TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
509
lượt xem
39
download

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Biết dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện (có nội dung tranh luận) để mở rộng lý lẽ dẫn chứng thuyết trình tranh luận với các bạn về vấn đề môi trường gần gũi với các bạn. 2. Kĩ năng: Bước đầu trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng có khả năng thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết có cả trăng và đèn tượng trưng cho bài ca dao: “Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng …” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết vận dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo)

  1. TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN ( tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện (có nội dung tranh luận) để mở rộng lý lẽ dẫn chứng thuyết trình tranh luận với các bạn về vấn đề môi trường gần gũi với các bạn. 2. Kĩ năng: Bước đầu trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng có khả năng thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết có cả trăng và đèn tượng trưng cho bài ca dao: “Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng …” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết vận dụng lý lẽ và hiểu biết để thuyết trình, tranh luận một cách rõ ràng, có sức thuyết phục . II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ để HS thực hiện BT1
  2. + HS: Giấy khổ A 4. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - HS làm lại BT 3, tiết - HS trả lời miệng 1’ TLV trước 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động nhóm. Luyện tập thuyết trình tranh luận (tt ) 34’ 4. Phát triển các hoạt 12’ động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẫu chuyện (có nội dung tranh luận) để mở
  3. rộng lý lẽ dẫn chứng - 1 học sinh đọc yêu cầu thuyết trình tranh luận với bài 1. các bạn về vấn đề môi - Cả lớp đọc thầm. trường gần gũi với các bạn. Mục tiêu: Rèn cho HS biết cách bảo vệ những lí - Đất , Nước, Không khí, lẽ của mình Ánh sáng. Phương pháp: Thảo luận - Cái gì cần nhất cho cây nhóm, đàm thoại. xanh. * Bài 1: - Ai cũng cho mình là quan trọng. - Yêu cầu học sinh nêu - Cả 4 đều quan trọng, thuyết trình tranh luận là thiếu 1 trong 4, cây xanh gì? không phát triển được. + Truyện có những nhân - Tổ chức nhóm: Mỗi em vật nào? đóng một vai (Suy nghĩ, mở rộng, phát triển lý lẽ và dẫn chứng ghi vào vở + Vấn đề tranh luận là gì?
  4. + Ý kiến của từng nhân nháp  tranh luận. vật? - Mỗi nhóm thực hiện mỗi + Ý kiến của em như thế nhân vật diễn đạt đúng nào? phần tranh luận của mình (Có thể phản bác ý kiến của nhân vật khác)  thuyết trình. + Treo bảng ghi ý kiến của từng nhân vật - Cả lớp nhận xét: thuyết 18’ trình: tự nhiên, sôi nổi – sức thuyết phục. Hoạt động nhóm, lớp. - Giáo viên chốt lại.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh bước đầu
  5. trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng có khả - Học sinh đọc yêu cầu đề năng thuyết phục mọi bài. người thấy rõ sự cần thiết - Cả lớp đọc thầm. có cả trăng và đèn tượng trưng cho bài ca dao: - Học sinh trình bày “Đèn khoe đèn tỏ hơn thuyết trình ý kiến của trăng…”. mình một cách khách quan để khôi phục sự cần Phương pháp: Thuyết thiết của cả trăng và đèn. trình. 7’ - Trong quá trình thuyết * Bài 2: trình nên đưa ra lý lẽ: Nếu • Gợi ý: Học sinh cần chú chỉ có trăng thì chuyện gì ý nội dung thuyết trình sẽ xảy ra – hay chỉ có ánh hơn là tranh luận. 1’ sáng đèn thì nhân loại có • Nêu tình huống. cuộc sống như thế nào? Vì sao cả hai đều cần? Hoạt động lớp.  Hoạt động 3: Củng cố. - Mỗi dãy đưa một ý kiến
  6. Phương pháp: Thi đua. thuyết phục để bảo vệ - Thi đua tranh luận: “Học quan điểm. thầy không tày học bạn.” 5. Tổng kết - dặn dò: - Khen ngợi những bạn nói năng lưu loát. - Chuẩn bị: “On tập”. - Nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản