi thức <br /> Đội cho từng Đội viên.<br /> <br /> Nhiệm vụ:<br /> <br /> Khảo sát thực trạng hoạt động Đội tại Liên đội.<br /> <br /> Nghiên cứu tầm quan trọng, sự cần thiết việc rèn luyện kĩ năng thực hành <br /> nghi thức Đội trong nhà trường.<br /> <br /> Từ đó tìm ra các biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức Đội trong <br /> nhà trường.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> Kĩ năng thực hành nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong <br /> trường tiểu học Lê Lợi.<br /> <br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> Nghiên cứu “Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội Thiếu niên <br /> tiền phong Hồ Chí Minh” của Hội đồng Đội Trung ương.<br /> <br /> Tiến hành nghiên cứu về  thực trạng thực hành  nghi  thức  Đội trong nhà <br /> trường năm học 2015 – 2016.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> Phương pháp phân tích ­ tổng hợp tài liệu;<br /> Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.<br /> <br /> 4<br /> b) Nhom ph<br /> ́ ương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> Phương pháp điều tra;<br /> Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; <br /> Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;<br /> Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm.<br /> <br /> c) Phương pháp thống kê toán học<br /> Phương pháp phân tích, xử lý số liệu.<br /> <br /> II. Phần nôi dung:<br /> ̣<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận.<br /> <br /> Để  thực hiện tốt 7 yêu cầu Đội viên và thực hành thành thạo các kĩ năng <br /> nghi thức  Đội, trước hết chúng ta phải hiểu “Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của <br /> nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.<br /> <br /> Khái niệm về nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.<br /> <br /> Nghi thức Đội TNTP Hồ  Chí Minh là một phương tiện giáo dục của Đội. <br /> Đặc trưng của Nghi thức Đội là nó được thể  hiện thông qua các biểu trưng,  <br /> ngôn ngữ, lời nói và các nghi lễ, thủ tục để giáo dục Đội viên.<br /> <br /> Trong các nghi lễ, thủ tục hàng ngày và trong các ngày hoạt động quy mô, <br /> chính thức của Đội, nghi thức Đội được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. <br /> Trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội nghi thức tạo thành thói quen, nề  nếp  <br /> tốt cho đội viên trong tổ  chức Đội. Góp phần khẳng định vai trò của tổ  chức  <br /> Đội trong sự nghiệp giáo dục.<br /> <br /> Nghi thức Đội ngày càng hoàn thiện cùng với sự phát triển của tổ chức Đội  <br /> phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và đáp ứng những nhu cầu <br /> của Đội viên.<br /> <br /> Ý nghĩa, vai trò của nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> Nghi thức Đội là một hoạt động giáo dục đặc trưng cho Đội TNTP Hồ Chí <br /> Minh. Thông qua hoạt động này, tổ chức Đội được củng cố, phát triển và khẳng <br /> định vị trí, vai trò của mình với xã hội.<br /> <br /> Nghi thức Đội nhằm giáo dục toàn diện cho các em Đội viên mà trước hết <br /> là giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tạo nên  <br /> tình cảm gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.<br /> <br /> Hoạt động Nghi thức Đội giúp các em có thể lực cường tráng, khoẻ mạnh, <br /> nhanh nhẹn, tháo vát. Góp phần tạo nên vẻ  đẹp cho người Đội viên, đẹp trong <br /> lời nói và đẹp trong hành động.<br /> <br /> Hoạt động nghi thức Đội tốt sẽ  tạo thành thói quen, nề  nếp tốt trong sinh  <br /> hoạt hàng ngày cho tập thể và cá nhân đội viên như: trang phục đẹp, gọn gàng, <br /> sạch sẽ, ra vào lớp đúng giờ, trật tự, vệ sinh ngăn nắp…<br /> <br /> Để có được những Đội viên khoẻ mạnh, tháo vát nhanh nhẹn, gọn gàng, có  <br /> ý thức tổ  chức kỉ  luật, có tinh thần trách nhiệm và biết đoàn kết yêu thương  <br /> giúp đỡ  lẫn nhau. Vấn đề  đặt ra  ở  đây là phải rèn kĩ năng. Kĩ năng là yếu tố <br /> quyết định đến sự  thành công của việc thực hiện đúng, thành thạo Nghi thức <br /> Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.<br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.