intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thuyết trình quản trị ngân hàng: Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
7
download

Thuyết trình quản trị ngân hàng: Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình quản trị ngân hàng: Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm trình bày về khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Hoa Kỳ, sự khác biệt về khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam & tại Hoa Kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình quản trị ngân hàng: Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT ---------- Đề tài thuyết trình môn Quản Trị Ngân Hàng KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM & HOA KỲ SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU AN NGUYỄN VĂN CHIẾN TRẦN THỊ CÚC LÊ DOÃN CƯƠNG DƯƠNG THỊ THÙY DUNG NGUYỄN TÙNG CHINH LỚP : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG-K9 TP.HCM tháng 03/2011 ----------
 2. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH  Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam  Khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Hoa Kỳ  Sự khác biệt về khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam & tại Hoa Kỳ
 3. KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM  Các Luật & cơ sở pháp lý: • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 • Luật doanh nghiệp 2005 • Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động ngân hàng thương mại • Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà Nước Quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
 4. KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM  Các Luật & cơ sở pháp lý (tiếp): • Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam • Thông tư 03 của NHNN hướng dẫn nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006
 5. KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM  Các Luật & cơ sở pháp lý (tiếp): • Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN ngày 04-07- 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân ban hành theo quyết định số 1122/2001.QĐ- NHNN gnày 04-9-2001 của Thốc đốc ngân hàng Nhà nước • Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 2-04-2007 của Chính phủ - Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam
 6. KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM  Các Luật & cơ sở pháp lý (tiếp): • Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 -8-2008 của Chính phủ - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. • Thông tư Số: 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng • Thông tư Số: 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.
 7. KHUNG PHÁP LÝ Đ/V VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG  Về điều kiện cấp phép: • Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005: Qui định một số tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp • Điều 5 Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010: Qui định về điều kiện cấp giấy phép cho Ngân hàng thương mại cổ phần • Luật Ngân hàng nhà nước số 46/2010/QH: Qui định việc thành lập của Ngân hàng nhà nước.
 8. KHUNG PHÁP LÝ Đ/V VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG  Về điều kiện hoạt động: • Các điều kiện về khai trương: được qui định tại các điều 25 & 26 Luật Các Tổ Chức Tín Dụng • Các điều kiện về thời gian hoạt động: Qui định tại Điều 11 & 12 của nghị định 22/2006/NĐ-CP  Về cơ cấu tổ chức quản lý: • Cơ cấu tổ chức mạng lưới: • Cơ cấu tổ chức quản lý:
 9. KHUNG PHÁP LÝ Đ/V VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG  Về hoạt động của NHTM:  Về giám sát hoạt động:
 10. KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI HOA KỲ  Các Luật & cơ sở pháp lý : • Luật liên bang. • Luật các tiểu bang
 11. PHẦN THUYẾT TRÌNH Cám ơn các bạn đã tham dự, lắng ĐỀ TÀI và đặt câu hỏi 1 nghe CỦA NHÓM ĐẾN ĐÂY Kính chúc các bạn đạt kết quả tốt LÀ trong học tập nghiên cứu KẾT THÚC NHÓM 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản