intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài trợ rủi ro

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

760
lượt xem
148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biện pháp tài trợ rủi ro, giữ lại, chuyển giao bằng bảo hiểm, chuyển giao tài trợ phi bảo hiểm, trung hòa rủi ro, giữ lại hay chuyển giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài trợ rủi ro

  1. TÀI TR R I RO CÁC BI N PHÁP TÀI TR R I RO TÀI TR • • GI L I • CHUY N GIAO B NG B O HI M R I RO • CHUY N GIAO TÀI TR PHI B O HI M • TRUNG HÒA R I RO • GI L I HAY CHUY N GIAO? CÁC BI N PHÁP TÀI TR R I RO GI L I 1. Phân lo i theo ñ i tư ng tài tr Gi l i • Ngoài d tính Chuy n giao • Có k ho ch 2. Phân lo i theo cách chu n b Contemporaneuos Prospective Retrospective THI T K H P ð NG B O HI M CHU N B NGÂN QU B o hi m 20 tr toàn ph n Deductible Xác T n Ti n b i Tài Ti n b i Tài su t th t thư ng s n thư ng s n • Không chu n b trư c ngân qu 0.5 0.1 0 20 0 200 20 200 0 215 0 195 0.2 40 40 200 20 195 • Tài kho n n d phòng 0.1 0.1 100 200 100 200 200 200 80 195 180 195 • Tài kho n tài s n d phòng GTTB 40 40 200 30 205 75% 100 tr • Chi nhánh b o hi m (Captive Insurers) Xác Coinsurance Upper-limit T n Ti n b i Tài Ti n b i Tài su t th t thư ng s n thư ng s n 0.5 0 0 215 0 215 0.1 20 15 210 20 215 0.2 40 30 205 40 215 0.1 100 75 190 100 215 0.1 200 150 165 100 115 GTTB 40 30 205 30 205 1
  2. CHUY N GIAO TÀI TR TRUNG HÒA R I RO PHI B O HI M 1. ð nh nghĩa 1. Chuy n giao ki m soát r i ro 2. Công c 2. Chuy n giao tài tr r i ro Forwards, Futures, Swaps, Options 3. Chuy n giao tài tr phi b o hi m 3. So sánh các bi n pháp • Trung hòa • B o hi m • Gi l i GI L I HAY CHUY N GIAO? 1. Các gi i h n c a chuy n giao 2. M c ñ ki m soát 3. Phí cho b o hi m 4. Giá tr ñư c t b o hi m 5. Chi phí cơ h i 6. Thu 7. B t bu c ph i gi l i 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2