<br /> <br /> Liên đội Tiểu học Lê Lợi có 4 Chi đội với trên 80 Đội viên lại chủ yếu là <br /> con em Đồng bào dân tộc thiêu số  với tỉ lệ 80 – 90%, nhưng được sự quan tâm <br /> sâu sắc của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đội huyện và nhà trường đã <br /> hướng dẫn, chỉ đạo, cũng như sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh, tạo  <br /> điều kiện về vật chất, ủng hộ tinh thần giúp cho Liên đội hoạt động thông suốt  <br /> và tăng thêm tinh thần trong việc học tập và hoạt động phong trào.<br /> <br />  Tổng phụ trách Đội, anh chị  phụ trách Chi đội, lớp Nhi đồng ý thức trách <br /> nhiệm luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, luôn chú trọng việc rèn luyện kĩ năng  <br /> thực hành nghi thức Đội cho Đội viên.<br /> <br /> 6<br /> Các em Đội viên ngoan hiền, lễ phép, vâng lời, chịu khó rèn luyện kĩ năng <br /> thực hành nghi thức Đội.<br /> <br /> Vì vậy Liên đội đã có nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động như: các <br /> kì thi văn hoá, giao lưu,  văn nghệ, thể  dục thể  thao và đặc biệt là phong trào <br /> hoạt động Đội. Liên đội đã tổ chức các hoạt động theo đúng Nghi thức, Nghi lễ <br /> Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đội viên nắm được cơ bản 7 yêu cầu Đội viên và thực <br /> hành Nghi thức Đội tương đối tốt. Liên đội nhiều năm là Liên đội vững mạnh.<br /> <br /> Song thực tế  cho thấy để  tổ  chức  Đội trong nhà trường hoạt động được <br /> như đúng yêu cầu của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã đề ra là một vấn đề <br /> hết sức nan giải, đặc biệt là tổ chức các hoạt động Nghi thức Đội cho thiếu nhi <br /> trong trường, phần lớn thời gian dành để  cho các em học tập. Mỗi tuần chỉ  có <br /> thể bố trí được 01 buổi để hoạt động Đội lồng ghép vào chương trình giáo dục <br /> ngoài giờ lên lớp nên chất lượng các buổi hoạt động chưa thật sự cao.<br /> <br /> Kĩ năng thực hành Nghi thức Đội đội viên còn sai nhiều đặc biệt là thực <br /> hành Nghi thức Đội sửa đổi. <br /> <br /> Cụ  thể  dựa vào kết quả  kiểm tra chuyên hiệu “Nghi thức Đội” của toàn <br /> Liên đội năm 2014­ 2015 như sau:<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> Tổng   số  Giỏi Khá Trung bình<br /> Đội viên<br /> SL % SL % SL %<br /> <br /> 87 15 17,2 32 36.8 40 45,9<br /> % % %<br /> <br /> Từ  đó nhận thấy  trong các đợt kiểm tra về  chuyên hiệu “Nghi thức Đội <br /> viên” của các năm học trước chất lượng chưa được như mong muốn. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> Học sinh đa số là dân tộc thiểu số các em còn e dè, nhút nhát, sự   chú ý tập <br /> trung chưa cao, tiếp thu chậm, chưa phát huy được tính tự quản, chưa chủ động <br /> tham gia các hoạt động của Đội. Rất nhiều em chưa thực hiện được các kĩ năng  <br /> thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, mặt khác thời lượng để luyện tập  <br /> Nghi thức Đội thì có hạn, vì thế trong một vài buổi tập, giáo viên tổng phụ trách <br /> cũng không có đủ thời gian để quan tâm đến từng đội viên.<br /> <br /> Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức các hoạt <br /> động Đội nhiều khó khăn, kết quả chưa như mong muốn.<br /> <br /> Phụ huynh của các em chưa nhận thức rõ về  tầm quan trọng của công tác  <br /> Đội trong nhà trường đặc biệt là Nghi thức Đội trong nhà trường.<br /> <br /> Giáo viên tổng phụ  trách cũng như  giáo viên chủ  nhiệm, vẫn còn áp dụng  <br /> các biện pháp cũ chưa đưa ra được các biện pháp mới.<br /> <br /> Một số  Đội viên chưa thực sự  hiểu ý nghĩa, vai trò của việc rèn luyện và  <br /> thực hành Nghi thức Đội, dẫn tới kĩ năng rèn luyện thực hành Nghi thức Đội  <br /> của các em còn nhiều hạn chế dễ làm sai các động tác, ảnh hưởng tới toàn Liên  <br /> đội khi thực hành Nghi thức Đội sẽ không đồng đều.<br /> <br /> Từ những vấn đề về thực trạng nêu ở trên ta dễ dàng nhận thấy rằng việc <br /> thực hành đúng Nghi thức Đội rất quan trọng trong các hoạt động ngoài giờ lên <br /> lớp, nhưng thực tế  kĩ năng rèn luyện thực hành Nghi thức Đội của Đội viên <br /> chưa tốt và việc tập luyện cho các em còn nhiều bất cập. Trước đây tôi đã áp <br /> dụng nhiều biện pháp để nâng cao kĩ năng rèn luyện Nghi thức Đội cho các em  <br /> tại Liên đội, tuy nhiên kết quả  đạt được chưa cao do các biện pháp chưa thực  <br /> sự phù hợp với đối tượng, do khai thác, áp dụng biên pháp đó chưa triệt để như:<br /> <br /> Phương pháp hướng dẫn của giáo viên tổng phụ trách Đội: còn xem nhẹ kĩ <br /> năng thực hành các động tác cơ  bản, chi tiết. Thường huớng dẫn sơ  sài, làm  <br /> mẫu quá nhanh các em quan sát không kịp sau đó chỉ cho các em làm 1 ­2 lần rồi  <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> chuyển động tác khác. Khi các em thực hiện nhóm giáo viên không quán triệt các  <br /> em nên các em lợi dụng làm việc riêng.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu tài liệu: giáo viên cho các em nghiên cứu nhưng <br /> không kiểm tra, trao đổi với các em nên các em khó tiếp thu nội dung kiến thức.<br /> <br /> Biện pháp kiểm tra đánh giá: Còn ít tổ  chức các đợt kiểm tra, hội thi Nghi <br /> thức Đội nên các em không có tinh thần phấn đấu.<br /> <br /> Từ những vấn đề  trên tôi thấy cần phải đổi mới các phương pháp, cần có  <br /> nhiều biện pháp, giải pháp mới phù hợp hơn, áp dụng triệt để hơn để  nâng cao <br /> kĩ năng thực hành Nghi thức Đội cho các em, giúp các em nắm được ý nghĩa, vai <br /> trò của việc rèn luyện kĩ năng thực hành Nghi thức Đội để các em không ngừng <br /> tự rèn luyện bản thân mình từ đó góp phần vào xây dựng công tác Đội ngày càng <br /> vững mạnh. <br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Nhìn rõ được thực trạng về việc thực hành nghi thức Đội của đội viên để <br /> phát huy những điểm mạnh, khắc phục và hạn chế những điểm yếu. Đồng thời <br /> đưa ra được những biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao kĩ năng thực hành  <br /> nghi thức Đội cho đội viên.<br /> <br /> Biện pháp tuyên truyền, giáo dục: vì phụ huynh cũng như các em chưa hiểu <br /> rõ vai trò, ý nghĩa của việc thực hành nghi thức Đội trong trường học nên phụ <br /> huynh không tạo điều kiện cho các em rèn luyện, còn các em không hiểu rèn <br /> luyện nghi thức Đội để  làm gì làm cho các em không tự  rèn luyện. B iện pháp <br /> tuyên truyền, giáo dục giúp phụ  huynh cũng như  các em hiểu rõ hơn vai trò, ý <br /> nghĩa của việc thực hành nghi thức Đội trong trường học lúc này phụ huynh sẽ <br /> tạo điều kiện cho các em, các em tự ý thức và tự mình rèn luyện nghi thức Đội.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> Biện pháp tìm hiểu nội dung ”Nghi thức và huớng dẫn thực hiện nghi thức  <br /> Đội TNTP Hồ Chí Minh” giúp các em hiểu và nắm nội dung lý thuyết nghi thức  <br /> Đội.<br /> <br /> Biện pháp áp dụng công nghệ thông tin: tạo hứng thú cho các em khi nghiên <br /> cứu, các em ghi nhớ các động tác thực hành nghi thức Đội nhanh hơn, có thể tự <br /> rèn luyện không cần sự hướng dẫn của giáo viên.<br /> <br /> Biện pháp hướng dẫn thực hành nghi thức Đội của tổng phụ trách Đội: các <br /> em Đội viên được trực tiếp quan sát các động tác dưới sự  phân tích cụ  thể  từng <br /> động tác một của giáo viên. Được giáo viên chỉnh sửa động tác sai, giúp các em <br /> thực hiện động tác chính xác, theo đúng trình tự.<br /> <br /> Biện pháp tập huấn: nâng cao kĩ năng thực hành nghi thức Đội cho Anh chị <br /> phụ trách, Chỉ huy Đội. Chỉ huy Đội nắm vững khẩu lệnh, tác phong nhanh nhẹn,  <br /> nhạy bén trong chỉ huy.<br /> <br /> Biện pháp kiểm tra đánh giá: giúp tổng phụ  trách, anh chị  phụ  trách nắm <br /> được khả năng thực hành nghi thức Đội của các em. Các em được thực hành nghi  <br /> thức Đội theo một trình tự. <br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> <br /> * Biện pháp tuyên truyền, giáo dục<br /> <br /> Muốn các em tự giác tập luyện tôi đã tổ trức tuyên truyền, định hướng cho <br /> các em để  các em hiểu được vai trò, ý nghĩa của việc thực hành nghi thức Đội  <br /> trong trường học. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> Ví dụ  như:  Tổ  chức tuyên truyền vào chương trình phát thanh măng non, <br /> lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đội. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ý nghĩa, vai <br /> trò việc thực hành nghi thức Đội trong trường học. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tôi kết hợp với giáo viên chủ nhiệm triển khai tới phụ huynh các em, giúp <br /> phụ huynh nắm được tầm quan trọng của việc thực hành nghi thức Đội để phụ <br /> huynh tạo điều kiện cho các em, động viên các em rèn luyện.<br /> <br /> *  Biện pháp tìm hiểu nội dung ”Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi  <br /> thức Đội TNTP Hồ Chí Minh”. (Nghi thức Đội sửa đổi ban hành ngày 10 tháng 8 <br /> năm 2015 của Hội Đồng Đội Trung ương)<br /> <br /> Giáo viên tổng phụ trách Đội, anh chị phụ  trách luôn tự  tìm hiểu nội dung <br /> tài liệu, phải nắm vững các nội dung kiến thức về nghi thức Đội.<br /> <br /> Yêu cầu các em Đội viên tự nghiên cứu nội dung nghi thức Đội trong sổ tay  <br /> Đội viên và trong tài liệu do giáo viên tổng phụ  trách đưa cho. Nắm được nội  <br /> dung 7 yêu cầu đối với Đội viên.<br /> <br /> Tôi xây dựng nội dung tài liệu dành riêng cho học sinh dựa trên tài liệu của <br /> Hội Đồng Đội Trung  ương. Tôi phân nội dung ra nhiều phần nhỏ  và yêu cầu  <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> học sinh nghiên cứu theo từng phần khi nào nắm vững kiến thức phần này mới  <br /> chuyển sang nội dung phần khác.<br /> <br /> Sau khi cho các em nghiên cứu thì giáo viên tổng phụ trách tiến hành kiểm <br /> tra kiến thức các em xem các em nắm được những gì, thiếu sót vấn đề gì để bổ <br /> sung. Giáo viên tổng phụ  trách đưa ra các câu hỏi cho các em trả  lời, mời em <br /> khác nhận xét, bổ sung câu trả lời rồi giáo viên tổng phụ trách mới giải đáp, bổ <br /> sung thêm sẽ giúp các em nhớ được nhiều và lâu hơn.<br /> <br /> * Biện pháp áp dụng công nghệ thông tin<br /> <br /> Là giáo viên dạy môn tin học nên tôi nhận thấy các em học sinh tiểu học <br /> rất hứng thú khi được học bằng máy chiếu hay học tại phòng máy nên khi tôi áp  <br /> dụng vào hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội các em cũng thấy thích hơn và có <br /> hiệu quả  hơn. Bằng biện pháp này giúp các em nắm được nội dung của Nghi <br /> thức Đội, ghi nhớ  các động tác nhanh hơn, các em có thể  tự  rèn kĩ năng thực  <br /> hành Nghi thức Đội mà không cần nhiều sự hướng dẫn của giáo viên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tôi sử dụng máy chiếu để chiếu cho các em xem Video về các nội dung kĩ <br /> năng thực hành Nghi thức đội như: cách tháo khăn, thắt khăn quàng đỏ, chào <br /> kiểu Đội viên, hô, đáp khẩu hiệu đội, ba bài trống của Đội, các động tác trong <br /> đội hình, đội ngũ... hay hướng dẫn các em biết tự mở máy tính, mở đĩa... để xem  <br /> lại các nội dung thực hành Nghi thức Đội vào thời gian rảnh. <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> Tôi xây dựng các trò chơi nhỏ  bằng các phần mềm soạn giảng với nội  <br /> dung về nghi thức đội như  vậy giúp các em thấy thoải mái, hứng thú hơn khắc <br /> ghi nội dung kiến thức lâu hơn.<br /> <br /> Ngoài ra tôi sử dụng máy chiếu, máy tính trong các buổi tập huấn đội cho  <br /> thấy hiệu quả cao hơn tiết kiệm thời gian hơn. <br /> <br /> * Biện pháp hướng dẫn thực hành nghi thức Đội của Tổng phụ trách Đội<br /> <br /> Để có thể hướng dẫn cho Đội viên về nghi thức  Đội, người giáo viên tổng <br /> phụ  trách Đội nhất thiết phải là người thành thục và giỏi nghi thức Đội. Bản <br /> thân cần được đào tạo, có trình độ sư phạm và khả năng tiếp cận với đối tượng <br /> Thiếu nhi,  yêu  quý Thiếu nhi và thích làm việc với Thiếu nhi.  Đồng  thời  khi <br /> hướng dẫn nghi thức Đội cho các em Thiếu nhi  ở  các độ  tuổi khác nhau phụ <br /> trách Đội không được nóng vội, phải có thái độ  hoà nhã,  vui  vẻ  nhưng dứt <br /> khoát. Hướng dẫn nghi thức Đội phải được thực hiện theo quy trình từ thấp đến <br /> cao, từ đơn giản đến phức tạp… Phải hướng dẫn cho các em nhận thức được ý <br /> nghĩa , tầm quan trọng và biểu trưng của nghi thức Đội, các  kĩ năng cơ bản của <br /> người Đội viên  rồi mới  chuyển sang các động tác phối hợp phức tạp của   cá <br /> nhân và tập thể.<br /> <br /> Để  học và thực hiện nghi thức Đội có hiệu quả  tốt nhất,   giáo viên tổng <br /> phụ trách Đội nhắc Đội viên phải có thái độ đúng đắn, nghiêm túc và kiên trì,có  <br /> trang phục cá nhân gọn gàng, tập trung chú ý ghi chép và nghe lệnh của người <br /> chỉ  huy, khi thực hiện động tác phải nhanh nhẹn, dứt khoát, rõ ràng theo khẩu <br /> lệnh.<br /> <br /> Trước hết yêu cầu học sinh nắm được nội dung 7 yêu cầu đối với Đội  <br /> viên. Đó là:<br /> <br /> ­ Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca.<br /> <br /> ­ Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.<br /> <br /> ­ Chào kiểu Đội viên.<br /> 13<br /> ­ Các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.<br /> <br /> ­ Hô, đáp khẩu hiệu  Đội.<br /> <br /> ­ Các động tác cá nhân tại chỗ, di động.<br /> <br /> ­ Biết 3 bài trống của Đội.<br /> <br /> + Giáo viên tổng phụ trách sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp trực  <br /> quan: Nêu ý nghĩa của từng yêu cầu, đồng thời làm mẫu từng động tác có thể <br /> làm mẫu nhiều lần để học sinh ghi nhớ từng bước của động tác.<br /> <br /> + Học sinh quan sát từng bước của từng động tác đến tổng thể  của từng  <br /> động tác và làm theo mẫu.<br /> <br /> + Tiếp theo Giáo viên hỏi: Động tác này được thực hiện như thế nào?<br /> <br /> + Học sinh mô tả và thực hiện lại.<br /> <br /> + Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai.<br /> <br /> + Chia nhóm để các em thực hiện.<br /> <br /> + Giáo viên hướng dẫn, theo dõi các em thực hiện.<br /> <br /> Chú ý: Khi hướng dẫn động tác nào thì phải hướng dẫn kĩ và cho học sinh <br /> tập luyện nhiều lần cho tới khi các em ghi nhớ  và thực hiện tốt động tác rồi  <br /> mới chuyển sang động tác mới, tránh trường hợp các em chưa nhớ kĩ động tác <br /> này đã phải nhớ động tác khác làm cho việc thực hiện các động tác dễ bị sai.<br /> <br /> Ví dụ : Hướng dẫn các em “Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ”. Trước hết <br /> giáo viên tổng phụ trách phải nói cho học sinh hiểu rằng: Khăn quàng đỏ là một <br /> phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng <br /> đỏ, Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản <br /> Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn <br /> đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Rồi giáo <br /> viên tổng phụ trách mới hướng dẫn cụ thể từng động tác “Thắt khăn, tháo khăn <br /> quàng đỏ”.<br /> 14<br /> + Tay phải cầm một phần ba chiều dài của khăn.<br /> <br /> + Dùng hai tay dựng cổ áo.<br /> <br /> + Tay trái vuốt nhẹ chiều dài mép khăn, cầm một phần hai phần dải khăn <br /> còn lại.<br /> <br /> + Gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để  phần chiều cao khăn còn khoảng  <br /> 15cm. <br /> <br /> + Đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau.<br /> <br /> + Đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải, vòng đuôi khăn bên trái  <br /> vào trong, đưa lên kéo ra phía ngoài tạo thành nút thứ nhất với dải khăn bên phải <br /> (vị trí nút khăn tương đương với khuy áo thứ hai từ trên xuống).<br /> <br /> + Lấy dải khăn bên trái vòng xuống phía dưới dải khăn bên phải theo chiều  <br /> từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút thứ hai với dải khăn bên phải. <br /> <br /> +  Chỉnh cho hai dải khăn xòe ra, sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống. <br /> <br /> Giáo viên tổng phụ  trách cho học sinh thực hiện động tác thắt khăn xong  <br /> rồi tiếp tục hướng dẫn động tác tháo khăn.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> + Tháo khăn quàng đỏ: tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải <br /> phía trên nút, rút khăn ra. <br /> 15<br /> Giáo viên tổng phụ trách chia nhóm để các em thực hiện theo nhóm. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lưu ý: Khi thực hành Nghi thức Đội, nếu sau động tác tháo khăn quàng đỏ <br /> là động tác thắt khăn quàng đỏ  thì đội viên khi rút khăn ra, dùng tay phải giữ <br /> nguyên dải khăn đưa về  phía trước hơi chếch về  bên phải so với thân người,  <br /> cánh tay phải song song với mặt đất.<br /> <br /> Giáo viên tổng phụ trách cho học sinh thực hiện động tác tháo khăn, sau đó <br /> yêu cầu học sinh thực hiện từng động tác một. Giáo viên  theo dõi quan sát và <br /> sửa sai cho các em. Khi các em thực hiện hai động tác tương đối tốt thì cho các  <br /> em thực hiện kết hợp hai động tác theo khẩu lệnh (Giáo viên trực tiếp hô khẩu  <br /> lệnh).<br /> <br /> * Biện pháp tập huấn<br /> <br /> Tập huấn cho anh chị phụ trách.<br /> <br /> Tại trường tôi đã tổ chức tập huấn cho anh chị phụ trách các chi đội về  kĩ  <br /> năng thực hành Nghi thức đội, giúp các anh chị phụ trách nắm vững 7 nội dung  <br /> yêu cầu đối với đội viên, thực hiện thành thạo các động tác để anh chị phụ trách <br /> trực tiếp có thể  hướng dẫn hay cho các em ôn tập hoặc áp dụng vào các buổi <br /> sinh hoạt của chi đội.<br /> <br /> Tập huấn cho cán bộ chỉ huy Đội.<br /> <br /> 16<br /> Người chỉ  huy Đội là những Đội viên nắm vững các khẩu lệnh hô, thực  <br /> hiện thành thạo các động tác về  Nghi thức Đội (các động tác về  đội hình, đội <br /> ngũ và các động tác chỉ định đội hình).<br /> <br /> Người Chỉ  huy Đội có trang phục gọn gàng đúng quy định, tư  thế  nhanh <br /> nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, khẩu lệnh hô to rõ, phải có dự  lệnh, động lệnh, <br /> biết chọn địa hình, xác định phương hướng, vị trí tập hợp đội hình...<br /> <br /> Tôi phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội  <br /> xây dựng thành câu lạc bộ Chỉ huy Đội, số lượng mỗi Chi đội 3 – 5 em để tập <br /> huấn cho các em.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tôi đã tiến hành tập các động tác cho người chỉ huy Đội theo trình tự:<br /> <br /> + Tập hô các khẩu lệnh : khi hô to, rõ để các đơn vị đều nghe thấy. Chỉ huy  <br /> phải kiểm tra hiệu quả của khẩu lệnh. Khi đội viên chưa thực hiện xong, chưa  <br /> chuyển sang khẩu lệnh khác.<br /> <br /> + Tập chọn địa hình: chọn nơi rộng để  tập hợp đội hình và phải phù hợp  <br /> với những hoạt động đã dự định, tránh nơi có vật trở ngại hay lầy lội.<br /> <br /> + Tập xác định phương hướng: cần tránh nắng chiếu vào mặt, tránh hướng <br /> gió, tránh ô nhiễm môi trường, tránh hướng có hoạt động ồn ào.<br /> <br /> <br /> 17<br /> + Tập chọn vị  trí, tư  thế  chỉ  huy khi tập hợp: khi tập hợp chỉ huy đứng ở <br /> điểm chuẩn, tư thế nghiêm để các đơn vị lấy làm chuẩn, không được xê dịch vị <br /> trí.<br /> <br /> + Tập các động tác chỉ  định đội hình: hàng dọc, hàng ngang, chữ  U, vòng <br /> tròn.<br /> <br /> Sau khi được tập huấn và rèn luyện tổng phụ  trách cử   thành viên chỉ  huy <br /> đội đến kèm và hướng dẫn Chi đội tập luyện.<br /> <br /> * Biện pháp kiểm tra, đánh giá<br /> <br /> Chỉ  đạo anh chị  phụ  trách thường xuyên kiểm tra và nhận xét các em về <br /> việc rèn luyện thực hành nghi thức Đội tại Chi đội báo cáo định kì về cho tổng <br /> phụ trách.<br /> <br /> Tổng phụ  trách xây dựng kế  hoạch, nội dung kiểm tra đánh giá từng Đội <br /> viên, từng Chi đội. Tuyên dương những Đội viên, Chi đội thực hiện tốt.<br /> <br /> Tôi tiến hành triển khai chuyên hiệu “Nghi thức Đội viên” để  các em rèn <br /> luyện rồi tiến hành kiểm tra. Tổ  chức  hội thi “ Nghi thức Nghi lễ  và Chỉ  huy <br /> Đội  giỏi” thi theo Chi đội. Xem đây là một  buổi  sinh hoạt Đội kết hợp hoạt <br /> động ngoại khoá, vừa mang tính kiểm tra đánh giá các bài học nghi thức Đội vừa  <br /> mang tính giáo dục cao. Bởi lẽ học nghi thức Đội mà không được thực hành thì <br /> Đội  viên  sẽ  không  hiểu  hết  được  ý  nghĩa,  vai  trò  của  nghi thức  Đội đối với <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 18<br /> công tác Đội đồng thời các em được thực hiện cả 7 yêu cầu Đội viên theo một <br /> hệ thống. <br /> <br /> * Biện pháp khác<br /> <br /> Tại Liên đội tôi đưa ra quy định: Vào lúc xếp hàng vào lớp, lớp trưởng, chi  <br /> đội trưởng (chỉ huy đội) cho các bạn thực hiện các động tác nghi thức Đội, mỗi <br /> buổi chỉ cần thực hiện 1­2 động tác. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ví dụ: Sáng thứ  2 thực hiện động tác “Chào”, Chiều cho thực hiện động <br /> tác “Quay phải,  quay  trái, quay đằng sau”. Sáng thứ  3 cho thực hiện động tác <br /> “Sang phải, sang trái, tiến lùi”, Chiều cho thực hiện động tác “tháo khăn, thắt <br /> khăn quàng đỏ”…dưới sự theo dõi, giám sát của Tổng phụ trách, Giáo viên chủ <br /> nhiệm và ban chỉ huy Liên đội. Bằng cách làm này các em sẽ  nhớ  và thực hiện <br /> tốt hơn kĩ năng Nghi thức Đội.<br /> <br /> c. Mối quan hệ giữa các biệp pháp, giải pháp<br /> <br /> Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau hỗ trợ lẫn nhau.  <br /> Các biện pháp sau hỗ trợ cho biện pháp trước. Biện pháp tuyên truyền đóng vai <br /> trò quan trọng làm tiền đề  cho các biện pháp vì muốn học sinh thực hiện tốt  <br /> nghi thức Đội và có ý thức tự rèn luyện nghi thức Đội, trước hết phải tạo cảm  <br /> hứng cho các em, giáo dục các em để các em hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng <br /> của việc thực hành rèn luyện nghi thức đội. Khi các em đã hiểu và nắm được <br /> 19<br /> các em sẽ  ý thức hơn, có thái độ  nghiêm túc hơn trong khi thực hành nghi thức <br /> Đội từ  đó ta áp dụng các biện pháp khác các em sẽ  không nhàm chán mà chịu <br /> khó hợp tác, rèn luyện tốt hơn và sẽ có hiệu quả cao hơn. Tiếp theo ta áp dụng  <br /> biện pháp ”nghiên cứu tài liệu” và ”áp dụng công nghệ  thông tin” để  các em <br /> nắm nội dung lý thuyết, có hình thành các động tác qua quan sát bài mẫu trên  <br /> máy. Lúc này giáo viên tổng phụ  trách hướng dẫn cho các em sẽ  dễ  dàng hơn, <br /> các em ghi nhớ  nhanh hơn. Biện pháp ”nghiên cứu tài liệu” và ”áp dụng công <br /> nghệ  thông tin” tùy theo điều kiện ta có thể  áp dụng thường xuyên để  các em  <br /> hiểu sâu hơn nội dung nghi thức Đội. Biện pháp kiểm tra đánh giá cũng nên thực  <br /> hiện thường xuyên, biện pháp này giáo viên tổng phụ trách sẽ  có cái nhìn tổng <br /> quát hơn về việc thực hành nghi thức của các em. Các em sẽ hiểu hơn  ý  nghĩa, <br /> vai trò của Nghi thức Đội đối với công tác Đội đồng thời các em được thực hiện <br /> cả 7 yêu cầu Đội viên theo một hệ thống.<br /> <br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.<br /> <br /> Qua khảo nghiệm cho thấy hoạt động Đội được cải thiện có kết quả  tốt <br /> hơn. Giáo viên tổng phụ  trách nắm vững hơn chuyên môn nghiệp vụ. Anh chị <br /> phụ trách có kĩ năng thực hành Nghi thức Đội tốt. Đội viên biết tự ý thức, tự rèn <br /> kĩ năng thực hành Nghi thức Đội. <br /> <br /> Nhờ sự vận dụng những biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức <br /> Đội ở trên mà kết quả thực hiện các hoạt động Đội đạt được như sau:<br /> <br /> Khi học tập cũng như khi thực hiện Đội viên có thái độ đúng đắn, nghiêm  <br /> túc hơn và biết kiên trì rèn luyện, trang phục cá nhân gọn gàng, tác phong có  <br /> nhiều thay đổi. Đặc biệt nâng cao được sự  hiểu biết của các em về  công tác <br /> đội, kĩ năng thực hành nghi thức Đội tốt hơn.<br /> <br /> Hoạt động tập thể dục, múa hát giữa giờ ra chơi: 100% đội viên, nhi đồng <br /> biết tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn nhanh, khoảng cách đều <br /> và đúng quy định. Giúp cho việc tập trung  đội hình các buổi chào cờ đầu tuần, <br /> <br /> <br /> 20<br /> tập thể dục, múa hát tập thể đảm bảo thời gian, đội hình đều và đẹp.<br /> <br /> 100% đội viên hát đúng Quốc ca, Đội ca và thực hiện tốt các động tác về <br /> Nghi thức Đội trong nghi lễ chào cờ đầu tuần.<br /> <br /> Đội trống, đội cờ và người chỉ huy thực hành thành thạo các động tác về <br /> Nghi thức Đội.<br /> <br /> Trong các buổi lễ lớn, ngày kỉ niệm được tổ chức đúng theo nghi thức, nghi <br /> lễ Đội, kiểm tra chuyên hiệu ”Nghi thức Đội” kết quả thu được như mong muốn.<br /> <br /> Trước khi áp dụng các biện pháp, giải pháp trên kết quả  thực hành nghi <br /> thức Đội như sau.<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> Tổng  số  Giỏi Khá Trung bình<br /> Đội viên<br /> SL % SL % SL %<br /> <br /> 84 15 17,8 32 38,1 37 44,1<br /> Sau khi áp dụng các biệ% % ả thực hành nghi th%ức Đội  <br /> n pháp, giải pháp kết qu<br /> có như sau:<br /> <br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> Tổng   số  Giỏi Khá Trung bình<br /> Đội viên<br /> SL % SL % SL %<br /> <br /> 84 25 29.8 43 51.2 16 19<br /> <br /> Qua kết quả của đợt kiểm tra ở bảng trên, ta thấy việc Đội viên thực hành <br /> kĩ năng Nghi thức Đội có kết quả tốt hơn. Cụ thể đạt giỏi 25 em chiếm 29,8% <br /> tăng 10 em, khá 43 em chiếm 51% tăng 11 em. Đội viên đạt mức trung bình 16 <br /> em chiếm 19% giảm 21 em.<br /> <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị:<br /> <br /> <br /> 21<br /> 1. Kết luận.<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành <br /> Nghi thức Đội trong Liên đội trường Tiểu học Lê Lợi” là một cố gắng của <br /> bản thân tôi thể hiện sự đổi mới về phương pháp tổ chức hoạt động Đội trong <br /> nhà trường.<br /> <br /> Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết <br /> phục cao, tính nghiêm túc, tính chính xác và thống nhất. Có như  vậy mới làm <br /> cho Nghi thức Đội trở thành nhu cầu thực sự của mỗi Đội viên, Nhi đồng và tập <br /> thể Đội.<br /> <br /> Sáng kiến này tôi muốn đi sâu phân tích các biện pháp rèn kĩ năng thực hành <br /> Nghi thức Đội để làm cơ sở  lí luận cho việc vận dụng các biện pháp làm nâng <br /> cao kĩ năng thực hành Nghi thức Đội cho học sinh.<br /> <br /> Từ việc tìm hiểu những yêu cầu về nội dung thực hành Nghi thức Đội cần <br /> có của học  sinh và từ thực tiễn làm công tác Tổng phụ trách Đội, tôi đã đưa ra  <br /> một số  biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành Nghi thức Đội. Sau khi áp dụng <br /> các biện pháp, giải pháp đó tại Trường Tiểu học Lê Lợi tôi thấy mọi hoạt động <br /> Đội trong nhà trường đạt kết quả như mong muốn và đã nâng cao được kĩ năng  <br /> thực hành Nghi thức Đội cho từng Đội viên.<br /> <br /> Để rèn luyện được kĩ năng thực hành Nghi thức Đội cho từng Đội viên, hay <br /> nâng cao công tác Đội trong nhà trường, tôi nhận thấy cần phải có sự  phối hợp  <br /> nhịp nhàng giữa các ban ngành, đoàn thể, giữa giáo viên tổng phụ trách với giáo <br /> viên chủ  nhiệm, với phụ  huynh học sinh, đặc biệt tổng phụ  trách luôn vui vẻ,  <br /> hoà nhã nhưng dứt khoát khi làm việc với các em.<br /> <br /> Từ  những biện pháp, giải pháp trên tôi tiếp tục nghiên cứu tìm ra những  <br /> biện pháp, giải pháp để  kĩ năng thực hành Nghi thức Đội trong trường có kết <br /> quả cao hơn. Và mong muốn những biện pháp, giải pháp trên áp dụng được cho  <br /> các trường khó khăn, có học sinh là dân tôc thiểu số.<br /> <br /> 22<br /> 2. Kiến nghị.<br /> <br /> Qua thời gian làm giáo viên kiêm tổng phụ  trách Đội tại trường Tiểu học <br /> Lê Lợi, bản thân tôi đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của nghi thức Đội <br /> Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đồng thời biết rằng tổ chức Đội là tổ chức <br /> Giáo dục không thể thiếu được trong các nhà trường. Vì vậy tôi xin được đưa ra  <br /> một số kiến nghị như sau:<br /> <br /> Nhà trường cần bố  trí một buổi sinh hoạt dành riêng cho Đội để  các em <br /> được sinh hoạt Đội, tìm hiểu về  truyền thống Đội và được học nghi thức Đội <br /> Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.<br /> <br /> Tạo điều kiện để  giáo viên tổng phụ  trách Đội có thêm quỹ  thời gian để <br /> nghiên cứu thêm tài liệu Đội, các trò chơi tập thể…để  phục vụ  cho các buổi <br /> sinh hoạt Đội thêm phong phú đa dạng hơn giúp các em thấy vui và chủ  động <br /> tham gia các hoạt động của Đội.<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện sáng kiến này, mặc dù đã cố  gắng song không <br /> tránh khỏi thiếu sót. Mong quý cấp lãnh đạo, các giáo viên chủ  nhiệm và các <br /> bạn đồng nghiệp cùng góp ý để tôi hoàn thiện sáng kiến này. Tôi hy vọng rằng,  <br /> sáng kiến này sẽ  góp phần không nhỏ  vào việc tổ  chức các hoạt động Đội nói <br /> chung và rèn luyện kĩ năng thực hành Nghi thức Đội nói riêng. Đồng thời nó có  <br /> thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho các giáo viên tổng phụ trách Đội trong quá <br /> trình tổ chức hoạt động Đội.<br /> <br /> Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân trong công tác Đội. Rất mong <br /> nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để bản <br /> sáng kiến kinh nghiệm được đầy đủ và hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br />      NGƯỜI VIẾT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 23<br />      Hòa Quang Hải<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                            <br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br />              (Ký tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 24<br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                            <br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br />            (Ký tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 25<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> STT Tên tài liệu Tác giả<br /> 1 Sổ tay Phụ trách Đội ­Nhà xuất bản Kim Đồng<br /> 2 Tài liệu Nghi thức Đội sửa đổi ­ Hội đồng Đội Trung ương<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 26<br /> Mục lục<br />  c. Mối quan hệ giữa các biệp pháp, giải pháp                                                       <br />  <br /> ......................................................<br />     <br />  19<br />  d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.                     <br />  <br /> ....................<br />     <br />  20<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 27<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=410

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2