intTypePromotion=1

Tài chính doanh nghiệp - GV Trần Nguyễn Minh Hải

Chia sẻ: Vodinh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
292
lượt xem
53
download

Tài chính doanh nghiệp - GV Trần Nguyễn Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản trong quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp • Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc độc lập; Có thể đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc vận dụng các phương pháp tính, xác định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - GV Trần Nguyễn Minh Hải

 1. ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ***** GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Chương trình đào tạo tín chỉ) TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GV. TRẦN NGUYỄN MINH HẢI TRAN NGUYEN MINH HAI 1
 2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TÀI TRAN NGUYEN MINH HAI 2
 3. TRAN NGUYEN MINH HAI 3 TRAN
 4. Mục tiêu của học phần • Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản trong quản lý hoạt động tài chính của doanh nghi ệp • Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc độc lập; Có thể đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc vận dụng các phương pháp tính, xác định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế. • Huấn luyện cho sinh viên thái độ làm việc chuyên cần nghiêm túc, tính cẩn thận, kỹ lưỡng trong tính toán số li ệu; thận trọng khi đánh giá các chỉ tiêu và đưa ra các quy ết định tài chính trong quản lý họat động sản xu ất kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu qu ả 4 TRAN NGUYEN MINH HAI
 5. Nội dung tóm tắt • Chương 1: Tổng quan về TCDN • Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ. • Chương 3: Vốn kinh doanh của DN • Chương 4: Đầu tư dài hạn • Chương 5: Chi phí, doanh thu, lợi nhuận của DN. • Chương 6: Nguồn tài trợ của DN TRAN NGUYEN MINH HAI 5 TRAN
 6. Nhiệm vụ của sinh viên Nhi – Dự giờ lên lớp đầy đủ – Làm bài thực hành – Thảo luận, thuyết trình, xử lý tình huống theo nhóm – Dụng cụ học tập: máy tính, máy vi tính, bảng tra tài chính, tài liệu học tập chính và tài liệu tham khảo mở rộng TRAN NGUYEN MINH HAI 6
 7. Tài liệu học tập Tài • Tài liệu bắt buộc: • Giáo trình TCDN- Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Tác giả: nhóm giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán Trường Đại học Ngân hàng TPHCM phát hành và bổ sung sửa đổi qua từng học kỳ. Có tại thư viện Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM • Hệ thống bài thực hành môn Tài chính doanh nghi ệp - Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Tác giả: nhóm giảng viên Khoa TTCK Trường ĐH Ngân hàng TPHCM phát hành và bổ sung sửa đổi qua từng học kỳ. Có tại thư viện Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. • (http//:www.buh.edu.vn) TRAN NGUYEN MINH HAI 7
 8. Tài liệu học tập Tài • Các văn bản pháp luật về TCDN thay đổi qua t ừng th ời kỳ do nhà nước ban hành. Có tại thư viện TrườngĐH Ngân Hàng TPHCM và một số website có liên quan • Tài liệu tham khảo: • TCDN, NXBTK 2008, Tác giả Nguyễn Minh Kiều • Giáo trình TCDN, NXB thống kê 2007, nhóm tác giả Trường ĐH Kinh Tế TPHCM. • Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB thống kê 2007; nhóm tác giả Trường ĐH Kinh Tế TPHCM. • Cẩm nang Ngân hàng đầu tư, Tác giả Mạc Quang Huy • -Các trang web: • Bộ tài chính (http//:www.mof.gov.vn) • Sở tài chính TPHCM (http//:www.tcvg. hochiminhcity.gov.vn) • Học viện tài chính (http//:www.hvtc.edu.vn) 8
 9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Tiêu • Thang điểm đánh giá: 10/10 • Trong đó • 10% tính cho các buổi thảo luận • 20% tính cho các lần kiểm tra khi học phần thực hiện được ½ thời lượng • 70% kiểm tra khi hoàn tất học phần • Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học: - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: - Tổ chức thi cuối kỳ để đánh tổng hợp kết quả sinh viên đạt được sau khi kết thúc học phần - Tiêu chí đánh giá các loại bài tập TRAN NGUYEN MINH HAI 9
 10. 4 tiêu chuẩn thông thường • : trình độ học vấn nhất định Education • : các kỳ thi sát hạch Examination • : kinh nghiệm phù hợp Experience • : Đạo đức nghề nghiệp Ethics TRAN NGUYEN MINH HAI 10
 11. Các bằng cấp chuyên môn phổ biến Các • MBA : Quản trị kinh doanh : Lập kế hoạch tài chính CFP [www.cfp.net] : Nhà phân tích tài chính công chứng CFA [www.cfainstitute.com] ACCA : Kế toán viên công chứng Anh Quốc [accaglobal.com] : Kế toán viên công chứng CPA : Giám đốc quản lý rủi ro tài chính FRM [www.garp.com] TRAN NGUYEN MINH HAI 11
 12. • http://www.esnips.com/web/udaysankarsB usinessFiles/ Fundamentals of Corporate Finance - Brealey, Myers & Marcus.pdf TRAN NGUYEN MINH HAI 12 TRAN
 13. • http://indexmundi.com • http://imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07386 • http://www.analystnotes.com/user_login.p hp TRAN NGUYEN MINH HAI 13
 14. • http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JType • http://www.cannao.com/home/type.php? module=giaothong&iCha=76&iCat=58#ca u_1 TRAN NGUYEN MINH HAI 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2