intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

SKKN: Một số kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới ( VNEN) ở trường tiểu học

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
16
lượt xem
0
download

SKKN: Một số kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới ( VNEN) ở trường tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được thực dạy và học chương trình "Dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới ( VNEN) ở trường tiểu học

 1. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Mục lục 1 I. Mở đầu 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 4 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 II. Nội dung 4 1. Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài 4 2. Thực trạng 5 2.1. Thuận lợi, khó khăn 6 2.2. Thành công, hạn chế 6 2.3. Mặt mạnh, mặt yếu 7 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động 8 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra 9 3. Giải pháp, biện pháp 10 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 10 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 11 3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp 18 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 18 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề nghiên cứu 18 ́ ́ ̣ 1 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 2. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  19 nghiên cứu III. Kết luận, kiến nghị 21 1. Kết luận 21 2. Kiến nghị 21 Nhận xét của hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện 23 Tài liệu tham khảo 24 ́ ́ ̣ 2 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 3. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Li do ch ́ ọn đê tai  ̀ ̀ Tại hội nghị lần thứ II BCH Trung  ương Đảng khoá VIII đã khẳng định:”  Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục và Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ  một chiều, rèn luyện nếp tư  duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng  phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học”.   Trong   năm học 2013­2014 toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana thực hiện  chủ  đề  “Đoàn kết – sáng tạo – Đổi mới toàn diện”, như  vậy mỗi đơn vị  cần   phải chủ động đổi mới.  Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự  hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối  quan hệ xã hội  đa dạng. Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới đang biến động   từng giờ, từng phút . đòi hỏi công tác giáo dục phải tích cực biến đổi, trong đó  việc đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học là tất yếu. Yêu cầu  cần những phương pháp góp phần rất tích cực để  họat động quản lý giáo dục   để  giảm được công sức, nâng cao hiệu quả  quản lý và giảng dạy, tiết kiệm   được nhiều thời gian, bảo đảm sự  chính xác cao trong mọi họat động. Phương   pháp giảng dạy và giáo dục ở các trường Tiểu học của nước ta đã quan tâm đến   việc phát huy tính tích cực, chủ  động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên còn   mang tính hình thức, đôi khi còn áp đặt, gò bó, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư  nguyện vọng của học sinh. Việc đánh giá, sửa sai cho học sinh còn có biểu hiện  khắt khe, thiếu dân chủ, chủ  yếu là giáo viên nhận xét, đánh giá. Bởi vậy học   sinh còn có những khiếm khuyết về nhân cách như: rụt rè, thụ động, thiếu tự tin   vào bản thân, không dám đề  đạt ý kiến, không mạnh dạn thể  hiện khả năng,...  Quản lý hoạt động dạy học được xem là hoạt động trọng tâm trong quản lý  trường học, vì dạy và học thực hiện theo chương trình, kế  hoạch đã được xác   định và diễn ra trong suốt năm học. Tiếp tục đổi mới sự  nghiệp GD&ĐT theo  nghị  quyết TW   VIII   Đảng, cho nên việc quản lý dạy học càng trở  nên quan  trọng. Từ  đó cho thấy vai trò của BGH trong việc quản lý hoạt động dạy học  theo mục tiêu đào tạo là rất quan trọng. Thực tế giáo dục nói chung và dạy học  nói riêng của nước ta hiện nay còn nhiều biểu hiện hạn chế, thậm chí còn lạc  hậu trước những yêu cầu của nền kinh tế xã hội đang đổi mới và yêu cầu phát  triển của đất nước. Vì vậy quản lý hoạt động dạy học là nâng cao chất lượng   và hiệu quả dạy học để thực hiện chiến lược con người ­ nhân tố quyết định sự  phát triển xã hội là bức thiết, là quan trọng. Quản lí nhà trường là một quá trình  tác động có chủ đích của ban giám hiệu nhà trường đến đối tượng được quản lí   là tập thể cán bộ  giáo viên công nhân viên đơn vị  nhằm đạt được mục tiêu mà  ́ ́ ̣ 3 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 4. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học đơn vị đề ra. Để  thực hiện tốt công tác người hiệu trưởng phải thực hiện một   chu trình quản lí: Chu trình quản lí là sự kết hợp các chức năng quản lí theo một   trật tự thời gian xác định nhằm thực hiện các chức năng quản lí trường học. Để  thực hiện nhiệm vụ  của người quản lí hiệu trưởng nhà trường đã tiến hành  việc quản lí đơn vị theo kế hoạch và việc lập kế hoạch cụ thể trong triển khai   thực hiện nhiệm vụ  năm học của cán bộ  quản lí là một yếu tố  quan trọng để  đạt được mục tiêu giáo dục đào tạo và quản lý giáo dục.  Nhằm nâng cao chất  lượng dạy học và đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, Trường tiểu học  Nguyễn Văn Trỗi được thực dạy và học chương trình " Dạy học theo mô hình  trường học mới Việt Nam (VNEN)". Điều đó cho thấy, cơ hội cho trường cũng  cao nhưng thách thức cũng không phải là nhỏ. Chính vì vậy, tôi đã đúc rút kinh  nghiệm thực tiễn quản lý qua nhiều năm về  thực hiện dạy hoc mô hình này và   chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình  trường học mới ( VNEN) ở trường tiểu học”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài  Bản thân với trách nhiệm là một người hiệu trưởng, tôi rất trăn trở, phải   làm sao hoàn thành nhiệm vụ  khi ngành giao phó thực hiện dạy học mô trình  trường học mới (VNEN). Vì đây là mô hình thí điểm, mọi điều còn rất mới mẻ  từ  cách thức tổ  chức đến thực hiện dạy và học. Phải thực hiện mô hình này  thành công và được xã hội chấp nhận là mô hình dạy học tiên tiến nhất từ trước   đến nay. Thay đổi cách làm, cách nghĩ của giáo viên, thay đổi cách học của học   sinh, thay đổi cách nhìn nhận của cha mẹ  học sinh. Phải thực sự  đổi mới để  người học thật sự là học, thật sự tìm tòi, khám phá để lĩnh hội tri thức một cách   chủ động. Hội đồng tự quản của lớp tổ chức lớp học có hiệu quả. 3. Đối tượng nghiên cứu    Nghiên cứu giải pháp và biện pháp chỉ đạo và tổ chức dạy và học mô hình  trường học mới (VNEN). 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Mô hình dạy học Trường học mới (VNEN) tại trường tiểu h ọc Nguyễn   Văn Trỗi. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Phương pháp quan sát. Phương pháp khảo sát. II. PHẦN NỘI DUNG 1 cơ sở lý luận ́ ́ ̣ 4 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 5. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học  Bác Hồ kính yêu đã gửi gắm lòng mong muốn vào thể hệ trẻ: “Non sông  Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh  quang cùng các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ  một phần lớn  ở  công học tập của các em”. Lời dặn đó như muốn nói lên thể hệ mầm non tương  tương lai của đất nước phải biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân   tộc, có năng lực tiếp thu văn hóa tinh hoa nhân loại, có ý thức phát huy tính tích  cực của cá nhân, làm chủ  chủ  tri thức khoa học và công nghệ  hiện đại.    Từ  trước đến nay, ai ai cũng nghĩ đi học là đến trường được thầy cô truyền thụ  kiến thức mà thầy cô đã chuẩn bị sẵn, học sinh chỉ có việc lắng nghe, quan sát,   ghi chép lại, thực hành theo khuôn mẫu mà thầy cô đã đưa ra. Để  đổi mới cái   nếp giáo dục vẫn tiến hành như  một thói quen, thì điều trước tiên là phải có ý  thức rõ ràng học là gì, học là làm những việc gì, học để đạt tới những sản phẩm   gì? Khi đó, nhà sư phạm sẽ xác định được nhiệm vụ giáo dục là tổ chức sự phát   triển tâm lý trẻ em của cả dân tộc, đưa các em đến trình độ cao nhất có thể đạt  tới, thực nghiệm giáo dục là tìm tòi cách thức đúng nhất thực thi nhiệm vụ đổi  mới giáo dục. Để  đi đến mục tiêu đó, điều trước tiên là phải biết chắc trẻ  em là gì?  Trước khi có mô hình giáo dục mới ( VNEN), nhà giáo làm mọi điều mà chẳng   cần biết trẻ  em là gì, trẻ  em cần gì khi đến trường? Muốn thay đổi cách làm,  vấn đề  đầu tiên là phải xem trẻ  em là gì? Thừa hưởng cách làm việc, lối phân  tích của thời đại công nghiệp hoá. Thực nghiệm giáo dục theo mô hình mới   (VNEN) ở Việt Nam là tìm ra lối thoát cũ để tìm đến cái mới nhằm cải tiến nền   giáo dục Việt Nam. Làm sao cho nền giáo dục nước nhà dần dần đuổi kịp với   nền giáo dục các nước trong khu vực và thế  giới. Thực nghiệm giáo dục theo  mô hình trường học mới (VNEN) là hướng cho người học tự nghiên cứu, thực  hành để chiếm lĩnh tri thức. Như vậy ai là người đổi mới phương pháp dạy học, cố Thủ tướng Phạm   Văn Đồng đã nói: “Phải có đội ngũ giáo viên đủ  về  số  lượng, giỏi về  chuyên   môn, có tính nhân văn cao thì mới có chất lượng cao, tạo sự  chuyển biến của   đội ngũ giáo viên hiện nay mới đảm bảo giáo dục. Đây là vấn đề then chốt của   sự  nghiệp giáo dục mà chúng ta phải trăn trở  vượt qua mọi khó khăn để  giải   quyết cho bằng được”. Hiện nay, giáo dục theo mô hình mới (VNEN), là đưa  giáo viên thoát khỏi  cách làm cũ . Nhưng bằng cách nào? Bằng cách tìm ra hệ  thống làm việc cho học sinh hoạt động và để  các em tự  làm ra sản phẩm giáo  dục, là cái được kết đọng lại trong suy nghĩ mỗi em. Để  nâng cao chất lượng  dạy và học trong nhà trường nói chung và trong trường Tiểu học nói riêng, nhà  trường phải có những kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý tốt nhất là kế hoạch  quản lý việc dạy học. Với xu hướng “Dạy thật ­ học thật ­ chất lượng thật”;   “dạy theo hướng phân hóa đối tượng”, trong nhà trường hiện nay thì việc giảng  dạy theo hướng chuyên sâu là vấn đề cần được khuyến khích và thực hiện tốt. ́ ́ ̣ 5 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 6. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Việc dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) sẽ  giúp cho việc  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đồng thời giúp cho người giáo  viên nhẹ nhàng hơn trong khâu soạn giảng, có nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu  bài dạy. Thầy phải bắt đầu bằng những việc làm là tổ  chức giờ  học sao cho   hiệu quả. 2. Thực trạng    Việc tổ  chức dạy học theo mô hình trường học mới cơ  bản đã đi vào nề  nếp. Ban chỉ  đạo cấp trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở,   Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Giáo viên đã biết  tổ  chức để phát huy tính tích cực, chủ động, tự  giác, tự  tìm tòi, khám phá kiến   thức của học sinh. Đã xây dựng được các hội đồng tự  quản làm việc khá tích  cực. Biết huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh, của cộng đồng để trang trí   lớp học và xây dựng các công cụ hỗ trợ lớp học. Học sinh đã quen dần với cách  học mới, các em đã biết tự đọc tài liệu, tự tìm tòi, nghiên cứu và hợp tác, chia sẻ  với các bạn trong nhóm để chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh ngày càng mạnh dạn,  tự  tin và phát triển tốt các kỹ  năng sống. Cha mẹ  học sinh và chính quyền địa   phương, các ban ngành đoàn thể đã tích cực hỗ trợ nhà trường.  2.1. Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi Môi trường giáo dục nhà trường đảm bảo, dân chủ, thân thiện, đổi mới   các hoạt động giáo dục, đủ  các điều kiện cho việc triển khai chủ  trương thực   hiện  việc làm đổi mới của nhà trường. Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối  sống chuẩn mực, có trách nhiệm với công việc, số  cán bộ  giáo viên trẻ  chiếm   65%. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 39/49 đồng chí chiếm tỷ  lệ 80%. Trường đã thành lập được được chi ủy chi bộ, phần đa là đảng viên trẻ,  gương mẫu, nhiệt huyết, đi đầu trong mọi phong trào, nhiều năm liền đạt chi   bộ  Trong sạch vững mạnh. Công đoàn đã thật sự  là trung tâm đoàn kết, nhiều   năm liền   không có đơn thư  khiếu nại, tố  cáo, nhiều năm liền được các cấp  khen.  * Khó khăn Tuy nhiên, trong quá trình tổ  chức thực hiện không thể  không gặp những   khó khăn cần vượt qua như sau:  Về giáo viên:  Một số giáo viên chưa thật sự đổi mới về phương dạy học   theo mô hình mà đơn vị  đã chọn. Vẫn cồn đầu đó đan xen cách dạy truyền  thống. Giáo viên mới ra trường còn bỡ  ngỡ  với mô hình dạy học mới, vì  ở  trường sư phạm giáo viên chưa được tiếp cận với mô hình dạy học này. ́ ́ ̣ 6 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 7. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học - Sự phối hợp giữa giáo viên chủ  nhiệm và giáo viên bộ  môn chưa thật sự  nhịp nhàng trong cách  tổ chức lớp học. - Về học sinh: Chưa thật sự chủ động trong quá trình tự nghiên cứu tài liệu,   phó thác trách nhiệm cho một số thành viên.      - Phụ huynh học sinh còn nhiều lo lắng, họ chưa tin tưởng về mô hình dạy   học này. Bởi vì chưa thoát khỏi nếp nghĩ   về  phương pháp dạy học truyền   thống. - Một số  phòng học diện tích chưa đủ  chuẩn nên việc sắp xếp bàn ghế  theo nhóm còn chật chội, khó bố trí. - Để giải quyết những vấn đề được đặt ra như trên, người quản lý phải có  kế hoạch và những giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhằm thực hiện tốt   nhiệm vụ năm học cũng như trong nhiệm vụ quản lý việc dạy học theo mô hình   trường học mới (VNEN). 2.2. Thành công – hạn chế * Thành công Việc tổ chức dạy học theo mô hình VNEN đang trong quá trình thí điểm nên  công tác chỉ  đạo cũng mang tính chất vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Trong  sáng kiến này, tôi xin đề cập đến những biện pháp để tổ chức dạy học mà ở đó   vai trò của người giáo viên được thay đổi thực sự: họ không còn là người truyền   thụ, giảng giải thậm chí là làm thay mà chuyển sang vai trò là người tổ  chức,  người hướng dẫn, trợ giúp cho HS. Hoạt động dạy học được thay đổi cơ bản so   với dạy học truyền thống, thể  hiện  ở  hình thức tổ  chức lớp học thành từng  nhóm. Học sinh chủ yếu là tự nghiên cứu, hợp tác với bạn và cùng với sự hỗ trợ  của giáo viên để  tìm hiểu kiến thức. Học sinh được phát huy tốt hơn các kỹ  năng sống về  năng lực và phẩm chất. Lớp học cũng được trang trí rất tốt vừa   thể  hiện tính thẩm mỹ, tính thân thiện, vừa là công cụ  để  hỗ  trợ  cho công tác   dạy học như  góc học tập, nhịp cầu bè bạn, hộp thư  điều em muốn nói, sơ  đồ  khu dân cư  mà học sinh đang  ở, góc sinh nhật, bảng điểm danh ngày em đến   trường… Tất cả những công cụ đó đã làm toát lên một phòng học theo mô hình   dạy học VNEN. * Hạn chế Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo thực hiện tôi thấy vẫn còn những hạn chế  như sau: Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên còn bất cập do trong năm học có   sự  điều động, luân chuyển giáo viên. Việc tập huấn thường tổ  chức tập trung  vào đầu năm học, nhưng có những giáo viên được điều động về sau nên đòi hỏi  ban lãnh đạo nhà trường và tổ  chuyên môn phải mất nhiều thời gian để  tập  huấn và bồi dưỡng. ́ ́ ̣ 7 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 8. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Một số  giáo viên đã quen với phương pháp dạy học truyền thống nên trong  quá trình tổ  chức hoạt động học cho học sinh còn truyền thụ  và giảng giải   nhiều. Việc hướng dẫn học sinh làm và sử dụng các công cụ học tập trong lớp   đôi khi còn hình thức. Một số giáo viên tổ chức lớp học còn rập khuôn. Một số  học sinh kỹ năng giao tiếp hạn chế, rụt rè. Một số trưởng nhóm kỹ năng điều hành, chỉ đạo nhóm chưa tốt. Hội đồng tự  quản tổ chức và quản lý lớp hiệu quả chưa cao Cha mẹ học sinh phần lớn là nông dân nên quan tâm đến việc học hành của   con em còn hạn chế. Tất cả việc học tập của con em giao phó cho nhà trường là  chính. 2.3.  Mặt mạnh – mặt yếu         *  Mặt mạnh Nhà trường thực hiện dạy học mô hình trường học mới dưới sự chỉ đạo sát   sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana. Có các văn bản pháp lý  chỉ  đạo của ngành xuyên suốt tự  Bộ  Giáo dục và đào tạo đến Sở  Giáo dục và  Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.  Được tham dự tập huấn nhiều lần từ sở Giáo dục, phòng Giáo dục và cụm   chuyên môn. Được sự tư vấn thường xuyên  các cộng tác viên của dự án. Kinh phí đầu tư  của dự  án đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cho việc trang trí,  mua sắm cơ  sở  vật chất và hoạt động chuyên môn. Ngoài ra dự  án còn đầu tư  thêm  cơ  sở  vật  chất  như  máy pho to,  đèn chiếu, màn hình, ti vi, máy quay  phim… Được sự  hưởng  ứng nhiệt tình của cha mẹ  học sinh, tập thể hội đồng sư  phạm và học sinh. * Mặt yếu Giáo viên mới ra trường phần lớn  kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế;  một số giáo viên cũ chưa thật sự đổi mới phương pháp dạy học mới. Yêu cầu của chương trình mô hình trường học mới là học sinh khi học lên  lớp hai phải biết đọc và viết thành thạo, thì mới tự  học được, nhưng thực tế  tỉ  lệ học sinh yếu Tiếng Việt lại khá phổ biến ở địa phương, chưa kể là học sinh  học hòa nhập. Học sinh vùng nông thôn giao tiếp còn nhiều hạn chế. Chuyển đổi từ  phương pháp truyền thống qua phương pháp học tích cực  một cách đột ngột, nên không khỏi gây cho GV, HS và phụ  huynh tâm lý hoang  mang sợ học sinh không tiếp thu được kiến thức bài học, nhất là đối tượng học  sinh trung bình, yếu. ́ ́ ̣ 8 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 9. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Sách dự án chỉ đủ cho mỗi em 1 bộ, lại chỉ được học trên lớp không được   mang về  nhà nên học sinh không có thời gian xem bài trước, không phát huy  được tính cộng đồng như ý đồ của dự án. Đồ dùng dạy học phục vụ cho chương trình mới chưa có. Mô hình học nhóm suốt trong buổi học, tạo cho một bộ phận học sinh   ỷ  lại vào người khác, chưa thật tự học, tự nghiên cứu tài liệu.          Vì đây là chương trình thử  nghiệm nên tài liệu vẫn còn một số  chỗ  chưa  hợp lý. Giáo viên phải nghiên cứu để  thay đổi logo cho phù hợp với đối tượng   học sinh. 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động * Nguyên nhân của thành công Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Krông  Ana. Sự  quan  tâm  lãnh  đạo  của   Đảng  ủy  và chính  quyền  địa  phương xã Quảng Điền. Sự  nhiệt tình hưởng ứng của phụ huynh học sinh. Sự  nỗ lực phấn đấu của tập thể hội đồng sự phạm và tập thể học sinh trường tiểu   học Nguyễn Văn Trỗi. Các cấp lãnh đạo quan tâm xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn,   đảm bảo cho việc thực mô hình trường học mới.  Quán triệt các văn bản chỉ  đạo của Trung  ương, của ngành về  việc   chủ  trương tăng cường giảng dạy, đào tạo Mô hình trường học mới (VNEN) trong   Ngành Giáo dục – Đào tạo trong nhà trường. Hiệu trưởng thông báo nội dung, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện việc để cán  bộ  giáo viên và cha mẹ học sinh biết để cùng phối hợp thực hiện. Xây dựng kế  hoạch thực hiện với các kỹ  năng: Phân tích tình hình thực tiễn  ảnh hưởng đến  việc làm cùng với chọn lựa cơ sở lý luận để  giải quyết, tìm các biện pháp hữu   hiệu  triển khai thực hiện theo mô hình mới (VNEN)  đạt hiệu quả  cao nhất.  Triển khai đồng bộ  các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả  việc giảng   dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh. Quản lý đầy đủ cơ sở vật chất  thiết bị, phòng học của nhà trường. Tổ  chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp hỗ  trợ  để  mọi cán bộ giáo viên đều nắm bắt được việc triển khai thực hiện theo mô hình  mới (VNEN). Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sử  dụng máy tính, tự  giác, chủ  động tham   gia  tìm hiểu thông tin trên mạng để đưa vào bài giảng. Thường xuyên tự đánh giá, rút  kinh nghiệm, tìm kiếm thông tin kiến thức, tự  học, tự bồi dưỡng, bổ sung kịp   ́ ́ ̣ 9 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 10. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học thời những điểm còn yếu trong quá trình thực hiện việc triển khai theo mô hình  mới (VNEN) làm đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy. * Nguyên nhân hạn chế Đối với giáo viên: Họ  lo sợ học sinh không đáp ứng nỗi với cách học mới  nên đôi lúc còn làm thay hoặc giảng giải nhiều làm cho học sinh kém tư  duy,  giáo viên lẫn lộn giữa cái cũ và mới của phương pháp. Giáo án không phải soạn  bài nên một số giáo viên chưa thật sự nghiên cứu trước bài khi lên lớp Đối với học sinh: Một số  học sinh thiếu tính chủ  động trong nghiên cứu,   để bạn làm thay việc cho mình hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Phương pháp đánh giá học sinh rất nhẹ nhàng, thỏa mái, động viên là chính,  nên một số học sinh còn chủ quan, thiếu tính phấn đấu. 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra Khi nhà trường mới bắt đầu  tổ  chức dạy học  theo mô hình trường học  mới còn  nhiều bỡ ngỡ.   Giáo viên  tập làm quen với phương pháp dạy học mới, chưa thoát khỏi  cách làm cũ, còn làm việc nhiều trong tiết dạy, th ậm chí làm thay việc cho học  sinh.Một số giáo viên mới ra trường chưa đươc làm quen với phương pháp dạy  học theo mô hình VNEN. Việc tổ chức các hoạt động còn rập khuôn, thiếu sinh   động, mang tính hình thức, áp đặt.   Đánh giá sản phẩm học sinh bằng nhận xét còn thiếu nội dung, chưa cô  đọng, việc tổ  chức cho học sinh tự quản chưa có kinh nghiệm.  Học sinh chưa  sử  dụng tốt việc đánh giá nhận xét của giáo viên để  phát huy hoặc khắc phục   những tồn tại.  Việc điều chỉnh nội dung trong tài liệu hướng dẫn học chưa cụ thể, chưa  khoa học, chưa sát với đối tượng học sinh, nội dung chưa sâu. Khi sử dụng nội  dung điều chỉnh, giáo viên còn lúng túng, học sinh sử dụng nội dung điều chỉnh  vào công tác tự nghiên cứu còn gặp nhiều bất cập. Việc dạy phân hóa đối tượng học sinh trong lớp giáo viên đưa ra nội dung  đôi lúc chưa phù hợp với yêu cầu nội dung bài học và đối tượng học sinh, dẫn   đến xa nội dung chưa sát với mục tiêu bài học. Nội dung tăng cường quá khó   hoặc quá dễ. Công tác trang trí lớp nội dung chưa mang tính giáo dục cao và giá trị  sử  dụng chưa cao. Giáo viên thiếu tương tác và sử  dụng chưa hết công năng với   các dụng cụ hỗ trợ học tập trong lớp như:  nhịp cầu bè bạn, điều em muốn nói,   ngày em đến trường, góc thư viện, góc thiên nhiên, sơ  đồ  cộng đồng... Một số  giáo viên còn khoán trắng tiết học cho học sinh, thiếu sự  hỗ  trợ  dẫn dắt của   giáo viên. Công tác trang trí lớp theo mô hình cần nhiều kinh phí, việc trang trí  lớp học đạt hiệu quả chưa cao. ́ ́ ̣ 10 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 11. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Học sinh còn nhiều bỡ  ngỡ  khi tiếp cận với phương pháp học mới, chưa  thực sự tự học, tự nghiên cứu. Còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước tập thể,   nhiều học sinh chưa hợp tác với bạn trong nhóm. Tương tác các dụng cụ hỗ trợ  học tập còn hạn chế. Học sinh lớp Một vừa chuyển sang lớp Hai mới làm quen   với cách học mới nên chưa biết cách thảo luận, nghiên cứu. Nhóm trưởng và  hội đồng tự  quản chưa biết cách điều khiển tổ  chức các hoạt động. Giáo viên  phải bồi dưỡng các kĩ năng tổ chức qua các hoạt động.  Hội đồng tự quản chưa biết cách tổ chức lớp qua các hoạt động, chưa biết   hỗ trợ giáo viên quản lý giờ học, nhận xét trong nhóm và giữa các nhóm. Những  hoạt động khởi động dành cho hội đồng tự quản tổ chức nhưng các em làm còn   sơ  sài, chưa tự  tin. Giáo viên chưa dành thời gian để  bồi dưỡng nhiều cho hội   đồng tự quản, việc luân phiên học sinh làm  hội đồng tự quản còn hạn chế nên  nhiều em chưa cố gắng, còn tự ti. Phụ  huynh: còn quan niệm “ Một trăm quyển sách hay không bằng một  thầy giỏi”. Yêu cầu thầy cô phải giảng bài thì con mình mới hiểu. Không quen  với cách đánh giá sản phẩm học sinh bằng nhận xét, thích cho điểm hơn là nhận  xét. Việc sử dụng lời nhận xét của giáo viên phụ huynh chưa quan tâm để cùng  giáo viên phối hợp giáo dục con em. Các hoạt động ứng dụng phụ  huynh thiếu  hướng dẫn để các em áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống . Tài liệu hướng dẫn học còn nhiều thiếu sót yêu cầu người dạy phải biết  điều chỉnh nội dung sao cho khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh và địa  phương.  Về cơ sở vật chất: Phòng học xây theo quy cách cũ còn chật nên việc bố trí  bàn ghế cho học sinh học theo nhóm chưa đủ diện tích. Bàn ghế chưa đúng quy  cách.  Tiết học có sự tham gia của cộng đồng chưa được thực hiện thường xuyên,  nội dung truyền đạt của cha mẹ học sinh còn nghèo, tính giáo dục, thuyết phục   chưa cao. Giáo viên chưa phối hợp tốt với người báo cáo nên một số  tiết học   chưa được hoàn hảo. Một số phụ được mời tham dự chuẩn bị cho tiết dạy chưa  chu đáo, chưa hiểu hết tầm quan trọng trong truyền đạt nội dung. Một số  nội  dung truyền đạt chưa diễn tả  hết vấn đề  cần truyền đạt, thiếu nhiệt tình khi  được mời làm công tác truyền đạt. 3. Giải pháp, biện pháp 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Khi thực hiện dạy học mô hình trường học mới VNEN , tôi trăn trở  phải  làm sao để  học sinh có được cách học mới phù hợp với sự  phát triển của thời   đại, biết hỗ  trợ, biết tự  học, tự vươn lên, biết hợp tác, mạnh dạn, tự  tin, cùng   nhau phát triển. Giáo viên phải thực sự đổi mới phương pháp dạy học. phụ phải  có cách nhìn mới về  công tác dạy và học của nhà trường. Đầu tư  xây dựng cơ  ́ ́ ̣ 11 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 12. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học sở vật chất nhà trường, cơ sở vật chất nhà trường ngày một đi lên. Cha mẹ học  sinh chấp nhận mô hình dạy học mới, địa phương hỗ  trợ  cùng nhà trường để  thực hiện tốt mô hình nhà trường đang thực hiện. 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Một số  giải pháp, biện pháp chỉ  đạo tổ  chức dạy học theo mô hình trường   học mới (VNEN) có hiệu quả: b.1. xây dựng kế hoạch tổng thể cho một năm học.  Kế  hoạch của nhà trường phải thật sự  chặt chẽ  phù hợp với thực tế  của  đơn vị. có lộ  trình rõ ràng, mang tính cụ  thể và tính chiến lược cao. Có tính dự  báo được những thành công và những nguy cơ  thách thức. trong kế  hoạch cần   nêu lên việc củng cố lại bộ máy nhà trường ngay từ đầu năm học để giáo viên  thấy được trách nhiệm của mình thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Công tác chuyên  môn cần phải làm gì và đổi mới điểm nào. Cần tập huấn chuyên đề như thế nào  cho giáo thực hiện   giảng dạy được tốt hơn . Xây dựng phát triển cơ  sở  vật   chất những phần nào để  phù hợp với mô hình dạy học đang thực hiện. Sau đó  đưa ra bàn bạc, thống nhất. trình kế hoạch của đơn vị cho lãnh đạo địa phương   và Hội cha mẹ học sinh biết để cùng phối hợp thực hiện. b.2. Chỉ  đạo Làm tốt công tác tuyên truyền  Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc họp với lãnh đạo  Đảng  ủy,  Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể  trong xã như:  Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học và Ban đại diện   cha mẹ học sinh. Tại cuộc họp này, trường đã giới thiệu rõ các văn bản của Bộ  Giáo dục, của Sở  và Phòng Giáo dục và Đào tạo về  mô hình trường học mới   (VNEN) và kế hoạch tổ chức thực hiện của nhà trường để tranh thủ ý kiến chỉ  đạo của cấp  ủy và chính quyền địa phương, đồng thời tuyên truyền sâu rộng   đến các lực lượng xã hội. Hàng tháng, nhà trường luôn tham mưu với cấp  ủy   đảng, chính quyền địa phương để đưa vào nghị quyết và chỉ  đạo các ban ngành   đoàn thể phối hợp thực hiện. Nhà trường kết hợp với ban đại diện Hội CMHS   để phối hợp giáo dục, xây dựng cơ  sở  vật chất, trang trí lớp học, làm đẹp bồn   hoa, cây cảnh để  đảm bảo một môi trường học tập “xanh, sạch, đẹp, an toàn,  thân thiện”. Nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên tuyên truyền đến tận các bậc   CMHS để  họ  nhận thức đúng đắn về  vai trò của mình trong nhà trường, giúp   phụ  huynh thấy được những lợi ích mà mô hình trường học mới sẽ  mang lại  cho con em họ để họ đồng tình ủng hộ. Chỉ đạo giáo viên mời cha mẹ HS đến   tham gia vào các hoạt động của nhà trường của lớp như: Bầu hội đồng tự quản,   dự giờ, thăm lớp,... Đồng thời chỉ đạo Liên đội lên bảng tin, cho phát thanh viên   tuyên truyền các thành tích và hoạt động nổi bật của nhà trường trong việc thực   hiện mô hình trường học mới.  ́ ́ ̣ 12 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 13. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Tổ  chức cuộc họp với các đoàn thể  và giáo viên trong nhà trường để  quán  triệt chủ trương và các công văn hướng dẫn thực hiện, nâng cao nhận thức cho   đội ngũ giáo viên.  Với cách làm trên, trường chúng tôi đã nhận được sự  quan tâm giúp đỡ  của   Đảng  ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, của Hội CMHS   để  mở  rộng khuôn viên trường, xây dựng thêm nhà để  xe, một số  bồn hoa cây   cảnh và trang trí các lớp học theo mô hình VNEN. Cộng đồng cũng đã hỗ  trợ  chúng tôi rất nhiều trong việc hướng dẫn học sinh học tập  ở nhà, đặc biệt là  hoạt động ứng dụng. b.3. Chỉ đạo tổ chức tiết học có sự tham gia của cộng đồng. Hiệu trưởng chỉ đạo bộ phận chuyên môn  xây dựng kế  hoạch giao chỉ tiêu   về các khối lớp phải tổ chức tiết dạy có sự  tham gia của cộng đồng. Mục đích  hoạt động này làm cho công đồng cùng tham gia giáo dục học sinh. Qua tiết dạy  có sự tham gia của cộng đồng các  em có điều kiện hiểu biết thêm về lịch sử địa  phương, phong tục, tập quán, những món ăn đặc sản, những bài hát dân ca,   những điệu hò câu vè … của quê hương mình. Bồi dưỡng thêm cho các em tình   yêu quê hương, tình yêu cội nguồn, tự hào về quê hương. Biết tôn tạo, giữ  gìn  bản sắc dân tộc mà ông cha ta đã dày công vun đắp. b.4.Chỉ đạo  tổ chức tập huấn cho giáo viên, xây dựng ý thức tự học, tự rèn Việc tập huấn cho giáo viên là một việc làm hết sức cần thiết. Đầu năm học   mới Ban lãnh đạo nhà trường đã cử  một số  giáo viên có năng lực giảng dạy   vững vàng đã tham gia lớp tập huấn tại tuyến tỉnh, huyện tổ chức tập hu ấn l ại   cho toàn bộ  giáo viên trong trường. Việc tập huấn tại trường được thực hiện   một cách nghiêm túc. Lớp tập huấn được trang bị  đầy đủ  tài liệu và đồ  dùng  phục vụ  cho việc học. Lớp được chia thành các nhóm nhỏ  để  giáo viên được   trao đổi, chia sẻ, bàn bạc về  tài liệu hướng dẫn học của học sinh, về phương   pháp giảng dạy, về  hình thức tổ  chức lớp học và đưa ra những khó khăn, trở  ngại để cùng nhau tìm giải pháp khắc phục. Báo cáo viên tập huấn phải tổ chức   cho các học viên tự  nghiên cứu, trao đổi, bàn bạc để  cùng nhau tháo gỡ  những   khó khăn, vướng mắc chứ  không được thuyết trình, giảng giải. Ban Lãnh đạo  nhà trường phải theo dõi và đánh giá sát đúng ý thức và kết quả  tập huấn của  giáo viên. Việc tổ chức tập huấn đã giúp giáo viên có được những nhận thức cơ  bản, những kiến thức cần thiết về mô hình trường học mới để  vận dụng trong   quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh.   Bên cạnh đó, nhà trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng cho giáo viên thông  qua dự giờ thăm lớp và qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo các tổ trưởng  chuyên môn và những giáo viên có năng lực trong khối tăng cường dự giờ, giúp  đỡ  những giáo viên có năng lực giảng dạy còn hạn chế, những giáo viên mới  được chuyển về  trường. Đồng thời động viên, khuyến khích họ  tích cực hơn   ́ ́ ̣ 13 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 14. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học trong công tác tự học, tự rèn. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề ở trường, ở tổ  chuyên môn người chủ trì đã tạo điều kiện để họ được bày tỏ ý kiến và những   băn khoăn, trăn trở của mình để được giải đáp. Với cách làm trên, trường đã bồi  dưỡng được một đội ngũ giáo viên có năng lực giảng dạy vững vàng. b.5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy Để thực hiện thành công mô hình VNEN hơn ai hết bản thân người giáo viên  phải thực sự  có mong muốn tạo ra những thay đổi, tập trung chú ý vào những   thay đổi về chiến lược giảng dạy, yêu thương học sinh và tin tưởng rằng tất cả  học sinh đều có tiềm năng thành công nếu được trang bị những kĩ thuật học tập  đa dạng.    Đổi mới phương pháp dạy học hiện hành đã phần nào phát huy được tính  tích cực, chủ  động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên một số  giáo viên đôi khi   vẫn còn nặng về  vai trò truyền thụ  kiến thức. Một số  bộ  phận học sinh chưa   mạnh dạn, tự tin tham gia vào quá trình học tập và các hoạt động giáo dục; kỹ  năng sống hạn chế. Bởi vậy, khi thực hiện mô hình trường học mới, hơn ai hết   bản thân người giáo viên phải tích cực đổi mới hoạt động sư  phạm của mình   với phương châm “Chuyển đổi từ  dạy học truyền thụ  của giáo viên sang tổ  chức hoạt động tự học của học sinh, quá trình tự học, tự  giáo dục là trung tâm   của hoạt động giáo dục”. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu hướng   dẫn học để tự học, tự khám phá; tổ chức cho học sinh hoạt động khám phá, phát  hiện kiến thức, kỹ năng mới thông qua quá trình học tập mang tính hợp tác. Giáo  viên chỉ hổ trợ và hướng dẫn học sinh khi cần thiết. Giáo viên phải biết khuyến  khích mọi cố gắng, nổ lực, sáng kiến và những tiến bộ dù là nhỏ  nhất của học  sinh để  những HS vốn rụt rè, nhút nhát dần trở  nên mạnh dạn, tự  tin hơn. Chỉ  đạo GV thường xuyên gần gũi, quan tâm đến những đối tượng HS đó.  Chỉ  đạo giáo viên tổ  chức linh hoạt các hoạt động học tập của học sinh,   không nhất thiết phải thực hiện theo tài liệu hướng dẫn học. Giáo viên phải  dựa vào đối tượng học sinh và thực tế của lớp học để lựa chọn phương pháp và   hình thức dạy học phù hợp đó là thay đổi lugo cho phù hợp. b.6. Chỉ đạo giáo viên dạy phân hóa đối tượng học sinh  Trong tiết học, nếu học sinh khá giỏi làm xong bài trước, giáo viên cần  chuẩn bị những bai tập nâng cao để các em được nhận thêm bài tập nhằm phát   huy năng lực học tập của học sinh. Nếu HS làm tốt GV khen ngợi và tuyên   dương trước lớp. Nếu HS không làm được giáo viên giúp HS giải quyết và  không quên động viên, khích lệ HS. Có thể ra thêm bài tập tương tự để HS làm   được, giúp các em thêm tự tin và hứng thú. b.7. Chỉ đạo giáo viên  tổ chức phương pháp học mới cho học sinh Ở mô hình trường học mới, học sinh không tiếp thu kiến thức một cách thụ  động mà ngược lại các em chủ động làm việc độc lập với tài liệu, thao tác với  ́ ́ ̣ 14 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 15. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học các đồ  vật, quan sát trực tiếp, phân tích so sánh và tương tác với các bạn cùng   nhóm, tương tác với giáo viên và cộng đồng. Quá trình chiếm lĩnh kiến thức   được khởi đầu bằng việc học sinh đọc và viết tên bài học, tiếp đến là việc đọc   mục tiêu bài học ­ đây là việc đầu tiên của HS phải biết mình làm cái gì trong  bài học này. Hoạt động cơ  bản là quá trình tự  trải nghiệm nghiên cứu tài liệu,   bắt đầu từ cá nhân và trao đổi trong nhóm. Trình tự bài học đến báo cáo kết quả  học tập của cá nhân và nhóm thể  hiện tính độc lập tương đối của cá nhân và   nhóm. Trong giờ  học, giáo viên tổ  chức cho các nhóm trưởng điều hành các  nhóm hoạt động. Dưới sự  điều hành của nhóm trưởng, các nhóm nghiêm túc  học bài và hăng hái thảo luận mỗi khi có chủ đề đưa ra. Với cách làm đó, chúng  ta không còn bắt gặp hình ảnh cả lớp ngồi im lặng nghe thầy, cô giáo giảng bài  nữa, mà thay vào đó là những nhóm học sinh ngồi thảo luận và làm các bài tập   trong tài liệu theo yêu cầu. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ  động, ý thức tự  học, tự  giải quyết vấn đề  và tinh thần hợp tác, chia sẻ  của học sinh. HS ngày  càng mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Không khí học tập của học sinh rất sôi nổi   và thoải mái.  Hình ảnh minh họa                  Lớp học 2A , cô Lê Nữ Mộng Huyền Trân chủ nhiệm. b.8. Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp đánh giá học sinh. ́ ́ ̣ 15 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 16. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Trước đây việc đánh giá học sinh chủ yếu tập trung vào hoạt động học tập,  còn với mô hình VNEN đánh giá học sinh tập trung vào 3 nội dung sau: ­ Đánh giá hoạt động học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ  năng của chương   trình. ­ Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực chung của học sinh tiểu học:  a) tự phục vụ, tự quản; b) giao tiếp, hợp tác; c) tự học và giải quyết vấn đề. ­ Đánh giá sự hình thành và phát triển cấc phẩm chất của học sinh tiểu học.   Việc đánh giá được thực hiện theo 3 hình thức: Đánh giá thường xuyên,   đánh giá định kì và đánh giá tổng hợp cuối học kì 1 và cuối năm học. Việc đánh  giá học sinh không dùng điểm số  mà ghi nhận xét. Lời nhận xét đánh giá của  giáo viên phải hết sức cụ thể, dễ hiểu giúp học sinh biết để phát huy mặt mạnh   và khắc phục những hạn chế; giúp phụ huynh biết được rõ hơn về con em mình  để  có biện pháp hỗ  trợ. Việc đánh giá học sinh không chỉ  dành riêng cho giáo   viên mà còn có sự tham gia của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, trong đó đánh   giá của giáo viên là quan trọng nhất. Đến nay thông tư 30 năm 2014 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành về  đánh giá giá học sinh. Đơn vị  rất thuận lợi trong  cách đánh giá ví cách đánh của thông tư  này gần giống với cách đánh giá trước   đây mà đơn vị đã thực hiện. b.9.  Chỉ đạo đổi mới  công tác chủ nhiệm  Lớp học là “hạt nhân” trong “Mô hình trường học mới Việt Nam”. Bàn ghế  không kê theo kiểu truyền thống mà được bố trí lại để học sinh ngồi theo nhóm,  phù hợp với sự tương tác giữa các bạn trong nhóm và giáo viên. Khác với trước   đây, ban cán sự lớp do giáo viên áp đặt và hoạt động theo các yêu cầu của giáo   viên. Trong mô hình VNEN, ban cán sự  lớp được đổi mới thành “Hội đồng tự  quản”. “Hội đồng tự quản” được thành lập là vì học sinh, do học sinh và các em   được chủ động tự quản trong các hoạt động của lớp. Hình ảnh minh họa ́ ́ ̣ 16 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 17. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học  Để có một “Hội đồng tự quản” theo đúng ý nghĩa của nó tôi đã hướng dẫn   giáo viên tổ chức học sinh xây dựng kế hoạch một cách rõ ràng. Kế  hoạch bầu   “Hội đồng tự quản” phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tham  gia, thời gian tiến hành. Sau đó tổ  chức cho các em tiến hành  ứng cử, bầu cử.   Học sinh được quyền  ứng cử, bầu cử một cách dân chủ  để  chọn ra một “Hội  đồng tự  quản” chỉ  đạo lớp hoạt động. Sau khi thành lập được “Hội đồng tự  quản” giáo viên cho các em tự  phân công nhiệm vụ. Các thành viên trong lớp   được tự  do tham gia vào các ban. Các em có thể  ghi tên mình vào mảnh giấy  hoặc các hình ảnh mà các em thích rồi dán vào ban mình đăng kí.  “Hội đồng tự quản” cũng có thể được thay đổi trong năm học. Nếu hội đồng   tự quản không làm tốt nhiệm vụ giáo viên có thể cho học sinh bầu lại. Mặt khác  nếu hội đồng tự quản làm tốt, hết học kì 1 giáo viên cũng có thể cho bầu lại để  cho nhiều học sinh có cơ hội được tập làm lãnh đạo. Những học sinh đã làm tốt   rồi giáo viên khen ngợi và động viên các em làm cố vấn cho các bạn mới được  bầu vào Hội đồng tự  quản mới. Như  vậy, nhiều học sinh được phát huy năng  lực và sở trường của mình.   b.10.  Chỉ đạo trang trí lớp học Ngay từ đầu năm học tôi đã chủ động hướng dẫn giáo viên kết hợp với cha  mẹ học sinh, học sinh để trang trí lớp học theo mô hình VNEN. Xung quanh lớp   học được trang trí các phương tiện hỗ trợ học tập như: Góc học tập của em, tủ  đựng sách báo, hộp thông tin “Những điều em muốn nói”, bảng thông tin “Ngày  em đến lớp”, bảng “10 bước học tập”, bảng “Nội quy lớp học”, “Hộp thư cá  nhân”,… Tất cả đã tạo nên một không gian va môi tr ̀ ương hoc tâp thân thi ̀ ̣ ̣ ện.  Góc học tập là nơi để các đồ dùng học tập của học sinh và các vật dụng để  làm đồ  dùng trực quan trong các môn học. Các vật dụng này không cố  định mà  ́ ́ ̣ 17 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 18. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học được thay đổi, linh động theo kế  hoạch dạy học. Giáo viên cần huy động cả  học sinh và phụ  huynh tham gia chuẩn bị các đồ  dùng học tập để  góc học tập  trở nên phong phú và phục vụ tốt cho việc học của các em. Đây cũng là nơi để  trưng bày những sản phẩm học tập, những bài văn hay,   những trang vở đẹp của học sinh. “Hộp thư cá nhân”, “Điều em muốn nói” là nơi để học sinh được bày tỏ cảm  xúc, chia sẻ những tâm sự của mình với bạn bè, với thầy giáo, cô giáo. Giáo viên  hướng dẫn học sinh dùng giấy hoặc bìa cứng để  gấp những phong bì thư, trên  đó có ghi tên học sinh, ngày sinh và sở thích rồi dán vào bảng “Hộp thư cá nhân”   của lớp. Giáo viên nên giải thích kỹ cho học sinh về mục đích của hội thư.  Đây là công cụ giúp học sinh được bày tỏ  ý kiến của mình, có thể là những   tình cảm, cảm nhận, mong muốn, đề nghị hoặc bất cứ điều gì các em muốn nói   về thầy cô, cha mẹ, các cô chú nhân viên…Hay mỗi khi một thành viên trong lớp  có hành động đẹp, có kết quả học tập tiến bộ hay hành động chưa tốt…các học  sinh khác có thể viết thư cho vào phong thư của bạn đó để khen ngợi hoặc nhắc  nhở. Giáo viên khéo léo tâm sự với HS để nghe các em chia sẻ  những cảm xúc   của mình đối với bạn bè, sau đó gợi ý để  học sinh viết thư  cho bạn hoặc viết   thư  bỏ  vào hộp thư  “Điều em muốn nói” . Cách làm này đã giúp học sinh thân  thiện, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Các em có ý thức hơn khi học tập cũng   như  khi tham gia các hoạt động để  nhận được nhiều lời khen ngợi từ  phía các  bạn và cô giáo.  Đối với Hội đồng tự  quản khi nhận được thư   ở  hộp thư  “Điều em muốn   nói” cần phải đọc để biết phản hồi từ phía các bạn để có hướng điều chỉnh cho  phù hợp với nhu cầu chung và nội quy của lớp. Nếu những việc các bạn bày tỏ  ́ ́ ̣ 18 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 19. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học mà Hội đồng tự quản không giải quyết được thì phải nhờ tới sự  can thiệp của  giáo viên. Ngoài ra, giáo viên có thể  hướng dẫn học sinh trang trí “Góc sinh nhật” để  tạo sự vui tươi trong lớp học. Giúp HS biết cách quan tâm đến bạn, biết cách tổ  chức những buổi lễ  nho nhỏ. Giáo viên cùng học sinh dùng giấy A 0 để  vẽ  cây  hoa có 12 bông hoa, mỗi bông hoa là một tháng trong năm. Trên các bông hoa ghi  tên những bạn có ngày sinh nhật trong tháng đó. Góc sinh nhật giúp cả lớp biết   sắp đến ngày sinh nhật của bạn nào để tổ chức sinh nhật cho bạn. Việc tổ chức   không cần cầu kì. Học sinh có thể  tổ  chức một chương trình văn nghệ, trò  chơi…và nói những lời chúc mừng bạn. Chính những hoạt động này đã góp  phần giúp học sinh phát huy tốt hơn năng lực tự quản của mình. Góp phần thành  công mô hình dạy học mới. b. 11. Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng hội đồng tự quản Giờ  dạy của giáo viên theo mô hình này có thành công hay không phần lớn   đánh giá vào cách hoạt động thành của hội đồng tự  quản. Chính vì vậy, giáo  viên chủ  nhiệm cần phải bồi dưỡng hội đồng tự  quản.  Ngay từ  đầu năm học  giáo viên nên chọn những em mạnh dạn, nhanh nhẹn để bồi dưỡng kỹ năng giao   tiếp, kỹ  năng  ứng xử, kỹ  năng quản trò, kỹ  năng nhận xét, đánh giá, kỹ  năng  giao việc cho nhóm, kỹ  năng thực hiện nhiệm vụ  của ban học tập, ban văn  nghệ, ban thư viện, ban vệ sinh, ban sức khỏe... Tập cho các em khi thành thạo   xong, tiếp tục chọn những em mới để các em cũ hướng dẫn, giáo viên kiểm tra   nhận xét và hỗ  trợ  thêm. Cứ  như  thế  các em trong lớp đều phải đước trải qua   lớp bồi dưỡng này. Khi thực hiện nhiệm vụ, giáo viên luân phiên nhiệm vụ  để  các em có cơ hội thực hiện thể hiện tài năng của mình trước tập thể. Tạo điều   kiện cho các em có thói quen mạnh tự tin trước tập thể, không còn tính rụt rè, tự  ti. b. 12. Cải tạo phòng học Hiện nay nhiều phòng học xây theo quy cách cũ nện diện tích chật chội, bố  trí bàn ghế theo nhóm còn thiếu diện tích, tường mái đã cũ, kinh phí xây mới qua   lớn, vì vậy nhà trường nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương và   bàn bạc với Hội Cha mẹ  học sinh thống nhất vận đọng xã hội hóa ngân sách  theoNghị định 24  của Chính phủ để xây dựng, nâng cấp cở sở vật chất. Cải tạo  phòng học cho diện tích rộng thêm bằng cách phá bục giảng, vì hiện nay dạy   theo mô hình này giáo viên và học sinh rất ít viết bảng. Sơn mới lại tường và  làm mới lại nền, mái. Hiện nay điểm lẽ  của trường đã được cải tạo 12 phòng  theo giải pháp này nên khang trang hơn, đảm bảo cho việc thực hiện mô hình   dạy học mới. 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp ́ ́ ̣ 19 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  
 20. Một số kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  là trường thuộc vùng sâu   của huyện đóng trên địa bàn  xã Quảng Điền với truyền thống hiếu học của   người con đất Quảng Nam. Đại đa số  là người kinh.   Tuy là trường vùng sâu  nhưng được trang bị CSVC tương đối đầy đủ và khuôn viên rộng rãi, thoáng mát   nên tạo được một môi trường giáo dục thân thiện, thuận lợi cho việc tổ  chức   các hoạt động giáo dục trong nhà trường, hình thành các nhân cách và tri thức  cho học sinh lứa tuổi từ  6 tuổi đến 11 tuổi theo học và rèn luyện những kiến   thức, kỹ năng bậc học TH theo những  quy định, yêu cầu đổi mới giáo dục của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Để đạt các mục tiêu đào tạo của ngành Giáo dục ­ Đào tạo trường được sự  quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự  quản lý điều hành của Nhà nước các cấp và  họat động xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả cao. Tập thể  sư  phạm có tinh thần học hỏi, có tính nhân văn cao trong nghề  nghiệp, đoàn kết, thống nhất, thân thiện, có trình độ  đạt chuẩn trở lên, có năng  lực công tác. Học sinh tự  giác, chủ  động trong công tác học tập, tự  tin, mạnh   dạn, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp Quá trình xây dựng và phát triển đất nước đang làm thay đổi toàn diện  những hoạt động của con người trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục –   đào tạo. Để thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần lấy   người học làm trung tâm, chúng ta nghiên cứu quy trình tổ  chức, điều khiển và  tổ chức, tự điều khiển trong hoạt động dạy học. Người quản lý phải có kế hoạch thật chu đáo sát với thực tiển, hiểu được  tâm lý của người dạy, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tư vấn và động viên kịp   thời. các giải pháp và biện pháp đưa ra phải được sự đồng thuận thống nhất từ  lãnh   đạo,   đến   giáo   viên,   học   sinh.   Được   sự   hưởng   ứng   nhiệt   tình   của   địa  phương và phụ huynh. Người dạy phải  biết tự  học, tự  bồi dưỡng để  nâng cao trình độ  chuyên  môn nghiệp vụ, phải biết mình dạy cho ai , và dạy như  thế nào? Biết xác định  công việc và tự đổi mới cách làm. Người học phải biết mình học cho ai và học như  thế  nào? Phải nắm cách  học mới, tự mày mò, tự nghiên cứu, biết hợp tác để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.  3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học giữa các vấn đề nghiên cứu Nội dung khảo nghiệm Kết quả  Kết quả đạt  khảo  được Năm  ́ ́ ̣ 20 Sang kiên kinh nghiêm                                                       Lê Công Khôi  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản